ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aber

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aber-, *aber*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
aberrantion(n, name) a fact, an action or a way of behaving that is not usual, and that may be unacceptable

English-Thai: Longdo Dictionary
Aberdeen(n) เมืองท่าในตะวันออกเฉียงเหนือของสก็อตแลนด์
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aberrant(adj) ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ
aberration(n) การเบี่ยงเบนจากปกติ, See also: ความผิดปกติ, Syn. deviant, anomalous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aberdeen angusพันธุ์วัวชนิดหนึ่งที่ไร้เขา
aberrant goiterต่อมธัยรอยด์โต
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
gaberdine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ, ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
haberdashern. คนขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย, พ่อค้าเครื่องปักถักร้อย
haberdasheryn. ร้านขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย, สินค้าในร้านดังกล่าว
saber(เซ'เบอะ) n. กระบี่, ดาบหนักคมหน้าเดียวชนิดหนึ่งของกองทหารม้า, (กีฬาฟันดาบ) ดาบปลายทู่
saber-toothed(เซ'เบอะ-ทูธทฺ) adj. มีเขี้ยวบนยาวออกมามาก (บางทีเลยขากรรไกรล่าง)
tabernacle(แทบ'เบอนะเคิล) n. ปะรำ, กระโจม, ศาลเจ้า, ห้องพระ, ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัยชั่วคราว vi. (จัดให้) อาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราว., See also: tabernacular adj., Syn. tent

English-Thai: Nontri Dictionary
aberrant(adj) ผิดปกติ, ผิดวิสัย, วิปริต, วิปลาส
aberration(n) ความผิดปกติ, ความวิปริต, ความวิปลาส
haberdashery(n) ร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษ
tabernacle(n) ศาลเจ้า, ปะรำ, กระโจม, ห้องพระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aberrant๑. วิปลาส๒. ผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrantผิดปรกติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aberrant frenumเนื้อยึดผิดตำแหน่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
aberrant goiter; goitre, aberrantโรคคอพอกผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrant goitre; goiter, aberrantโรคคอพอกผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration๑. การออกนอกทาง๒. (จักษุ.) การพร่า, ความพร่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrationความผิดปรกติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aberration, chromaticรงควิปลาส, ความพร่าสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration, dioptric; aberration, sphericalความพร่าเหตุขอบเลนส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration, distantialความพร่าระยะไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aberrantอะเบอแรนท์ [การแพทย์]
Aberrant Growthการเจริญเติบโตผิดปกติ [การแพทย์]
Aberrationความคลาด [ดาราศาสตร์]
Aberration, Numericalความผิดปกติของจำนวน [การแพทย์]
Aberration, Structuralความผิดปกติของโครงสร้าง [การแพทย์]

WordNet (3.0)
Aberdare(n) a mining town in southern Wales
Aberdeen(n) a town in western Washington
Aberdeen(n) a town in northeastern South Dakota
Aberdeen(n) a town in northeastern Maryland
Aberdeen(n) a city in northeastern Scotland on the North Sea
Aberdonian(adj) of or relating to Aberdeen
aberrance(n) a state or condition markedly different from the norm, Syn. deviance, aberrancy, aberration
aberrant(n) one whose behavior departs substantially from the norm of a group
aberrant(adj) markedly different from an accepted norm, Syn. deviate, deviant
aberrate(v) diverge from the expected

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Aber-de-vine

n. (Zool.) The European siskin (Carduelis spinus), a small green and yellow finch, related to the goldfinch. [ 1913 Webster ]

Aberr

v. i. [ L. aberrare. See Aberrate. ] To wander; to stray. [ Obs. ] Sir T. Browne. [ 1913 Webster ]

Aberrancy

{ } n. the state or condition of being aberrant; a wandering from the right way; deviation from truth, rectitude, etc.
Syn. -- aberrance, aberration, deviance [ 1913 Webster WordNet 1.5 ]


Aberrancy of curvature (Geom.), the deviation of a curve from a circular form.
[ 1913 Webster ]

Variants: Aberrance
aberrancy

n. 1. an aberrant state or condition. [ 1913 Webster ]

Aberrant

a. [ L. aberrans, -rantis, p. pr. of aberrare. See Aberr. ] 1. Wandering; straying from the right way. [ 1913 Webster ]

2. (Biol.) Deviating from the ordinary or natural type; exceptional; abnormal. [ 1913 Webster ]

The more aberrant any form is, the greater must have been the number of connecting forms which, on my theory, have been exterminated. Darwin. [ 1913 Webster ]

Aberrate

v. i. [ L. aberratus, p. pr. of aberrare; ab + errare to wander. See Err. ] To go astray; to diverge. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Their own defective and aberrating vision. De Quincey. [ 1913 Webster ]

Aberration

n. [ L. aberratio: cf. F. aberration. See Aberrate. ] 1. The act of wandering; deviation, especially from truth or moral rectitude, from the natural state, or from a type. “The aberration of youth.” Hall. “Aberrations from theory.” Burke. [ 1913 Webster ]

2. A partial alienation of reason. “Occasional aberrations of intellect.” Lingard. [ 1913 Webster ]

Whims, which at first are the aberrations of a single brain, pass with heat into epidemic form. I. Taylor. [ 1913 Webster ]

3. (Astron.) A small periodical change of position in the stars and other heavenly bodies, due to the combined effect of the motion of light and the motion of the observer; called annual aberration, when the observer's motion is that of the earth in its orbit, and daily or diurnal aberration, when of the earth on its axis; amounting when greatest, in the former case, to 20.4'', and in the latter, to 0.3''. Planetary aberration is that due to the motion of light and the motion of the planet relative to the earth. [ 1913 Webster ]

4. (Opt.) The convergence to different foci, by a lens or mirror, of rays of light emanating from one and the same point, or the deviation of such rays from a single focus; called spherical aberration, when due to the spherical form of the lens or mirror, such form giving different foci for central and marginal rays; and chromatic aberration, when due to different refrangibilities of the colored rays of the spectrum, those of each color having a distinct focus. [ 1913 Webster ]

5. (Physiol.) The passage of blood or other fluid into parts not appropriate for it. [ 1913 Webster ]

6. (Law) The producing of an unintended effect by the glancing of an instrument, as when a shot intended for A glances and strikes B. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Insanity; lunacy; madness; derangement; alienation; mania; dementia; hallucination; illusion; delusion. See Insanity. [ 1913 Webster ]

Aberrational

a. Characterized by aberration. [ 1913 Webster ]

Aberuncate

v. t. [ L. aberuncare, for aberruncare. See Averruncate. ] To weed out. [ Obs. ] Bailey. [ 1913 Webster ]

Aberuncator

n. A weeding machine. [ 1913 Webster ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคลาดเคลื่อน(n) deviation, See also: aberration, Example: ปัญหาของงานในลักษณะนี้คือข้อมูลมักมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย, Thai Definition: ความผิดไปจากความจริง, ความไม่ตรงกับความเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคลาด[khwām khlāt] (n) EN: aberration  FR: aberration [ f ]
ความคลาดเคลื่อน[khwām khlātkhleūoen] (n) EN: deviation ; aberration
ความคลาดของแสง[khwām khlāt khøng saēng] (n, exp) EN: aberration of light
ความคลาดทรงกลม[khwām khlāt songklom] (n, exp) EN: spherical aberration
ความเพี้ยน[khwām phīen] (n) EN: aberration  FR: aberration [ f ]
ความเพี้ยนสี[khwām phīen sī] (n, exp) EN: chromatic aberration   FR: aberration chromatique [ f ]
นกกระจ้อยเหลืองไพล[nok krajøi leūang phlai] (n, exp) EN: Aberrant Bush Warbler  FR: Bouscarle jaune et vert [ f ] ; Bouscarle olive [ f ]
ผิดปกติ[phitpakati = phitpokkati] (adj) EN: abnormal ; unusual ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous  FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
ร้านขายผ้า[rān khāi phā] (n, exp) EN: haberdashery ; shop selling cloth
แท่นบูชา[thaen būchā] (n, exp) EN: altar ; shrine ; chantry ; tabernacle  FR: autel [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
aber
aberg
abert
aberle
aberle
abermin
aberdeen
aberford
aberrant
abernathy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Abercarn
Aberdare
Aberdeen
Abergele
aberrant
aberration
Abergavenny
Abertillery
Aberystwyth
aberrations

German-Thai: Longdo Dictionary
aber(konj) แต่ เช่น Das Gerät ist alt aber funktioniert noch gut. เครื่องมือนี้เก่าแต่ว่ายังใช้งานได้ดี, See also: jedoch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aberglaube { m }superstition [Add to Longdo]
Aberglaube { m }superstitiousness [Add to Longdo]
Aberkennung { f }; Entzug { m }; Entziehung { f } | Aberkennungen { pl }; Entzüge { pl }; Entziehungen { pl }denial | denials [Add to Longdo]
Aberwitz { m }(a piece of) lunacy [Add to Longdo]
aber; sondern; ohne dass; dochbut [Add to Longdo]
aber jawhy, yes [Add to Longdo]
aber neinwhy, no [Add to Longdo]
aber; dennoch; jedoch; doch; dahingegen { adv }however [Add to Longdo]
aber; trotz alledembut for all that [Add to Longdo]
abergläubisch { adj }superstitious [Add to Longdo]
abergläubisch { adv }superstitiously [Add to Longdo]
abermalig; wiederholt { adj }repeated [Add to Longdo]
abermals; nochmals { adv }again [Add to Longdo]
aberwitzig { adj }crazy [Add to Longdo]
Aber ja!Yes, indeed! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣(P);劒(oK);劍(oK)[けん(P);つるぎ, ken (P); tsurugi] (n) (1) sword (originally esp. a doubled-edged sword); sabre; saber; blade; (2) (けん only) bayonet; (3) (けん only) swordsmanship; (4) (けん only) stinger; ovipositor; dart; (P) #1,738 [Add to Longdo]
食べる(P);喰べる(iK)[たべる, taberu] (v1, vt) (1) to eat; (2) to live on (e.g. a salary); to live off; to subsist on; (P) #5,430 [Add to Longdo]
神殿[しんでん, shinden] (n) temple; sacred place; shrine; sanctuary; tabernacle; (P) #7,465 [Add to Longdo]
ラベル(P);レーベル(P)[raberu (P); re-beru (P)] (n) (1) label (i.e. sticker); (2) (esp. レーベル) label (i.e. record label); (P) #7,862 [Add to Longdo]
調べる[しらべる, shiraberu] (v1, vt) to examine; to investigate; to check up; to sense; to study; to inquire; to search; (P) #8,215 [Add to Longdo]
比べる(P);較べる;競べる[くらべる, kuraberu] (v1, vt) (1) (See 見比べる) to compare; to make a comparison; (2) (See 力比べ) to compete; to vie; (P) #9,338 [Add to Longdo]
トラベル[toraberu] (n) travel; (P) #9,959 [Add to Longdo]
並べる(P);双べる[ならべる, naraberu] (v1, vt) (1) to line up; to set up; (2) to enumerate; to itemize; (P) #16,112 [Add to Longdo]
喋る[しゃべる, shaberu] (v5r, vi) (uk) to talk; to chat; to chatter; (P) #17,484 [Add to Longdo]
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na, n, adj-no, vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムラベル[しすてむらべる, shisutemuraberu] system label [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
ベクトルラベル[べくとるらべる, bekutoruraberu] vector label [Add to Longdo]
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム終わりラベル[ボリュームおわりラベル, boryu-mu owari raberu] end-of-volume label, EOV (abbr.) [Add to Longdo]
メッセージ安全保護ラベル[メッセージあんぜんほごラベル, messe-ji anzenhogo raberu] message security labelling [Add to Longdo]
ラベル[らべる, raberu] label [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
迷信[めいしん, meishin] Aberglaube [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top