ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อยู่ดีกินดี

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อยู่ดีกินดี-, *อยู่ดีกินดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อยู่ดีกินดี[V] live well, See also: live well-off, live in plenty, live a good life, enjoy a happy life, have the good things, Syn. สุขสบาย, Ant. อดมื้อกินมื้อ, อดอยาก, Example: เมื่อไรประเทศไทยจะไปถึงจุดหมายตรงที่ทุกคนอยู่ดีกินดี มีความสุขตามอัตภาพ, Thai definition: มีความสุขสบาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อยู่ดีกินดีว. มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบาย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สบายอยู่ดีกินดี เป็นสุขกายสุขใจ สะดวก
คำที่มักเขียนผิด คือ สะบาย [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kaspar, if you play well, you'll enjoy the finest fare.แคสป้าร์ ถ้าเธอเล่นเก่ง เธอจะได้อยู่ดีกินดีอย่างนี้ The Red Violin (1998)
So okay we've used up all the desperate people there they're all plump and healthy and wealthy.โอเค เราช่วยประชาชนที่ลำบากไปหมดแล้ว ตอนนี้ประชาชนอ้วนท้วนแข็งแรงและอยู่ดีกินดี The Corporation (2003)
I mean ordinary people committed to the welfare of all humanity.เพื่อความอยู่ดีกินดีของมนุษยชาติ The Corporation (2003)
I'm risking my well-being to tell you your Uncle Jack is in town.ชั้นยอมเอาความอยู่ดีกินดีมาเสี่ยง เพื่อบอกนายว่าอาแจ็คอยู่ที่นี่ Shattered Bass (2011)
After almost two months, this could be the clue that tells us Stefan's alive and well and living in Graceland.นี่อาจจะเป็นเบาะแสบอกเราได้ว่า สเตฟานยังมีชีวิตอยู่ และอยู่ดีกินดีที่เกรซแลนด์ The Birthday (2011)
From the looks of 'em, they got to be set up pretty good.ดูจากสารรูปแล้ว น่าจะอยู่ดีกินดีเลยหล่ะ When the Dead Come Knocking (2012)
- Still alive and singing.- ยังอยู่ดีกินดี Confaegion (2013)
You spoiled suburban kids sure have it good.เธอเป็นเด็กชานเมืองถูกตามใจ เพื่อได้อยู่ดีกินดี Win Some, Lose Some (2013)
How have I managed to keep my country so well-nourished despite the harsh and unjust economic sanctions imposed on North Korea by the United States?ผมมีวิธีจัดการอย่างไรในการทำให้ประเทศอยู่ดีกินดี ถึงแม้จะถูกกระทำอย่างรุนแรง และการละเมิดทางเศรษฐกิจที่อยุติธรรม ต่อเกาหลีเหนือ โดยสหรัฐอเมริกา The Interview (2014)
The fastest way to a cop's heart is through his liver.จะมัดใจลูกน้องได้จะต้องให้เค้า อยู่ดีกินดีกันหน่อย The Magician (2014)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clover(โคล'เวอะ) n. ต้นไม้จำพวก Trifolium มีใบ 3 ใบ -Phr. (in clover ร่ำรวย,สุขสมบูรณ์,อยู่ดีกินดี)
cornfed(คอร์น'เฟด) adj. ซึ่งเลี้ยงด้วยพืชประเภทข้าว,อยู่ดีกินดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top