ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

伝説

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -伝説-, *伝説*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
伝説[でんせつ, densetsu] (n) (เลจ'เจินดฺ) n. ตำนาน, คำสลัก, คำอธิบายภาพ, ตารางอธิบายบนแผนที่แผนภูมิ, ผู้เป็นตัวเอกของเรื่อง, S. myth, fiction, fable

Japanese-English: EDICT Dictionary
伝説[でんせつ, densetsu] (n) tradition; legend; folklore; (P) [Add to Longdo]
伝説[でんせつじょう, densetsujou] (adj-no) legendary; fabled; fabulous [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They were erected to commemorate a certain event or to tell an ancestral legend.ある出来事を記念したり先祖の伝説を伝えるために建てられたものであった。
According to one legend, it gets its name from a priest.ある伝説によればそれはある聖職者の名からきている。
President Kennedy was killed, but his legend will live on forever.ケネディー大統領は殺害されたが、彼の伝説は永遠に生き続けるだろう。
A mysterious legend has been handed down about this lake.この湖についての不思議な伝説が言い伝えられている。
These legends should be handed down to our offspring.これらの伝説は私達の子孫に語り継がれるべきだ。
The song descended from a legend.その歌は伝説に由来する物だった。
The mountain is famous in myth and legend.その山は神話や伝説でよく知られている。
The legend gave the name to the place.その地名は伝説に由来する。
The legend has come down in this district from olden times.その伝説は昔からこの地方に伝わっている。
The story is founded on tradition.その物語は伝説に基づいている。
We are familiar with the legend of Robin Hood.我々はロビンフッドの伝説を良く知っている。
The vampire legend flourishes in the Balkans.吸血鬼伝説はバルカン地方に流布している。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The guy is a legend. You understand?[JP] 伝説と言ってもいいくらいなんだよ Crossroads (1986)
But trick us again, child and your suffering will be legendary even in Hell![JP] 小細工はするな お前の苦しみは地獄ですら 伝説となるだろう Hellbound: Hellraiser II (1988)
Legend has it, in the mystic land of Prydain, there was once a king so cruel and so evil that even the gods feared him.[JP] 伝説による、プリダインという魔法の地方で 神に恐れられたほど残酷な王がいた The Black Cauldron (1985)
Biff? Dixon's reputation as a tough competitor is legendary, Vinnie.[JP] ディクソンの評判は、 今や伝説化しているよ、ヴィニー Brewster's Millions (1985)
Oh, don't give me that folklore shit. It happened.[JP] 伝説じゃない、実際のことだ Crossroads (1986)
What are you talking about, Otto?[JP] 大聖堂にはいろんな 伝説があるのよ The Church (1989)
The legend is, if you're a liar and you put your hand in there, it'll be bitten off.[JP] 伝説では あなたがもしウソつきなら ここに手を入れると 噛み切られる Roman Holiday (1953)
With a cruelty that's remained legendary.[JP] その残虐さは伝説となっている The Church (1989)
Fred Krueger. He's a town legend.[JP] 町の伝説のクルーガー。 A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988)
- They have books on blues folklore.[JP] - ブルース伝説の本に載ってる Crossroads (1986)
Tied to the ancient alchemy of their builders.[JP] 伝説によればそのような魔術によって The Church (1989)
According to the legend, opera singers are incredibly horny.[JP] 伝説によれば オペラ歌手はみんな好きなはずだよ Opera (1987)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伝説[でんせつ, densetsu] -Sage, Legende, Ueberlieferung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top