ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bereich

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bereich-, *bereich*
German-Thai: Longdo Dictionary
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายบริเวณหรือพื้นที่
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายของงาน, ขอบข่ายทางวิชาการ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bereich {m}range [Add to Longdo]
Bereich {m}; Region {f} | kritischer Bereichregion | critical region [Add to Longdo]
Bereich {m}; Umfeld {n}; Sphäre {f}; Domäne {f} | Bereiche {pl}; Sphären {pl}sphere | spheres [Add to Longdo]
Bereich {m}; Gebiet {n}; Fläche {f}; Areal {n}; bestimmter Bereich | Bereiche {pl} | bebautes Gebiet | eingriffsempfindliche Bereichearea | areas | built-up area | areas sensitive to interferences [Add to Longdo]
Bereich {m}; Zuständigkeitsbereich {m} | Bereiche {pl}; Zuständigkeitsbereiche {pl}scope | scopes [Add to Longdo]
Bereich {m} | Bereiche {pl}purview | purviews [Add to Longdo]
Bereichsadresse {f}area address [Add to Longdo]
Bereichsanfang {m}area start [Add to Longdo]
Bereichsangabe {f}area specification [Add to Longdo]
Bereichsauflösung {f}area deallocation [Add to Longdo]
Bereichsdefinition {f}area definition [Add to Longdo]
Bereichsgrenze {f}area boundary [Add to Longdo]
Bereichskennzeichen {n}area flag [Add to Longdo]
Bereichskontroller {m}area controller [Add to Longdo]
Bereichsleiter {m}business unit manager [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分野[ぶにゃ, bunya] Bereich, Gebiet [Add to Longdo]
範囲[はんい, han'i] Bereich, Gebiet, Wirkungskreis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Bereich /bəraiç/ 
   area; array; domain; purview; range; region; scope; span; sphere; zone

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top