ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใต้โต๊ะ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใต้โต๊ะ-, *ใต้โต๊ะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใต้โต๊ะ[N] bribery, See also: illegal payment, Syn. เงินใต้โต๊ะ, Example: พ่อค้าจ่ายใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ชนะการประมูล, Thai definition: เงินที่ให้สินบนเพื่อให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใต้โต๊ะว. เรียกเงินที่แอบให้กันโดยมิชอบ โดยปรกติจะให้กันใต้โต๊ะ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Check under the table.ดูใต้โต๊ะสิ The Truman Show (1998)
And as they were leaving away from the eyesight of the spies they started to put their hands underneath the table.ตอนที่พวกเธอจะออกไป หนีไปให้พ้นสายตาของพวกสายสืบ พวกเธอยื่นมือมาใต้โต๊ะ The Corporation (2003)
And I put my hand under there and they put into my hand their pay stubs.ผมก็ยื่นมือเข้าไปใต้โต๊ะบ้าง แล้วพวกเธอก็ยัดต้นขั้วใบค่าจ้างใส่มือผม The Corporation (2003)
So I took my hand after everyone had left.พอทุกคนออกไปหมดแล้ว ผมจึงชักมือออกจากใต้โต๊ะ The Corporation (2003)
I Ieft it under the tableฉันจะซ่อนมันไว้ใต้โต๊ะ Paris ei yeonin (2004)
Besides the other side of your desk, Mr Fernandไม่ใช่ที่ใต้โต๊ะ, นายเฟอร์นานด์ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
- Man, I will drink you under the table.- แบบนี้ฉันไปซดใต้โต๊ะดีกว่า Four Brothers (2005)
I took the money. I was gonna pay the bribe until y'all fucked it up. I took the money. I was gonna pay the bribe until y'all fucked it up.ฉันได้เงินจากแม่ เลยเอาไปจ่ายใต้โต๊ะ จนพวกนายมาทำพังหมด Four Brothers (2005)
Under the table...คลำใต้โต๊ะซิ Allen (2005)
So, he subcontracted out-- an under-the-table sort of deal with a former associate.โดยการยัดเงินใต้โต๊ะให้ คนที่ว่าเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของบริษัทฉัน Pilot (2005)
Have you seen what she's drawn underneath her desk?คุณเห็นรูปที่แกวาดไว้ใต้โต๊ะเรียนไหม The Wicker Man (2006)
Judy, get under the table! Move it! Duck and cover right now!จูดี้ รีบหลบใต้โต๊ะ เร็วสิ หาที่กำบังเร็ว Transformers (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใต้โต๊ะ[n. exp.] (tāi to) EN: bribery ; illegal payment   FR: pot-de-vin [m] ; dessous de table [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
under-the-counter(อัน'เดอะเธอ'เคาเทอะ) adj. ขายลับ ๆ ,ขายใต้โต๊ะ,ผิดกฎหมาย,ไม่ได้รับอนุญาต, Syn. illegal,unauthorized
underhand(อัน'เดอะแฮนดฺ) adj.,adv. ไม่เปิดเผย,ทำอย่างลับ ๆ ,เกี่ยวกับงานใต้โต๊ะ,โดยทอดแขนลงข้างล่าง,อย่างซ่อนเร้น, Syn. furtive,sly,crafty

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top