ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aberdeen angus

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aberdeen angus-, *aberdeen angus*, aberdeen angu
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aberdeen angus มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aberdeen angus*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aberdeen angusพันธุ์วัวชนิดหนึ่งที่ไร้เขา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The Aberdeen Angus.- Aberdeen Angus. Carry on Cruising (1962)
The whole cruise...without an Aberdeen Angus kicking about inside me. I'll go barmy!Eine ganze Kreuzfahrt ohne einen Aberdeen Angus, der in mir rumboxt. Ich werd bekloppt. Carry on Cruising (1962)
Turner, the Aberdeen Angus has a most distinctive aroma.Der Aberdeen Angus hat ein ganz charakteristisches Aroma. Carry on Cruising (1962)
An Aberdeen Angus!Ein Aberdeen Angus. Carry on Cruising (1962)
We raised Black Angus.Wir haben Aberdeen Angus gezüchtet. An Inconvenient Truth (2006)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバディーンアンガス種[アバディーンアンガスしゅ, abadei-n'angasu shu] (n) Aberdeen Angus (type of cattle) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Aberdeen Angus
      n 1: black hornless breed from Scotland [syn: {Aberdeen Angus},
           {Angus}, {black Angus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top