ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลับ

   
95 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลับ-, *หลับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลับตา[V] close one's eyes, Ant. ลืมตา, Example: เขาหลับตา บังคับใจให้ว่าง ไม่รับรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่, Thai definition: ปิดกลีบตา
หลับนก[V] sit taking a hap, See also: sit dozing off, sit drowsing, Syn. นั่งหลับ, นั่งสัปหงก, Example: ยามคนนี้หลับนกเป็นประจำ
หลับใน[V] sleep without closing eyes, See also: doze off, Example: คนขับรถหลับในจึงเกิดอุบัติเหตุ
หลับนอน[V] make love, See also: have sex, Syn. ร่วมเพศ, มีเพศสัมพันธ์, Example: ข่าวรายงานว่าฝ่ายชายมักจะทำร้ายร่างกายก่อนหลับนอนกับฝ่ายหญิง
หลับนอน[V] sleep, See also: take a nap, go to bed, Syn. นอนหลับ, Ant. ตื่น, Example: เด็กๆ ควรพักผ่อนหลับนอนให้เพียงพอ
หลับใหล[V] sleep, See also: be asleep, go to bed, Syn. หลับ, Ant. ตื่น, Example: ยามค่ำคืนดื่นดึกที่ทุกคนหลับใหลกันไปหมดแล้วนั้น ยังเหลือสองครูหนุ่มยังคงนั่งสนทนากันอยู่, Thai definition: หลับนิ่งนานเต็มตื่น
หลับไหล[V] sleep, See also: be asleep, slumber, go to bed, snooze, Syn. หลับ, นอนหลับ, นอน, Example: เมื่อกลับไปถึงบ้าน ทั้งคู่ต่างหลับไหลลงด้วยความเหนื่อยอ่อน
หลับๆ ตื่นๆ[ADV] dog sleep, Example: ผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าจะปัญหาด้านการนอน เช่น มักจะหลับยาก นอนไม่เต็มอิ่ม หลับๆตื่นๆ เป็นต้น, Thai definition: หลับไม่สนิท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลับก. อาการพักผ่อนของร่างกายที่มีการรับรู้สภาพแวดล้อมน้อยลง.
หลับตาก. ปิดกลีบตา, โดยปริยายหมายถึงอาการที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างง่าย ๆ เพราะมีความเคยชินหรือมีความชำนาญมาก เช่น เรื่องอย่างนี้หลับตาทำก็ได้
หลับตาอาการที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างลวก ๆ ไม่เรียบร้อย เช่น ทำรายงานอย่างกับหลับตาทำ, เดา เช่น หลับตาพูด.
หลับนกก. นั่งหลับ.
หลับหูหลับตาก. อาการที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างลวก ๆ โดยไม่พินิจพิเคราะห์ให้รอบคอบเสียก่อน เช่น รายงานนี้ดูคล้ายกับหลับหูหลับตาทำ
หลับหูหลับตาอาการที่ไม่รับรู้เหตุการณ์ใด ๆ เลย เช่น เรื่องนี้เขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว คุณมัวไปหลับหูหลับตาอยู่เสียที่ไหน
หลับหูหลับตาอาการที่ต้องแข็งใจหรือฝืนใจทำ เช่น แม้ว่าอาหารจะไม่อร่อยก็ต้องหลับหูหลับตากลืนเข้าไป.
หลับในก. หลับในใจ.
หลับในว. อาการที่คล้าย ๆ กับหลับ แต่ตายังลืมอยู่.
ศยะหลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
somn(i)-; somnusหลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somn(i)-; somnusหลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somnus; somn(i)-หลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dormantหลับ, สงบอยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blinkingหลับตา [การแพทย์]
Coma, Sleep likeหลับตาหมดสติ [การแพทย์]
Hypersomniaหลับมากเกินไป, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sleep.หลับ Faes Wide Shut (2013)
I can't sleep in the ground like you or in a tree the way you do.ฉันไม่สามารถนอนหลับได้ใน พื้นดินเช่นเดียวกับคุณ หรือในต้นไม้วิธีที่คุณทำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He says it's a, a monster asleep in our beds!เขาบอกว่ามันเป็นสัตว์ ประหลาดนอนหลับอยู่ในห้องนอนของเรา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Let's attack. -While it's sleeping.Let 's โจมตี ในขณะที่มันกำลัง นอนหลับ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yeah, while it's sleeping.ใช่ในขณะที่มันกำลังนอนหลับ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The Princess will sleep in our beds upstairs.เจ้าหญิงจะนอนหลับอยู่ใน ห้องนอนชั้นบนของเรา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But where will you sleep?แต่ที่คุณจะนอนหลับSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
Good night.นอนหลับฝันดี. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Good night, Princess.นอนหลับฝันดี, ปริ๊นเซ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Good night, Cleo, my little water baby.นอนหลับฝันดี, คลีโอ, ทารกน้ำ ของฉันเล็ก ๆ น้อย ๆ Pinocchio (1940)
No, n-no, you, you can't-- I-I'm dreaming in my sleep.ไม่, ไม่มีคุณคุณไม่สามารถ ฉันกำลังฝันในการนอนหลับ ของฉัน Pinocchio (1940)
Oh, everybody has to sleep.โอ้ทุกคนมีที่จะนอนหลับ Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลับ[v.] (lap) EN: sleep   FR: dormir ; sommeiller ; somnoler ; roupiller (fam.)
หลับ ๆ ตื่น ๆ[adv.] (lap-lap teūn-teūn) EN: have a broken sleep ; have a dog sleep   
หลับ 8 ชั่วโมง[xp] (lap paēt chūamōng) EN: sleep 8 hours   FR: dormir 8 heures
หลับช่วงสั้น ๆ[v. exp.] (lap chūang san san) EN: cat nap   FR: dormir un bref instant ; piquer un roupillon (fam.)
หลับตา[v. exp.] (laptā) EN: close one's eyes   FR: fermer les yeux
หลับตาซื้อ[v. exp.] (laptā seū) EN: buy a pig in the poke   FR: acheter chat en poche (vx) ; acheter un chat dans un sac (Belg.)
หลับตาทำ [v. exp.] (laptā tham) EN: do with one's eyes closed   FR: agir les yeux fermés
หลับตานึก[v. exp.] (laptā neuk) EN: think with one's eyes closed   FR: réfléchir les yeux fermés ; penser les yeux clos
หลับนก[v.] (lapnok) EN: sit taking a hap ; sit dozing off ; sit drowsing   
หลับนอน[v.] (lapnøn) EN: sleep ; take a nap ; go to bed   FR: dormir

English-Thai: Longdo Dictionary
take a napงีบ, ม่อยหลับ
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
asleep[ADJ] นอนหลับ, See also: หลับ, Syn. sleeping
crash out[PHRV] หลับอย่างรวดเร็ว (คำสแลง)
doze off[PHRV] งีบหลับไป, See also: หลับไปโดยไม่รู้ตัว, งีบ, Syn. drop off, get off, go off, nod off, put off, send off
drop off[PHRV] หลับ, Syn. doze off
flake out[PHRV] หลับ (คำไม่เป็นทางการ)
drop off[VI] หลับ, See also: ผลอยหลับ, Syn. count sheep, nod off, take a nap
get off[PHRV] หลับ, Syn. doze off
go off[PHRV] หลับ, Syn. doze off
land of Nod[IDM] หลับ (ในแง่อารมณ์ขัน)
out cold[IDM] ไม่รู้สึกตัว, See also: หลับ, Syn. out like a light, Ant. out like a light

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asleep(อัสลีพ') adj.,adv. นอนหลับ,ชา,หยุดนิ่ง,ตาย, Syn. dozing,in bed,sleeping)
awake(อะเวค') vt.,vi. ปลุก,ทำให้ตื่นตัว,ทำให้รู้สึก, กระตุ้น,รู้สึกตัว. -adj. ไม่นอนหลับอยู่,ตื่นอยู่,ตื่นตัว. -awakener n., Syn. waken, awaken,wakeful ###A. asleep,inattentive)
bed(เบด) n. เตียง,ที่นอน,ฐาน,แท่น,การนอนหลับ,ใต้ท้องแม่น้ำ,พื้นล่าง,ชั้นหิน,กองหนึ่ง,แปลง,ร่อง,พื้นถนนรถไฟ, Syn. bedstead
bedsore(เบด'ซอร์) n. แผลบนร่างกายที่เนื่องจากการนอนหลับทับเป็นเวลานานบนเตียง
camp(แคมพฺ) {camped,camping,camps} n.ค่ายที่พัก,เต้นท์,ท่าทางทีหลอกลวง,มายา,การอ้างสิทธิ v. ตั้งค่าย,พัก,หลับนอน,ปักหลักอยู่อย่างดื้อรั้น
chloraln. ยานอนหลับชนิดหนึ่ง.
copycat(คอพ'พีแคท) n. ผู้เลียนแบบหรือผลงานของคนอื่น,คนเลี่ยนแบบอย่างหลับหูหลับตา
dope(โดพ) {doped,doping,dopes} n. สารทำให้เกิดอาการง่วงหลับ,กาว,ยากระตุ้น,ยาม้า,ข่าวสาร,ข้อมูล,คนโง่เง่า,เครื่องดื่มคาร์บอเนต (โดยเฉพาะโคคาโคล่า) . vt. กระตุ้นด้วยยากระตุ้น. -Phr. (dope out คำนวณ,คาดการณ์,ร่างโครงการ), See also: dope fiend n. คนติดยาเสพ
doze(โดซ) {dozed,dozing,dozes} vt.,vi.,n. (การ) ม่อยหลับ,งีบหลับ,สัปหงก,เคลิ้ม. vt. ใช้เวลาในการงีบหลับ, See also: dozer n. ดูdoze, Syn. nap
dozy(โด'ซี) adj. ง่วง,เคลิ้ม,ม่อยหลับ,ครึ่งหลับครึ่งตื่น, See also: dozily adv. ดูdozy doziness n. ดูdozy

English-Thai: Nontri Dictionary
asleep(adj) หลับ,นอนหลับ
chloral(n) ยาชา,ยาสลบ,ยานอนหลับ
doze(n) การสัปหงก,การงีบหลับ,อาการเคลิ้ม
doze(vi) ม่อยหลับ,เคลิ้มหลับ,สัปหงก,โงก,งีบหลับ
dozy(adj) ง่วงนอน,เคลิ้ม,ครึ่งหลับครึ่งตื่น,ม่อยหลับ
drowse(vi) ง่วง,สัปหงก,ครึ่งหลับครึ่งตื่น
drowsy(adj) ซบเซา,เซื่องซึม,ง่วงนอน,สัปหงก,ครึ่งหลับครึ่งตื่น
hypnotic(adj) ถูกสะกดจิต,ถูกวางยา,ที่ทำให้หลับ
hypnotic(n) คนถูกสะกดจิต,ยานอนหลับ
hypnotize(vt) สะกดจิต,ทำให้หลับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dope offหลับ,หลับเป็นตาย,หลับสนิท,นอนสิ้นสติ
See also: S. asleep, sleep,,
sleep tight (phrase ) หลับสนิท

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
寝る[ねる, neru] Thai: หลับ English: to sleep
眠る[ねむる, nemuru] Thai: หลับ English: sleep

German-Thai: Longdo Dictionary
gut(adj adv) |besser, best-| ดี เช่น Sie ist eine gute Chefin. เธอเป็นเจ้านายที่ดี, Konnten Sie gut schlafen? คุณนอนหลับสบายดีไหม, See also: A. schlecht
schlafen(vi) |schlief, hat geschlafen| นอนหลับ
einschlafen(vi) |schlief ein, ist eingeschlafen| หลับ เริ่มนอนหลับ
schlaflos(adj) ที่มีอาการนอนไม่หลับ, See also: A. schläfrig,
Schlaf(n) |der, nur Sg.| การนอน เช่น Haben Sie letzte Nacht einen guten Schlaf gehabt? = คุณหลับสบายดีมั้ยเมื่อคืน
schlummern(vi) |schlummerte, hat geschlummert| งีบ, ม่อยหลับ เช่น eine schlummernde Frau ผู้หญิงที่กำลังงีบอยู่, See also: S. ein Schläfchen machen,
Schlaf süß!นอนหลับฝันดีจ้ะ
ausschlafen(vi) |schläft aus, schlief aus, hat ausgeschlafen| นอนหลับอย่างเพียงพอ เช่น Hast du gestern ausgeschlafen? เมื่อวานเธอนอนพอไหมจ๊ะ
wachen(vi) |wachte, hat gewacht, über + A| ไม่นอน, นอนไม่หลับ, คอยเฝ้าระวัง เช่น Er wachte die ganze Nacht am Schreibtisch. เขาอยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือไม่ยอมนอนทั้งคืน
erwachen(vi) |erwachte, ist erwacht| รู้สึกตัวตื่น(จากการนอนหลับ, ความสนใจตื่นตัว) เช่น Ihr Interesse ist erwacht. ความสนใจของหล่อนได้ถูกปลุกขึ้น, See also: S. wach werden,

French-Thai: Longdo Dictionary
dormir(vi) 1)นอนหลับ 2) อยู่ในสถานะที่สงบไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่มีการใช้งาน ex: Capitaux qui dorment.
Image:
faire la grasse matinéeหลับกลางวัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top