ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -器-, *器*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[器, qì, ㄑㄧˋ] device, instrument, tool; receptacle, vessel
Radical: , Decomposition:     口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]    口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] Four cooking vessels 口 guarded by a dog 犬, Rank: 441

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qì, ㄑㄧˋ, ] device; tool; utensil, #1,632 [Add to Longdo]
[wǔ qì, ㄨˇ ㄑㄧˋ, ] weapon; arms, #2,159 [Add to Longdo]
[jī qì, ㄐㄧ ㄑㄧˋ, / ] machine, #3,651 [Add to Longdo]
[diàn qì, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] (electrical) appliance; device, #4,383 [Add to Longdo]
服务[fú wù qì, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] server (computer), #4,708 [Add to Longdo]
处理[chǔ lǐ qì, ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄑㄧˋ, / ] processor, #5,076 [Add to Longdo]
[yí qì, ㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] (scientific etc) instrument, #5,895 [Add to Longdo]
[qì guān, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ, ] organ (part of body tissue); apparatus, #6,144 [Add to Longdo]
显示[xiǎn shì qì, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄑㄧˋ, / ] monitor (computer), #6,863 [Add to Longdo]
[jī qì rén, ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄖㄣˊ, / ] mechanical person; robot, #7,696 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きぐ, kigu] (n) เครื่องมือ, เครื่องใช้, เครื่องใช้ภายในบ้าน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[き, ki] (n) (1) bowl; vessel; container; (2) ability; capacity; calibre; caliber; (P) [Add to Longdo]
[き, ki] (suf) (1) device; instrument; (2) vessel; container [Add to Longdo]
が小さい[うつわがちいさい, utsuwagachiisai] (exp) (See の小さい) (ant [Add to Longdo]
が大きい[うつわがおおきい, utsuwagaookii] (exp) (See の大きい) (ant [Add to Longdo]
の小さい[うつわのちいさい, utsuwanochiisai] (adj-i) (See が小さい) (ant [Add to Longdo]
の大きい[うつわのおおきい, utsuwanoookii] (adj-i) (See が大きい) (ant [Add to Longdo]
械運動[きかいうんどう, kikaiundou] (n) apparatus gymnastics; gymnastics (esp. at school); exercise using gymnastics equipment [Add to Longdo]
械体操;機械体操(iK)[きかいたいそう, kikaitaisou] (n) apparatus gymnastics; artistic gymnastics [Add to Longdo]
[きがく, kigaku] (n) instrumental music; (P) [Add to Longdo]
楽曲[きがくきょく, kigakukyoku] (n) piece of instrumental music [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年代初期のメキシコの無法者たちは盗んだ小火や爆薬で十分に武装していた。
The alarm was heard ringing at an early hour on the second floor.2階で朝早い時間に警報が鳴っているのが聞こえた。
You play a musical instrument, don't you?あなたは楽を演奏しますよね。
Oh, well, you're just an amateur!あなたは本当に不用ですね。
The U.S. is calling for an arms embargo against violators of the treaty.アメリカは条約違反国に対する武の輸出禁止を呼びかけています。
Americans have the right to bear arms.アメリカ人は武の携帯を許されている。
The worried housewife sprang to the telephone when it rang and listened with relief to the kindly voice in her ear.あれこれ苛々している主婦は、電話が鳴るとすぐさま受話を取った。
My umbrella will serve for a weapon, should the occasion arise.いざとなったら、傘が武の代用になる。
Once you get used to electronic media, you can no longer do without them.いちど電子機になれると、もうそれなしではすませられなくなります。
People know how handy you are to have around. You're a real jack-of-all-trades but make sure you don't turn out to be master of none.いろいろできるし、みんなから重宝されるのはいいけれど、気がついたら用貧乏といわれないようにな。
At Wimbledon there are now special electronic machines to judge the serves.ウィンブルゾンでは、現在、サーブを判定するための特別な電子機がある。
Military toys are abundant in the shops.おもちゃの武類が店にあふれている。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On this solemn occasion, when the Machine has proven that if it can replace the hand of man, it cannot replace his brain, allow me first to pay homage to the brilliant creator behind the destiny of this magnificent factory.[CN] 在這個隆重的時刻 機向我們證明了 它能代替人手 À Nous la Liberté (1931)
Daqi.[CN] The Last Tycoon (2012)
"assault with a deadly weapon." Not bad.[JP] で暴行... 立派なもんだ He Walked by Night (1948)
Handy.[JP] 用だ Survivor Zero (2014)
The town clerk has been killed." "Stabbed in the side with a strange pointed instrument."[CN] 一件非常尖锐的利刺入身体一侧 造成了市务秘书的死亡 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Four squads, battle lanterns... gas mask, tear gas.[JP] 4分隊 戦闘用照明... He Walked by Night (1948)
Lady Kriemhild, that you let these heroes whom you could not defeat in battle be annihilated in fiery distress![CN] 克裏米爾特夫人 你沒法用手裏的武戰勝對手! 卻用這樣下三濫的手段把他們全部燒死了! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
In our new plant, men will have no other task other than supervising the machines.[CN] 在我們的新工廠 大家沒有更多別的任務,只要管好機 À Nous la Liberté (1931)
Good. Look, Steve, on those burglaries of electrical equipment lately.[JP] そりゃよかった 電子機の盗難の件だが... He Walked by Night (1948)
Quick, the curling iron.[CN] 快点 还有还有烫发 The Blue Angel (1930)
The machines will do all the work.[CN] 更多的工作讓機去做 À Nous la Liberté (1931)
Yes...[CN] Rang De Basanti (2006)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うつわ, utsuwa] GEFAESS, GERAET, BEFAEHIGUNG, FAEHIGKEIT [Add to Longdo]
[きぐ, kigu] Geraet, Werkzeug, Instrument [Add to Longdo]
[きかい, kikai] Instrument, Apparat, Geraet [Add to Longdo]
[きがく, kigaku] Instrumentalmusik [Add to Longdo]
[きよう, kiyou] geschickt [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top