ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bergs

B ER1 G Z   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bergs-, *bergs*, berg
CMU English Pronouncing Dictionary
BERGS    B ER1 G Z
BERGSMA    B EH1 R G Z M AH0
BERGSTEN    B ER1 G S AH0 N
BERGSTROM    B ER1 G S T R AA0 M
BERGSTEIN    B ER1 G S T IY2 N
BERGSTEIN    B ER1 G S T AY2 N
BERGSTEDT    B ER1 G S T EH0 T
BERGSTRAND    B ER1 G S T R AE2 N D
BERGSTRESSER    B ER1 G S T R EH2 S ER0
BERGSTRAUSSER    B ER1 G S T R AW2 S ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bergs    (n) bˈɜːʴgz (b @@1 g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergschlucht {f}; schmales, enges Tal | Bergschluchten {pl}glen | glens [Add to Longdo]
Bergschlucht {f} | Bergschluchten {pl}gulch | gulches [Add to Longdo]
Bergschuh {m}climbing boot; mountaineering boot [Add to Longdo]
Bergschuh {m}; Wanderschuh {m}hiking shoe [Add to Longdo]
Bergschuhe {pl}; Wanderschuhe {pl}alpine boots [Add to Longdo]
Bergspitze {f}hilltop [Add to Longdo]
Bergspitze {f}mountain peak [Add to Longdo]
Bergspitze {f}mountaintop [Add to Longdo]
Bergsteigen {n}; Bergsteigerei {f}mountaineering [Add to Longdo]
Bergsteiger {m}; Bergsteigerin {f}mountaineer; climber [Add to Longdo]
Bergstraße {f}mountain road [Add to Longdo]
Bergschlangenweihe {f} [ornith.]Kinabalu Serpent Eagle [Add to Longdo]
Bergstrandläufer {m} [ornith.]Western Sandpiper [Add to Longdo]
Bergsittich {m} [ornith.]Regent Parrot [Add to Longdo]
Bergschwalm {m} [ornith.]Mountain Owlet-Nightjar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュルント[, shurunto] (n) (See ベルクシュルント) schrund (crevasse, esp. a bergschrund, a crevasse near the head of a glacier) (ger [Add to Longdo]
ベルクシュルント[, berukushurunto] (n) bergschrund (crevasse near the head of a glacier) (ger [Add to Longdo]
創造的進化[そうぞうてきしんか, souzoutekishinka] (n,vs) creative evolution (as proposed by Henri Bergson) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
山岳部[さんがくぶ, sangakubu] Bergsteiger_Club [Add to Longdo]
山峡[さんきょう, sankyou] Bergschlucht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top