ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -记-, *记*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[记, jì, ㄐㄧˋ] mark, sign; to note, to record
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A private 己 note 讠; 己 also provides the pronunciation,  Rank: 306

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄐㄧˋ, / ] to remember; to note; mark; sign; to record, #1,523 [Add to Longdo]
[jì zhě, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] reporter; journalist, #82 [Add to Longdo]
[jì de, ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙, / ] to remember, #1,135 [Add to Longdo]
[dēng jì, ㄉㄥ ㄐㄧˋ, / ] to register (one's name), #1,723 [Add to Longdo]
[wàng jì, ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ, / ] forget, #1,814 [Add to Longdo]
[shū ji, ㄕㄨ ㄐㄧ˙, / ] secretary; clerk, #1,862 [Add to Longdo]
[jì lù, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ, / ] record, #1,904 [Add to Longdo]
[jì yì, ㄐㄧˋ ㄧˋ, / ] memories; remember; memory, #2,338 [Add to Longdo]
[bǐ jì běn, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ, / ] notebook, #3,094 [Add to Longdo]
[jì zhu, ㄐㄧˋ ㄓㄨ˙, / ] to remember, #3,647 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Remember?[CN] -还得吗 Inevitability (2013)
No.[CN] 我不得了 Maradona by Kusturica (2008)
Remember?[CN] 得吗? Playing with Fire (1975)
Got it?[CN] 这个你要牢 Universal Soldier (1992)
- Yeah.[CN] - Ramona and Beezus (2010)
I remember.[CN] 我得. The Emperor's Club (2002)
How?[CN] 详情我不得了 Episode #1.2 (1995)
Yeah.[CN]  Vamp U (2011)
Listen.[CN]  Kagemusha (1980)
Ok.[CN] 好吧 你 Triad (2012)
Yeah.[CN] -  The Herb Garden Germination (2011)
Remember?[CN] 还得吗? Taking Chance (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top