ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snooze

S N UW1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snooze-, *snooze*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snooze(sl) สิ่งน่าเบื่อ (จนทำให้หลับ)
snooze(vi) งีบหลับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: นอนหลับ, Syn. drowse, nap, sleep, Ant. awaken
snooze(n) การงีบหลับ, Syn. catnap, doze, rest
snoozer(n) คนที่งีบหลับ, See also: คนหลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snooze(สนูซ) vi., n. (การ) นอน, นอนหลับ, งีบหลับ, สัปหงก, นั่งสัปหงก., See also: snoozer n. snoozy adj.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, coming in on that snooze button.โอ มาแล้วความรู้สึกนั่น Juno (2007)
It's as if somebody hit the snooze button in my brain, and told me it was OK to sleep another ten minutes.เหมือนกับมีคน มากดปุ่มงีบในสมองฉัน แล้วบอกว่าไม่เป็นไรถ้าจะนอนต่อ อีกสัก10นาที Confessions of a Shopaholic (2009)
There's no one setting the snooze alarm for 15 minutes before they actually want to wake up, so that's nice.ไม่มีใครมาตั้งเวลานาฬิกาปลุก15 นาที ก่อนเวลาที่จะตื่นจริง / ก็ดีสินะ Did You Hear About the Morgans? (2009)
When I'm back to hitting my snooze buttonตอนที่ฉันกลับมากดปุ่มเลื่อนปลุกนาฬิกา Pascal's Triangle Revisited (2010)
That's what you get for hitting the snooze 3 times. What the hell?- นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงได้ส่งข่าวคุณถึงสามครั้ง Daddy Issues (2011)
Yo. D? This isn't the time to hit the snooze button.โย่ ดี ไม่ใช่เวลาต่อมน้ำตาแตกนะ BrotherFae of the Wolves (2011)
Go ahead and snooze for a bit.หลับตาสักพักเถอะนะ Poseidon (2011)
I need a snooze button.ต้องของีบแล้ว Ant-Man (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัปหงก(v) doze, See also: snooze, Syn. สับผงก, Example: พอเศรษฐกิจฝืดเคืองร้านค้าต่างๆ ก็ซบเซา วันๆ พ่อค้าแม่ค้าต่างก็สัปหงกกันเป็นแถว, Thai Definition: อาการที่หน้าหงุบลงเพราะง่วงนอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลับไหล[laplai] (v) EN: sleep ; be asleep ; slumber ; go to bed ; snooze
งีบหลับ[ngīp-lap] (v, exp) EN: nap ; have a nap ; take a nap ; doze off ; drop off ; kip ; nod of ; snooze  FR: faire la sieste ; faire un somme

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SNOOZE S N UW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snooze (v) snˈuːz (s n uu1 z)
snoozed (v) snˈuːzd (s n uu1 z d)
snoozes (v) snˈuːzɪz (s n uu1 z i z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snooze \Snooze\ (sn[=oo]z), n. [Scot. snooze to sleep; cf. Dan.
   & Sw. snus snuff.]
   A short sleep; a nap. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snooze \Snooze\, v. i. [imp. & p. p. {Snoozed}; p. pr. & vb. n.
   {Snoozing}.]
   To doze; to drowse; to take a short nap; to slumber.
   [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snooze
   n 1: sleeping for a short period of time (usually not in bed)
      [syn: {nap}, {catnap}, {cat sleep}, {forty winks}, {short
      sleep}, {snooze}]
   v 1: sleep lightly or for a short period of time [syn: {snooze},
      {drowse}, {doze}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top