ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ที่นอน

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่นอน-, *ที่นอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่นอน[N] place to sleep, See also: resting place, Syn. ที่พักผ่อน, Example: แม่ไปหาที่นอนใต้ร่มไม้เพราะลมพัดเย็น, Count unit: ที่, แห่ง
ที่นอน[N] mattress, See also: bed, Example: วันอาทิตย์นี้ น้อยจะเอาที่นอนออกมาผึ่งแดด, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องปูลาดสำหรับนอน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ที่นอนน. ฟูก, เบาะ, เครื่องปูลาดสำหรับนอน, ราชาศัพท์ว่า พระที่.
ศยนะที่นอน, ฟูก, เบาะ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mattressesที่นอน [TU Subject Heading]
Bassinetsที่นอนเด็กอ่อนชนิดเข็นได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน Night and Fog (1956)
A poorly made bed means twenty baton blows.ถ้าไม่เก็บที่นอน อาจโดนเฆี่ยน 20 ครั้ง Night and Fog (1956)
A body of indeterminate age that dies with its eyes wide open.นั่นคือเพื่อนร่วมขัง ที่นอนตายด้วยตาเบิกโพลง Night and Fog (1956)
Sonny's running wild. He wants to go to mattresses already.ป่าวิ่งซันนี่ เขาต้องการที่จะไปที่ที่นอนแล้ว The Godfather (1972)
Paulie, go down 39th Street, pick up 18 mattresses and bring me the bill.พอลลี่ลงไปถนน 39 รับ 18 ที่นอนและนำฉันเรียกเก็บเงิน The Godfather (1972)
"Here lies the body of Mary Lee Died at the age of 103"ร่างที่นอนราบนี่คือเเมรื่ ลี เธอตายตอนอายุ 103 Jaws (1975)
Michael, when you get sleepy, I've got a bed made up for you in back.ไมเคิล ง่วงรึยัง ฉันจะได้เตรียมที่นอนไว้ให้ Phantasm (1979)
I wash my sheets every day.ฉันล้างผ้าปูที่นอนทุกวัน Idemo dalje (1982)
It will make you wet the bed.เดี๋ยวท่านจะฉี่รดที่นอนเอานะ. Return of the Condor Heroes (1983)
Let me tell you. For the past 10 over years, I have never wetted my bed.จะบอกอะไรให้นะ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาข้าไม่เคยฉี่รดที่นอนมาก่อน. Return of the Condor Heroes (1983)
I used to wash my feet with hot water when I was young. And I would wet my bed once I wash my feet.ข้าเคยล้างเท้าด้วยน้ำร้อนตอนยังเด็กๆ แล้วข้าก็ฉี่รดที่นอนเวลาข้าล้างเท้าด้วยน้ำร้อน. Return of the Condor Heroes (1983)
Meanwhile, Mr. Boddy had been on the floor.ขณะเดียวกัน คุณบ๊อดดี้ที่นอนอยู่บนพื้น Clue (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่นอน[n.] (thīnøn) EN: bed ; berth ; mattress   FR: lit [m] ; matelas [m] ; couche [f] (vx – litt.) ; couchette [f]
ที่นอน[n.] (thīnøn) EN: place to sleep ; bedding   

English-Thai: Longdo Dictionary
box spring(n) ฐานรองที่นอน โครงไม้รองที่นอน เช่น Are they looking for a wide selection of bed frames and box spring beds including metal bed frame, wood panel bed frame, and box spring metal bed frame?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
berth[N] ที่นอนในเรือหรือรถไฟ, See also: ที่นอน, Syn. bunk, bed
futon[N] ที่นอนหรือฟูก (แบบญี่ปุ่น)
insomniac[ADJ] ที่นอนไม่หลับ, See also: ซึ่งทำให้นอนไม่หลับ
lower[N] ที่นอนชั้นล่างในเรือหรือรถไฟ, Syn. berth
mattress[N] ที่นอน, See also: ฟูก, เบาะ, Syn. pallet, cushing
pallet[N] ที่นอนฟาง, See also: ที่นอนชั่วคราว, Syn. charpoy, futon
palliasse[N] ที่นอนฟาง, Syn. pallet
prostrate[ADJ] ที่นอนราบกับพื้น, See also: หมอบ, นอนคว่ำ, Syn. prone
quilt[N] ฟูก, See also: ที่นอน, Syn. mattress, puff
shakedown[N] ที่นอนชั่วคราว, See also: เตียงนอนชั่วคราว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
alluvium(อะลู' เวียม) n. (pl. -viums, -via) ชั้นของดิน โคลนและอื่น ๆ ที่น้ำพัดพามา, สิ่งต่าง ๆ ที่นอนก้นทับถมอยู่เมื่อไม่นานมา.
bed(เบด) n. เตียง,ที่นอน,ฐาน,แท่น,การนอนหลับ,ใต้ท้องแม่น้ำ,พื้นล่าง,ชั้นหิน,กองหนึ่ง,แปลง,ร่อง,พื้นถนนรถไฟ, Syn. bedstead
bed linenผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
bed-wettingn. การปัสสาวะรดที่นอน, Syn. enuresis
bedding(เบด'ดิง) n. ที่นอนและผ้าปูที่นอน
berth(เบิร์ธ) {berthed,berthing,berths} n. ที่นอนในรถไฟ ในเรือ เครื่องบินหรือยานพาหนะอื่น ๆ ,ห้องกัปตันเรือ,งาน,ตำแหน่ง,ที่ทอดสมอเรือ,ที่จอด vt.,vi. จอดเรือ,หาที่จอดเรือ -Conf. birth
bunk(บังคฺ) n. ที่นอนในเรือหรือกลไฟ,ที่ทำเป็นรูปคล้ายหีบ,เตียงนอน,ความไร้สาระ
bunkbedn. ที่นอนเดี่ยวสองที่ซ้อนกัน
chambermaid(เชม'เบอะเมด) n. คนทำที่นอน,หญิงรับใช้, Syn. maid

English-Thai: Nontri Dictionary
bed(n) ที่นอน,เตียง,แท่น,พื้นล่าง,ฐาน
bed(vt) ให้ที่นอน
BED-bed-wetting(n) การปัสสาวะรดที่นอน
bedclothes(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง
bedding(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง
bedspread(n) ผ้าปูที่นอน,ผ้าคลุมเตียง
berth(n) ที่นอนบนเรือหรือรถไฟ,ห้องกัปตันเรือ
bunk(n) เตียงชิดกำแพง,ที่นอนในรถไฟ
couch(n) ที่นอน,เตียง,เก้าอี้นอน,โซฟา,เก้าอี้ยาว,เบาะรอง
embed(vt) ตรึง,ใส่ที่นอน,จมไว้,ฝัง

German-Thai: Longdo Dictionary
aufstehen(vi) |stand auf, ist aufgestanden| ตื่นนอน, ลุกขึ้นจากที่นอน เช่น Meine Großmutter ist nie spät aufgestanden. คุณยายของฉันไม่เคยตื่นสายเลย, See also: Related: wach

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top