Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

somber

S AA1 M B ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -somber-, *somber*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
somber(adj) มืดครึ้ม, Syn. cloudy, shady
somber(adj) ทึม (สี), Syn. gray
somber(adj) มืดมน, See also: ซึมเศร้า, Syn. melancholy, dreary

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why's everyone so somber even though he's back?พ่อก็กลับมาแล้ว... มีอะไรเกิดขึ้นเหรอคะ? Episode #1.12 (2009)
A somber gentle kiss-- a souvenir of the affair.จูบอย่างลึกซึ้ง ของขวัญแห่งความสัมพันธ์ It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
"The offing was barred by a black bank of clouds and the tranquil waterway", leading to the uttermost ends of the earth flowed somber underทะเลอันไกลโพ้นถูกกั้นด้วยแนวดำของหมู่เมฆ และธารน้ำอันเย็นยะเยือก นำไปสู่การสิ้นสุดของปฐพี ภายใต้ความมืดมน Tattoo (2013)
Dude, what is with that guy and the big Serious and Somber Act?อา ตาลุงนั่นเป็นบ้าอะไร ทำท่าเคร่งขรึมจริงจัง Manchester by the Sea (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
somberWe heard somber hollow sounds from the cave.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอ(adj) gray, See also: somber, Syn. มัวๆ, มัว, Example: เพราะเขานุ่งผ้าโสร่งสีมอๆ จึงทำให้เสื้อที่สวมอยู่พลอยซอมซ่อไปด้วย, Thai Definition: สีมัวๆ อย่างสีดำเจือขาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้ำ[khlam] (adj) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty  FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
มอ[mø] (adj) EN: gray ; somber  FR: gris cendré

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SOMBER S AA1 M B ER0
SOMBERLY S AA1 M B ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
somber (n) sɒmbər (s o m b @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗澹;暗たん[あんたん, antan] (adj-t, adv-to) dark; gloomy; somber; depressing [Add to Longdo]
暮色蒼然[ぼしょくそうぜん, boshokusouzen] (adj-t, adv-to) dusky; somber light of a gathering dusk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Somber \Som"ber\, Sombre \Som"bre\(?; 277), a. [F. sombre; cf.
   Sp. sombra, shade, prob. from LL. subumbrare to put in the
   shade; L. sub under + umbra shade. See {Umbrage}.]
   1. Dull; dusky; somewhat dark; gloomy; as, a somber forest; a
    somber house.
    [1913 Webster]
 
   2. Melancholy; sad; grave; depressing; as, a somber person;
    somber reflections.
    [1913 Webster]
 
       The dinner was silent and somber; happily it was
       also short.              --Beaconsfield.
    [1913 Webster] Somber

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Somber \Som"ber\, Sombre \Som"bre\, v. t.
   To make somber, or dark; to make shady. [R.]
   [1913 Webster] Somber

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Somber \Som"ber\, Sombre \Som"bre\, n.
   Gloom; obscurity; duskiness; somberness. [Obs.]
   [1913 Webster] Somberly

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 somber
   adj 1: lacking brightness or color; dull; "drab faded curtains";
       "sober Puritan grey"; "children in somber brown clothes"
       [syn: {drab}, {sober}, {somber}, {sombre}]
   2: grave or even gloomy in character; "solemn and mournful
     music"; "a suit of somber black"; "a somber mood" [syn:
     {somber}, {sombre}, {melancholy}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 somber /sɔmbər/
  1. bleak; dismal; dreary; gaunt; miserable; sad; somber
  2. bleak; dark; dismal; dreary
  3. dismal; dreary
  4. desolate; dismal; dreary; gaunt; gloomy; mournful

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top