Search result for

ริ้ว

(48 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ริ้ว-, *ริ้ว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ริ้ว[N] strip, See also: line, stripe, streak, welt, strath mark, Example: การปั้นจีวรพระสมัยนี้จะปั้นเป็นริ้ว ใกล้เคียงธรรมชาติมากขึ้น, Count unit: ริ้ว, Thai definition: เส้นลายหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นรอย เป็นทางๆ เป็นแถว เป็นแนวยาวไป หรือเป็นแล่งๆ
ริ้วรอย[N] wrinkle, See also: furrow, line, Example: ใบหน้าของเธอไม่มีเค้าความงามเหลืออยู่ นอกจากริ้วรอยที่แสดงถึงวันวัยที่ผ่านมา, Count unit: แห่ง, ที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ริ้วน. เส้นลายหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นรอย เป็นทาง ๆ เป็นแถวหรือเป็นแนวยาวไป เช่น ผ้าขาดเป็นริ้ว ริ้วขบวน ริ้วปลาแห้ง, ลักษณนามเรียกสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น เรียกปลาแห้งที่ผ่าเป็น ๕ ริ้ว ว่า ปลา ๕ ริ้ว หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ปลาห้า.
ริ้วรอยน. ลักษณะที่เป็นแนวเป็นทาง เช่น ถูกหนามเกี่ยวเป็นริ้วรอย ถูกแมวข่วนเป็นริ้วรอย, โดยปริยายหมายความว่า ร่องรอย เช่น หน้าตามีริ้วรอยแห่งความทุกข์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foliationริ้วขนาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
swash markริ้วคลื่นบนสันดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
epicalyxริ้วประดับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
striaeริ้วลายขนาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your fingering, the vibrato, your bowing...นิ้วของคุณ, ความพริ้ว, การสี.. Beethoven Virus (2008)
It's a rag.ผ้าขี้ริ้วรึไง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
That's not a rag! It's a pouch!ไม่ใช่ผ้าขี้ริ้วนะ มันคือถุงผ้าต่างหาก! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
You barely have a line, a crease.คุณแทบไม่มีริ้วรอยสักนิด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Goodness, doll, you're shaking like a leaf.ให้ตายสิสาวน้อย เธอพริ้วยังกับใบไม้ลู่ลมแน่ะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
It makes me aerodynamic when I fight. I can take danger.มันทำให้ฉันพริ้วไหวเมื่อต่อสู้ ฉันรับเรื่องอันตรายได้ Pineapple Express (2008)
Clowns, with red noses, or like the rag that use to wipe on table.ตัวตลก ที่มีจมูกสีแดง หรือไม่ก็ ผ้าขี้ริ้วเช็ดโต๊ะ Zombieland (2009)
It's an antiwrinkle cream, and I need someone more mature who can identify with the--มันเป็นครีมป้องกันริ้วรอย แล้วผมก็ต้องการคนที่เป็นผู้ใหญ่ ที่สามารถบอกได้ถึง ฉันอายุ 54 ค่ะ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Lynette, I'm just talking about gettin' rid of a few wrinkles.ลินเน็ต ผมแค่หมายถึงกำจัดริ้วรอยนิดหน่อยออกไปนะ Marry Me a Little (2009)
But I don't see your wrinkles, Tom.แต่ฉันไม่เห็นริ้วรอยของคุณนะทอม Marry Me a Little (2009)
And it'll be because they're impressed by your experience, not your wrinkle-free face.แล้วก็เป็นเพราะว่าพวกเขาประทับใจในประสบการณ์ทำงานของคุณ ไม่ใช่เพราะหน้าที่ไม่ทีริ้วรอยของคุณ Marry Me a Little (2009)
- The rag's over there in the corner.- ผ้าขี้ริ้วอยู่ที่มุมโน้นแหน่ะครับ The Hidden Enemy (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ริ้ว[n.] (riu) EN: streak   FR: raie [f] ; rayure [f] ; strie [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
brindle(adj) เป็นลายเสือ(สีขนของสุนัขหรือแมว), มีริ้วลายสีเทา หรือน้ำตาล หรือมีสีมีเป็นลายๆ หรือเป็นหย่อมๆ มักใช้กับลวดลายของขนสัตว์จำพวกแมว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
line[N] รอยย่น, See also: ริ้วรอย, รอยตีนกา, Syn. furrow, wrinkle
pin stripe[N] ริ้วหรือแถบบาง
streak[N] เส้นหลากสี, See also: ริ้วลาย, Syn. line, stripe
strip[N] ชิ้นยาว, See also: ริ้ว, แผ่นยาว, Syn. piece, ribbon, shred
stripe[N] ริ้ว, See also: แถบ, แถบสี, Syn. band, layer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clout(เคลาทฺ) {clouted,clouting,clouts} n. การตี,การต่อย,การตบ,การตีลูกไกล,อิทธิพลของความคิด,ปาฏิหาริย์,เป้า,ลูกกระสุนที่ถูกเป้า,เศษผ้าปะ,เศษของที่ใช้ซ่อมแซม,เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว. vt. พันผ้า,ปะ,ซ่อมแซม,ตอกตะปูเสริม,ตี,ต่อย, Syn. blow,wal
cord(คอร์ด) n. เชือก,ด้าย,สายเคเบิล,ริ้วบนผิวหน้าผ้า,หน่วยปริมาตรที่เท่ากับ 128ลูกบาศก์ฟุตหรือขนาดยาว8ฟุต กว้าง4ฟุตและสูง4ฟุต vt. ผูกด้วยเชือก,มัดด้วยเชือก, Syn. bind,tie
corduroy(คอ'ดะรอย) n. ผ้าริ้ว,ผ้าสักหลาดที่เป็นริ้ว adj. เกี่ยวกับผ้าดังกล่าว,ซึ่งใช้ขอนไม้ปู vi. ใช้ขอนไม้ปู, Syn. pile fabric
displeasingadj. ซึ่งไม่พอใจ,กริ้ว,น่าเกลียด, Syn. disagreeable
fulminatevi. ร้องด่า,ร้องเสียงดัง,กริ้ว,ฟ้าร้อง,ตำหนิ vt. ทำให้ระเบิด,ร้องด่า.
rag(แรก) n. เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว,ผ้าเช็ด,เศษ,เศษเนื้อเปื่อย., See also: rags ผ้าขี้ริ้ว,หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารชั้นเลว
ribbon(ริบ'เบิน) n. สายริบบิ้น,ริบบิ้น,สายสิ่งทอสาย,สิ่งที่เป็นสาย,สายริ้ว,โบ,ทางยาว,สายสะพายเครื่องอิสริยาภรณ์,แถบเหรียญตรา
ridge(ริดจฺ) n. สันเขา,สัน,สันหลังคา,สันปันน้ำ,เทือกเขา,ทางแคบ,หลังสัตว์,ส่วนที่นูน,คิ้ว,ริ้ว,แนวคันนา vt. ทำให้เป็นสัน,ทำให้มีคิ้ว (ริ้วหรือแนว) vi. กลายเป็นสันขึ้น,กลายเป็นทางแคบ,กลายเป็นคิ้วหรือริ้วหรือแนว, Syn. crest,spine,hill
shoddy(ชอด'ดี) n. เส้นใยที่ได้จากเศษผ้าขี้ริ้ว,ของเลวที่นำมาทำให้คล้ายของดี,ของกำมะลอ. adj. กำมะลอ,คุณภาพเลว,ทำอย่างลวก ๆ ,ซึ่งเอาของเลวมาทำให้คล้ายของดี,เลว,เลวทราม, See also: shoddily adv. shoddiness n.
streak(สทรีค) n. เส้นหลายสี,ริ้วลาย,เส้น,ทาง,ชั้น,ช่วง,การต่อเนื่อง,สายแร่. vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเส้นหลายสี,กลายเป็นริ้วลาย,วิ่ง,ไปอย่างรวดเร็ว,พุ่ง,แล่น,ห้อเหยียด, Syn. stripe,band,trace

English-Thai: Nontri Dictionary
aflutter(adv,adj) ปลิว,พริ้ว,ตื่นเต้น,ฮือฮา
cord(n) ด้าย,แถบหรือริ้วบนผ้า,เชือก,สายเคเบิล
disfavour(vt) ไม่พอใจ,ไม่โปรด,กริ้ว,ไม่ชอบ,ไม่ถูกใจ,ไม่เห็นด้วย
flaunt(vi) ปลิวสะบัด,โบก,โอ้อวด,สะบัดพริ้ว
flow(vi) ไหล,ลอย,นอง,เปี่ยม,เป็นริ้ว,โบกสะบัด
fulminate(vi) ระเบิด,โมโห,เดือดดาล,กริ้ว,โกรธ,ร้องด่า
rag(n) เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว,เศษเนื้อต้มเปื่อย,กระเบื้องมุงหลังคา
streak(n) ชั้น,ริ้ว,แนว,ทาง,ช่วง,สายแร่
streak(vt) ทำให้เป็นทางยาว,ทำเป็นริ้ว
stream(vi) ไหลหลั่ง,ปลิวสะบัด,พริ้ว,พุ่ง,ไหลเวียน

German-Thai: Longdo Dictionary
Lappen|der, pl. Lappen| วัสดุจากผ้า หรือ หนัง สำหรับเช็ดทำความสะอาด, ผ้าขี้ริ้ว เช่น Joy wischt den Fleck auf dem Tisch mit einem Lappen auf. = จอยเช็ดซับรอยเปื้อนบนโต๊ะออกด้วยผ้าขี้ริ้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top