ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มันฝรั่ง

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มันฝรั่ง-, *มันฝรั่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มันฝรั่ง[N] potato, See also: Solanum tuberosum Linn., Example: ของขบเคี้ยวส่วนมากเป็นของทอด เช่น มันฝรั่งทอด ข้าวโพดอบเนย เป็นต้น, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อมันชนิด Solanum tuberosum Linn. ในวงศ์ Solanaceae ตาที่กำลังงอกจากหัวเป็นพิษ
มันฝรั่งทอด[N] French fries, See also: fried potatoes, Example: ของขบเคี้ยวส่วนมากเป็นของทอด เช่น มันฝรั่งทอด ข้าวโพดอบเนย เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มันฝรั่งน. ชื่อมันชนิด Solanum tuberosum L. ในวงศ์ Solanaceae ตาที่กำลังงอกจากหัวเป็นพิษ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Potatoesมันฝรั่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tomatoes and potatoes.มันฝรั่ง กับ มะเขือเทศ The Great Dictator (1940)
The potato man! I have to go.คนขายมันฝรั่ง ฉันต้องซื้อมันฝรั่ง The Great Dictator (1940)
Top hats will not be worn.ไม่มีปลาและมันฝรั่งทอดใน เครื่องแบบ How I Won the War (1967)
Norman, did you just put a bag of potatoes on top of that white bread?นอร์แมน คุณเอามันฝรั่ง วางบนขนมปังเหรอ Oh, God! (1977)
Yes, never put a bag of potatoes on top of a white bread.ได้ยินครับ อย่าวางถุงมันฝรั่งบนขนมปัง Oh, God! (1977)
Hold on to your potatoes.ยึดมั่นในมันฝรั่งของคุณ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
-Dad, could I have the potatoes?- พ่อฮะ ผมขอมันฝรั่งได้มั้ยฮะ Stand by Me (1986)
-Dad, may I please have the potatoes?- พ่อฮะ ผมขอมันฝรั่งได้มั้ยฮะ Stand by Me (1986)
Medium rare! Two over easy, English, no toast, and hold the spuds.ไข่ดาว 2 ไม่เอาขนมปัง ไม่เอามันฝรั่ง *batteries not included (1987)
Want a fry?มันฝรั่งมั้ย Field of Dreams (1989)
It dices, it slices and yet makes French fries in three different...มันสี่เหลี่ยมลูกเต๋ามันชิ้น ... ... และยังทำให้มันฝรั่งทอดในสามที่แตกต่างกัน ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
She's making those potato dumplings you like.ป้าทำมันฝรั่งที่นายชอบเอาไว้ให้. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มันฝรั่ง[n.] (man farang) EN: potato   FR: pomme de terre [f] ; patate [f]
มันฝรั่งทอด[n. exp.] (man farang thøt) EN: French fries ; fried potatoes   FR: frite [f] ; chips [f]
มันฝรั่งบด[n. exp.] (man farang bot)
มันฝรั่งหัวเล็ก[n. exp.] (man farang hūa lek) EN: small potato   FR: petite pomme de terre [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chip[N] มันฝรั่งทอดแผ่นบางๆ
crisp[N] มันฝรั่งทอด, Syn. potato chip
French fried potatoes[N] มันฝรั่งทอด, Syn. fries
potato[N] มันฝรั่ง, See also: หัวมันฝรั่ง, มัน, Syn. tuber, yam
potato chip[N] มันฝรั่งทอดแผ่นบาง, Syn. potato crisp
potato crisp[N] มันฝรั่งทอดแผ่นบาง, Syn. potato chip
taters[SL] มันฝรั่ง
spud[N] มันฝรั่ง (คำสแลง), Syn. potato

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
potato(พะเท'โท) n. มันฝรั่ง,ต้นมันฝรั่ง pl. potatoes, Syn. Irish potato,white potato
spud(สพัด) n. มันฝรั่ง,จอบเล็กสำหรับขุดราก,เสียม,สิ่งที่สั้นและหยาบ

English-Thai: Nontri Dictionary
potato(n) มันฝรั่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ジャガ芋[じゃがいも, jagaimo] (n) มันฝรั่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
schälen(vt) |schälte, hat geschält, etw.(A)| ปอกเปลือก เช่น Kartoffeln wurden geschält. มันฝรั่งถูกปอกเปลือก
Erdapfel(n colloq) |der, pl. Erdäpfel, ภาษาพูดทางใต้ของเยอรมนี| มันฝรั่ง, See also: S. Kartoffel,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top