Search result for

พรรค

(93 entries)
(0.0285 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พรรค-, *พรรค*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรรค[N] party, See also: group, Syn. พวก, คณะ, พรรคพวก, Example: พวกพรรคฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภค, Count unit: พรรค, Thai definition: หมู่คนที่เข้ารวมกันเป็นพวกเป็นฝ่าย เช่น พรรคการเมือง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พรรค[N] sort, See also: kind, type, Syn. ชนิด, ประเภท, Example: ยายสงสารก็แต่ลูกสาวกับหลานที่ต้องมาเจอพ่อพรรค์อย่างนี้ แต่มันช่วยไม่ได้จริงๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พรรคพวก[N] partisan, See also: followers, friends, Syn. พวก, พวกพ้อง, Example: เขาได้รับเลือกเป็นผู้แทนเพราะเขามีพรรคพวกมากในเขตที่เขาลงสมัคร, Count unit: คน, Thai definition: พวกเดียวกัน, กลุ่มเดียวกัน
พรรคนาวิน[N] marine, See also: naval officers, Example: พรรคนาวินกำลังประชุมแผนการรบ, Thai definition: เหล่าทหารเรือที่ประจำการพลรบ
พรรคการเมือง[N] political party, Example: ในสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้มี ส.ส. รวมทั้งสิ้น 357 คน มาจากพรรคการเมือง 12 พรรคด้วยกัน, Count unit: พรรค, Thai definition: กลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างเดียวกัน ร่วมกันจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมาย
พรรคฝ่ายค้าน[N] opposition party, Ant. พรรครัฐบาล, Example: พรรคฝ่ายค้านเคลื่อนไหววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างรุนแรงในเรื่องของความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ, Count unit: พรรค, Thai definition: พรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลและไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาล
พรรคสังคมนิยม[N] socialist party, Example: ลักษณะเด่นของระบบพรรคการเมืองในประเทศญี่ปุ่นคือการแข่งขันระหว่างพรรคเสรีประชาธิปไตยกับพรรคสังคมนิยม, Count unit: พรรค, Thai definition: พรรคการเมืองที่มีนโยบายว่าทรัพย์ทั้งหลายควรเป็นของรัฐ
พรรคนาวิกโยธิน[N] marines, Example: ผู้บัญชาการกองทัพเรียกพรรคนาวิกโยธินประชุมราชการลับ, Thai definition: เหล่าทหารเรือที่ประจำการพลรบฝ่ายบก
พรรคร่วมรัฐบาล[N] coalition government parties, Ant. พรรคฝ่ายค้าน, Example: พรรคกิจสังคมไม่ขอร่วมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์, Thai definition: พรรคการเมืองที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล หรือพรรคการเมืองที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นรัฐบาล เพื่อที่จะทำให้เสียงของฝ่ายรัฐบาลกลายเป็นเสียงข้างมาก พอที่จะทำให้การดำเนินงานในรัฐสภา มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พรรค, พรรค-, พรรค(พัก, พักคะ-, พัน) น. หมู่คนที่เข้ารวมกันเป็นพวกเป็นฝ่าย เช่น พรรคการเมือง, พวก เช่น คนพรรค์นั้น.
พรรคกลิน(พักกะลิน) น. เหล่าของทหารเรือที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาซ่อมบำรุงเครื่องยนต์กลไกประเภทต่าง ๆ ที่มีใช้ในกองทัพเรือ.
พรรคการเมืองน. กลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างเดียวกัน ร่วมกันจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมาย.
พรรคนาวิกโยธิน(พักนาวิกกะ-) น. เหล่าของทหารเรือที่ทำหน้าที่รบบนบกยกพลขึ้นบกเพื่อยึดหัวหาดหรือยึดพื้นที่.
พรรคนาวิน(พัก-) น. เหล่าของทหารเรือที่ทำหน้าที่ทางเรือ และสนับสนุนการยุทธ์ทางเรือ.
พรรคพวกน. พวกเดียวกัน.
พรรคานต์(พักคาน) น. ตัวอักษรที่สุดวรรค คือ ง ญ ณ น ม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
political party; party, politicalพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political party; party, politicalพรรคการเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
party, political; political partyพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party, political; political partyพรรคการเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
party, splinterพรรคการเมืองที่แยกออกมา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
splinter partyพรรคการเมืองที่แยกออกมา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cliqueพรรคพวก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partisanพรรคพวก, พลพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mass partyพรรคมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
radical partyพรรคหัวรุนแรง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malayan Communist Partyพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา [TU Subject Heading]
Political partiesพรรคการเมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The faster we do our jobs, the faster we get home.เสร็จงานเร็ว เราก็ได้กลับบ้านเร็วน่ะพรรคพวก Dead Space: Downfall (2008)
I'm gonna go get the rest of the gang.ผมจะไปพักกับพรรคพวกละ Adverse Events (2008)
Go get 'em boys!ไปได้ พรรคพวก Rising Malevolence (2008)
All right, boys, let's go.ลุยเลย พรรคพวก Shadow of Malevolence (2008)
- We're searching everywhere in town.พรรคพวก เราต้องค้นหาทุกๆห้อง The Mark of Nimueh (2008)
Not just Arthur and his kind, but ordinary people like us.ต้องไม่จำกัดแค่อาร์เธอร์หรือพรรคพวกของเขา แต่เราอยากได้คนธรรมดาอย่างคุณหรือฉัน Lancelot (2008)
- I don't have time for this.ข้าไม่มีเวลาให้กัยเรื่องพรรค์นี้หรอกนะหมอหลวง Lancelot (2008)
You began this war when you threw me from the court and slaughter all of my kindท่านเป็นคนเริ่มมันก่อน เมื่อท่านเนรเทศข้าออกจากวัง และสังหารพรรคพวกของข้าทั้งหมด Excalibur (2008)
You stood and watched as our friends burned in the Great Purge.เจ้านิ่งเฉยยืนดูพรรคพวกของเราถูกเผาทั้งเป็น โดยเจ้าไม่ทำอะไร Le Morte d'Arthur (2008)
- Hey, man, let the girl go.- เฮ้ พรรคพวก.. ปล่อยเธอไปซะ Babylon A.D. (2008)
What makes you trust a guy like him?ทำไมเธอถึงเชื่อใจผู้ชายพรรค์นี้? My Sassy Girl (2008)
Get ready to be ripped off boys Collect your paychecks, and leave the premises in orderly manor.เตรียมโดนไถกันได้เลย พรรคพวก Death Race (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พรรค[n.] (phak) EN: party ; political party ; class ; group   FR: parti [m] ; parti politique [m] ; classe [f] ; groupe [m] ; formation [f]
พรรคการเมือง[n. exp.] (phak kānmeūang) EN: political party   FR: parti politique [m] ; formation politique [f]
พรรคการเมืองใหม่[org.] (Phak Kānmeūang Mai) EN: New Politics party (NPSP)   
พรรคการเมืองไทย[n. exp.] (phak kānmeūang Thai ) EN: Thai political party   FR: parti politique thaïlandais [m]
พรรคคอมมิวนิสต์[n. exp.] (phak khømmiūnit = phak khømmiūnis) FR: parti communiste [m]
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)[org.] (Phak Khømmiūnit Haeng Prathēt Thai (Phø.Khø.Thø.)) EN: Communist Party of Thailand (CPT)   
พรรคชาตินิยม[n. exp.] (phak chātniyom) EN: nationalist political party   FR: parti nationaliste [m]
พรรคชาติไทย[org.] (Phak Chāt Thai) EN: Chat Thai Party   FR: parti Chat Thai [m] ; parti de la Nation thaïe [m]
พรรคที่เป็นรอง[n. exp.] (phak thī penrøng) EN: underdog   
พรรคประชาธิปัตย์[org.] (Phak Prachāthipat ) EN: Democrat Party ; Democrats   FR: Parti Démocrate [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adherent[N] พลพรรค, See also: พรรคพวก, ผู้ติดตาม, ผู้สนับสนุน, สาวก
backer[N] พรรคพวก, See also: ผู้สนับสนุน, Syn. sponsor, benefactor
follower[N] ผู้ติดตาม, See also: พรรคพวก, บริวาร, สาวก, ลูกศิษย์, ลูกน้อง, ผู้สนับสนุน, ผู้รับใช้, Syn. disciple, adherent, supporter, Ant. objector
government party[N] พรรครัฐบาล
Nazi[N] พรรคนาซี
Opposition[N] ฝ่ายค้าน, See also: พรรคฝ่ายค้าน, Ant. Government
opposition[N] ฝ่ายค้าน, See also: พรรคฝ่ายค้าน, Ant. Government
partisan[N] พรรคพวก, See also: พวกเดียวกัน, Syn. factionist
party[N] พรรคการเมือง
right[N] พรรคอนุรักษ์นิยม, See also: พรรคฝ่ายขวา, Syn. conservative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
ally(vt,vi. อะไล', -n. แอล' ไล, อะไล') ผูกพัน,เข้าข้าง,เป็นพันธมิตร,พันธมิตร,ประเทศพันธมิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วย,สิ่งที่เกี่ยวดองกัน. -alliable adj., Syn. confederate, partner-A. enemy
apostasy(อะพอส'ทะซี) n. การผละออกจากศาสนาหลักการณ์ พรรคหรืออื่น ๆ
appetence(แอพ' พิเทินซฺ) n. ความอยากอย่างมากตามธรรมชาติ, แนวโน้มของสัญชาตญาณ, การดึงดูด, ความสัมพรรค, การติดนิสัย (intense desire)
apstate(อะพอส'เทท) n. บุคคลที่ผละออกจากศาสนา หลักการพรรคหรืออื่น ๆ (convert) apostatise, apostatize (อะพอส'ทะไทซ) n. กระทำการ apostasy (commit apostasy)
bandwagon(แบนแวก'เกิน) n. รถดนตรีในขบวนแห่,ความนิยม,พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความนิยมอยู่
bipartisan(ไบพารฺ์'ทิเซิน) adj.ประกอบด้วยสมาชิกของสองพรรคหรือกลุ่ม, See also: bipartisanism, bipartizanism n.
bipartizan(ไบพารฺ์'ทิเซิน) adj.ประกอบด้วยสมาชิกของสองพรรคหรือกลุ่ม, See also: bipartisanism, bipartizanism n.
bloc(บลอค) n. กลุ่มคน,หมู่คน,กลุ่มสมาชิกพรรคการเมือง, Syn. group
bolshevik(บอล'ชะ วิค) n. พวกสังคมนิยมที่เข้าปกครองรัสเซียตั้งแต่ปี ค.ศ.1917,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของรัสเซีย,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์,ผู้ที่มีหัวรุนแรง, See also: bolshevism n. ดูBolshevik Bolshevism n. ดูBolshevik Boshevist n. ดูBolshevik bolshevistic

English-Thai: Nontri Dictionary
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
ally(n) พันธมิตร,พรรคพวก,พวกพ้อง
associate(n) มิตรสหาย,เพื่อนฝูง,พรรคพวก,ผู้ร่วมงาน,ภาคี
caucus(n) การประชุมพรรคการเมือง
clannish(adj) ถือพวก,ถือพี่ถือน้อง,เล่นพรรคเล่นพวก
factious(adj) ชอบขัดแย้ง,เป็นก๊กเป็นเหล่า,เล่นพรรคเล่นพวก
federation(n) สหพันธ์,กลุ่มการเมือง,การจัดตั้งพรรคการเมือง,การรวมกัน
friend(n) เพื่อน,เกลอ,สหาย,มิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วยเหลือ
friendless(adj) ไม่มีเพื่อน,ไม่มีพวกพ้อง,ไม่มีพรรคพวก
independence(n) เอกราช,ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด,อิสรภาพ,พรรคการเมืองอิสระ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
愛国党[あいこくとう, aikokutou] (n) พรรคไทยรักไทย
民主党[みんしゅとう, minshutou] (n) พรรคประชาธิปัตย์
共産党[きょうさんとう, kyousantou] (n ) พรรคคอมมิวนิสต์

German-Thai: Longdo Dictionary
CDU(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Demokratische Union Deutschlands
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
CSU(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Soziale-Politik Union
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
FDP(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Grünen(n) |pl.| ชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Partei(n) |die, pl. Parteien| พรรคการเมือง
SPDชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี ย่อมาจาก Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Koalition(n) |die, pl. Koalitionen| พรรคร่วมรัฐบาล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top