ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

denn

D EH1 N   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denn-, *denn*
Possible hiragana form: でんん
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
DENN Y: Doug!See him? Deja Vu (2006)
DENN Y: Turn around. Turn around behind you.He couId've been standing right next to you, Deja Vu (2006)
DENN Y: Oh, come on.-CarroII Oerstadt. Deja Vu (2006)
DENN Y: Doug?See you yesterday. Deja Vu (2006)
DENN Y:เริ่ม ซี พี อาร์ ใหม่ . Deja Vu (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dennBut this claim is emphatically not the one that Dennett is making.
dennDennis can be very wild sometimes.
dennDennis can make the ugliest face in town.
dennDennis doesn't have rough manners.
dennDennis laughs at Wilson's round face.
dennDennis lay flat on the floor.
dennMr Wilson is angry with at Dennis.
dennThe main point of Dennett's book, in short, is to deny the existence of inner mental states.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกจาบปีกอ่อนอกสีส้ม[n. exp.] (nok jāp pīk øn ok sī som) EN: Brambling   FR: Pinson du Nord [m] ; Pinson des Ardennes [m] ; Pinson d'Ardennes [m] ; Pinson des montagnes [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DENN D EH1 N
DENNY D EH1 N IY0
DENNO D EH1 N OW0
DENNE D EH1 N
DENNEN D EH1 N AH0 N
DENNIS D EH1 N IH0 S
DENNEY D EH1 N IY0
DENNIE D EH1 N IY0
DENNIN D EH1 N IH0 N
DENNER D EH1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Denny (n) dˈɛniː (d e1 n ii)
Dennis (n) dˈɛnɪs (d e1 n i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丹尼斯[dān ní si, ㄉㄢ ㄋㄧˊ ㄙ˙, ] Dennis (a person's name), #42,811 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
denn(Konj.) เพราะว่า เช่น Iß viel Obst, denn es ist gesund für den Darm. ทานผลไม้มากๆ นะ เพราะว่ามันดีต่อลำไส้, See also: S. weil, da
dennใช้เป็นคำเน้น ไม่มีความหมายที่แน่นอน ใช้เสริมในประโยคเพื่อให้ฟังดูนุ่มขึ้น อาจแปลเป็นไทยภาษาพูดว่า 'ล่ะ' เช่น Was machst du denn da? เธอทำอะไรอยู่หรือเนี่ย (ถ้าไม่มี denn ฟังดูห้วนคล้ายว่า เธอทำอะไรอยู่)
denn(Konj.) เพราะว่า เช่น Die Reisende mußten warten, denn der Zug hatte Verspätung. ผู้โดยสารต้องคอยเพราะว่ารถไฟมาช้ากว่ากำหนด, See also: S. weil, da,
dennoch(Konj.) อย่างไรก็ตาม, ทว่า เช่น Er ist schon über 70, dennoch kann er immer noch skifahren. เขาอายุมากกว่าเจ็ดสิบปี อย่างไรก็ตามเขายังสามารถเล่นสกีได้อีก, See also: S.trotzdem
Was machen Sie denn da?คุณกำลังทำอะไรอยู่นั่น?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dennfor [Add to Longdo]
dennoch; doch {adv}nevertheless; nonetheless [Add to Longdo]
dennoch; doch; nochstill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デニる[, deni ru] (v5r) to eat at Denny's [Add to Longdo]
瓜田に履を納れず[かでんにくつをいれず, kadennikutsuwoirezu] (exp) (obs) Avoid compromising situations [Add to Longdo]
電熱[でんねつ, dennetsu] (n,adj-no) electric heat [Add to Longdo]
電熱器[でんねつき, dennetsuki] (n) electrothermic equipment [Add to Longdo]
電熱線[でんねつせん, dennetsusen] (n) heating element; electrically-heated wire [Add to Longdo]
電脳[でんのう, dennou] (n) {comp} electronic brain; computer (primarily Chinese usage) [Add to Longdo]
白黒反転モード[しろくろはんでんんモード, shirokurohandenn mo-do] (n) {comp} reverse video mode [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
白黒反転モード[しろくろはんでんんモード, shirokurohandenn mo-do] reverse video mode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  denn /dɛn/
   for

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top