ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

überlegen

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -überlegen-, *überlegen*
German-Thai: Longdo Dictionary
überlegen(vt) |überlegte, hat überlegt| พิจารณา, See also: nachdenken

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überlegenheit {f}mastery [Add to Longdo]
Überlegenheit {f}predominance [Add to Longdo]
Überlegenheit {f}preeminence [Add to Longdo]
Überlegenheit {f}supremacy [Add to Longdo]
Überlegenheit {f} | Überlegenheiten {pl}transcendence | transcendences [Add to Longdo]
Überlegenheit {f}; Übermacht {f} | Überlegenheiten {pl}; Übermächte {pl}superiority | superiorities [Add to Longdo]
überlegen | überlegend | überlegt | überlegteto deliberate | deliberating | deliberates | deliberated [Add to Longdo]
überlegen; abwägento ponder [Add to Longdo]
überlegen; schlussfolgern; logisch denken | überlegend; schlussfolgernd; logisch denkendto reason | reasoning [Add to Longdo]
überlegen; beherrschend; vorherrschend {adj}predominant [Add to Longdo]
überlegen seinto have the edge on ... [Add to Longdo]
überlegendcogitating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  überlegen /yːbrleːgən/
   predominant; to consider; to deliberate; to ponder; to reason

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top