ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -队-, *队*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[队, duì, ㄉㄨㄟˋ] team, group, band, army unit; measure word for groups of people
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] A group of people 人 gathered in one place 阝,  Rank: 268

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duì, ㄉㄨㄟˋ, / ] squadron; team; group, #432 [Add to Longdo]
[qiú duì, ㄑㄧㄡˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] soccer team (or rugby, basketball etc), #1,373 [Add to Longdo]
[duì wǔ, ㄉㄨㄟˋ ㄨˇ, / ] ranks; troops, #1,516 [Add to Longdo]
[bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] army; armed forces; troops; force; unit, #1,650 [Add to Longdo]
[duì yuán, ㄉㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] team member, #1,661 [Add to Longdo]
[jūn duì, ㄐㄩㄣ ㄉㄨㄟˋ, / ] army troops, #2,251 [Add to Longdo]
[dà duì, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] group; a large body of; production brigade, #2,605 [Add to Longdo]
[tuán duì, ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] team, #3,112 [Add to Longdo]
国家[guó jiā duì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄨㄟˋ, / ] the national team, #3,368 [Add to Longdo]
[pái duì, ㄆㄞˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] to line up, #4,158 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Death![CN] 死亡乐 A Band Called Death (2012)
Madame![CN] 部夫人. The Commissar (1967)
line up![CN] 训练兵 整 What Needs to Be Done Now: Eve of the Counterattack, Part 3 (2013)
and[CN] 看 红 Robot Contest (2003)
Commander![CN]  Veteran (2015)
- Captain.[CN] -  Mutant Chronicles (2008)
Captain[CN]  Sweet Alibis (2014)
Commander![CN]  Patlabor 2: The Movie (1993)
Army?[CN] 军? Return to Oz (1985)
Hey.[CN] -请排 Exit Speed (2008)
- Huh?[CN] -  The Scarlet Letter (2004)
M Company?[CN] M ? Everyman's War (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top