ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

member of parliament

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -member of parliament-, *member of parliament*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His father is Uchimura Hirotaka, a member of parliament in the House of Representatives.พ่อของเขาคือฮุจิมุระ ฮิโรทากะ เป็นสมาชิกของสภาผู้แทนราษฏร Orutorosu no inu (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
member of parliamentHe was elected a member of Parliament.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมาชิกรัฐสภา(n) member of parliament, See also: member of the assembly, Example: การแก้ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ต้องอาศัยความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่เป็นเครื่องชี้ขาดตัดสิน
สมาชิกสภา(n) Member of Parliament, See also: MP, Representative, Example: ประมาณ 25% ของสมาชิกสภา ที่สังกัดพรรคเดโมแครต, Count Unit: คน, ท่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้แทนราษฎร[phūthaēn rātsadøn] (n) EN: assemblyman ; member of parliament ; congressman ; representative (of the people) ; elected representative  FR: député [ m ]
สมาชิกรัฐสภา[samāchik ratthasaphā] (n, exp) EN: member of parliament ; member of the assembly  FR: député [ m ] ; parlementaire [ m ] ; membre du Parlement [ m ]
สมาชิกสภา[samāchik saphā] (n, exp) EN: Member of Parliament ; MP ; Representative  FR: député [ m ] ; parlementaire [ m ] ; membre du Parlement [ m ]
ส.ส.[sø.sø.] (abv) EN: MP ; member of Parliament ; member of the Assembly of People's Representatives (abv)  FR: député [ m ] ; membre de la chambre des représentants (abv) [ m ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
選良[せんりょう, senryou] (n) member of parliament [Add to Longdo]
逮捕許諾請求[たいほきょだくせいきゅう, taihokyodakuseikyuu] (n) (See 不逮捕特権) request to arrest a member of parliament while still in session [Add to Longdo]
与党議員[よとうぎいん, yotougiin] (n) lawmakers from the ruling parties; government member of parliament [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Member of Parliament
   n 1: an elected member of the British Parliament: a member of
      the House of Commons [syn: {Parliamentarian}, {Member of
      Parliament}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top