ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พวก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พวก-, *พวก*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ขี้เม้ง[ขี้เม้ง] (adj, slang) พวกที่ชอบวีน ขี้โวยวาย ด่าเก่ง ปากจัด หน้าตาบูดบึ้ง
ซึน (ซึนเดเระ)(n, adj, slang) พวกไม่พูดตรงๆ ชอบเก็บอาการ เสแสร้ง
องค์ลง(vi, adj) พวกขาวีน หรือพวกที่จู่ ๆ ก็เกิดอาการอารมณ์เสีย ของขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ถ้าผู้ชายมีองค์ หมายถึง ตุ๊ด กะเทย

Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
หมู่เฮา[มู^-เฮ่า] (pron) พวกเรา

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หมู่สู(n) พวกเธอ

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[nì,นี่, ㄋˋ, ] (pron) พวกเรา, พวกผม
我们[wǒ men, <span style="font-size:smaller">ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙</span>, ㄨㄛˇ ㄇ˙ ˙ ㄙ˙ ˙, ] พวกเรา, พวกฉัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พวก(clas) group, See also: party, company, set, gang, sect, clique, coterie, Syn. ฝ่าย, กลุ่ม, คณะ, หมู่, เหล่า, ทีม, Example: โปรแกรมพวกนี้จะเป็นโปรแกรมการกุศลซึ่งเป็นโปรแกรมที่ประโยชน์ใช้งานได้จริง, Count Unit: พวก, Thai Definition: ลักษณนามของคน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่
พวก(n) group, See also: community, party, company, followers, gang, Syn. เหล่า, กลุ่ม, หมู่, Example: ในขณะที่แนวคิดแบบพวกพฤติกรรมนิยมกำลังเข้าแทนที่พวกโครงสร้างในสหรัฐอเมริกา กลุ่มเกสตัลก็เริ่มมีอิทธิพลในเยอรมัน, Count Unit: พวก, Thai Definition: คน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่
พวกผม(pron) we, See also: us, all of us, Syn. พวกเรา, Example: พวกผมไม่อยากใช้ความรุนแรงเข้าปะทะกลุ่มกองโจรถ้าไม่จำเป็น, Count Unit: คน, Thai Definition: สรรพนามบุรุษที่ 1 ใช้สำหรับเรียกแทนตัวผู้พูดเพศชายที่มีจำนวนมากกว่า 1
พวกคุณ(pron) you, See also: you all, Syn. พวกท่าน, Example: พวกคุณจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ดุลยพินิจของพวกคุณเอง, Count Unit: คน, Thai Definition: สรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้สำหรับเรียกผู้ที่ถูกเรียกที่มีจำนวนมากกว่า 1
พวกเขา(pron) they, See also: them, Example: กลุ่มจิตรกรชาวฝรั่งเศสเคยถูกโจมตีกล่าวหาว่าภาพเขียนของพวกเขาแหกคอกหาศิลปะไม่ได้, Count Unit: คน, Thai Definition: สรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้สำหรับเรียกผู้ที่ถูกเอ่ยถึงที่มีจำนวนมากกว่า 1
พวกเรา(pron) we, See also: us, all of us, Example: พวกเราตกลงกันว่าจะไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ, Count Unit: คน, Thai Definition: สรรพนามบุรุษที่ 1 ใช้สำหรับเรียกแทนตัวผู้พูดที่มีจำนวนมากกว่า 1
พวกพ้อง(n) friends, See also: relatives, companions, gang, adherent, Syn. พรรคพวก, พวก, Example: รักในที่นี้มีหลายแบบคือ รักพ่อแม่ญาติพี่น้อง รักเพื่อน รักพวกพ้อง
พวกซ้ายจัด(n) the leftist, Example: ความเป็นซ้ายขวาทางการเมือง บางทียังมีการแบ่งซอย เช่น พวกซ้ายจัด พวกซ้ายอ่อนๆ และพวกซ้าย (ธรรมดา), Count Unit: พวก, Thai Definition: พวกที่ยึดถือลัทธิสังคมนิยม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พวกน. คน สัตว์ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่ตามอาชีพหรือชนิดเป็นต้น เช่น พวกนักเรียน พวกพ่อค้า พวกกรรมกร พวกนก พวกกา พวกเครื่องมือ พวกเครื่องเขียน.
พวกพ้องน. หมู่ญาติ, เพื่อนฝูง.
แผนกพวก, หมู่
เสณีพวก, หมวด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
non-conformistพวกนอกรีต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangพวกนักเลง, พวกโจร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reactionaryพวกปฏิกิริยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adaptive normพวกปรับตัวได้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Falangistsพวกฟาลังจิสต์ (พวกเผด็จการในสเปน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Philistineพวกฟิลิสไทน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
เกรียนพวกนิสัยไม่ดีอย่างมาก [ศัพท์วัยรุ่น]
กากพวกที่ไม่มีประโยชน์ ไร้สาระ [ศัพท์วัยรุ่น]
Sessileพวกเกาะกับที่, Example: สิ่งมีชีวิตหน้าดินที่ดำรงชีวิต โดยอาศัยพื้นท้องน้ำสภาพต่างๆ เป็นที่ยึดเกาะ สภาพพื้นเหล่านั้นอาจเป็นก้อนหิน ปะการัง ไม้ เปลือกหอย ซากสัตว์มีเปลือก หรือวัตถุที่จมอยู่ในทะเล เช่น หอยแมลงภู่ เพรียงหิน [สิ่งแวดล้อม]
Burrowingพวกขุดรูหรือฝังตัว, Example: สิ่งมีชีวิตหน้าดินที่ดำรงชีวิตโดยการฝังตัว หรือขุดรูอยู่ตามพื้น ท้องน้ำสภาพต่างๆ เช่น พื้นทราย หรือพื้นโคลน เช่น ปูก้ามดาบ ปูลม [สิ่งแวดล้อม]
Demersalพวกคืบคลาน, Example: สิ่งมีชีวิตหน้าดินที่ดำรงชีวิตโดยอาศัยพื้น ท้องน้ำเป็นที่อยู่เพื่อการ หาอาหาร การหลบซ่อนตัว และการเคลื่อนที่ไปมา เช่น ปูม้า ดาวทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Algolagniaพวกชอบทรมาน [การแพทย์]
Alkylamineพวกอัลคีนแอมีน [การแพทย์]
Anamaleous Trichomatesพวกเห็นสีผิดปกติ [การแพทย์]
Anti-Activatorsพวกที่ยับยั้งการปลุกฤทธิ์ [การแพทย์]
Antiplasminsพวกที่ยับยั้งพลาสมิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. Bruv.ไง พวก Goal! The Dream Begins (2005)
Oh, man.พวก Peekaboo (2009)
Guys.พวก. Today Is the Day: Part 2 (2009)
Oh, man!โถ่ พวก! Logorama (2009)
Sorry, ese.ขอโทษ พวก Widening Gyre (2010)
Those toys.ของเล่นพวกนี้ The Uncanny Valley (2010)
Sympathy?จากพวกเรา? Comeback (2011)
Ants.พวกมดไง Critical Film Studies (2011)
Guys!พวก Super 8 (2011)
We?พวกเรา ? Careful What U Wish 4 (2011)
Guys.พวกเรา The Badass Seed (2011)
No.ไม่หรอกพวก... Today I Do (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พวก[phūak] (n) EN: group ; faction ; party ; band ; company ; gang ; followers ; coterie  FR: groupe [ m ] ; association [ f ] ; clique [ f ] ; compagnie [ f ] ; faction [ f ] ; fidèles [ mpl ]
พวกกบฏ[phūak kabot] (n, exp) EN: rebels ; insurgents  FR: rebelles [ mpl ] ; insurgés [ mpl ]
พวกนี้[phūak nī] (x) EN: these  FR: ces ; ces ...-ci
พวกปฏิรูป[phūak patirūp] (n, exp) EN: reformers  FR: réformateurs [ mpl ]
พวกพระ[phūak phra] (n, exp) FR: moinerie [ f ] (péj. - vx)
พวกพ้อง[phūakphøng] (n) EN: friends ; relatives ; companions ; gang ; adherent  FR: proches [ mpl ] ; siens [ mpl ]
พวกมัน[phūak man] (pr) EN: they   FR: ils ; elles ; eux
พวกมีกระดูกสันหลัง[phūak mī kradūk sanlang] (n) EN: vertebrates  FR: vertébrés [ mpl ]
พวกเขา[phūakkhao] (pr) FR: ils ; elles ; eux
พวกเรา[phūakrao] (pr) EN: we  FR: nous ; nous autres

English-Thai: Longdo Dictionary
brindle(adj) เป็นลายเสือ(สีขนของสุนัขหรือแมว), มีริ้วลายสีเทา หรือน้ำตาล หรือมีสีมีเป็นลายๆ หรือเป็นหย่อมๆ มักใช้กับลวดลายของขนสัตว์จำพวกแมว
nerd(n, jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)
lipid(n) สารอินทรีย์จำพวกไขมัน
entrant(n) ผู้มาใหม่, ผู้เข้าทำงานใหม่, สมาชิกใหม่ เช่น They are entrants for a competition. พวกเขาเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)
junky(n) คนติดยาเสพติด, พวกขี้ยา, See also: junkie, Syn. drug addict
cephalopod(n) สัตว์จำพวกหมึก
ubuntu"ubuntu" เป็นภาษาเก่าแก่ของชาวแอฟริกัน โดยมีความหมายถึง "humanity to others" หรือแปลเป็นไทยคือ "ความกรุณาต่อผู้อื่น" โดย "ubuntu" ยังมีอีกความหมายหนึ่งว่า "I am what I am because of who we all are" หรือแปลเป็นไทยคือ "ฉันเป็นฉันได้ก็เพราะพวกเราเป็นอย่างนั้น"
geriatrician(n) แพทย์ที่ดูแลคนชรา และรักษาโรคในคนชรา จำพวกdementia
condescension(n) การกระทำที่แสดงให้เห็นว่าผู้กระทำเชื่อว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าผู้อื่น เช่น He gave us very friendly advice without a trace of condescension. เขาให้คำแนะนำที่เป็นมิตรมากๆ กับพวกเรา โดยไม่ได้มีท่าทีว่าเขาคิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าเราแต่อย่างใด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alarmist(n) พวกกระต่ายตื่นตูม, Syn. scaremonger, panicmonger
band(n) กลุ่มคน, See also: พวก, คณะ, Syn. troop, group
batch(n) หมู่, See also: พวก, ชุด, กลุ่ม, Syn. group
beautiful people(n) คนสังคมชั้นสูง, See also: พวกคนร่ำรวย, พวกไฮโซ, Syn. beau monde
brotherhood(n) พวกพ้องเดียวกัน, Syn. fellowship, Ant. hostility
bunch(n) หมู่คน, See also: พวก, กลุ่ม, Syn. group, Ant. individual
charlatan(n) นักต้มตุ๋น, See also: พวกสิบแปดมงกุฏ, พวกกำมะลอ, Syn. fake, fraud, impostor, mountebank, phony
fascicle(n) มัดเล็กๆ, See also: พวกเล็กๆ, เล่มแยกของหนังสือ, Syn. bundle, cluster, group
fifth column(n) พวกที่ให้ความช่วยเหลือแก่ข้าศึก
flasher(n) คนที่ชอบอวดอวัยวะเพศในที่สาธารณะ (แสลง), See also: พวกอนาจาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
abaca(อาบา' คะ, อา' บาคะ) n. พืชจำพวก Musa textilis ในฟิลิปปินส์ ใช้ในการทำเชือก
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
acacia(อะเค' เซีย) พืชจำพวก สีเสียดหรือยางอาหรับ, ตันยางอาหรับ (gum arabic)
acaleph(แอค' คะเลฟ) n. สัตว์จำพวกแมงกะพรุน (acalephe)
acanthocephalaเป็นพยาธิชนิดหนึ่งที่มีหัวเป็นแฉกซึ่งเป็นปรสิตในสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง
acanthomaกลุ่มของเซลล์แบนของพวก prickle cell ซึ่งอาจเป็นเนื้องอกชนิดต่าง ๆ
acaricide(อะแค' ริไซดฺ) n. ยาฆ่าแมลงวันจำพวกเห็บ
acarid(แอค' คะริด) n. แมลงจำพวกเห็บ
acaridan(อะแคร' ริแดน) adj. เกี่ยวกับแมลงจำพวกเห็บหรือหมัด (family Acarina)

English-Thai: Nontri Dictionary
adherent(n) ผู้ติดตาม, พรรคพวก, ภาคี, สาวก, ผู้สนับสนุน
ally(n) พันธมิตร, พรรคพวก, พวกพ้อง
apostasy(n) การปลีกตัวออกจากพวกพ้อง, การละทิ้งศาสนา
apostate(n) ผู้ปลีกตัวจากพวกพ้อง, ผู้ละทิ้งศาสนา
aristocracy(n) พวกขุนนาง, ชนชั้นสูง, พวกผู้ดี
ashen(adj) เหมือนขี้เถ้า, ทำด้วยไม้จำพวกมะกอก
associate(n) มิตรสหาย, เพื่อนฝูง, พรรคพวก, ผู้ร่วมงาน, ภาคี
assort(vt) จัดพวก, แบ่งประเภท, เข้าชุด, เลือกสรร
assortment(n) การจัดพวก, การแบ่งประเภท, การเลือกสรร
atypical(adj) ผิดแบบ, ผิดพวก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brass(slang) พวกตำรวจหรือทหารยศสูงๆ
closet(n, slang) พวกแอบจิต
homophobic(n) พวกไม่ชอบการรักร่วมเพศ
idolater(n) พวกที่คลั่งศิลปินหรือผู้มีชื่อเสียงจนไม่ลืมหูลืมตา; ติ่ง
idolator(n) พวกที่คลั่งศิลปินหรือผู้มีชื่อเสียงจนไม่ลืมหูลืมตา; ติ่ง
Stoner(n, slang) พวกขี้ยา, พี้กัญชา
Stoner(n, slang) พวกขี้ยา, พวกพี้กัญชา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
僕ら[ぼくら] (pron) พวกเรา
味方[みかた, mikata] (n) พวกเดียวกัน
我々[われわれ, wareware] (n) พวกเรา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
空き巣ねらい[あきすねらい, akisunerai] (n) พวกขโมยยกเค้า, See also: R. 空き巣
私達[わたしたち, watashitachi] (n) พวกเรา, เรา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
残り物[のこりもの, nokorimono] TH: พวกตกค้าง  EN: remnants

German-Thai: Longdo Dictionary
dazuเพิ่มเติมไปจากนั้น, นอกเหนือจากนั้น เช่น Wir haben drei Gerichte gekocht. Dazu gab es noch einen Nachtisch. พวกเราทำกับข้าวสามอย่าง นอกเหนือจากนั้นยังมีขนมหวานอีกอย่าง, See also: zusätzlich, Syn. außerdem
dies(dempron) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น Wir haben eine Wanderung 7 Tage im Wald gemacht. Dies war für uns ein kleines Abendteuer. พวกเราไปเดินป่ามาเจ็ดวัน นี่เป็นการผจญภัยเล็กๆ เชียวนะ, See also: dieser, diese, Syn. dieses
gemeinsam(adv) ด้วยกัน, ร่วมกัน เช่น Gemeinsam sind wir stark. พวกเราเข้มแข็งถ้าสามัคคีกัน
ihnenพวกเขา
verkaufen(vt) |verkaufte, hat verkauft, etw.(A) jmdm.| ขาย เช่น Wir können unsere alte Kleidung auf dem Flohmarkt verkaufen. พวกเราสามารถเอาเสื้อผ้าเก่าไปขายที่ตลาดขายของเก่าได้
sich setzen(vt) |setzte sich, hat sich gesetzt| นั่งลง, กำลังนั่งลง เช่น Er setzte sich zu uns im Restaurant. เขานั่งลงกับพวกเราในร้านอาหาร
kommunizieren(vi) |kommunizierte, hat kommuniziert| ติดต่อสื่อสาร, เชื่อมต่อ เช่น Wie kommunizieren Zellen? พวกเซลล์ติดต่อกันอย่างไร, Syn. mitteilen
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen, Syn. still sein
Getreide(n) |das, nur Sg.| ผลผลิตทางการเกษตร จำพวกธัญพืช
Theke(n) |die, pl. Theken| ซุ้มหรือเคาน์เตอร์ขายของเล็กๆ น้อยๆ (ส่วนใหญ่เป็นพวกเครื่องอุปโภคบริโภค) เช่น heiße Theke ซุ้มขายอาหารร้อน

French-Thai: Longdo Dictionary
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
nous(n) ประธาน และ กรรม บุรุษที่ 1 พหูพจน์, พวกเรา
ils(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่มีเพศชายอย่างน้อย 1 คนในนั้น, พวกเขา, พวกมัน
elles(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่เป็นเพศหญิงทั้งหมด, พวกหล่อน, พวกมัน(ผู้หญิง)
comprendre(vt) เข้าใจ เช่น Vous comprenez? คุณ (พวกคุณหรือพวกเธอ) เข้าใจไหมคะ, See also: prendre
nousสรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมตรง เช่น Tu nous accompagnes? เธอติดตามพวกเราไปไหม
vousสรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je vous rejoins. ฉันตามพวกเธอไปละกัน
nousสรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมรอง เช่น Tu nous offres l'entrée? เธออนุญาตให้พวกเราเข้าไปไหม
vousสรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je vous réserve des places? ฉันจองที่ให้คุณ(พวกเธอ)ดีไหม
monter(vi, vt) ขึ้น เช่น On va monter dans le bus. = พวกเราจะขึ้นไปบนรถ L'ascenceur est en train de monter. = ลิฟท์กำลังขึ้นมา L'action de Shin Corp. monte depuis une semaine. = หุ้นของกลุ่มชินวัตน์ขึ้นมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top