ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถั่ว

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถั่ว-, *ถั่ว*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถั่วปากอ้า(n) broad bean; fava bean; faba bean; field bean; bell bean; tic bean; horse bean
Image:

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนใต้ (TH-NE-S) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถั่วคำประกอบท้ายคำที่แสดงถึงความต้องการให้ทำตามอย่างหงุดหงิด เช่น ดูถั่วะ แปลว่า ดูซิ (ในเชิงน้ำเสียงไม่พอใจ) *หมายเหตุ ภาษาโคราช, See also: S. ซิ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถั่ว(n) gambling game, Syn. โปกำ, Example: รัชกาลที่ 6 ทรงห้ามเล่นถั่วเล่นโป, Thai Definition: ชื่อการพนันอย่างหนึ่ง ใช้ถ้วยครอบเบี้ย โดยมากใช้เบี้ยจั่น เมล็ดมะขาม หรือเมล็ดละหุ่ง เป็นต้น แล้วแจงคะแนนทีละ 4
ถั่ว(n) bean, See also: pea, nut, Example: ลุงคอยเป็นลูกมือคอยช่วยหั่นพริกหั่นถั่วให้ป้า, Thai Definition: ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ใช้ฝักหรือเมล็ดเป็นอาหาร
ถั่วงอก(n) bean sprouts, Syn. ถั่วเพาะ, Example: ข้าว ส้มโอ ถั่วงอกใบมะกรูดฝาน มะพร้าวบด กุ้งฝอย น้ำบูดู เป็นส่วนประกอบของข้าวยำ, Count Unit: ต้น, Thai Definition: เมล็ดถั่วเขียวหรือเมล็ดถั่วเหลืองที่เอามาเพาะให้งอก แล้วใช้เป็นอาหารต่างผัก
ถั่วแระ(n) soybean, Syn. ถั่วเหลือง, ถั่วแม่ตาย, Example: ไม้ที่ครั่งชอบกินเป็นอาหารมีหลายชนิด เช่น ก้ามปู ถั่วแระ พะยูง พุทรา ฯลฯ, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ฝักเป็นขน เมล็ดสีเหลืองให้น้ำมัน
ถั่วลิสง(n) peanut, Syn. ถั่วยี่สง, ถั่วดิน, Example: ถั่วลิสงให้กำไรสุทธิไร่ละ 983 บาท, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อถั่วชนิดมีฝักตามรากใต้ดิน
ถั่วเขียว(n) green bean, See also: mung bean, Example: ถั่วเขียวเป็นพืชเสริมเพราะมันมีอายุสั้น, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ถั่วชนิดหนึ่ง นำมาเพาะเป็นถั่วงอก
ถั่วฝักยาว(n) cow-pea, See also: Vigna sinensis, Syn. ถั่วค้าง, Example: เราปลูกบวบ ถั่วฝักยาวและฟักทองกินเป็นประจำจนเบื่อ, Thai Definition: ชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ฝักกลมยาวคล้ายฝักแค
ถั่วลันเตา(n) pea, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อพรรณไม้เลื้อย มีใบย่อยสามใบ ฝักเล็กๆ คล้ายฝักถั่วแปบ เมล็ดโต ดอกสีขาว ใช้ฝักและเมล็ดเป็นอาหาร
ถั่วเหลือง(n) soybean, Syn. ถั่วแระ, ถั่วแม่ตาย, Example: ถั่วเหลืองเป็นพืชจำพวกที่ให้อาหารประเภทโปรตีน, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ฝักเป็นขน เมล็ดสีเหลืองให้น้ำมัน
ถั่วแม่ตาย(n) soybean, Syn. ถั่งเหลือง, ถั่วแระ, Example: ของคบเคี้ยวที่ผ่านการแปรรูป มักจะมีส่วนผสมจากข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วแม่ตายและน้ำตาล, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ฝักเป็นขน เมล็ดสีเหลืองให้น้ำมัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถั่วน. ชื่อพรรณไม้หลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Leguminosae ใช้ฝักหรือเมล็ดเป็นอาหาร เช่น ถั่วเขียว [ <i> Vigna</i> <i> radiata</i> (L.) R. Wilczek ] ถั่วเหลืองหรือถั่วแระ [ <i> Glycine</i> <i> max</i> (L.) Merr. ].
ถั่วน. ชื่อการพนันอย่างหนึ่ง ใช้ถ้วยครอบเบี้ย โดยมากใช้เบี้ยจั่น เมล็ดมะขาม หรือ เมล็ดละหุ่ง เป็นต้น แล้วแจงออกเป็นคะแนนทีละ ๔ ครั้งสุดท้ายถ้าเหลือ ๑ เรียกว่า ออกหน่วย ถ้าเหลือ ๒, ๓ เรียกว่า ออก ๒ ออก ๓ ถ้าเหลือ ๔ เรียกว่า ออกครบ มีประตูแทง ๔ ประตู คือ หน่วย สอง สาม และครบ ส่วนวิธีแทงได้นำวิธีแทงโปมาใช้ มี เหม็ง กั๊ก เลี่ยม อ๋อ ชั้ว ถ่อ และอา, โปกำ ก็เรียก.
ถั่วขาว<i>ดู รุ่ย ๑</i>.
ถั่วคร้า<i>ดู ไก่เตี้ย ๒</i>.
ถั่วค้าง<i>ดู ถั่วฝักยาว</i>.
ถั่วงอกน. เมล็ดถั่วเขียวหรือเมล็ดถั่วเหลืองที่เอามาเพาะให้งอกแล้วใช้เป็นอาหารต่างผัก, ถั่วเพาะ ก็เรียก.
ถั่วดำน. เมล็ดแก่ของถั่วฝักยาวชนิดที่เมล็ดสีดำ [ <i> Vigna</i> <i> unguiculata</i> (L.) Walp. subsp. <i> cylindrica</i> (L.) Verdc. ] ในวงศ์ Leguminosae.
ถั่วทอง<i>ดู ราชมาษ, ราชมาส</i>.
ถั่วน้อย<i>ดู ถั่วลันเตา</i>.
ถั่วนา<i>ดู กระด้าง ๑ (๑)</i>.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cowpeaถั่วฝักยาว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Peanutถั่วลิสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Soybeanถั่วเหลือง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Beansถั่ว (ผัก) [TU Subject Heading]
Common beanถั่วแขก [TU Subject Heading]
Cowpeaถั่วฝักยาว [TU Subject Heading]
Fermented soyfoodsถั่วเหลืองหมัก [TU Subject Heading]
Mung beanถั่วเขียว [TU Subject Heading]
Peanutsถั่วลิสง [TU Subject Heading]
Soybeanถั่วเหลือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some peanuts?ถั่ว ไหม The Great Dictator (1940)
- And lots of peanuts and soda pop, Hi-- - Hey!และจำนวนมากของถั่วลิสงและ โซดาป๊อปเฮ้! Pinocchio (1940)
You're nuts, the pair of you.โอ้ คุณถั่วคู่ของคุณ Yellow Submarine (1968)
How about some more beans, Mr. Taggart?เอาถั่วอีกไหม คุณแท็กการ์ท? Blazing Saddles (1974)
Damn your eyes, look for it!ไอ้ตาถั่ว ก็มองหาสิ Blazing Saddles (1974)
Yankee bean soup, cole slaw and tuna surprise.ซุปถั่ว โคลสลอว์ และ ทูน่าเซอร์ไพรส์ Blazing Saddles (1974)
Hot fudge, nuts, cherry on top?เหลวไหล น่าสนใจ ถั่ว , เชอร์รี่ อยู่ด้านบน ? I Spit on Your Grave (1978)
Peanut butter and honey.เนยถั่วลิสงและน้ำผึ้ง Mad Max (1979)
Tell me I'm nuts.บอกฉันฉันถั่ว มีการก่อตัวของ เมฆ 2010: The Year We Make Contact (1984)
You're not nuts.คุณไม่ได้ถั่ว 2010: The Year We Make Contact (1984)
Oh, nuts!โอ้ถั่ว! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Is he nuts?เขาเป็นถั่ว? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถั่ว[thūa] (n) EN: pea ; bean ; nut  FR: pois [ m ] ; haricot [ m ] ; fève [ f ]
ถั่ว[thūa] (n) EN: gambling game played with cowries  FR: [ sorte de jeu ]
ถั่วกระโดด[thūa kradōt] (n, exp) FR: pois sauteur [ m ]
ถั่วขาว[thūa khāo] (n, exp) EN: white bean
ถั่วคล้า[thūakhlā] (n) EN: Sea Bean
ถั่วงอก[thūa-ngøk] (n, exp) EN: bean sprouts ; sprout of mung bean  FR: soja [ m ] ; pousses de soja [ fpl ] ; germe de soja [ m ]
ถั่วชิกพี[thūa chik phī] (n, exp) EN: Chick Pea
ถั่วดำ[thūa dam] (n, exp) EN: black bean ; Black Gram
ถั่วตากแห้ง[thūa tāk haēng] (n, exp) EN: dried beans
ถั่วตาดำ[thūa tā dam] (n, exp) EN: Kidney Bean

English-Thai: Longdo Dictionary
mung bean(n) ถั่วเขียว (ถั่วชนิดหนึ่งที่เมล็ดมีสีเขียวนำมาเพาะเป็นถั่วงอก), See also: green bean, Syn. mungbean
meal(n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape)
pea pod(n) ฝักถั่ว
fava bean(n) ถั่วปากอ้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bean(n) ถั่ว, See also: เมล็ดถั่ว, พืชจำพวกถั่ว
bean sprouts(n) ถั่วงอก
fan-tan(n) เกมพนันของจีน, See also: ถั่ว, โป
goober(n) ถั่วลิสง, See also: ถั่ว, Syn. peanut
gram(n) เมล็ดถั่ว, See also: ถั่วเขียว
green bean(n) ถั่วเขียว, Syn. string bean
kidney bean(n) ถั่วชนิดหนึ่งมีขนาดเล็กสีน้ำตาลแดง
macadamia(n) ถั่วออสเตรเลียจำพวก Macadamia ternifolia เปลือกแข็ง
macadamia nut(n) ถั่วออสเตรเลีย, Syn. macadamia
mangetout(n) ถั่วเมล็ดเล็กมาก, Syn. snow pea

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
almond(อา' เมินดฺ, แอม' เมินดฺ) n. เมล็ดพืชคล้ายถั่วลิสง, เมล็ดอามันด์, เมล็ด'เฮ่งยิ้ง' ของพืชชนิดหนึ่งในประเทศจีน
alsike clover(แอล' ซิค) n. ไม้จำพวกถั่วชนิดหนึ่งของยุโรป (Trifolium hybridum), Syn. Alsike
bean(บีน) n. ถั่ว, พืชจำพวก ถั่ว, เมล็ดพืชที่คล้ายถั่ว (เช่นเมล็ดกาแฟ) , ศีรษะ, พละกำลัง, ความลับ vt. ตีที่หัว
bean podn. ฝักถั่ว
bean sproutsn. ถั่วงอก
beanpole(บีน'โพล) n. ไม้เสียบ (นั่งร้าน) สำหรับให้ถั่วเลื้อย, ร่างที่ผอมสูง
beanshooter(บีน' ชุทเทอะ) n. หลอดเป่าเมล็ดถั่วเป็นของเด็กเล่น
earthnutn. หัวใต้ดิน, ถั่วลิสง, พืชที่ให้หัวใต้ดิน
goober(กูเบอะ) n. ถั่วลิสง
goober pea(กูเบอะ) n. ถั่วลิสง

English-Thai: Nontri Dictionary
bean(n) ถั่ว
beanstalk(n) ฝักถั่ว
legume(n) ถั่วฝักยาว
leguminous(adj) จำพวกถั่วฝักยาว
pea(n) ถั่ว
peanut(n) ถั่วลิสง
pulse(n) ชีพจร, จังหวะ, การเต้น, ความสั่นสะเทือน, ถั่ว
soybean(n) ถั่วแระ, ถั่วเหลือง
STRING string bean(n) ถั่วแขก, ถั่วลันเตา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chickpeas(n) ถั่วชิกพี, ถั่วลูกไก่
lentils(n) ถั่วเลนทิล มีลักษณะเป็นเมล็ดเล็กกลมแบนเหมือนนัยน์ตาคน มีหลายสี เช่น น้ำตาล เขียว แดง เหลือง
praline[พรา-ลีน] (n) ถั่วที่เคลือบด้วยน้ำเชื่อมหรือคาราเมล nuts which was coated with sugar syrup or caramel

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
莢豌豆[さやえんどう, sayaendou] (n, adj) ถั่ว, ที่ใช้ถั่ว, See also: S. bead, pill
[まめ, mame] (n) ถั่ว
大豆[だいず, daizu] (n) ถั่วเหลือง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
枝豆[えだまめ, edamame] TH: ถั่วแระ(ที่ญี่ปุ่นนิยมต้มเกลือทานเป็นกับแกล้มเบียร์)

German-Thai: Longdo Dictionary
gewinnen(vi) |gewann, hat gewonnen| ผลิตมาจาก เช่น Diese Sauce gewinnt man aus Soja. ซ้อสนี้ทำมาจากถั่วเหลือง
Bohne(n) |die, pl. Bohnen| ถั่ว

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top