Search result for

*ber*

(932 entries)
(0.0306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ber, -ber-
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
aberrantion (n name ) a fact, an action or a way of behaving that is not usual, and that may be unacceptable

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
wave number(n jargon) ค่าที่เป็นส่วนกลับของความยาวคลื่น, Related: wavelength
member(vt) สมาชิก
hibernation(n) การจำศีลของกบ, การอยู่ในสภาพนิ่งหรือกบดาน เช่น He tries to re-launch the association after years in hibernation in rural Thailand.
article number(n) รหัสสินค้าที่มักแสดงเป็นบาร์โค้ด ซึ่งสามารถถูกอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
chamber pot(n) กระโถนฉี่ เช่น The history of the chamber pot predates that of indoor plumbing and flush toilets.
numbers(n) หนังสือกันดารวิถี หนังสือเล่มที่ 4 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament
Aberdeen(N.) เมืองท่าในตะวันออกเฉียงเหนือของสก็อตแลนด์
cyber crime(n ) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]
cyber bully(n) การระรานทางไซเบอร์, การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
berk[N] คนโง่
berk[SL] อวัยวะเพศหญิง
amber[ADJ] ที่ทำจากอำพัน
amber[ADJ] สีเหลืองอย่างอำพัน, Syn. amber-colored, yellowish, golden
amber[N] สีเหลืองอำพัน
amber[N] อำพัน
beret[N] หมวกกลม
berps[SL] เหล้า, See also: สุรา, Syn. burps
berry[N] ผลเบอร์รี่
berth[N] ที่นอนในเรือหรือรถไฟ, See also: ที่นอน, Syn. bunk, bed
cyber[PRF] คำนำหน้าหมายถึงคอมพิวเตอร์
ember[N] ถ่านที่ยังคุอยู่, See also: เถ้าที่ยังคุกกรุ่นอยู่, Syn. ash
fiber[N] เส้นใย, See also: ไฟเบอร์, สิ่งที่เป็นเส้นใย, Syn. fibril, filament, thread
fiber[N] ลักษณะสำคัญ, See also: โครงสร้างพื้นฐาน
guber[SL] เนื้องอก (มีความหมายเชิงตลก / เสียดสี)
saber[N] ดาบโค้ง, Syn. sword
saber[VT] ฟันด้วยดาบ, See also: ฆ่าด้วยดาบ
sober[ADJ] ไม่เมา (ยาหรือเหล้า), Syn. abstinent, moderate, Ant. intemperate
sober[ADJ] เอาจริงเอาจัง, See also: เคร่งขรึม, เยือกเย็น, สุขุม, Syn. serious, solemn, Ant. frivolous
tuber[N] หัวใต้ดินของพืช
umber[N] ดินสีน้ำตาลแดงที่เป็นออกไซด์ของเหล็กและแมงกานีส
umber[ADJ] ที่มีสีน้ำตาลแดง
umber[VT] ทาด้วยสีน้ำตาลแดง
barber[N] ช่างตัดผม, Syn. hairdresser
berate[VT] ตำหนิหรือด่าว่า
bobber[ N] ทุ่นที่ติดอยู่กับสายเบ็ด, Syn. float
bomber[N] เครื่องบินทิ้งระเบิด
camber[N] ลักษณะที่โค้งเป็นหลังเต่าของถนน
cumber[VT] ขัดขวาง, See also: กีดขวาง, Syn. hamper, hinder
gibber[VI] พูดไม่รู้เรื่อง, See also: พูดไม่ได้ศัพท์, พูดเหลวใหล
goober[N] ถั่วลิสง, See also: ถั่ว, Syn. peanut
limber[ADJ] งอได้, See also: ยืดหยุ่น, Syn. flexible, pliant
limber[VT] ทำให้งอได้, See also: ทำให้ดัดได้
limber[VI] ที่งอได้
limber[VI] ใช้รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่
limber[VT] ใช้รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่และกระสุนปืนลาก
limber[N] รถสองล้อที่ใช้ลากปืนใหญ่และกระสุนปืน
lubber[N] คนทึ่มซึ่งมีร่างใหญ่
lumber[VT] กองไว้ระเกะระกะ, See also: กองเรี่ยราด
lumber[N] ไม้ที่เลื่อยออกเป็นท่อนๆ (เพื่อนำมาใช้ประโยชน์)
lumber[VT] เลื่อยไม้ออกเป็นท่อนๆ (เพื่อนำมาใช้ประโยชน์), See also: ตัดไม้
lumber[N] เศษของที่ไม่มีประโยชน์, See also: ของสัพเพเหระ, Syn. useless articles
lumber[VI] เคลื่อนที่อย่างอุ้ยอ้าย, See also: ขยับอย่างอุ้ยอ้ายหรืองุ่มง่าม, Syn. truge, plod, shamble
member[N] สมาชิก (คำย่อคือ mem), See also: ชาวคณะ, ผู้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, พวกองค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, Syn. constituent, element, component
number[N] ตัวเลข, See also: เลขหมาย, หมายเลข, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, Syn. figure, digit, numeral, integer
number[N] จำนวน, See also: ปริมาณ, Syn. amount, whole, estimate
number[VT] ใส่ตัวเลข, See also: ใส่ลำดับเลข, Syn. list, itemize, index, numerate
number[VT] นับจำนวน, Syn. count, consider
robber[N] โจร, See also: คนปล้น, คนชิงทรัพย์, Syn. bandit, plunderer, thief
rubber[N] ยาง, See also: ยางธรรมชาติ, ยางสังเคราะห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aberdeen angusพันธุ์วัวชนิดหนึ่งที่ไร้เขา
aberrant goiterต่อมธัยรอยด์โต
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
air chamber(ห้องอากาศ, ห้องลม)
albertite(แอล' เบอไททฺ) n. แร่ชนิดหนึ่งคล้าย asphalt
amber(แอม' เบอะ) n.,adj. อำพัน, สีน้ำตาลเหลือง, สีอำพัน, สีน้ำตาลเหลือง, Syn. brownish yellow)
ambergris(แอม' เบอกริส) n. ไขจากลำไส้ปลาวาฬนำมาใช้ทำเครื่องสำอาง (used in perfumery)
amberjack(แอม' เบอแจค) n., (pl. -jack, -jacks) ปลาจำพวก Seriola
amberoid(แอม' เบอรอยดฺ) n. อำพันสังเคราะห์ ที่ทำจากการอัดเรซิน (resins) ณ ที่อุณหภูมิสูง., Syn. ambroid
antechamber(แอนทิเชม' เบอะ) n. ห้องคอยและเป็นห้องผ่านเข้าไปห้องที่ใหญ่กว่าห้องนอกสำหรับนั่งคอย, Syn. foyer)
antituberculotic(แอนทีทิวเบอคิวลอท' ทิค) adj. ซึ่งต่านวัณโรค. -n. ยาต้านวัณโรค
atomic numberจำนวนประจุบวกหรือโปรตอนในนิวเคลียสของอะตอม หรือเท่ากับจำนวนอีเล็กตรอนที่ล้อมรอบอะตอมอย่างปกติ
auberge(โอเบิรจ') n.,Fr. โรงแรม
aubergine(ออ'เบอจิน) n. พืชจำพวก Salanum, melongena ซึ่งมีผลเป็นรูปไข่ที่กินได้ -S...egg plant
avogadro's numberค่าคงที่ 6.02 X 1023 ซึ่งเป็นจำนวนอะตอมในกรัม-อะตอม หรือจำนวนโมเลกุลในกรัม-โมเลกุล, Syn. Avogadro's constant (Avogadro number)
barber(บาร์'เบอร์) {barbered,barbering,barbers} n. ช่างตัดผม,ช่างโกนหนวดเครา,กัลบก,คนที่พูดมาก vt. ตัดหรือโกนหนวดเครา
barber's shopn. ร้านตัดผม
barbershopn. ร้านตัดผม
base numberเลขฐานหมายถึง จำนวนสัญลักษณ์ที่ ใช้บอกว่าเลขในระบบนั้น ๆ ว่ามีสัญลักษณ์โดด ๆ กี่ตัว เช่น ระบบฐานสิบมีสัญลักษณ์ 10 ตัว ระบบฐานสิบหกมีสัญลักษณ์ 16 ตัว เป็นต้น ในการเขียน มักจะต้องบอกฐานกำกับไว้ด้วยเสมอ
bedchamber(เบด'เชมเบอะ) n. ห้องนอน
berate(บิเรท') {berated,berating,berates} vt. ด่า,ตำหนิอย่างรุนแรง
bereave(บิรีฟว') {bereave/bereft,bereaved/bereft,bereaving,bereaves} vt. ทำให้สูญสิ้น,ทำให้หมด,เอาไปด้วยกำลัง,ปลิดชีพ,คร่าไปเสีย, See also: bereavement n. ดูbereave, Syn. deprive
bereft(บิเรฟทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bereave. adj. ถูกคร่าไป,ซึ่งสูญเสียไป
beret(บะเร') n. หมวกผ้าสักหลาดที่ไม่มีปีก,หมวกบาเรท์
bergamot(เบอ'กามอท) n. ต้นมะกรูด
beriberi(เบอ'รีเบอ'รี) n. โรคเหน็บชา เนื่องจากขาดแคลนวิตามินบี1, See also: beriberic adj. ดูberiberi
berlin(เบอร์ลิน') n. เมืองเบอร์ลินในเยอรมัน
bern(เบิร์น) n. เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
berne(เบิร์น) n. เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
bernouilli boxกล่องเบอร์นิวลีหมายถึง ระบบการเก็บข้อมูลจำนวนมาก ๆ ไว้ในแถบบันทึกคาร์ทริดจ์ (cartridge) แถบบันทึกชนิดนี้ทำไว้ให้ถอดเก็บได้สะดวก นักวิทยาศาสตร์ชาวสวิสที่ ชื่อเบอร์นิวลี (Bernouilli) เป็นผู้คิดทำและ เป็นผู้คิดทฤษฎีเกี่ยวกับพลังการหมุนของแถบบันทึกชนิดนี้
berry(เบอ'รี) {berried,berrying,berries} n. ลูกผลไม้เล็ก ๆ ,เมล็ดแห้ง,เม็ดไข่ (กุ้ง,ปลา,แมงดา) vi. ออกผลเป็นลูกผลไม้เล็ก ๆ ,เก็บผลไม้เล็ก ๆ
berserk(เบอเซอค') adj.,adv. บ้าระห่ำ n. ผู้ที่บ้าระห่ำ
berserker(เบอเซอ'เคอะ) n. ผู้บ้าบิ่น, Syn. maniac
berth(เบิร์ธ) {berthed,berthing,berths} n. ที่นอนในรถไฟ ในเรือ เครื่องบินหรือยานพาหนะอื่น ๆ ,ห้องกัปตันเรือ,งาน,ตำแหน่ง,ที่ทอดสมอเรือ,ที่จอด vt.,vi. จอดเรือ,หาที่จอดเรือ -Conf. birth
binary number systemระบบเลขฐานสอง <คำแปล>ระบบเลขฐานสอง หมายถึง ตัวเลขบอกจำนวนที่มีฐานเป็น"สอง" (ไม่ใช่ "สิบ" อย่างที่นิยมใช้ในปัจจุบัน) คือมีเลขเพียงสองตัว คือ 0 และ 1 คอมพิวเตอร์ได้นำระบบเลขฐานสองนี้มาใช้เป็นรหัส เพื่อสะดวกในการแสดงสภาวะ 2 ประการคือ (สวิตซ์) เปิด และ ปิด
blackberry(แบลค'เบอรี) n. ผลเบอรี่ดำของพืชจำพวก Rubus,พืชดังกล่าว
blubber(บลับ'เบอะ) n. เปลวไขมันระหว่างผิวหนังและกล้ามเนื้อของปลาวาฬ,การร้องไห้สะอึกสะอื้น vi. ร้องไห้สะอึกสะอื้น adj. บวม,โป่งออก,เป็นมัน, See also: blubberer n., Syn. weep
blubbery(บลับ'เบอรี) adj. มีไขมันมาก,มีมัมมาก
bobbern. สิ่งที่ผุด ๆ โผล่ ๆ
bobberyn. ความวุ่นวาย ,ความโกลาหล,
bribery(ไบร'บะรี) n. การให้สินบน
bumbershootn. ร่ม
caliber(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber
call numbern. หมายเลขหิ้งหนังสือ
camber(แคม'เบอะ) {cambered,cambering,cambers} vt.,vi.,n. (ความ) โค้งหรืองอเล็กน้อย,โค้งขึ้นตรงกลาง.
canberran. ชื่อเมืองหลวงของออสเตรเลีย
cardinal numbern. ตัวเลขแสดงจำนวนเช่น1,2,3, Syn. cardinal numeral -Conf. ordinal number
chamber(เชม'เบอะ) n.ห้อง,ห้องพักเดี่ยว,สภา,สำนักงานทนายความ,ห้องประชุม,สมาคม,ช่อง,หอการค้า,ลำกล้องกระสุน,ช่องใส่กระสุน -vt. ใส่ในห้อง,จัดห้องให้, Syn. room
chamber practicen. การรับปรึกษาคดี (ไม่ใช่ว่าความ) ของทนายความ
chambermaid(เชม'เบอะเมด) n. คนทำที่นอน,หญิงรับใช้, Syn. maid

English-Thai: Nontri Dictionary
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลาส
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
amber(n) สีเหลืองอำพัน,สีน้ำตาลเหลือง
antechamber(n) ห้องมุข
aubergine(n) สีม่วงเข้ม
barber(vt) ตัดผม,โกนหนวด
bedchamber(n) ห้องนอน
berate(vt) ด่า,ตำหนิ,ว่า
bereave(vt) เสียไป,ทำให้สูญสิ้น,หมดไป,ปลิดชีพ
bereavement(n) การเสียไป,การหมดสิ้น,การปลิดชีพ
bereft(vt) pt และ pp ของ bereave
berg(n) ภูเขาน้ำแข็ง
berry(n) ลูกเบอรี
berserk(adj) บ้าระห่ำ,บ้าบิ่น,บ้าดีเดือด
berth(n) ที่นอนบนเรือหรือรถไฟ,ห้องกัปตันเรือ
blabbermouth(n) คนพูดพล่อยๆ,คนพูดมาก
blackberry(n) ผลไม้ชนิดหนึ่ง
blubber(n) การร้องไห้,การสะอึกสะอื้น,เปลวไขมันของปลาวาฬ
bobbery(adj) โกลาหล,วุ่นวาย
bobbery(n) ความโกลาหล,ความวุ่นวาย
bomber(n) เครื่องบินทิ้งระเบิด
bribery(n) สินบน,การให้สินบน,การติดสินบน,การกินสินบน
CHAMBER chamber pot(n) กระโถนปัสสาวะ,โถปัสสาวะ
chamber(n) ห้องนอน,ห้องพัก,ห้องโถง,สภา,สำนักงานทนายความ
chamberlain(n) มหาดเล็ก,จางวาง,กรมวัง
chambermaid(n) ต้นห้อง
clamber(vi) คลาน,ตะกาย,ปีน,ปีนป่าย
climber(n) นักไต่,ไม้เลื้อย
cucumber(n) แตงกวา,แตงร้าน
cumber(vt) กีดกั้น,หนัก,อุ้ยอ้าย,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ลำบาก
cumbersome(adj) เป็นภาระ,ยุ่งยาก
December(n) เดือนธันวาคม
deliberate(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม
deliberate(vi) ใคร่ครวญ,ตรึกตรอง,ปรึกษาหารือ
deliberately(adv) อย่างมีเจตนา,อย่างจงใจ,อย่างตั้งใจ
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ
dismember(vt) ตัดเป็นส่วนๆ
ember(n) เถ้าถ่าน,ถ่าน
encumber(vt) เป็นภาระ,กีดขวาง,ทำให้หนักใจ,ทำให้กังวล
exuberance(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความงอกงาม,ความเจริญงอกงาม
exuberant(adj) สมบูรณ์,อุดมสมบูรณ์,งอกงาม,เจริญงอกงาม
gibber(n) การพูดพล่อยๆ,การพูดไม่ชัด,การพูดตะกุกตะกัก
gibber(vi) พูดพล่อยๆ,พูดไม่ชัด,พูดตะกุกตะกัก
gibberish(adj) ซึ่งพูดพล่อยๆ,ซึ่งพูดไม่ชัด,ซึ่งพูดไร้สาระ
haberdashery(n) ร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษ
halberd(n) ขวานโบราณ,ง้าว
hibernal(adj) ในฤดูหนาว
hibernate(vi) จำศีล,ใช้เวลาหน้าหนาว
iceberg(n) ภูเขาน้ำแข็ง
illiberal(adj) ใจแคบ,ขี้เหนียว,ตระหนี่,ไม่กรุณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
private member's billร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาเสนอ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private members, billร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Pan-Iberianismอุดมการณ์รวมกลุ่มไอบีเรีย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary tuberculosis; pneumonophthisisวัณโรคปอด [มีความหมายเหมือนกับ phthisis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance, internal occipitalปุ่มในของท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance, laryngeal; Adam's apple; eminence, thyroid; prominence, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance, mentalคาง, กระโดงคาง, ปลายคาง [มีความหมายเหมือนกับ process, mental ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance, occipitalปุ่มท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberantia mentalis; mental process; mental protuberance; protuberance of chinกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
protuberance; prominence; promontorium; promontoryส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protuberance of chin; mental process; mental protuberance; protuberantia mentalisกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
protuberance, external occipitalปุ่มนอกของท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumonophthisis; tuberculosis, pulmonaryวัณโรคปอด [มีความหมายเหมือนกับ phthisis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudo-random numberเลขสุ่มเทียม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parliament chamberที่ประชุมรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonitis, tuberculousเยื่อบุช่องท้องอักเสบเหตุวัณโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prominence, laryngeal; Adam's apple; eminence, thyroid; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
promontorium; prominence; promontory; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
promontory; prominence; promontorium; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubertas; pubertyวัยเริ่มเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubertas praecox; puberty, precociousภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puberty; pubertasวัยเริ่มเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubertyวัยแรกรุ่น, ดรุณวัย, วัยเริ่มเจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pubertyวัยแรกรุ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puberty, precocious; pubertas praecoxภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puberulent-ขนละเอียด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
puberulousมีขนประปราย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
person, liberty of theเสรีภาพในร่างกาย, เสรีภาพของบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parietal tuber; eminence, parietalโหนกข้างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pretuberculosisวัณโรคก่อนมีอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prechamber; precombustion chamberห้องเผาไหม้ก่อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
prechamber; precombustion chamberห้องเผาไหม้ก่อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
postpuberal; postpubertal; postpubescent-เกิดขึ้นหลังวัยเริ่มสุกทางเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postpubertal; postpuberal; postpubescent-เกิดขึ้นหลังวัยเริ่มสุกทางเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postpubescent; postpuberal; postpubertal-เกิดขึ้นหลังวัยเริ่มสุกทางเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Prandtl numberเลขพรันด์เทิล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
port numberหมายเลขช่องทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PIN (personal identification number)พิน (รหัสประจำตัว) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puberal; pubertal-วัยเริ่มเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubertal; puberal-วัยเริ่มเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulp chamberโพรงในตัวฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
prime number; primeจำนวนเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
political libertyเสรีภาพทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political libertyเสรีภาพทางการเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phase of a complex numberเฟสจำนวนเชิงซ้อน [มีความหมายเหมือนกับ amplitude of a complex number และ argument of a complex number] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
postglenoid tubercleปุ่มหลังแอ่งข้อต่อขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior chamberห้องหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personal identification number (PIN)รหัสประจำตัว (พิน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plenum chamberกล่องลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
prime; prime numberจำนวนเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานหนังสือสากล

ISBN [เทคโนโลยีการศึกษา]

Accession numberเลขทะเบียน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Call numberเลขเรียกหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accession numberเลขทะเบียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Author numberเลขผู้แต่ง

เลขผู้แต่ง หรือ เลขหนังสือ (Book number) หมายถึง สัญลักษณ์ประจำตัวทรัพยากรสารสนเทศ ใช้เลขประตัวผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละชื่อเรื่องนั้น เลขผู้แต่ง ประกอบด้วย อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง ซึ่งเลขประจำตัวชื่อผู้แต่งนั้น ได้มีการกำหนดเป็นตารางเลขสำเร็จรูปไว้แล้ว

กรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศไม่มีชื่อผู้รับผิดชอบ จะลงรายการหลักด้วยชื่อเรื่อง ซึ่งประกอบด้วยอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องและเลขประจำอักษรตัวถัดของชื่อเรื่อง นอกจากนี้ อาจจะมีสัญลักษณ์ที่ระบุถึงเล่มที่ ฉบับที่ ตอนที่ ปีพิมพ์ เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

ส่วนตารางเลขผู้แต่งภาษาต่างประเทศนั้น ใช้ตารางเลขผู้แต่งคัตเตอร์-แซนบอร์น (Cutter-Sanborn Table) ซึ่งเป็นคัตเตอร์ของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ส่วนสำหรับเลขผู้แต่งชาวไทย จะมีตารางเลขผู้แต่งชาวไทยของหอสมุดแห่งชาติ

ตัวอย่าง ตารางเลขผู้แต่งคัตเตอร์-แซนบอร์น

Cutter [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Call numberเลขเรียกหนังสือ, เลขเรียกหนังสือ
หมายถึง รหัส หรือ สัญลักษณ์ที่บรรณารักษ์กำหนดขึ้นสำหรับระบุถึงหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง หรือวัสดุห้องสมุดแต่ละชิ้น เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดใช้เป็นจุดเข้าถึงวัสดุของห้องสมุด ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนบ้านเลขที่ หรือตำแหน่งของหนังสือแต่ละชื่อเรื่องที่มีอยู่ในห้องสมุดนั่นเอง เมื่อต้องการหาหนังสือชื่อเรื่องนั้น โดยสืบค้นจากบัตรรายการ หรือสืบค้นจากฐานข้อมูลห้องสมุด ได้ทราบถึงเลขเรียกหนังสือ จึงใช้เลขเรียกหนังสือนั้น หาหนังสือที่ต้องการว่าอยู่ที่ชั้นหนังสือใดของห้องสมุด นอกจากนี้ ใช้ในการสื่อสารกับบรรณารักษ์ในงานบริการจ่ายรับหนังสือ บริการตอบคำถาม ฯลฯ และให้บรรณารักษ์ใช้ประโยชน์ในการจัดหา การให้บริการ การจัดเก็บ และการสำรวจวัสดุห้องสมุด เนื่องจากใช้เลขเรียกหนังสือเป็นการอ้างถึงหนังสือแต่ละชื่อเรื่องนั่นเอง

เลขเรียกหนังสือ ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 2 ส่วน คือ เลขหมู่ และเลขผู้แต่ง

1. เลขหมู่ (Classification number) เป็นรหัสหรือสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้แทนเนื้อหาของหนังสือ ได้มาจากระบบการจัดหมวดหมู่ เช่น ระบบการจัดหมวดหมู่ทศนิยมของดิวอี้ หรือระบบการจัดหมวดหมู่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือเป็นระบบการจัดหมวดหมู่ที่ห้องสมุดกำหนดขึ้นใช้เอง

ตัวอย่าง H (ระบบการจัดหมวดหมู่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน) หมายถึง เนื้อหาในสาขาสังคมศาสตร์

025.433 (ระบบการจัดหมวดหมู่ทศนิยมของดิวอี้) หมายถึง เลขที่ใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

วพ หมายถึง รหัสเพื่อใช้แทนประเภทของหนังสือที่เป็นวิทยานิพนธ์

สวทช. สก. 8 หมายถึง รหัสและเลขที่ใช้หนังสือที่ออกโดยสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประเภทหนังสือทั่วไป

2. เลขผู้แต่ง (Author number) หรือเลขหนังสือ (Book number) เป็นสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้น แทนชื่อเต็มของผู้แต่งหรือรายการหลักในการลงรายการหนังสือ มักใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรผสมกับตัวเลข โดยใช้อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง หรือชื่อสกุลของผู้แต่ง (กรณีที่เป็นผู้แต่งชาวต่างประเทศ) ที่เป็นรายการหลัก ผสมกับตัวเลขที่กำหนดให้สำหรับผู้แต่งแต่ละคนตามคู่มือสำหรับกำหนดเลขประจำผู้แต่ง

ตัวอย่าง 025.433 อ555ค

เลขเรียกหนังสือนี้ มาจากหนังสือชื่อ "คู่มือการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน" เขียนโดย อัมพร ทีขะระ จึงได้เลขหมู่เป็น 025.433 ส่วน อ555 คือ หมายเลขผู้แต่งสำหรับ อัมพร ส่วน ค หมายถึง อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง คือ คู่มือ

การกำหนดเลขผู้แต่ง ช่วยให้หนังสือแต่ละเล่มมีเลขเรียกหนังสือที่ไม่ซ้ำกัน กรณีที่หนังสือมีเนื้อหาเหมือนกันหรือคล้ายกัน และมีการกำหนดเลขหมู่ออกมาเหมือนกัน จากตัวอย่าง ข้างต้น ถ้าห้องสมุดมีการจัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เข้ามาโดยผู้แต่งที่เขียนหลายๆ คน เลขผู้แต่งจะเป็นตัวแสดงให้เห็นความแตกต่างของผู้เขียนแต่ละคน

ตัวอย่าง ห้องสมุดมีหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดยมีการกำหนดชื่อเรื่องที่เหมือนกัน หรือคล้ายกัน ได้แก่

การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดย กมลา รุ่งอุทัย จะมีเลขเรียกหนังสือเป็น 025.433 ก138

การจัดหมู่หนังสือระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดย บุญถาวร หงสกุล จะมีเลขเรียกหนังสือเป็น 025.433 บ455

การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดย ระเบียบ สุภวิรี จะมีเลขเรียกหนังสือเป็น 025.433 ร235

คู่มือการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดย วิลัย อัคคอิชยา จะมีเลขเรียกหนังสือเป็น 025.433 ว716

คู่มือการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดย อัมพร ทีขะระ จะมีเลขเรียกหนังสือเป็น 025.433 อ555

ดังนั้น เมื่อเรียงเลขเรียกหนังสือ จะเห็นความแตกต่างของเลขผู้แต่ง ภายใต้เลขหมู่หนังสือเดียวกัน

025.433 ก138

025.433 บ455

025.433 ร235

025.433 ว716

025.433 อ555

3. สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ประกอบอยู่ในเลขเรียกหนังสือ

3.1 อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง กรณีที่ผู้แต่งคนเดียวกันแต่งหนังสือที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน แต่ใช้ชื่อเรื่องต่างกัน กรณี จะมีเลขหมู่ เหมือนกัน เลขผู้แต่ง เหมือนกัน จะทำให้เกิดความซ้ำของเลขเรียกหนังสือได้ จึงได้มีการกำหนดให้ใช้อักษรตัวแรกของชื่อเรื่องใส่ไว้หลังเลขผู้แต่ง

ตัวอย่าง

โฆษณาไทยสมัยแรก โดย เอนก นาวิกมูล เลขหมู่ คือ 659.1 เลขผู้แต่ง คือ อ893

โฆษณาคลาสลิค โดย เอนก นาวิกมูล เลขหมู่คือ 659.1 เลขผู้แต่ง คือ อ 893

โฆษณาไทย โดย เอนก นาวิกมูล เลขหมู่ คือ 659.1 เลขผู้แต่ง คือ อ893

659.1 ในระบบการจัดหมู่ทศนิยมดิวอี้ หมายถึง การโฆษณา แต่เผอิญ เอนก นาวิกมูล แต่งหนังสือโดยใช้ชื่อว่า โฆษณา ขึ้นต้นอยู่หลายเรื่อง ถ้าจะให้เลขเรียกหนังสือ เป็น 659.1 อ893ฆ ก็จะซ้ำกันทั้งหมด ทั้งๆ ที่เป็นคนละชื่อเรื่องกัน จึงใส่ตัวอักษรอีกตัวหนึ่งเพื่อให้เกิดความแตกต่าง เช่น

659.1 อ893ฆ โฆษณาไทยสมัยแรก

659.1 อ893ฆค โฆษณาคลาสลิค

659.1 อ893ฆษ โฆษณาไทย

3.2 กำหนดสัญลักษณ์แทนประเภทของหนังสือ ส่วนมากใส่ไว้เหนือเลขหมู่ เช่น หมวดหนังสืออ้างอิง ใช้ตัว อ (คือ อ้างอิง สำหรับหนังสืออ้างอิงภาษาไทย) และ R หรือ Ref (คือ Reference สำหรับหนังสืออ้างอิงภาษาต่างประเทศ)

อ 495.913 สำหรับ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่ใช้เลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้

อ PL4185 สำหรับ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่ใช้เลขหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

3.3 สัญลักษณ์ระบุแทนปีที่พิมพ์ของหนังสือ ในกรณีที่หนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน และผู้แต่งคนเดียวกัน จัดพิมพ์ออกจำหน่ายมากกว่า 1 ครั้ง มักจะใส่ปีที่พิมพ์เพื่อให้ความแตกต่างและให้ทราบว่าเล่มใดมีความทันสมัยมากกว่ากัน โดยใส่ถัดจากเลขผู้แต่ง

ตัวอย่าง

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พิมพ์ในปี 2498 มีเลขหมู่ เป็น อ 495.913 พร174 2498

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พิมพ์ในปี 2502 มีเลขหมู่ เป็น อ 495.913 พร174 2502

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พิมพ์ในปี 2512 มีเลขหมู่ เป็น อ 495.913 พร174 2512

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พิมพ์ในปี 2523 มีเลขหมู่ เป็น อ 495.913 พร174 2523

3.4 การกำหนดสัญลักษณ์บอกจำนวนซ้ำ กรณีที่ห้องสมุดมีหนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน ผู้แต่งคนเดียว ปีพิมพ์เดียวกัน มากกว่า ๑ ฉบับ จะมีการกำหนดลำดับของจำนวนหนังสือแต่ละเล่มไว้ด้วย เป็น ฉ หมายถึง ฉบับ (สำหรับหนังสือภาษาไทย) และ C หมายถึง Copy (สำหรับหนังสือภาษาอังกฤษ) เช่น

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พิมพ์ในปี 2523 มีจำนวน ๕ ฉบับ มีเลขหมู่ เป็น

อ 495.913 พร174 2523 ฉ.1

อ 495.913 พร174 2523 ฉ.2

อ 495.913 พร174 2523 ฉ.3

อ 495.913 พร174 2523 ฉ.4

อ 495.913 พร174 2523 ฉ.5

3.5 สัญลักษณ์บอกลำดับเล่มที่ของหนังสือ กรณีที่เป็นหนังสือชุด หรือมีหลายเล่มจบ ใช้อักษร ล. (หมายถึง เล่มที่ สำหรับหนังสือภาษาไทย) และ ใช้ v. (หมายถึง volume สำหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ) และกำหนดตัวเลขบอกลำดับที่เล่มของหนังสือไว้ถัดจากเลขผู้แต่ง หรือเลขปีที่พิมพ์

สารานุกรมไทย ของ อุทัย สินธุสาร

อ 039.9591 อ821ส ล. 1

อ 039.9591 อ821ส ล. 2

อ 039.9591 อ821ส ล. 3

อ 039.9591 อ821ส ล. 4

อ 039.9591 อ821ส ล. 5

อ 039.9591 อ821ส ล. 6

Call num<b>ber</b>

ตัวอย่าง เลขเรียกหนังสือที่มีทั้งเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน สัญลักษณ์อื่นๆ ที่กำหนดขึ้นเป็นเลขเรียกหนังสือเฉพาะคอลเลคชั่น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book numberเลขหนังสือ

Book number หมายถึง เลขหนังสือ หรือเลขผู้แต่งหนังสือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเลขเรียกหนังสือ (Call number) ประกอบด้วยเลขหมู่หนังสือ (Class number) และเลขหนังสือ โดยเลขหนังสือจะเป็นส่วนท้ายของเลขเรียกหนังสือ เลขหนังสือนี้ประกอบด้วยตัวอักษรจากชื่อผู้แต่งกับตัวเลขจำนวนหนึ่ง และบางครั้งรวมทั้งตัวอักษรซึ่งได้มาจากชื่อหนังสือด้วย เลขหนังสือมีประโยชน์ คือ ทำให้เลขเรียกหนังสือของหนังสือแต่ละเล่มมีความแตกต่างกัน และสามารถจัดเรียงตามลำดับบนชั้นได้ไม่ซ้ำกัน

ในต่างประเทศได้จัดทำเลขผู้แต่งหนังสือมานานแล้ว โดยเริ่มจาก ชาร์ล เอ คัตเตอร์ (Charle A Cutter) ได้จัดทำ Cutter’s Two Figure Author Table ขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19 ต่อมาเคท อี. แซนบอร์น (Kate E. Sanborn) ได้จัดทำ Three Figure Table ขึ้นจากคำแนะนำของคัตเตอร์ โดยใช้ชื่อว่า Cutter-Sanborn Three Figure Author Table ดังนั้น จึงนิยมเรียกตารางเลขผู้แต่งที่แซนบอร์น คิดขึ้นนี้ว่า Cutter-Sanborn Table และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับเลขผู้แต่งสมัยปัจจุบัน

ในประเทศไทยหอสมุดแห่งชาติได้นำแนวคิดจากตารางเลขผู้แต่ง Cutter-Sanborn Three Figure Author Table มาพัฒนาตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูปของหอสมุดแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และเผยแพร่ไปยังห้องสมุดต่างๆ อย่างแพร่หลาย จนในปี พ.ศ. 2528 หอสมุดแห่งชาติ จึงได้จัดพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นทางการใช้ชื่อว่า ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูป (Thai Author Table) จากนั้นได้จัดพิมพ์เผยแพร่อีก 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2531, 2538 และ 2547 ตารางเลขผู้แต่งของหอสมุดแห่งชาติ ได้รับความนิยมแพร่หลาย เนื่องจากเป็นคู่มือที่มีการกำหนดเลขไว้แน่นอน เรียงชื่อผู้แต่งตามพจนานุกรม โดยกำหนดเลข 3 หลักควบคู่กับชื่อผู้แต่ง นับเป็นคู่มือที่ให้ความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานมาก เมื่อเทียบกับการกำหนดเลขผู้แต่งโดยการบวกตัวเลขระหว่างตัวอักษรและสระประจำตัวผู้แต่ง

นอกจากนี้ยังมีเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยอื่น ๆ ที่ห้องสมุดหลายแห่งได้พัฒนาขึ้นใช้เอง ได้แก่

1) เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยแบบของหอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2) เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยแบบของ หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3) เลขผู้แต่งภาษาไทยของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยที่ห้องสมุดต่างๆ ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือ เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยของหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันจัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 5 แล้ว

โดยทั่วไปเลขหนังสือประกอบด้วย เลขผู้แต่ง In general, book number = author number + title (or work) mark + edition mark + date of publication + volume number + copy number + anything else library policy dictates ตัวอย่างการให้เลขหนังสือ

หนังสือเล่มหนึ่ง เมื่อจัดหมวดหมู่ในระบบ LC (ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน) ได้เลขเรียกหนังสือ ดังนี้

BF 408 เลขหมู่หนังสือ (Class Number)

ว716 เลขหนังสือ (Book number)

เมื่อหนังสือมีเลขหมู่หนังสือซ้ำกัน เลขหนังสือจะช่วยจัดลำดับหนังสือที่มีเลขหมู่หนังสือซ้ำกันบนชั้นได้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น มีหนังสือที่มีเลขหมู่เดียวกันบนชั้น 5 เล่ม แต่มีผู้แต่งต่างกัน เมื่อจัดวางหนังสือบนชั้น จะนำมาจัดเรียงได้ ดังนี้

BF 408 BF 408 BF 408 BF 408 BF

ว 716 ว 447 ส 282 อ 113 อ 459

ในกรณีที่ห้องสมุดมีหนังสือของผู้แต่งคนเดียวกันที่มีเลขหมู่หนังสือซ้ำกันและมีอยู่บนชั้นหลายเล่ม เกิดปัญหาในการจัดวางหนังสือบนชั้น จะใช้วิธีเพิ่มตัวอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องต่อท้ายเลขหนังสือ เช่น

BF 408 BF 408 ดังนั้น จึงทำให้หนังสือสองเล่มนี้มีตำแหน่งที่วางโดยเฉพาะบนชั้นหนังสือ

อ 968 ค อ 968 จ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

International Standard Book Numberเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

International Standard Book Num<b>ber</b>

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ หรือ International Standard Book Number หรือ ISBN

ประวัติความเป็นมา : บริษัท W.H. Smith (http://www.whsmith.co.uk) ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายหนังสือรายใหญ่ของอังกฤษ ได้ร่วมกับสภาสมาคมสำนักพิมพ์ และ Prof. F.G. Foster แห่ง The London School of Economic จัดทำตัวเลขกำกับหนังสือเพื่อให้เป็นมาตรฐาน (Standard Book Number: SBN) ในปี ค.ศ. 1967 ต่อมา ISO (International Standard Organization: องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ) ร่วมกับสมาคมสำนักพิมพ์ และห้องสมุดต่างๆ ของยุโรป และอเมริกา เห็นความสำคัญของตัวเลขดังกล่าว จึงปรับปรุงให้เป็นระบบสากล ในปี ค.ศ. 1970 เรียกว่า ISBN (International Standard Book Number)

สำหรับประเทศไทยได้มีการนำ ISBN มาใช้โดยปี พ.ศ. 2519 หอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ประมวลผลด้วยเครื่องจักรแห่งประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ สร้าง ISBN ภายในประเทศ และเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา

โครงสร้างของเลข ISBN : เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ มีตัวเลข 10 หรือ 13 หลัก โดยแบ่งเป็น 4-5 ส่วน ตัวเลขแต่ละส่วนถูกแบ่งให้ชัดเจนด้วยเครื่องหมาย (-) หรือเว้นวรรค ส่วนที่ 1 รหัสบาร์โค้ด แสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 รหัสกลุ่มประเทศ (Group identifier) แบ่งตามประเทศหรือกลุ่มประเทศตามภูมิศาสตร์หรือกลุ่มประเทศตามภาษา มี 1-5 หลัก เช่น 974 รหัสประเทศไทย ส่วนที่ 3 รหัสสำนักพิมพ์ (Publisher prefix) มี 2-7 หลัก ขึ้นกับว่าสำนักพิมพ์นั้นพิมพ์หนังสือมากน้อยเพียงใดถ้าพิมพ์มากจะได้รหัสน้อยหลัก สำหรับ สวทช. คือ 229 ส่วนที่ 4 รหัสลำดับชื่อเรื่อง (Title number) มีกี่หลักขึ้นกับจำนวนรหัสกลุ่มและรหัสสำนักพิมพ์ ส่วนที่ 5 เลขตรวจสอบ (Check digit) ใช้ตรวจสอบว่าเลขที่ถูกป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์นั้นถูกต้องหรือไม่ มี 1 หลัก (0-9) หรือ X

ISBN เป็นประโยชน์ต่อหลายวงการ เช่น ห้องสมุด นำ ISBN มาประยุกต์ใช้ในการยืมคืน การยืมระหว่างห้องสมุด การสืบค้น เข้าถึง และแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ ร้านหนังสือ คลังสินค้าต่างๆ ISBN ช่วยในการบริหารสินค้าและคลังสินค้า ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว

การขอรับเลข ISBN จากหอสมุดแห่งชาติ : สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ หรือหน่วยงานราชการ ต้องกรอกรายละเอียดของหนังสือในแบบฟอร์มการขอเลข ISBN ได้ 4 วิธี 1. ทางจดหมาย ถึง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ 2. ทางโทรสาร ที่หมายเลข 0-2281-5450, 0-2628-5175 3. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ E-mail : isbn@nlt.go.th 4. ติดต่อขอรับด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานคัดเลือกและประเมินคุณภาพทรัพยากรห้องสมุด

สิ่งพิมพ์ที่ไม่สามารถขอ ISBN ได้ 1. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ 2. สิ่งพิมพ์อายุการใช้งานสั้น เช่น แผ่นพับ แผ่นโฆษณา 3. ปฏิทิน สมุดบันทึก เกมส์ต่าง ๆ 4. หลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา 5. สมุดภาพระบายสี สมุดแบบฝึกหัด 6. บัตรอวยพร บัตรคำ 7. ผลงานทางวิชาการที่ขอปรับระดับในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ 8. รายงานการวิจัยของหน่วยงาน 9. สิ่งพิมพ์ฉบับสำเนาที่ไม่ได้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะการพิมพ์แบบดิจิตอล (ถ่ายเอกสาร,อัดสำเนา,โรเนียว,copyprint) 10. สิ่งพิมพ์ขนาด A5 ที่มีเนื้อหาไม่เกิน 50 หน้า ซึ่งจัดเป็นจุลสาร 11.ISBN ไม่สามารถกำหนดย้อนหลังได้

ตัวอย่างบาร์โค้ด ISBN ที่พิมพ์ลงบนปกหนังสือ :

International Standard Book Num<b>ber</b>        International Standard Book Num<b>ber</b> [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

International Standard Serial Numberเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร

เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number : ISSN) เป็นเลขรหัสเฉพาะที่กำหนดให้แก่สิ่งพิมพ์ประเภทวารสารแต่ละชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการค้นข้อมูลวารสาร การแลกเปลี่ยน และการติดต่อต่าง ๆ เกี่ยวกับวารสารได้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว

การสร้างเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ศูนย์ข้อมูลวารสารสากล ประเทศฝรั่งเศส (International Centre for the Registration of Serial Publications, Paris, France) เป็นหน่วยงานที่สร้างเลข ISSN ประกอบด้วยเลขอารบิค 8 หลัก ตั้งแต่ 0-9 ยกเว้น เลขตัวสุดท้ายซึ่งบางครั้งจะเป็นตัวอักษร X (ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรภาษาอังกฤษ) การเขียนเลข 8 หลักนี้ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ตัว และมีเครื่องหมาย (-) คั่นกลาง เลขแต่ละตัว ไม่มีความหมาย นอกจากจะใช้สำหรับกำกับวารสารแต่ละชื่อเรื่องเท่านั้น และได้มอบหมายให้ศูนย์ข้อมูลวารสารประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก รับผิดชอบในการกำหนดเลข ISSN ให้กับสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารที่พิมพ์ในประเทศ สำหรับประเทศไทย หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดเลข ISSN คือ ศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติแห่งประเทศไทย ศูนย์สารนิเทศห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ

สิ่งพิมพ์ที่ให้เลข ISSN ได้แก่ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทต่างๆ เช่น วารสาร วารสารอิเล็กทรอนิกส์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร หนังสือรายปี นามานุกรม วารสารที่มีการพิมพ์ภาษาอื่นด้วย ต้องให้เลข ISSN สำหรับวารสารภาษาอื่นอีกเลขหนึ่ง ส่วนวารสารที่พิมพ์ด้วยสื่อประเภทอื่น นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ซีดีรอม ออนไลน์ ต้องให้เลข ISSN แยกต่างหากเช่นเดียวกัน

การขอเลข ISSN ต้องส่งหลักฐานเพื่อประกอบการขอเลข ดังนี้

1. สำเนาแบบฟอร์มการขอเลข ISSN พร้อมลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลวารสารอย่างครบถ้วน

2. สำเนาหน้าปกวารสารและสารบัญ

3. สำเนาใบอนุญาตตีพิมพ์ จากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล (เฉพาะที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงานเอกชน)

4. ติดต่อขอเลข ISSN โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และติดต่อด้วยตนเอง

สำหรับวารสารที่มีการเปลี่ยนชื่อ ผู้จัดพิมพ์ต้องติดต่อขอรับเลข ISSN สำหรับวารสารที่เปลี่ยนชื่อ จะใช้เลขเดิมไม่ได้ เนื่องจากระบบเลข ISSN จะไม่รับข้อมูลที่มีการให้เลขซ้ำ หรือชื่อวารสารซ้ำ

การพิมพ์เลข ISSN บนตัวเล่ม กำหนดให้พิมพ์ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจน คือ หน้าปกมุมบนขวา เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด หรือหน้าปกใน หรือปกหลัง

ประโยชน์ของเลข ISSN ที่เด่นชัด คือ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ในการสั่งซื้อ จำหน่าย การสืบค้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลวารสาร และเพื่อทราบสถิติการผลิตวารสารภายในประเทศ ในแต่ละสาขาวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Rubberยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubber industry and tradeอุตสาหกรรมยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fiberglassไฟเบอร์กลาส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fiber Reinforced Plasticพลาสติกเสริมแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fiber opticsเส้นใยนำแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbon fiberคาร์บอนไฟเบอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cyberspaceไซเบอร์สเปซ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fuzzy numberตัวแบบฟัสซี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubber, Chlorinatedยางคลอริเนต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubber, Reclaimedยางรีเคลม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubber chemicalสารเคมียาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cellulose fiberเส้นใยเซลลูโลส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Polyesyer fiberเส้นใยโพลิเอสเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Motor Octane Numberค่าออกเทน, ค่าออกเทนที่มีประสิทธิภาพต่อด้านการน๊อคในเครื่องยนต์หลายสูบในขณะทำงานที่รอบสูง
ใช้เครื่องยนต์ทดสอบมาตรฐานภายใต้สภาวะมาตรฐาน 900 รอบต่อนาที [ปิโตรเลี่ยม]
Octane Numberค่าออกเทน, ค่าออกเทน หมายถึงหน่วยการวัดความสามารถในการต้านทานการน๊อคของเครื่องยนต์ [ปิโตรเลี่ยม]
Research Octane Numberค่าออกเทนที่มีประสิทธิภาพต่อต้านการน๊อคในเครื่องยนต์หลายสูบที่ทำงานอยู่ในรอบของช่วงหมุนต่ำ
ใช้เครื่องยนต์ทดสอบมาตรฐานภายใต้สภาวะมาตรฐาน 600 รอบต่อนาที [ปิโตรเลี่ยม]
Chamber of commerceหอการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Fiber plantพืชเส้นใย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atanasoff-berry computerคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลเครื่องแรกของโลก
ถูกพัฒนาขึ้นในปลายทศวรรษของ ค.ศ.1930 โดย ดร.จอห์น วินเซนต์ อาตานาซอฟฟ์ ศาสตราจารย์วิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวาสเตท ร่วมกับนักศึกษาชื่อคลิฟฟอร์ด เบอร์รี [คอมพิวเตอร์]
Cool down Chamber Machineเครื่องคูลดาวน์
เครื่องลดอุณหภูมิกระจกให้เย็นตัวลงเร็วกว่าปกติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pre Heat Chamber Machineเครื่องพรีฮีท
เครื่องเพิ่มอุณหภูมิกระจกก่อนนำไปปลูกผลึกอะมอร์ฟัสซิลิคอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
cyberไซเบอร์, ไซเบอร์ คำที่กร่อนมาจากคำว่าไซเบอร์เนติกส์ และมีความหมายว่าเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและสังคมเครือข่ายสากลทั่วโลก เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และยังมีการให้ความหมาย "สารสนเทศเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเอง"

คำเหล่านี้มีใช้มากขึ้นทุกที อาทิ

cyberspace

cyberporn

cybersex

[คอมพิวเตอร์]
cybernaticsไซเบอร์เนติกส์ วิชาการเกี่ยวกับระบบควบคุม
เช่น ระบบประสาทของสิ่งมีชีวิต เพื่อนำไปใช้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบกลไกที่ทำงานคล้ายคลึงกัน วิชานี้เปรียบเทียบความคล้ายคลึง และต่างกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต และยึดหลักการพื้นฐาน ทางด้านการสื่อสารและการควบคุมที่สามารอธิบายการทำงานของทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้ ชื่อของวิชานี้มาจากคำภาษากรีก หมายความว่า นำ หรือ ปกครอง [คอมพิวเตอร์]
Lumberingการแปรรูปไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Absorberสารดูดกลืน, วัสดุใดๆ ที่สามารถดูดกลืนหรือลดความเข้มของรังสีชนิดก่อไอออน ตัวอย่างของสารดูดกลืนนิวตรอน เช่น แฮฟเนียม หรือ แคดเมียม ใช้เป็นแท่งควบคุมในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ สารดูดกลืนรังสีแกมมา เช่น คอนกรีตและเหล็ก ใช้เป็นวัสดุกำบังรังสีในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แผ่นกระดาษหรือแผ่นโลหะบางสามารถดูดกลืนหรือลดความเข้มของรังสีแอลฟาได้ [นิวเคลียร์]
Atomic number, Zเลขเชิงอะตอม, จำนวนโปรตอนภายในนิวเคลียสของอะตอมใดๆ และเป็นสิ่งชี้บอกตำแหน่งของธาตุในตารางพีริออดิก [นิวเคลียร์]
Macrobrachium rosenbergiiกุ้งก้ามกราม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Octal numberเลขฐานแปด [เศรษฐศาสตร์]
Number crunching คำนวณเลข [คอมพิวเตอร์]
Venturi scrubberเครื่องเก็บอนุภาคชนิดเวนทูรี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
release numberฉบับที่
ตัวเลขที่อยู่ทางขวาของเครื่องหมายจุดทศนิยมในหมายเลขโปรแกรม เมื่อบริษัทซอฟต์แวร์แก้ไขปรับปรุงซอฟแวร์ชุดหนึ่งอย่างขนาดใหญ่แล้ว ก็จะนำซอฟต์แวร์นั้นออกจำหน่ายเป็นรุ่นใหม่ (new version) หมายเลขรุ่นนี้จะอยู่ทางซ้ายมือของเครื่องหมายจุดทศนิยม ต่อมาเมื่อบริษัทซอฟต์แวร์ไปบ้างเล็กน้อย หรือแก้ไขซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องมากขึ้น บริษัทอาจจะยังคงเรียกซอฟต์แวร์ใหม่เป็นรุ่นเดิมอยู่ แต่จะเปลี่ยนหมายเลขแสดงฉบับที่ไป [คอมพิวเตอร์]
Numbers Complexจำนวนเชิงซ้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
์ีNumber Randomiseจำนวนสุ่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Publication Numberหมายเลขที่ตีพิมพ์โฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Priority Numberเลขที่คำขอรับสิทธิบัตรที่ถูกอ้างการมีสิทธิก่อน [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Cybercafeไซเบอร์คาเฟ [คอมพิวเตอร์]
Cyberneticsไซเบอร์เนติกส์ [คอมพิวเตอร์]
Random number generatorตัวกำเนิดจำนวนสุ่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Number theoryทฤษฎีจำนวนเลข [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tuberculinทุเบอร์คุลิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mass number, Aเลขมวล, ผลรวมของจำนวนโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสของอะตอมหนึ่งๆ ซึ่งเป็นเลขจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดกับน้ำหนักเชิงอะตอมของแต่ละไอโซโทป เช่น ยูเรเนียม-235 มีโปรตอน 92 อนุภาค และนิวตรอน 143 อนุภาค ดังนั้นเลขมวลคือ 235
(ดู atomic mass และ atomic number ประกอบ)
[นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
amberjack (n ) ปลาสำลีน้ำลึก
american civil liberties union (n ) สหภาพสิทธิเสรีภาพพลเรือนอเมริกัน
by the numbersทำตามแผน ทำตามกฎ ทำตามระเบียบ ทำตามขั้นตอน
chamberรังเพลิง
Chloroprene rubber (n ) ยางคลอโรพรีน เป็นยางที่สังเคราะห์จากมอนอเมอร์ของคลอโรพรีน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม เป็นยางที่มีขั้วเนื่องจากประกอบด้วยอะตอมของคลอรีน ทำให้ยางชนิดนี้มีสมบัติด้านการทนไฟ, ความทนต่อสารเคมีและน้ำมัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้งานในลักษณะดังกล่าวได้แก่ ยางซีล, ยางสายพานลำเลียงในเหมืองแร่ เป็นต้น
citizen identity number (n ) เลขประจำตัวประชาชน
See also: S. people identity number,
cucumber soup (n ) อาจาด
Cumberland[คัม-บา-ลัน] (name ) คัมบาลันด์ เป็นชื่ออดีตเขตชนบทในนอร์ทเวสต์อิงแลนด์ของประเทศอังกฤษ
cyber bullyการระรานทางไซเบอร์ (ref.ราชบัณฑิต)
cyber crimeอาชญากรรมไซเบอร์ (ref.ราชบัณฑิต)
cyber securityความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, ภาวะที่เครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และข้อมูล พ้นจากภัยคุกคาม มีลักษณะสำคัญ ๓ ประการ คือ คงความลับ คงความถูกต้องครบถ้วน และคงความพร้อมใช้งาน ภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบุคลากร กระบวนการทำงาน และเครื่องมือ ที่เหมาะสม [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]
cybersecurityความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ref.ราชบัณฑิต)
Cyberthieves (n slang) โจรกรรมทางโลกไซเบอร์ หรือ ทางอินเทอร์เนต
dismemberment (n ) การสูญเสียอวัยวะ
document number was canceledเอกสารถูกยกเลิก
First-jobber (n) คนที่เพิ่งเรียนจบและได้ทำงานเป็นครั้งแรก
flabbergasted (adj) แปลกใจและตกใจอย่างมาก
grabber (n) คนหรือสิ่งที่คว้าฉวยมา
hyperbolic chamber (n ) ห้องปรับความดัน
Kostenberechnung {f} (n) บัญชีต้นทุน
reference number (n phrase ) หมายเลขอ้างอิง
remember (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) จำ
rubbery (adj ) คล้ายยาง
sober (adj ) สร่างเมา
Tu, was ich dir sage, und nicht, was ich selber tue![what I do] ( ) What I do
tuberose (n ) ดอกซ่อนกลิ่น
UK Bribery Act (n uniq ) พระราชบัญญัติการติดสินบนแห่งสหราชอาณาจักร
wide berth ( ) พื้นที่กว้าง / ทิ้งระยะห่าง เพื่อหลีกเลี่ยงผลร้ายที่จะเกิดขึ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, Will, remember how I bought you your auditorium?วิลล์ จำได้ไหมที่ฉัน ซื้อหอประชุมให้คุณ Rumours (2011)
- # In the stillness of remembering # - # Stillness... ## ,มันยังคงอยู่ในความทรงจำ # # มันยังคงอยู่... Rumours (2011)
Finnchel, Puckleberry.มีฟินเชล มีพัคเกิ้ลแบร์รี่ Rumours (2011)
I remember that jacket. You wore it April of last year.ชั้นจำได้ เธอเคยใส่มันตอนเมษาปีที่แล้ว Rumours (2011)
I remember when Finn and I used to date.ชั้นจำได้ตอนที่ชั้นเป็นแฟนฟิน Rumours (2011)
Coach Sylvester said I'm not at liberty to say.โค้ช ซิลเวสเตอร์บอกว่า หนูไม่ควรจะเปิดเผย Rumours (2011)
Rachel Berry's gonna put her own feminine twist on it. Hit it.เรเชล เบอร์รี่ จะดัดแปลงเป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงเอง บรรเลงได้! Rumours (2011)
- I was also hoping that maybe... they could help out with a number today.-ฉันว่าดีไม่ดี พวกน้องๆ อาจจะช่วยเราเรื่องโชว์วันนี้ได้ Rumours (2011)
So Noah can I get a comment on the recent poll number that put the Fabray/Hudson ticket ten points above you and Zizes...จากโพลล์ล่าสุด ฟารเบรย์และฮัดสันนำ นายกับไซซีสอยู่สิบคะแนน Prom Queen (2011)
And I would appreciate it if you would not reprise any of the following numbers.และฉันจะซาบซึ้งมากถ้านายไม่งัดมันขึ้นมาอีก จากรายชื่อทั้งหมดนี้ Prom Queen (2011)
Number one.หมายเลขหนึ่ง Prom Queen (2011)
Number two.จากเพลงนั่น และหมายเลขสอง Prom Queen (2011)
I'm prime suspect number one.ฉันเป็นผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่ง Prom Queen (2011)
Oh members of the Audio-Visual Club I may possibly sing this song at prom and when I'm done rehearsing I'd like your feedback.โอ๊ะ เหล่าสมาชิกชมรม Audio-Visual /Nฉันว่าฉันจะ ร้องเพลงนี้ในงานพรอม เมื่อฉันฝึกร้องเสร็จแล้ว ฉันอยากจะให้พวกเธอวิจารณ์ด้วย Prom Queen (2011)
Don't you remember what he did to you how awful he was?เธอลืมไปแล้วหรอ ว่าเค้าทำอะไรไว้กับเธอ? Prom Queen (2011)
No burning Liberace mannequins.ไม่มีการเผาหุ่นของ Liberace Prom Queen (2011)
Mrs. Hagberg I understand that cupcakes are really trendy right now and I know the making of a foie gras might be a little morose but um I would like to at least graduate high school knowing how to make some kind of pâté.คุณ เฮคเบิร์ก ฉันเข้าใจนะว่าคัพเค้ก กำลังเป็นเทรนด์สุดฮิตในตอนนี้ และยังรู้อีกว่าการทําฟัวกรา (ตับห่าน) Prom Queen (2011)
Excuse me Mrs. Hagberg I need to say something.ขออนุญาตครับ คุณแฮ็คเบิร์ก ผมต้องการจะพูดบางอย่าง Prom Queen (2011)
Remember you wait for me here right?จำได้ใช่ไหมว่าต้องรอฉันที่นี่? Prom Queen (2011)
Even if it's a lie. ♪ Remember how to put ♪แม้ว่ามันจะไม่จริง # จำวิธีการนำกลับมา # Prom Queen (2011)
Your 2011 McKinley High Prom Queen with an overwhelming number of write-in votes is...ผู้ที่จะได้เป็นพรอมควีน.. ...ด้วยคะเเนนโหวตอย่างล้นหลามม ผลคะแนนโหวตคือ.. Prom Queen (2011)
I was thinking of doing one group number and one duet.ครูว่าจะให้มีการร้องหมู่เพลงนึง - และร้องคู่อีกเพลงนึง Funeral (2011)
Do you know what happens in Vocal Adrenaline if someone dies during a number?เธอรู้มั๊ยว่าเกิดอะไรขึ้นใน Vocal Adrenaline ถ้าใครสักคนตายระหว่างซ้อม? Funeral (2011)
They use them as a prop, like Weekend at Bernie's.พวกเขาจะถูกใช้พรอบ เหมือนวันหบุดที่เบอร์นี่ Funeral (2011)
* Good-bye to blueberry pie *#บอกลา บลูเบอร์รี่ พาย# Funeral (2011)
Merman, LuPone, Bernadette.เมอร์แมน ,ลูโพน ,เบอนาดิต Funeral (2011)
My name is Rachel Berry, and I'll be singing the most difficult song I've ever sung.ฉันจะร้องเพลงที่ยากที่สุดที่ฉันเคยร้องมา Funeral (2011)
Uh, Barbra's closing number to my favorite movie...อ้อ Barbra's closing number เป็นหนังเรื่องโปรดฉัน Funny girl Funeral (2011)
"Then I remember Jean.แต่ ฉันจะจดจำเธอไว้ จีน Funeral (2011)
"I remember a life led with no enemies,จะจดจำชีวิตที่ไร้ซึ่งศัตรู Funeral (2011)
Well, the Sue Sylvester American Liberty Party thinks that's a load of phooey.ซู ซิลเวสเตอร์ พรรคเสรีภาพอเมริกันคิดว่า มันสิ้นเปลือง Funeral (2011)
You remember the masculine click of my designer boots.เธอจำคนที่ออกแบบรองเท้าฉันได้มั้ย เขาช่วยเองแหละ Funeral (2011)
Rachel Berry.เรเชล แบร์รี่ New York (2011)
Well, Rachel Berry, promise me one thing-- you'll never give up.เรเชล แบร์รี่ , รับปากกับฉันนะ เธออย่ายอมแพ้ล่ะ New York (2011)
Do you think this voodoo doll looks enough like Rachel Berry to actually work?เธอคิดว่าตุ๊กตาวูดูที่ดูคล้ายๆ เรเชล แบร์รี่ มากพอที่จะทำคุณไสยได้ไหม New York (2011)
Bernie's a great gal.เบอร์นี่วิเศษมาก The Love Car Displacement (2011)
All right, I've taken the liberty of drafting these workflow charts which outline our various duties and the path we will follow as we develop our ground-breaking new app.ดีละ ฉันก็มีอิสระที่จะ ร่างผัง การทำงานพวกนี้ กับร่างคร่าวๆถึงหน้าที่ต่างๆของเรา และส่วนที่เราจะติดตาม The Bus Pants Utilization (2011)
Remember, people, we're only as strong as our weakest bladder.ซึ่งห่างจากที่นี่ราว 2 ชม.ครึ่ง อย่าลืม ทุกคน อย่างปล่อยให้กระเพาะปัสสาวะช้ำรั่ว มีอิทธิพลเหนือเรา The Love Car Displacement (2011)
WOLOWITZ AND BERNADETTE:ฉันมีเธอ ที่รัก The Love Car Displacement (2011)
I missed you, too. Bernadette?รู้ไหม ฉันก็คิดถึงเธอ The Love Car Displacement (2011)
Yes. "Bernie" sure is. Well, I got to run. The panel's tomorrow morning.แหงล่ะ เบอร์นี่วิเศษ The Love Car Displacement (2011)
It's called, "Remembering Snow:ผมต้องรีบไป มีกลุ่มประชุมพรุ่งนี้เช้า The Love Car Displacement (2011)
Bernie? Yeah?นี่เบอร์นี่ The Love Car Displacement (2011)
Bernadette's in my bed, and no matter how much you stroke Amy's hair, she bites.เบอร์นาเดตต์เลยนอนเตียงฉัน และไม่ว่าลูบผมเอมี่เท่าไร เธอก็กัด The Love Car Displacement (2011)
Bernadette is in Penny's bed, Amy bites, and Penny may or may not have coitus with Leonard.เบอร์นาเดตต์นอนเตียงของเพนนี เอมี่กัด และเพนนีอาจร่วมเพศ หรือไม่ร่วมกับีโอนาร์ด The Love Car Displacement (2011)
Number one, I think they are talking about penises.ประเด็นแรก ผมคิดว่าพวกเขาพูดถึงไอ้จ้อน The Love Car Displacement (2011)
And number two, these mimosas are kicking my little brown ass.ประเด็นที่สอง มิโมซ่าที่ทำเอา หนุ่มผิวน้ำผึ้งอย่างผมมึนสุดๆ The Love Car Displacement (2011)
Let me ask you something, Bernie.ขอถามอะไรหน่อย เบอร์นี่ The Love Car Displacement (2011)
Well, thanks, Bernadette.งั้น ขอบใจมากนะเบอร์นาเด็ต The Thespian Catalyst (2011)
You see, Bernadette has needs.นายก็รู้ เบอร์นาเด็ตต้องการ... The Thespian Catalyst (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ber3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
ber60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
berA band of robbers attacked the party.
berA barber is a man who shaves and cuts men's hair.
berAccidents have increased in number.
berA considerable number of students want to go to college.
berA critically wounded elephant went berserk and attacked every living thing in his path.
ber"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
berA cucumber is related to a watermelon.
berA deliberate plan.
berAdmittance to staff members only.
berAdolfo likes his new school, but really remembers his friends at his old school.
berAfter all, you have to look after number one.
berAfter I shut the door, I remembered I had left my key behind.
berA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
berA great man will be remembered for his achievements.
berA great number of accidents happen every year.
berA great number of books are published every year.
berA great number of citizens went into the army.
berA great number of people were killed in a moment.
berA great number of students battled for freedom of speech.
berAh, could we swap our mobile numbers next time?
berAhhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.
berAh, now I remember. I used a condom; something I rarely, or rather practically never, do. [XXX]
berA human body consists of a countless number of cells.
berA Large number of people visit the historic site.
berAlbert, I hope you'll stand by me if I get in trouble.
berAlbert is engaged in foreign trade and often goes abroad.
berAlbert is quick at learning.
berAlbert is the last person to break a promise.
berAll members have access to these books.
berAll of a sudden I remembered that I couldn't pay for so many books.
berAll the members but me have faith in what he says.
berAll the members made much of her opinion.
berAll the members of our club, excluding me, are men.
berAll the members of the club agreed with me.
berAll the members of the committee consented to my proposal.
berAll the members of the committee hate one another.
berAll the members were not present at the meeting yesterday.
berAll the members were present.
berAll the members were present at the meeting.
berA lot of members assisted at the general meeting.
berAlso many incidents of robbery by threats and violence are occurring.
berAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
berA member of the Jewish ruling council.
berAmong the divisors of 90, how many numbers are not divisible by 9?
berA most credible hypothesis is the one that limits the number of elements in the domain T.
berAnd to the people whose married life is not going well, let's remember the marriage covenant sworn solemnly before God at the wedding ceremony.
berAnimals live in many places and in great numbers, too.
berA north wind blows, obviously off the icebergs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสรีภาพทางการเมือง[N] political liberty, Thai definition: ความสามารถของบุคคลที่จะกระทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ภูเขาน้ำแข็ง[N] iceberg, Example: ไททานิคเป็นชื่อเรือที่อับปางลงจากการพุ่งชนภูเขาน้ำแข็ง กลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ, Count unit: ลูก, ก้อน, Thai definition: ก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่แตกจากธารน้ำแข็งแถบขั้วโลกล่องลอยไปในทะเล
ตายหมู่[V] die en mass, See also: die in massive numbers, Example: โรคระบาดที่แพร่ไปอย่างรวดเร็วทำให้ประชาชนบาดเจ็บและตายหมู่เป็นจำนวนมาก, Thai definition: เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
ถ่านไฟ[N] embers, Example: เขาเหยียบลงไปบนถ่านไฟที่กำลังคุ
ผู้พิจารณา[N] one who consider carefully, See also: one who deliberates, Syn. คนพิจารณา, Example: การรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 จะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร, Count unit: คน, Thai definition: คนที่คิดในแง่มุมต่างๆ อย่างถี่ถ้วนเพื่อตัดสินใจ
พระบรมวงศานุวงศ์[N] member of the royal family, See also: royalty, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างเหรียญรัชฎาภิเศกมาลา สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์, Count unit: พระองค์, Thai definition: พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์
อามิสสินจ้าง[N] bribery, See also: graft, Syn. สินจ้าง, สินบน, Example: นักข่าวที่ดีควรมีจุดยืนที่ชัดเจนที่ไม่สนับสนุนการรับอามิสสินจ้างจากผู้ใด, Thai definition: วัตถุเครื่องล่อใจ มีเงินเป็นต้น
ซื้อใจ[V] influence by giving money, See also: buy popular support, win someone over by bribery, Example: รัฐบาลกำลังพยายามซื้อใจเหล่าทหารโดยสนับสนุนงบประมาณด้านการปรับปรุงอาวุธยุทธโธปกรณ์, Thai definition: ให้ผลประโยชน์เพื่อแลกกับความจงรักภักดี
แต๊ะอั๋ง[V] take liberties with, See also: assault sexually, Syn. ลวนลาม, Example: พวกลามกชอบฉวยโอกาสแต๊ะอั๋งผู้หญิงบนรถเมล์, Thai definition: ฉวยโอกาสถูกต้องเนื้อตัวผู้หญิง, Notes: (จีน)
ถือวิสาสะ[V] make bold, See also: venture, take the liberty, Example: เขากลับถือวิสาสะเข้าไปนอนในห้องราวว่าเป็นเจ้าของห้อง, Thai definition: ทำไปเองโดยถือว่าคุ้นเคย
ศศ.บ.[N] bachelor of liberal arts, Syn. ศิลปศาสตรบัณฑิต
ส.ส.[N] member of the House of Representatives, Syn. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สจ.[N] member of the Provincial Council, Syn. สมาชิกสภาจังหวัด
ไอเอสบีเอ็น[N] International Standard Book Number, See also: ISBN, Syn. หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
ไอเอสเอสเอ็น[N] International Standard Serial Number, See also: ISSN, Syn. หมายเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
หมายเลขฉุกเฉิน[N] emergency numbers
ช่างตัดผม[N] hairdresser, See also: barber
ช่างประปา[N] plumber
บัตรสมาชิก[N] membership card
ไม้ยืนต้น[N] standing timber
คุยจ้อ[V] blabber on, See also: babble on, Syn. จ้อ, พูดจ้อ, Ant. ไม่ปริปาก, เงียบเป็นเป่าสาก, Example: ดวงดอมคุยจ้อกับพี่ไปตลอดทาง โดยมีเพื่อนมาร่วมวงคุยด้วย, Thai definition: อาการที่พูดหรือคุยเรื่อยไปไม่หยุดปาก
เป็นสมาชิก[V] be a member of, See also: sit on, Syn. เป็นพวก, Example: ฉันเป็นสมาชิกของร้านจึงได้รับสิทธิพิเศษ, Thai definition: เป็นผู้มีสิทธิและมีส่วนร่วมในสมาคมหรือ องค์กร
โลกเทคโนโลยีสารสนเทศ[N] cyberspace, Example: มนุษย์กำลังอยู่ในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็น, Thai definition: ขอบเขตหรือบริเวณที่เชื่อมต่อกันได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอินเตอร์เน็ต
ไม้[N] wood, See also: lumber, timber, Syn. ท่อนไม้, ขอนไม้, Count unit: ท่อน, อัน, แผ่น
ศิลปศาสตร์[N] liberal arts
ศูทร[N] Sudra, See also: member of the fourth Hindu caste
สังกัด[V] belong to, See also: to be under, to be a member with, Syn. ขึ้นตรงต่อ, ขึ้นอยู่กับ
สิทธิเสรีภาพ[N] liberty and rights
ขยายสาขา[V] increase the number of branches, Example: บริษัทข้ามชาติของญี่ปุ่นขยายสาขาเข้าสู่ตลาดของเกาหลีใต้อย่างรวดเร็ว, Thai definition: กระจายส่วนย่อยของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แผ่ออกไปในบริเวณต่างๆ มากขึ้น
ไฟเบอร์[N] fiber, See also: fibre, Syn. เส้นใย, Example: ในอาหารประจำวันควรมีอาหารที่มีกากหรือไฟเบอร์สูง เพื่อช่วยในการขับถ่าย ทำให้ลำไส้ใหญ่เคลื่อนไหวมากขึ้น, Notes: (อังกฤษ)
ภาคี[N] member, See also: participant, party, adherent, Syn. กลุ่ม, พรรค, ฝ่าย, แนวร่วม, พวก, Example: ประเทศไทยมิได้เป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์, Thai definition: ผู้มีส่วน, ผู้เป็นฝ่าย
หลับไหล[V] sleep, See also: be asleep, slumber, go to bed, snooze, Syn. หลับ, นอนหลับ, นอน, Example: เมื่อกลับไปถึงบ้าน ทั้งคู่ต่างหลับไหลลงด้วยความเหนื่อยอ่อน
ไทย[N] freedom, See also: independence, liberty, emancipation, Syn. ไท, Ant. ทาส, Example: ชนทุกชาติต้องการเป็นไทยทั้งสิ้น ไม่มีใครที่ชอบอยู่ใต้อำนาจผู้อื่น, Thai definition: ความมีอิสระในตัว, ความไม่เป็นทาส
จำใส่ใจ[V] remember, See also: commit to memory, learn by heart, fix in one's mind, recall, recollect, Syn. จำขึ้นใจ, จดจำ, Example: เจ้าจงจำใส่ใจอยู่เสมอว่าเป็นลูกกำพร้ายิ่งต้องอดทนและพากเพียรมากกว่าคนอื่นเขา, Thai definition: กำหนดไว้ในใจอย่างจดจ่อไม่ให้ลืมเลือน
วัยแรกรุ่น[N] puberty, See also: adolescence, teens, Example: วัยของเธอเพิ่งย่างเข้าสู่วัยแรกรุ่นควรจะได้สัมผัสกับโลกอันสดสวย, Thai definition: วัยที่เข้าสู่วัยหนุ่มสาว
ลูกพรรค[N] member of a political party, See also: party member, member, Syn. สมาชิกพรรค, Ant. หัวหน้าพรรค, Example: พรรคแกนนำของรัฐบาลมีลูกพรรค 100 กว่าคน, Count unit: คน, Thai definition: สมาชิกของพรรคการเมือง ยกเว้นหัวหน้าพรรค
ยางพารา[N] rubber tree, See also: hevea brasiliensis, Syn. ต้นยางพารา, Example: ยางพาราเติบโตได้ดีในภูมิอากาศร้อนชื้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง มียางสีขาวที่ได้จากการกรีด ใช้ทำผลิตภัณฑ์หลายชนิด
เถา[N] vine, See also: creeper, climber, Syn. เครือไม้, เถาไม้, Example: หวายลิงเป็นพืชที่เป็นเถาเหมือนหวายธรรมดา แต่ชอบขึ้นตามที่ลุ่มซึ่งมีน้ำขัง, Count unit: เถา, Thai definition: ลำต้นของไม้เลื้อย
เบอร์[N] number, Syn. หมายเลข, เลขหมาย, นัมเบอร์, Example: เบอร์สุดท้ายของทีมคือเบอร์ 4, Count unit: เบอร์, Thai definition: ตัวเลขประจำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ), (ปาก)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[N] Member of the House of Representative, Syn. ผู้แทนราษฎร, ส.ส., Example: สมาชิกผู้แทนราษฎรลงมติผ่านกฎหมายให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนให้ทำหน้าที่แทนประชาชนในสภานิติบัญญัติ
อิสรภาพ[N] freedom, See also: independence, liberation, Syn. เสรีภาพ, อิสระ, Example: แม้เขาจะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษจนได้อิสรภาพ แต่ก็ต้องถูกเนรเทศออกนอกประเทศ, Thai definition: ความเป็นไทแก่ตัว
เสรีนิยม[N] liberalism, Syn. ลัทธิเสรีนิยม, Ant. สังคมนิยม, Thai definition: ลัทธิที่ยึดหลักความมีเสรีภาพในการค้าขาย และมีการกระจายอำนาจของรัฐบาล
ใต้โต๊ะ[N] bribery, See also: illegal payment, Syn. เงินใต้โต๊ะ, Example: พ่อค้าจ่ายใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ชนะการประมูล, Thai definition: เงินที่ให้สินบนเพื่อให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ, Notes: (สำนวน)
เป็นเบือ[ADV] in thousands, See also: plentifully, in large numbers, abundantly, Syn. มากมาย, เกลื่อนกลาด, Ant. น้อย, Example: การรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีสามารถฆ่าชีวิตผู้คนได้เป็นเบือ
เลขเด็ด[N] lucky number, See also: cool number, Example: นางได้เลขเด็ดมาจากเจดีย์ในวัด, Count unit: ตัว, Thai definition: เลขที่เก็งด้วยความมั่นใจว่าจะถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหวยใต้ดิน
ช่างตัดผม[N] barber, See also: hairdresser, Syn. ช่างทำผม, Example: ช่างตัดผมเอามีดทื่อๆ โกนหนวดให้ฉัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอาชีพการตัดผม
ช่างทำผม[N] hairdresser, See also: barber, Syn. ช่างตัดผม, Example: ช่างทำผมคนนี้มีลูกค้าประจำเยอะ, Count unit: คน
ผู้แทนราษฎร[N] representative, See also: assemblyman, member of parliament, congressman, Syn. ส.ส., ผู้แทน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, Example: มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งธนบุรีสิบคน, Count unit: ท่าน, คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ทําหน้าที่นิติบัญญัติในสภา
มะยม[N] star gooseberry, See also: Phyllanthus acidus Skeels, Syn. ต้นมะยม, ผลมะยม, Example: ผมเห็นคุณยกแก้วเหล้าขาวขึ้นกรึ๊บแล้วโยนมะยมสดใส่ปากเคี้ยว ผมจึงรู้สึกน้ำลายสอ, Count unit: ต้น, ผล, ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Phyllanthus acidus Skeels ในวงศ์ Euphorbiaceae ผลกลมเป็นเฟืองๆ รสเปรี้ยว
มันฝรั่ง[N] potato, See also: Solanum tuberosum Linn., Example: ของขบเคี้ยวส่วนมากเป็นของทอด เช่น มันฝรั่งทอด ข้าวโพดอบเนย เป็นต้น, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อมันชนิด Solanum tuberosum Linn. ในวงศ์ Solanaceae ตาที่กำลังงอกจากหัวเป็นพิษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์[n. prop.] (Aēndrū Løi Wēpboē) EN: Andrew lloyd Webber ; Baron Lloyd-Webber   FR: Andrew Lloyd Webber
ไอซ์เบิร์ก[n.] (aiboēk) EN: iceberg ; Iceberg Lettuce   
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อักษรศาสตร์[n.] (aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   
อักษรศาสตร์[n.] (aksørasāt = aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   FR: littérature [f]
อำพัน [n.] (amphan) EN: amber   FR: ambre [m]
อำพันขี้ปลา[n. exp.] (amphan khī plā) EN: ambergris   FR: ambre gris [m]
อำพันทอง[n. exp.] (amphan thøng) EN: ambergris   FR: ambre gris [m]
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์[num.] (Anboēt Aisatai) EN: Albert Einstein   FR: Albert Einstein
อนุกรมเอกสาร[n. exp.] (anukrom ekkasān) EN: reference number of a document ; serial number of a document   FR: référence de document [f]
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[n. prop.] (Anusāwarī Thēphī Sērīphāp) EN: Statue of Liberty   
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue   FR: débattre ; discuter ; délibérer
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อตาลันต้า[TM] (Atālantā) EN: Atalanta ; Atalanta Bergamo ; Atalanta B.C.   FR: Atalanta
ใบสมัครสมาชิก[n. exp.] (bai samak samāchik) EN: member application   FR: demande d'adhésion [f] ; bulletin d'adhésion [m]
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
บัตรสมาชิก[n. exp.] (bat samāchik) EN: membership card   FR: carte de membre [f]
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of   FR: gonfler ; grossir ; bomber
เบ่งหน้าอก[v. exp.] (beng nā-ok) EN: puff out one's chest   FR: bomber le torse ; bomber la poitrine
เบริลเลียม[n.] (bērillīem) EN: beryllium   FR: béryllium [m]
เบียร์คาร์ลสเบิร์ก[TM] (Bīa Khāsaboēk) EN: Carlsberg Beer   FR: Carlsberg [f]
เบอร์[n.] (boē) EN: number   FR: numéro [m]
เบอร์บ้าน[n. exp.] (boē bān) EN: home number   
เบอร์แฟกซ์[n. exp.] (boē faēk) EN: fax number   
เบอร์คีเลียม[n.] (boēkhīlīem) EN: berkelium   FR: berkélium [m]
เบิร์กลีย์[org.] (Boēklī) EN: Berkeley   FR: Berkeley
เบอร์ลิน[n. prop.] (Boēlin) EN: Berlin   FR: Berlin [m]
เบิร์น[n. prop.] (Boēn) EN: Bern   FR: Berne
เบอร์โทรศัพท์[n. exp.] (boē thōrasap) EN: telephone number   FR: numéro de téléphone [m]
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน[n. exp.] (boē thōrasap thī thamngān) EN: work number   
ฉบับที่ ...[X] (chabap thī ...) EN: number ... ; issue ... (+ number)   FR: numéro ... (+ nb) ; édition ... (+ nb)
ชักว่าว[v. exp.] (chak wāo) EN: masturbate   FR: se masturber ; masturber
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
ช่าง[v.] (chang) EN: leave alone ; stop minding   FR: oublier ; laisser tomber
ช่างประปา[n.] (chang prapā ) EN: plumber   FR: plombier [m]
ช่างตัดผม[n.] (chang tat phom) EN: hairdresser ; barber   FR: coiffeur [m] ; coiffeuse [f] ; barbier [m] (vx) ; friseur [m] (r.)
ช่างทำผม[n.] (chang tham phom) EN: hairdresser ; barber ; hairstylist   FR: coiffeur [m]
ช่างท่อ[n. exp.] (chang thø) EN: plumber   FR: plombier [m]
ช่างวางท่อ[n. exp.] (chang wāng thø) EN: plumber   FR: plombier [m]
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through   FR: échouer ; tomber à l'eau
ดาย[v.] (dāi) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow   FR: faucher ; sarcler ; désherber
ดายหญ้า[v. exp.] (dāi yā) FR: désherber
ดัด[v.] (dat) EN: bend ; flex   FR: courber ; plier ; tordre
เด็กเลี้ยงแกะ[n.] (dek līeng kae) EN: shepherd boy   FR: berger [m]
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid   FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
เดือนอ้าย[n. exp.] (deūoen āi) EN: first lunar month ; December   FR: premier mois lunaire [m] ; décembre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BERN    B ER1 N
UBER    Y UW1 B ER0
BERA    B EH1 R AH0
BERG    B ER1 G
BERO    B EH1 R OW0
OBER    OW1 B ER0
BERT    B ER1 T
BERK    B ER1 K
ABER    EY1 B ER0
BERE    B IH1 R
EBER    EH1 B ER0
BERM    B ER1 M
BERAN    B EH1 R AH0 N
BERNA    B EH1 R N AH0
BABER    B EY1 B ER0
AUBER    AO1 B ER0
BERET    B EH1 R AH0 T
BEREA    B ER0 IY1 AH0
BERES    B IY1 R Z
BERRA    B EH1 R AH0
BERGE    B ER1 JH
AMBER    AE1 M B ER0
BERRY    B EH1 R IY0
BERNS    B ER1 N Z
BERET    B ER0 EY1
BEBER    B IY1 B ER0
BERTI    B EH1 R T IY0
BERNT    B ER1 N T
BERLE    B ER1 L
BERYL    B EH1 R AH0 L
BERTZ    B ER1 T S
ABERT    AE1 B ER0 T
BERON    B EH1 R AH0 N
BERTY    B ER1 T IY0
BERNE    B ER1 N
BERKA    B ER1 K AH0
ABERG    AE1 B ER0 G
BERRI    B EH1 R IY0
BERCH    B ER1 K
BERIA    B EH1 R IY0 AH0
BERNI    B EH1 R N IY0
BERST    B ER1 S T
BERTH    B ER1 TH
ALBER    AE1 L B ER0
BERLS    B ER1 L Z
BERTE    B ER1 T
BERNY    B ER1 N IY0
BERND    B ER1 N T
BERKO    B ER1 K OW0
BERTA    B ER1 T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bern    (n) (b @@1 n)
Bert    (n) (b @@1 t)
berg    (n) (b @@1 g)
Guber    (n) (g u1 b @@)
saber    (n) (s ei1 b @ r)
Beryl    (n) (b e1 r @ l)
amber    (n) (a1 m b @ r)
beret    (n) (b e1 r ei)
bergs    (n) (b @@1 g z)
berry    (n) (b e1 r ii)
berth    (v) (b @@1 th)
beryl    (n) (b e1 r @ l)
caber    (n) (k ei1 b @ r)
ember    (n) (e1 m b @ r)
sober    (v) (s ou1 b @ r)
tuber    (n) (t y uu1 b @ r)
umber    (n) (uh1 m b @ r)
somber    (n) (s o m b @ r)
Webber    (n) (w e1 b @ r)
Albert    (n) (a1 l b @ t)
Bergen    (n) (b @@1 g @ n)
Berlin    (n) (b @@1 l i1 n)
Bernie    (n) (b @@1 n ii)
Bertha    (n) (b @@1 th @)
Bertie    (n) (b @@1 t ii)
Hubert    (n) (h y uu1 b @ t)
Robert    (n) (r o1 b @ t)
barber    (n) (b aa1 b @ r)
berate    (v) (b i1 r ei1 t)
bereft    (v) (b i1 r e1 f t)
berets    (n) (b e1 r ei z)
berths    (v) (b @@1 th s)
beryls    (n) (b e1 r @ l z)
bomber    (n) (b o1 m @ r)
cabers    (n) (k ei1 b @ z)
camber    (v) (k a1 m b @ r)
cobber    (n) (k o1 b @ r)
cumber    (v) (k uh1 m b @ r)
dauber    (n) (d oo1 b @ r)
dibber    (n) (d i1 b @ r)
dumber    (j) (d uh1 m @ r)
embers    (n) (e1 m b @ z)
fibber    (n) (f i1 b @ r)
gibber    (v) (jh i1 b @ r)
jabber    (v) (jh a1 b @ r)
jobber    (n) (jh o1 b @ r)
limber    (v) (l i1 m b @ r)
lubber    (n) (l uh1 b @ r)
lumber    (v) (l uh1 m b @ r)
member    (n) (m e1 m b @ r)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
述べる[のべる, noberu] (vt) บอกเล่า, อธิบาย
比べる[くらべる, kuraberu] (vt) เปรียบเทียบ
食べる[たべる, taberu] (vt) รับประทาน, กิน
滑べる[すべる, suberu] (vt) ลื่น,ไถล
アンジャベル[あんじゃべる, anjaberu] (n ) ดอกคาร์เนชั่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ilene Casey[Bernardo Allison, Bernardo Allison] (n vi vt modal ver) dearthfu erewhiles peduncle alberta ring palenque woodbined pyrgocephaly Witold Riedel http://europe.cnn.com/2001/BUSINESS/08/01/markets.europe/ 保証 , See also: S. Evette Carr, A. Francis Montoya, R. Cora Santana
Image:

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
述べる[のべる, noberu] Thai: กล่าว English: to state
述べる[のべる, noberu] Thai: แสดงความเห็น English: to express
述べる[のべる, noberu] Thai: พูดถึง English: to mention
[すう, suu] Thai: จำนวน English: number
覚える[おぼえる, oboeru] Thai: จดจำ English: to remember
喋る[しゃべる, shaberu] Thai: พูด English: to talk
喋る[しゃべる, shaberu] Thai: คุย English: to chat
番号[ばんごう, bangou] Thai: หมายเลข English: number
浮かべる[うかべる, ukaberu] Thai: ลอย หรือ ปล่อยลงบนน้ำ English: to float
浮かべる[うかべる, ukaberu] Thai: แสดงความรู้สึกออกมา English: to express
調べる[しらべる, shiraberu] Thai: ค้น
調べる[しらべる, shiraberu] Thai: สำรวจ English: to investigate
委員[いいん, iin] Thai: กรรมการ English: committee member
九月[くがつ, kugatsu] Thai: เดือนกันยายน English: September
減る[へる, heru] Thai: ลดลง English: to decrease (in size or number)
滑る[すべる, suberu] Thai: ลื่นล้ม English: to slide
滑る[すべる, suberu] Thai: พลาด(สอบตก) English: to fail
[ごう, gou] Thai: หมายเลข English: number
食べる[たべる, taberu] Thai: รับประทาน หรือ กิน English: to eat
十二月[じゅうにがつ, juunigatsu] Thai: เดือนที่สิบสองของปี, ธันวาคม English: December
思い出す[おもいだす, omoidasu] Thai: จำได้ English: to remember
並べる[ならべる, naraberu] Thai: เรียง
足す[たす, tasu] Thai: บวก(เลข) English: to add (numbers)
会員[かいいん, kaiin] Thai: สมาชิก English: member
十一月[じゅういちがつ, juuichigatsu] Thai: เดือนพฤศจิกายน English: November
比べる[くらべる, kuraberu] Thai: เปรียบเทียบ English: to compare

German-Thai: Longdo Dictionary
über(Präp.) เกี่ยวกับ
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
übernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| รับช่วงต่อ รับไปทำแทน, ทำต่อ
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายบริเวณหรือพื้นที่
Bericht(n) |der, pl. Berichte| รายงาน
Berlinกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมนี
Berlinerชาวเบอร์ลิน, See also: Berlin
Dezember(n) |der| เดือนธันวาคม
November(n) |der| เดือนพฤศจิกายน
Oktober(n) |der| เดือนตุลาคม
September(n) |der| เดือนกันยายน
aber(Konj.) แต่ เช่น Das Gerät ist alt aber funktioniert noch gut. เครื่องมือนี้เก่าแต่ว่ายังใช้งานได้ดี, See also: jedoch
bereit(adj) เตรียมพร้อม, พร้อม เช่น Ich bin bereit für die Prüfung. ฉันพร้อมสำหรับการสอบแล้ว
bereits(adv) เรียบร้อยแล้ว เช่น Er hat den Bericht bereits abgegeben. เขาส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว
berichten(vt) |berichtete, hat berichtet| รายงาน (ข่าว), แจ้ง
darüber
gegenüber(Präp) ตรงข้ามกับ (ตามด้วย Dativ) เช่น Sein Haus ist gegenüber der Bank. เขาอยู่บ้านตรงข้ามกับธนาคาร
darüber hinausเหนือไปจากนั้น, เลยไปจากนั้น เช่น Darüber hinaus bestehen viele Möglichkeiten, Ihre Kompetenzen im Bereich Literatur zu erweitern. , See also: S. außerdem
zubereiten(vi) |bereitete zu, hat zubereitet| เตรียมทำ(อาหาร)
überlegen(vt) |überlegte, hat überlegt| พิจารณา, See also: nachdenken
überweisen(vi) |überwies, hat überwiesen| โอน เช่น Geld überweisen โอนเงิน
eine Entscheidung (über etw./jn.) treffen(phrase) ตัดสินใจ (เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), See also: entscheiden
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นในประโยคคำถามที่ผู้ถามไม่แน่ใจว่าจริง เช่น Kannst du überhaupt kochen? เธอทำอาหารได้จริงหรือ
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นในประโยคคำถามเกี่ยวกับหัวข้อสนทนาไหม่ เช่น Was machst du überhaupt momentan? เธอทำอะไรอยู่ตอนนี้, See also: eigentlich, denn
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายของงาน, ขอบข่ายทางวิชาการ
sich freuen über etw.(vi) |freute sich über etw., hat sich über etw. gefreut| ดีใจ (เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว)
Urlauber(n) |der, pl. Urlauber| คนที่กำลังหยุดพักร้อน, See also: der Tourist
sich beschweren über etw./jmdn.บ่นหรือตำหนิเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
jammern über etw.บ่นรำพันเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Streber(n) |der, pl. Streber| คนที่คงแก่เรียน
Beruf(n) |der, pl. Berufe| อาชีพ
beruflich(adj, adv) ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน เช่น Sie ist beruflich verreist.
beruflich(adj, adv) เป็นอาชีพ เช่น Was machen Sie beruflich?
beruhigen(vt) |beruhigte, hat beruhigt| สงบสติอารมณ์, ระงับจิตใจ
sich beruhigen(vt) สงบสติตัวเองหลังอาการโกรธหรือเสียใจ
etw. beruhigt sich(vt) สิ่งใดสิ่งหนึ่งกลับมาอยู่ในสภาวะปกติ
berühmt(adj) มีชื่อเสียง, See also: prominent
Kugelschreiber(n) |der, pl. Kugelschreiber| ปากกาลูกลื่น
Fieber(n) |das, nur Sing.| ไข้, การที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ
überมากกว่า, See also: mehr als
lachen (über etw.(A))(vi) |lachte, hat gelacht| หัวเราะ (เกี่ยวกับ)
überschwemmen(vt) |überschwemmte, hat überschwemmt| (น้ำ)ท่วม, (สินค้า)ล้นตลาด
Überschwemmung(n) |die, nur Sg.| อุทุกขภัย, น้ำท่วม เช่น Überschwemmungsgebiet พื้นที่น้ำท่วมขัง
überreden(vt) |überredete, hat überredet| พูดจาหว่านล้อม เช่น Mein Kind hat mich dazu überredet, ihm ein Spielzeug zu kaufen. ลูกของผมหว่านล้อมให้ผมซื้อของเล่นให้เขา, See also: die Überedung
darüber hinausนอกเหนือจากนั้น, See also: S. ausserdem, des Weiteren,
überglücklich(adj) ดีใจมาก, ดีใจท่วมท้น ตัวอย่างการใช้คำ Sie ist überglücklich über ihre bestandene Führerscheinprüfung = เธอดีใจสุดๆ เลยล่ะ ที่สอบใบขับขี่ผ่าน (ที่เยอรมนีสอบยากมาก)
Schwein-Hund überwinden(slang) เอาชนะความเกียจคร้านของตัวเอง เช่น Um die Prüfung zu bestehen, muss du zuerst deinen Schwein-Hund überwinden,weißt!! = ก่อนจะสอบให้ผ่านอ่ะนะ เธอต้องรู้จักเอาชนะความเกียจคร้านของตัวเองให้ได้ซะก่อน รู้มั้ย!!
überqueren(vt) |überquerte, hat überquert| ข้าม หรีอ ข้ามถนน เช่น 1° Bei Grün überqueren und Kindern Vorbild sein! ข้ามถนนเมื่อไฟเขียว เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็กๆ 2° Die Strasse überqueren = ข้ามถนน
stolpern über etw.(akk)(vt phrase) |stolperte, ist gestolpert| สะดุดหรือ กระทบอะไรบางอย่าง
Silberjubiläum(n) |das| การฉลองครบรอบ 25 ปี

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*topfleber {f}; Gänsestopfleber {f}; Entenstopfleb*fatty liver
atemberaubend {adj} (adj adv ) สวยจนลืมหายใจ,สวยอย่างมาก,น่าดึงดูด
die Gleichberechtigung, -en (n ) สิทธิความเท่าเทียม, สิทธิความเสมอภาค
Kybernetik {f}; Regelungstechnik {f} (n) วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อ ควบคุมสัตว์เเล้วเครื่งจักร
Plakette {f}; Aufkleber {m} (n ) เหรียญหรือหมุดที่ใช้เป็นสัญลักษณ์
Übersetzung {f}kopf

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kurz anberaumtsnap [Add to Longdo]
beruhendbottomed [Add to Longdo]
vorbereitenpriming [Add to Longdo]
Abberufung {f} | Abberufungen {pl}recall | recalls [Add to Longdo]
Abbildungsfehler {m}aberration [Add to Longdo]
Abblättern {n} der Oberflächesurface peeling [Add to Longdo]
Aberglaube {m}superstition [Add to Longdo]
Aberglaube {m}superstitiousness [Add to Longdo]
Aberkennung {f}; Entzug {m}; Entziehung {f} | Aberkennungen {pl}; Entzüge {pl}; Entziehungen {pl}denial | denials [Add to Longdo]
Aberwitz {m}(a piece of) lunacy [Add to Longdo]
Abfahrt {f}; Abflug {m}; Start {m} | Abfahrten {pl} | zur Abfahrt bereitstehendeparture | departures | to be ready to depart [Add to Longdo]
Abgabe {f}; Übergabe {f}; Auslieferung {f}; Aushändigung {f}surrender [Add to Longdo]
Abgeordnetenkammer {f} [pol.]chamber of deputies; parliament [Add to Longdo]
Abholbereich {m}pick-up area [Add to Longdo]
Abholung {f} (in der Wohnung) | zur Abholung bereitcollection (at residence) | ready for collection; awaiting collection [Add to Longdo]
Abhörgerät {n}; Überwachungsgerät {n}monitor [Add to Longdo]
Abirrung {f}aberrance [Add to Longdo]
Abnahmebereich {m}; Gutbereich {m}acceptance region [Add to Longdo]
Abnahmeprüfung {f}; Übernahmeprüfung {f}acceptance test [Add to Longdo]
Abnahmezahl {f}acceptance number [Add to Longdo]
Abonnent {m} | Abonnenten {pl}subscriber | subscribers [Add to Longdo]
Abraum {m}; Abraumhalde {f} (Kohlebergwerk)overburden; spoile pile [Add to Longdo]
Abschlussbericht {m}final report; final verification [Add to Longdo]
Abschlussstück {m} Lichtleitfasernoptical fibre/fiber pigtail [Add to Longdo]
Abschreiber {m}copyist [Add to Longdo]
Abschreiber {m}cribber [Add to Longdo]
Abschreibungsüberwachung {f}amortization control [Add to Longdo]
Abseilen {n} (Bergsteigen)abseil [Add to Longdo]
Absenkungsbereich {m}drawdown area [Add to Longdo]
Absetzbecken {n} (zur Tonaufbereitung)settling pit [Add to Longdo]
Absolutadressbereich {m} [comp.]absolute address area [Add to Longdo]
Absolutwertgeber {m} [techn.]absolute valuator device; absolute value transmitter [Add to Longdo]
Absolutwertübertrager {m}transducer [Add to Longdo]
Absorber {m}absorber [Add to Longdo]
Absperrschieber {m}; Schieber {m}gate valve; stop valve [Add to Longdo]
Abstellkammer {f}; Abstellraum {m}storeroom; lumber room [Add to Longdo]
Abstimmung {f} [electr.] | Abstimmung des Durchlassbereichstuning | passband tuning [Add to Longdo]
Abteilung {f}; Ressort {n}; Gebiet {n}; Referat {n}; Sektion {f} | Abteilungen {pl} | ausführende Abteilung | beratende Abteilungdepartment | departments | responsible department | advisory department [Add to Longdo]
Abtreiber {m}abortionist [Add to Longdo]
Abtreten {n} einer Forderung; Forderungsübergang {m}; Gläubigerübergang {m} [jur.]subrogation [Add to Longdo]
Abwasseraufbereitung {f}effluent treatment; sewage treatment [Add to Longdo]
Abweichung {f}; Aberration {f} | chromatische Aberration {f}aberration | chromatic aberration [Add to Longdo]
Abweichung {f}; Verirrung {f}aberrance; aberrancy [Add to Longdo]
Abweichungsbericht {m}deviation report [Add to Longdo]
Abziehbild {n}; Aufkleber {m} | Abziehbilder {pl}; Aufkleber {pl}decal [Am.] | decals [Add to Longdo]
Achsübersetzung {f} [auto]final drive ratio [Add to Longdo]
Additionsübertrag {m}; Übertrag {m}add carry [Add to Longdo]
Adressbereich {m}address range [Add to Longdo]
Adressbereich {m}address space [Add to Longdo]
Adressenaufkleber {m}address label [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
libereur (vi vt) ผู้ปลอดปล่อย
libereur (n) ผู้ปลดปล่อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
911事件;九一一事件[きゅういちいちじけん, kyuuichiichijiken] (n) September 11th attacks [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
Fナンバー[エフナンバー, efunanba-] (n) f-number (photography) [Add to Longdo]
Gスポット[ジースポット, ji-supotto] (n) Grafenberg spot (G-spot) [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
ID番号[アイディーばんごう, aidei-bangou] (n) ID number [Add to Longdo]
MNP[エムエヌピー, emuenupi-] (n) mobile number portability; MNP [Add to Longdo]
M走[メートルそう, me-toru sou] (suf) -meter race (after number) [Add to Longdo]
NaN[ナン;エヌエーエヌ, nan ; enue-enu] (n) {comp} not a number; NaN [Add to Longdo]
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
ROM[ロム, romu] (n) (1) read-only memory; ROM; (2) (See ロムる) lurker (on a forum); read-only member; (P) [Add to Longdo]
SDSL[エスディーエスエル, esudei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) symmetric digital subscriber line; SDSL [Add to Longdo]
TB[テーベー, te-be-] (n) tuberculosis; TB [Add to Longdo]
VDSL[ブイディーエスエル, buidei-esueru] (n) (See xDSL) very-high-bit-rate digital subscriber line; VDSL [Add to Longdo]
xDSL[エックスディーエスエル, ekkusudei-esueru] (n) {comp} x digital subscriber line; xDSL [Add to Longdo]
ああそうそう[, aasousou] (int) (1) (col) (See 然う然う) oh yes!; (2) I remember; Oh, now I remember [Add to Longdo]
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
うながっぱ[, unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber [Add to Longdo]
うん[, un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P) [Add to Longdo]
おしっこ[, oshikko] (n) (1) (col) wee-wee; pee-pee; number one; (vs) (2) to urinate; (P) [Add to Longdo]
おっ魂消る;押っ魂消る[おったまげる, ottamageru] (v1,vi) (uk) (See たまげる) to be very surprised; to be flabbergasted [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
かみのけ座[かみのけざ, kaminokeza] (n) (constellation) Coma Berenices [Add to Longdo]
くっちゃべる[, kucchaberu] (v5r) to talk; to chatter; to tell (e.g. secrets) [Add to Longdo]
こっきり[, kokkiri] (suf) (See ぽっきり) just (applies to set number of items, instances, etc.) [Add to Longdo]
ころ[, koro] (n) (obsc) (See ころコンベヤ,ころ軸受け) roller; runner; dried whale blubber [Add to Longdo]
ざっと[, zatto] (adv) (on-mim) roughly; in round numbers; (P) [Add to Longdo]
しっこ[, shikko] (n) (1) (col) (See おしっこ) wee-wee; pee-pee; number one; (vs) (2) to urinate [Add to Longdo]
じっくり[, jikkuri] (adv,adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P) [Add to Longdo]
じゃが芋(P);ジャガ芋(P);馬鈴薯[じゃがいも(じゃが芋;馬鈴薯)(P);ジャガいも(ジャガ芋)(P);ジャガイモ;ばれいしょ(馬鈴薯)(P), jagaimo ( jaga imo ; bareisho )(P); jaga imo ( jaga imo )(P); jagaimo ; bareisho ( ] (n) (uk) (See ジャガタラ芋) potato (Solanum tuberosum); (P) [Add to Longdo]
すす払い;煤払い[すすはらい, susuharai] (n) (1) cleaning dust etc. from rooms; housecleaning; (2) (See 煤掃き) (the traditional Japanese end-of-the-year, 13th December) big house cleaning; spring cleaning (only not in spring) [Add to Longdo]
すべり出し;滑り出し;滑出し[すべりだし, suberidashi] (n) start; beginning [Add to Longdo]
ずべら坊[ずべらぼう, zuberabou] (n) (1) (See ずんべら棒) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly [Add to Longdo]
ずぼら;ズボラ;ずべら;ズベラ[, zubora ; zubora ; zubera ; zubera] (adj-na,n) sloppy; slovenly; slipshod; negligent; loose; unkempt [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一把手[yī bǎ shǒu, ㄧ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ, ] working hand; member of a work team; participant [Add to Longdo]
上议院[shàng yì yuàn, ㄕㄤˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, / ] Upper Chamber; Upper House [Add to Longdo]
下议院[xià yì yuàn, ㄒㄧㄚˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, / ] lower chamber (of legislative body); lower house [Add to Longdo]
不名数[bù míng shù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨˋ, / ] abstract number [Add to Longdo]
不揣冒昧[bù chuǎi mào mèi, ㄅㄨˋ ㄔㄨㄞˇ ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ, ] venture to; presume to; take the liberty of [Add to Longdo]
不确定性原理[bù què dìng xìng yuán lǐ, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ, / ] Heisenberg's uncertainty principle (1927) [Add to Longdo]
丙纶[bǐng lún, ㄅㄧㄥˇ ㄌㄨㄣˊ, / ] polypropylene fiber [Add to Longdo]
喪偶[sàng ǒu, ㄙㄤˋ ㄡˇ, / ] bereaved of one's spouse (literary) [Add to Longdo]
中国人民解放军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] Chinese People's Liberation Army (PLA) [Add to Longdo]
中国人民解放军海军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Hǎi jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ, / ] Chinese People's Liberation Army Navy (PLAN) [Add to Longdo]
中国人民解放军空军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Kōng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ, / ] People's Liberation Army Air Force (PLAAF) [Add to Longdo]
中签[zhòng qiān, ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄢ, ] to win a ballot; to draw a lucky number [Add to Longdo]
乘幂[chéng mì, ㄔㄥˊ ㄇㄧˋ, / ] the power of a number (square, cube etc); to exponentiate (math.) [Add to Longdo]
乘方[chéng fāng, ㄔㄥˊ ㄈㄤ, ] to square a number; to calculate the square [Add to Longdo]
九一八事变[jiǔ yī bā shì biàn, ㄐㄧㄡˇ ㄧ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Mukden or Manchurian railway incident of 18th September 1931 used by the Japanese as a pretext to annex Manchuria; also known as Liutiaogou incident 柳條溝事變|柳条沟事变 [Add to Longdo]
九月[jiǔ yuè, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ, ] ninth month; September [Add to Longdo]
九月九日忆山东兄弟[jiǔ yuè jiǔ rì yì Shān dōng xiōng dì, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄡˇ ㄖˋ ㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄨㄥ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, / ] Remembering my brothers in faraway Shandong on the double ninth festival (poem by Tang Wang Wei's 王維|王维) [Add to Longdo]
九月份[jiǔ yuè fèn, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ ㄈㄣˋ, ] September; ninth month [Add to Longdo]
乳突窦[rǔ tū dòu, ㄖㄨˇ ㄊㄨ ㄉㄡˋ, / ] mastoid antrum (bones at the back of tympanic chamber) [Add to Longdo]
二世[èr shì, ㄦˋ ㄕˋ, ] the Second (of numbered Kings); second generation (e.g. Chinese Americans), Japanese nissei [Add to Longdo]
二次[èr cì, ㄦˋ ㄘˋ, ] second (i.e. number two); second time; twice; (math.) quadratic (of degree two) [Add to Longdo]
二进[èr jìn, ㄦˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] binary (i.e. writing numbers to base 2) [Add to Longdo]
二项式系数[èr xiàng shì xì shù, ㄦˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] a binomial coefficient (math.); the number of combinations [Add to Longdo]
五笔[wǔ bǐ, ˇ ㄅㄧˇ, / ] abbr. of 五筆字型|五笔字型, five stroke input method for Chinese characters by numbered strokes, invented by Wang Yongmin 王永民|王永民 in 1983 [Add to Longdo]
五笔字型[wǔ bǐ zì xíng, ˇ ㄅㄧˇ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] five stroke input method for Chinese characters by numbered strokes, invented by Wang Yongmin 王永民|王永民 in 1983 [Add to Longdo]
五笔字形[wǔ bǐ zì xíng, ˇ ㄅㄧˇ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] Chinese character input method for entering characters by numbered strokes; variant of 五筆字型|五笔字型 [Add to Longdo]
[hài, ㄏㄞˋ, ] 12th earthly branch: 9-11 p.m., 10th solar month (7th November-6th December), year of the Boar [Add to Longdo]
人多势众[rén duō shì zhòng, ㄖㄣˊ ㄉㄨㄛ ㄕˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] many men, a great force (成语 saw); many hands provide great strength; There is safety in numbers. [Add to Longdo]
人数[rén shù, ㄖㄣˊ ㄕㄨˋ, / ] number of people [Add to Longdo]
人次[rén cì, ㄖㄣˊ ㄘˋ, ] person-times; visits; classifier for number of people participating [Add to Longdo]
人民解放军[rén mín jiě fàng jūn, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] People's Liberation Army [Add to Longdo]
人造纤维[rén zào xiān wéi, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] synthetic fiber [Add to Longdo]
人头[rén tóu, ㄖㄣˊ ㄊㄡˊ, / ] number of people; (per) capita [Add to Longdo]
付之一炬[fù zhī yī jù, ㄈㄨˋ ㄓ ㄧ ㄐㄩˋ, ] to put to the torch (成语 saw); to commit to the flames; to burn sth down deliberately [Add to Longdo]
代替[dài tì, ㄉㄞˋ ㄊㄧˋ, ] instead; to replace; to substitute (X for Y, or a number in an algebraic expression) [Add to Longdo]
仰光[Yǎng guāng, ㄧㄤˇ ㄍㄨㄤ, ] Yangon (Rangoon), main city of south Myanmar (Burma), the national capital until November 2005, when the capital moved to Naypyidaw 内比都 or Pyinmana 彬馬那 彬马那 [Add to Longdo]
分子[fèn zǐ, ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] members of a class or group; political elements (such as intellectuals or extremists); part [Add to Longdo]
伊比利亚[Yī bǐ lì yà, ㄧ ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Iberia; the Iberian peninsula [Add to Longdo]
伊比利亚半岛[Yī bǐ lì yà bàn dǎo, ㄧ ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Ibérian peninsula [Add to Longdo]
伐木[fá mù, ㄈㄚˊ ㄇㄨˋ, ] to cut wood; tree-felling; lumbering [Add to Longdo]
伐木工人[fá mù gōng rén, ㄈㄚˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] lumberjack; tree cutter [Add to Longdo]
伯杰[bó jié, ㄅㄛˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] (name) Berger; Samuel Berger, former US National Security Advisor under President Carter [Add to Longdo]
伯克利[Bó kè lì, ㄅㄛˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧˋ, ] Berkeley (California) [Add to Longdo]
伯恩[Bó ēn, ㄅㄛˊ ㄣ, ] Bern or Berne (Switzerland) [Add to Longdo]
伯尔尼[bó ěr ní, ㄅㄛˊ ㄦˇ ㄋㄧˊ, / ] Bern (capital of Switzerland) [Add to Longdo]
伯纳斯李[Bó nà sī Lǐ, ㄅㄛˊ ㄋㄚˋ ㄙ ㄌㄧˇ, / ] Sir Tim Berners-Lee (1955-), British computer scientist and creator of the internet [Add to Longdo]
位次[wèi cì, ㄨㄟˋ ㄘˋ, ] place (in numbered sequence); degree on employment scale [Add to Longdo]
佩剑[pèi jiàn, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] saber (fencing) [Add to Longdo]
便壶[biàn hú, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˊ, 便 / 便] bed urinal; chamber pot [Add to Longdo]
便桶[biàn tǒng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥˇ, 便] chamber pot [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
エントリーレベル[えんとりーれべる, entori-reberu] entry-level [Add to Longdo]
クラッド[くらっど, kuraddo] clad, cladding (of a fiber) [Add to Longdo]
コア径[コアケイ, koakei] core diameter (of a fiber) [Add to Longdo]
コマンドレベル[こまんどれべる, komandoreberu] command level [Add to Longdo]
サイバースペース[さいばーすぺーす, saiba-supe-su] Cyberspace [Add to Longdo]
サイバネティクス[さいばねていくす, saibaneteikusu] cybernetics [Add to Longdo]
サウスウエスタンベル[さうすうえすたんべる, sausuuesutanberu] Southwestern Bell [Add to Longdo]
サブスクライバー[さぶすくらいばー, sabusukuraiba-] subscriber [Add to Longdo]
シーケンス番号[シーケンスばんごう, shi-kensu bangou] sequence number [Add to Longdo]
システムのエナジーセーブレベル[しすてむ の えなじーせーぶれべる, shisutemu no enaji-se-bureberu] system energy saver level [Add to Longdo]
システムラベル[しすてむらべる, shisutemuraberu] system label [Add to Longdo]
システム負荷レベル[システムふかレベル, shisutemu fuka reberu] system work load level [Add to Longdo]
シリアルナンバー[しりあるなんばー, shiriarunanba-] serial number [Add to Longdo]
シリアル番号[シリアルばんごう, shiriaru bangou] serial number [Add to Longdo]
シングルモードファイバ[しんぐるもーどふぁいば, shingurumo-dofaiba] singlemode fiber [Add to Longdo]
ジャバ制御[じゃばせいぎょ, jabaseigyo] jabber control [Add to Longdo]
ジョブ番号[ジョブばんごう, jobu bangou] job number [Add to Longdo]
ステートメント番号[ステートメントばんごう, sute-tomento bangou] statement number [Add to Longdo]
ソフトウェアディベロッパキット[そふとうえあでいべろっぱきっと, sofutoueadeiberoppakitto] software developer kit [Add to Longdo]
データリンクレベル[でーたりんくれべる, de-tarinkureberu] data link level [Add to Longdo]
デシベル[でしべる, deshiberu] dB, decibel [Add to Longdo]
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC [Add to Longdo]
バージョン番号[バージョンばんごう, ba-jon bangou] version number [Add to Longdo]
バッファリングレベル[ばっふぁりんぐれべる, baffaringureberu] buffering level [Add to Longdo]
パス番号[パスばんごう, pasu bangou] path number [Add to Longdo]
パッチレベル[ぱっちれべる, pacchireberu] patch level [Add to Longdo]
ビット番号[びっとばんごう, bittobangou] bit number [Add to Longdo]
ピークレベルメータ[ぴーくれべるめーた, pi-kureberume-ta] density meter, peak level meter [Add to Longdo]
ファイバーオプティクス[ふぁいばーおぷていくす, faiba-oputeikusu] fiber optics [Add to Longdo]
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (intentional) fiber cut [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
ファイル通し番号[ファイルとおしばんごう, fairu tooshibangou] file serial number [Add to Longdo]
フリーダイヤル[ふりーだいやる, furi-daiyaru] toll free number [Add to Longdo]
プロセス番号[プロセスばんごう, purosesu bangou] process number [Add to Longdo]
ベクトルラベル[べくとるらべる, bekutoruraberu] vector label [Add to Longdo]
ベル[べる, beru] bell (BEL) [Add to Longdo]
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
ベルトプリンタ[べるとぷりんた, berutopurinta] belt printer [Add to Longdo]
ベルト印字装置[ベルトいんじそうち, beruto injisouchi] belt printer [Add to Longdo]
ベルヌーイ[べるぬーい, berunu-i] Bernoulli [Add to Longdo]
ベル型[ベルがた, beru gata] bell-shaped (e.g. curve) [Add to Longdo]
ページ番号[ページばんごう, pe-ji bangou] page number [Add to Longdo]
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム終わりラベル[ボリュームおわりラベル, boryu-mu owari raberu] end-of-volume label, EOV (abbr.) [Add to Longdo]
ポート番号[ポートばんごう, po-to bangou] port number [Add to Longdo]
ポケベル[ぽけべる, pokeberu] pager [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しん酌[しんしゃく, shinshaku] Ruecksicht, Ruecksichtnahme, Beruecksichtigung [Add to Longdo]
ノーベル賞[ノーベルしょう, no-beru shou] Nobelpreis [Add to Longdo]
一時的[いちじてき, ichijiteki] voruebergehend [Add to Longdo]
一泊[いっぱく, ippaku] eine_Uebernachtung [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] Uebereinstimmung [Add to Longdo]
一覧表[いちらんひょう, ichiranhyou] tabellarische_Uebersicht, -Tafel [Add to Longdo]
[かみ, kami] der_obere_Teil [Add to Longdo]
上唇[じょうしん, joushin] Oberlippe [Add to Longdo]
上唇[じょうしん, joushin] Oberlippe [Add to Longdo]
上回る[うわまわる, uwamawaru] uebertreffen [Add to Longdo]
上層[じょうそう, jousou] obere_Schicht, obere_Stockwerke [Add to Longdo]
上申[じょうしん, joushin] Bericht (an_vorgesetzte_Behoerde) [Add to Longdo]
上級[じょうきゅう, joukyuu] ober, hoeher [Add to Longdo]
上肢[じょうし, joushi] die_oberen_Gliedmassen, -Arme [Add to Longdo]
不孝[ふこう, fukou] Ungehorsam_gegenueber_den_Eltern, Nichterfuellung_der_Pflichten, gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
不意[ふい, fui] ploetzlich, ueberraschend [Add to Longdo]
不潔[ふけつ, fuketsu] unrein, unsauber, schmutzig [Add to Longdo]
並べる[ならべる, naraberu] aufreihen [Add to Longdo]
中尉[ちゅうい, chuui] Oberleutnant [Add to Longdo]
中継[ちゅうけい, chuukei] Radiouebertragung, Fernsehuebertragung [Add to Longdo]
主席[しゅせき, shuseki] oberster_Sitz, Haupt, Chef [Add to Longdo]
主権[しゅけん, shuken] Souveraenitaet, Oberhoheit [Add to Longdo]
乱獲[らんかく, rankaku] uebermaessiges_Fischen [Add to Longdo]
予測[よそく, yosoku] Vorausberechnung, Vorhersage [Add to Longdo]
予習[よしゅう, yoshuu] Vorbereitung [Add to Longdo]
亭主[ていしゅ, teishu] Hausherr, Gastgeber, Gastwirt, Ehemann [Add to Longdo]
仕事[しごと, shigoto] Arbeit, Beruf [Add to Longdo]
以上[いじょう, ijou] -ueber, mehr_als, obenerwaehnt [Add to Longdo]
仰天[ぎょうてん, gyouten] Erstaunen, Ueberraschung, Bestuerzung [Add to Longdo]
任す[まかす, makasu] ueberlassen, anvertrauen [Add to Longdo]
任せる[まかせる, makaseru] ueberlassen, anvertrauen [Add to Longdo]
伏線[ふくせん, fukusen] Vorbereitung, Andeutung, Ahnung [Add to Longdo]
伝える[つたえる, tsutaeru] uebermitteln, ueberliefern [Add to Longdo]
伝わる[つたわる, tsutawaru] uebermittelt_werden, ueberliefert_werden [Add to Longdo]
伝承[でんしょう, denshou] Ueberlieferung [Add to Longdo]
伝説[でんせつ, densetsu] -Sage, Legende, Ueberlieferung [Add to Longdo]
但し[ただし, tadashi] -aber, -jedoch [Add to Longdo]
余る[あまる, amaru] uebrig_sein, ueberschreiten [Add to Longdo]
余剰[よじょう, yojou] Ueberrest, Ueberschuss [Add to Longdo]
余裕[よゆう, yoyuu] Spielraum, Ueberfluss, Gelassenheit [Add to Longdo]
余計[よけい, yokei] ueberfluessig, -zuviel [Add to Longdo]
使命[しめい, shimei] Sendung, Beruf, Auftrag, Mission [Add to Longdo]
[い, i] ABHAENGIG_SEIN, BERUFEN_AUF, BITTEN [Add to Longdo]
侵略[しんりゃく, shinryaku] Einfall, Eroberung, Invasion [Add to Longdo]
[しゅん, shun] HERVORRAGEN, UEBERTREFFEN [Add to Longdo]
信仰[しんこう, shinkou] Glaube, religioese_Ueberzeugung [Add to Longdo]
信念[しんねん, shinnen] Glaube, Ueberzeugung [Add to Longdo]
信条[しんじょう, shinjou] Glaube, Ueberzeugung, Glaubenssatz [Add to Longdo]
偉い[えらい, erai] -gross, bedeutend, hervorragend, beruehmt [Add to Longdo]
優れる[すぐれる, sugureru] uebertreffen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BER
     Basic Encoding Rules [for ASN.1] (ASN.1, OSI, ISO, IS 8825)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BER
     Bit Error Rate (BIT)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 glib
 
 1. (-ber, -best) fazla düşünmeden süratli olarak konuşan
 2. içten olmasa da kolayca söylenen
 3. çevik, yumuşak ve rahat hareket e(den.) glibly süratli konuşarak
 4. çevik olarak. glibness konuşmada sürat, akıcılık
 5. hareketlerde serbestlik.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top