ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -號-, *號*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[號, hào, ㄏㄠˋ] mark, sign; symbol; number; to call, to cry, to roar
Radical: Decomposition: 号 (hào ㄏㄠˋ)  虎 (hǔ ㄏㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] The roar 口 of the tiger 虎; 丂 provides the pronunciation,  Rank: 6,772

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[háo, ㄏㄠˊ, / ] roar; cry, #260 [Add to Longdo]
[hào, ㄏㄠˋ, / ] day of a month; (suffix used after) name of a ship; (ordinal) number, #260 [Add to Longdo]
信号[xìn hào, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] signal, #2,364 [Add to Longdo]
号码[hào mǎ, ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ, / ] number, #3,252 [Add to Longdo]
称号[chēng hào, ㄔㄥ ㄏㄠˋ, / ] name; term of address; title, #5,006 [Add to Longdo]
号召[hào zhào, ㄏㄠˋ ㄓㄠˋ, / ] call; appeal, #5,504 [Add to Longdo]
口号[kǒu hào, ㄎㄡˇ ㄏㄠˋ, / ] slogan; catchphrase, #5,579 [Add to Longdo]
型号[xíng hào, ㄒㄧㄥˊ ㄏㄠˋ, / ] model number, #6,763 [Add to Longdo]
编号[biān hào, ㄅㄧㄢ ㄏㄠˋ, / ] number; serial number, #7,622 [Add to Longdo]
账号[zhàng hào, ㄓㄤˋ ㄏㄠˋ, / ] account; username, #7,725 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- 166.[CN] - 166房. Grand Hotel (1932)
I shall mark the spot with a little cross myself![CN] 我會為你在那個位置做上十字記 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Mr. Kringelein will take Room 176.[CN] 安排克林格蘭先生住到176房. Grand Hotel (1932)
Send her to Mr. Preysing's room. 166.[CN] 叫她去普萊辛格先生的房間. 166房. Grand Hotel (1932)
You don't mean 166?[CN] 難道你是指166房? Grand Hotel (1932)
Mr. Preysing's calls to 162 for the day.[CN] 今天白天普萊辛格 先生的電話接到162房. Grand Hotel (1932)
- 176?[CN] - 176房? Grand Hotel (1932)
- He is dissatisfied with Room 559.[CN] - 他對559房不滿意. Grand Hotel (1932)
My key, 168.[CN] 我的鑰匙, 168房. Grand Hotel (1932)
I'm going into 170 now, madam.[CN] 現在, 我要去170房, 夫人. Grand Hotel (1932)
- 162. - The conference room.[CN] - 162房. Grand Hotel (1932)
- Will you go up to 166?[CN] - 你到樓上166房, 好嗎? Grand Hotel (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top