ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

graft

G R AE1 F T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -graft-, *graft*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graft(n) การปลูกถ่ายอวัยวะ (บนร่างกายมนุษย์), See also: การผ่าตัดปลูกอวัยวะ, Syn. graff, grafting, scion
graft(vt) ย้ายมาเพาะ (เนื้อ, หนัง) ทางการแพทย์, See also: ผ่าตัดนำผิวหนัง / เนื้อเยื่อส่วนที่ดีมาแปะแทนส่วนที่บกพร่อง, Syn. engraft
graft(vt) ต่อตาต้นไม้, See also: ติดตาต้นไม้, ทาบกิ่ง, ตอนกิ่ง, Syn. engraft
graft(vt) ติดสินบน, See also: ให้สินบน, Syn. swindle
graft in(phrv) ทาบกิ่งเข้ากับ, See also: ต่อกิ่งเข้ากับ, Syn. graft on
graft on(phrv) ทาบกิ่งเข้ากับ, See also: ต่อกิ่งเข้ากับ, Syn. graft in
graft upon(phrv) ทาบกิ่งเข้ากับ, See also: ต่อกิ่งเข้ากับ, Syn. engraft into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
graft(กราฟทฺ) n. กิ่งตอน, ทาบกิ่ง, พืชหรือส่วนของเนื้อเยื่อที่ตอนต่อกิ่งหรือปลูกถ่าย , การกินสินบน vt., vi. ตอนกิ่ง, ทาบกิ่ง, ปลูกถ่าย, ตอนต่อ, ย้ายปะ, ย้ายเพาะ, รับสินบน, See also: grafter n.
graftage(กราฟ'ทิจ) n. การตอนหรือทาบกิ่ง, การย้ายปะหรือปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ
allograft(แอล' โลกราฟทฺ' , -แกรฟทฺ) n. homograft, การย้ายปะตอนของเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะจากสิ่งมีชีวิตไปยังอีกสิ่งมีชีวิตที่เป็นพันธุ์เดียว (species) กัน
homograftn. เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ย้ายและปะในศัลยกรรมตกแต่งระหว่างสัตว์จำพวกเดียวกันแต่ต่างแบบของ genes (genotype), Syn. isograft, isoplastic graft

English-Thai: Nontri Dictionary
graft(n) กิ่งตอน, การติดสินบน, การรับสินบน, การฉ้อราษฎร์บังหลวง
graft(vt) ตอนกิ่ง, ทาบกิ่ง, ติดสินบน, ฉ้อราฎร์บังหลวง, รับสินบน, กินสินบน
engraft(vt) ผสมกัน, ต่อ, นำมาปะ, ตอน, ทาบกิ่ง
ingraft(vt) ผสมพันธุ์, ทาบกิ่ง, ฝังแน่น, สอดใส่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
graft๑. ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ๒. เนื้อเยื่อปลูกถ่าย๓. สิ่งปลูกถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graftผลประโยชน์ที่ได้รับโดยมิชอบ [ ดู corruption ประกอบ ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
graftการรับสินบน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graft๑. ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ๒. เนื่อเยื่อปลูกถ่าย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
graft, allogeneic; allograft; homograft; homotransplantเนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graft, autochthonous; autograft; autoplast; graft, autologousเนื้อเยื่อปลูกถ่ายให้ตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graft, autologous; autograft; autoplast; graft, autochthonousเนื้อเยื่อปลูกถ่ายให้ตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graft, boneกระดูกปลูก, กระดูกปลูกถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graft, gingival; gingival graftปลูกถ่ายเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
graft, heterologous; graft, heteroplastic; heterograft; xenograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Graftกราฟท์, [การแพทย์]
Graft Copolymersกราฟท์โคโพลีเมอร์ [การแพทย์]
Graft Plateผิวหนังปลูกแบบเป็นแผ่น [การแพทย์]
Graft Rejectionการทำให้กราฟท์ไม่ติด, [การแพทย์]
Graft Rejection, Acuteสลัดไตที่ปลูกถ่ายอย่างเฉียบพลัน [การแพทย์]
Graft Russeการปลูกกระดูกเพื่อแก้ไขกระดูกข้อมือหักต่อไม่ติด [การแพทย์]
Graft Slingกระดูกปลูกชนิดฝังโดยวิธีเซาะร่องเลื่อน [การแพทย์]
Graft Survivalความอยู่รอดของกราฟท์ [การแพทย์]
Graft vs Host Reactionเซลล์ที่ให้อาจปฏิเสธร่างกายผู้รับ [การแพทย์]
Graft, Alioเนื้อเยื่อปลูกข้ามคน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A graft occlusion?มันอะไรกันเนี่ย? City of Angels (1998)
No, we'd end up losing thvascular supply.The graft might not work at all.ไม่ เราจะเสียเส้นเลือดมากไป การปลูกถ่ายจะไม่ได้ผล Let the Truth Sting (2007)
that graft is actually holding.กราฟยังคงตัวอยู่ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
But mr. Walling, he has delayed graft functionแต่คุณวอลลิ่ง อวัยวะปลูกถ่ายของเค้าทำหน้าที่ได้ช้า There's No 'I' in Team (2008)
Agriculture is like a tradition handed down from generation to generation in sweat, graft and toil, because for humanity it is a prerequisite of survival.เกษตรกรรมเป็นเหมือนประเพณี ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ในวังวนของหยาดเหงื่อ หนี้สิน และความเหนื่อยยาก เพราะสำหรับมนุษย์ มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอด Home (2009)
You're adding extortion and graft to your résumé.นายกำลังรีดไถแบ่งผลประโยชน์ และเรียกเงินค่าคุ้มครองของนาย Smite (2009)
Two pet acellular grafts are prepaired and lifted from the underlining tissue.การผ่าตัดนี้จำเป็นต้องมีการปลูกถ่ายอวัยวะ\ ซึ่งผมได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว มันจะประสานเข้ากับเนื้อเยื่อของคนที่ประกบอยู่ข้างหลัง The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Connecting... the pet acellular grafts to the chin/cheek incisions .เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ผ่านการปลูกถ่ายอวัยวะสัตว์ ที่เย็บติดระหว่างคางและแก้ม The Human Centipede (First Sequence) (2009)
With strut graft and anterior instrumentation.ด้วย strut graft และ anterior instrumentation Invasion (2009)
We'll create a loop and graft it into the security feed.เราจะสร้างภาพวนซ้ำๆและฉายในระบบกล้องตรวจการณ์ Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Would teddy use a graft or clamp and sew? I think she'd-- เท็ดดี้จะปลูกถ่ายหรือหนีบแล้วเย็บ Death and All His Friends (2010)
- Nothing... Except they're starting to graft to your skin.แค่มันกำลังฝังในผิวเธอ There's No Place Like Homecoming (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
graftSelect the graft point after imagining how the branches will extend and fruit grow.
graftThe orchardist grafted an apple bud onto the rootstock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อามิสสินจ้าง(n) bribery, See also: graft, Syn. สินจ้าง, สินบน, Example: นักข่าวที่ดีควรมีจุดยืนที่ชัดเจนที่ไม่สนับสนุนการรับอามิสสินจ้างจากผู้ใด, Thai Definition: วัตถุเครื่องล่อใจ มีเงินเป็นต้น
ซองขาว(n) bribe, See also: graft, Syn. สินบน, Example: นักข่าวรับซองขาวจากพรรคการเมืองให้เขียนข่าวสนับสนุนพรรค
ทาบกิ่ง(v) graft, See also: engraft, ingraft, Example: เมื่อวิทยาการการเกษตรเจริญขึ้นชาวสวนก็รู้จักทาบกิ่ง ต่อตา และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทำให้เห็นไม้ดอกมีหลายสีหลากหลายไปจากเดิม, Thai Definition: ตอนต้นไม้โดยวิธีทาบกิ่ง
ส่วย(n) bribe, See also: graft, Syn. สินบน, Example: กรมทางหลวงแล้วพร้อมรับนโยบายจากรัฐมนตรีให้เข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องส่วยของตำรวจทางหลวง, Thai Definition: ทรัพย์หรือสิ่งของที่จะให้เป็นการตอบแทนผู้ที่จะช่วยให้สำเร็จตามประสงค์
ตอนกิ่ง(v) graft, See also: incorporate, join, Example: พ่อสอนวิธีตอนกิ่งฝรั่งให้น้อง, Thai Definition: แยกกิ่งออกจากต้นเดิมเพื่อเอาไปปลูกโดยวิธีใช้มีดควั่นเอาเปลือกออกแล้วเอาดินพอกให้ออกรากเป็นต้น
ติดตา(v) graft, Syn. ต่อตา, ปักชำ, ทาบกิ่ง, ตอน, Example: ชาวสวนติดตาต้นมะม่วงเพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไป, Thai Definition: วิธีขยายพันธุ์ต้นไม้แบบหนึ่ง โดยเอาตาของต้นไม้ต้นหนึ่งไปติดที่ต้นหรือกิ่งของอีกต้นหนึ่งซึ่งเป็นชนิดเดียวกัน
ต่อตา(v) graft, See also: join, incorporate, engraft, Syn. ติดตา, Example: เขาต่อตามะม่วงเปรี้ยวกับมะม่วงมัน, Thai Definition: ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีตัดเอาส่วนตาของพันธุ์ไม้ที่ต้องการไปติดกับส่วนตาของไม้อีกต้นหนึ่งในประเภทเดียวกัน
ต่อกิ่ง(v) graft, See also: one branch in (on/upon) the other, Example: ครูต่อกิ่งมะม่วงเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู, Thai Definition: นำเอากิ่งของต้นไม้ต้นหนึ่งไปเสียบลงที่ตอของต้นไม้อีกต้นหนึ่งในวงศ์เดียวกัน แล้วเอาผ้ายางพันตรงที่ต่อไม่ให้น้ำซึมเข้า
น้ำร้อนน้ำชา(n) bribe, See also: graft, Syn. สินบน, ค่าน้ำร้อนน้ำชา, Example: เขาต้องให้น้ำร้อนน้ำชากับตำรวจที่เข้ามาช่วยเหลือไม่มากก็น้อย, Thai Definition: ค่าธรรมเนียมตอบแทนให้ผู้ที่จะช่วยให้สำเร็จตามประสงค์
การตอน(n) graft, See also: transplant, Syn. การต่อตา, การทาบกิ่ง, การต่อกิ่ง, การติดตา, Example: การตอนกิ่งต้นไม้จะต้องทำอย่างเบามือมิฉะนั้นเนื้อเยื่อต่างๆ ของต้นไม้อาจขาดได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับสินบน[kān rap sinbon] (n, exp) EN: graft
กินนอกกินใน[kin nøk kin nai] (v, exp) EN: embezzle ; take graft ; take bribes
เงินสินบน[ngoen sinbon] (n) EN: bribe ; graft  FR: pot-de-vin [ m ]
สินบน[sinbon] (n) EN: bribe ; graft  FR: pot-de-vin [ m ] ; bakchich [ m ] (fam.) ; dessous de table [ mpl ]
ติดตา[tittā] (v) EN: bud ; graft
ติดตาต่อกิ่ง[tittā tøking] (n) EN: budding ; bud grafting
ต่อตา[tøtā] (v) EN: graft ; join ; incorporate ; engraft

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GRAFT G R AE1 F T
GRAFTS G R AE1 F T S
GRAFTED G R AE1 F T IH0 D
GRAFTON G R AE1 F T AH0 N
GRAFTING G R AE1 F T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
graft (v) grˈaːft (g r aa1 f t)
grafts (v) grˈaːfts (g r aa1 f t s)
grafted (v) grˈaːftɪd (g r aa1 f t i d)
grafting (v) grˈaːftɪŋ (g r aa1 f t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lōu, ㄌㄡ, / ] graft (money); solicit; to gather; to collect #9,245 [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, ] graft (tree); stick in #65,141 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
移植[いしょく, ishoku] (n, vs) (See 植え替える) transplanting; porting; implantation; engrafting; (P) #4,850 [Add to Longdo]
穂(P);穗[ほ, ho] (n) (1) ear (of plant); head (of plant); (2) point; tip; (3) scion (in grafting); cion; (P) #5,296 [Add to Longdo]
詐欺[さぎ, sagi] (n, adj-no) fraud; swindle; graft; (P) #7,342 [Add to Longdo]
斡旋利得罪処罰法[あっせんりとくつみしょばつほう, assenritokutsumishobatsuhou] (n) antigraft law [Add to Longdo]
異種移植[いしゅいしょく, ishuishoku] (n) xenotransplant; heterograft; heteroplastic transplantation; heteroplasty; heterotransplantation [Add to Longdo]
移植片[いしょくへん, ishokuhen] (n) graft; transplant; implant [Add to Longdo]
汚濁[おだく, odaku] (n, vs) pollution; contamination; corruption; graft; (P) [Add to Longdo]
芽接ぎ[めつぎ, metsugi] (n) bud grafting [Add to Longdo]
割り接ぎ;割りつぎ[わりつぎ, waritsugi] (n) cleft grafting; crown grafting [Add to Longdo]
疑獄[ぎごく, gigoku] (n) scandal; graft case; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Graft \Graft\, n. [OE. graff, F. greffe, originally the same
   word as OF. grafe pencil, L. graphium, Gr. ?, ?, fr. ? to
   write; prob. akin to E. carve. So named from the resemblance
   of a scion or shoot to a pointed pencil. Cf. {Graphic},
   {Grammar.}]
    (a) A small shoot or scion of a tree inserted in another
      tree, the stock of which is to support and nourish it.
      The two unite and become one tree, but the graft
      determines the kind of fruit.
    (b) A branch or portion of a tree growing from such a
      shoot.
    (c) (Surg.) A portion of living tissue used in the
      operation of autoplasty.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Graft \Graft\, n. [Prob. orig. so called because illegitimate or
   improper profit was looked upon as a graft, or sort of
   excrescence, on a legitimate business undertaking, in
   distinction from its natural proper development.]
   1. Acquisition of money, position, etc., by dishonest or
    unjust means, as by actual theft or by taking advantage of
    a public office or any position of trust or employment to
    obtain fees, perquisites, profits on contracts,
    legislation, pay for work not done or service not
    performed, etc.; illegal or unfair practice for profit or
    personal advantage; also, anything thus gained. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. A "soft thing" or "easy thing;" a "snap." [Slang]
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Graft \Graft\, v. t. [imp. & p. p. {Grafted}; p. pr. & vb. n.
   {Grafting}.] [F. greffer. See {Graft}, n.]
   1. To insert (a graft) in a branch or stem of another tree;
    to propagate by insertion in another stock; also, to
    insert a graft upon. [Formerly written {graff}.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Surg.) To implant a portion of (living flesh or akin) in
    a lesion so as to form an organic union.
    [1913 Webster]
 
   3. To join (one thing) to another as if by grafting, so as to
    bring about a close union.
    [1913 Webster]
 
       And graft my love immortal on thy fame ! --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) To cover, as a ring bolt, block strap, splicing,
    etc., with a weaving of small cord or rope-yarns.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Graft \Graft\, v. i.
   To insert scions from one tree, or kind of tree, etc., into
   another; to practice grafting.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 graft
   n 1: (surgery) tissue or organ transplanted from a donor to a
      recipient; in some cases the patient can be both donor and
      recipient [syn: {graft}, {transplant}]
   2: the practice of offering something (usually money) in order
     to gain an illicit advantage [syn: {bribery}, {graft}]
   3: the act of grafting something onto something else [syn:
     {graft}, {grafting}]
   v 1: cause to grow together parts from different plants; "graft
      the cherry tree branch onto the plum tree" [syn: {graft},
      {engraft}, {ingraft}]
   2: place the organ of a donor into the body of a recipient [syn:
     {transplant}, {graft}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top