ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

任せる

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -任せる-, *任せる*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
任せる[まかせる, makaseru] Thai: ตามใจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
任せる(P);委せる(oK)[まかせる, makaseru] (v1,vt) (1) to entrust (e.g. a task) to another; to leave to; (2) (See 想像に任せる) to passively leave to someone else's facilities; (3) (See 成り行きに任せる) to leave to take its natural course; (4) to continue (something) in a natural fashion (without particular aim); (5) (See 力任せ) to rely fully on one's (full strength, great ability, long time taken) to get something done; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It would be best to leave it to a man who knows the ropes.こつを心得ている人に任せるのが、一番いいだろう。
I'll leave this work to you.この仕事は君に任せるよ。 [M]
I'll leave that to you.そのことは君に任せるよ。 [M]
You can only let the matter take its own course.その件は成り行きに任せるしかない。
Put the case in the hands of the police.その事件を警察に任せる
I will leave everything to you about the party.パーティーの事はみんな君に任せるよ。 [M]
We had no choice but to leave the matter to him.我々は彼にその問題を任せるを得なかった。
I will leave the decision to you.決定はあなたに任せる
You may as well not keep a dog at all as leave it to someone else.犬を他人に任せるくらいなら、全然飼わない方がましだ。
I can't trust John with my car.私はジョンに私の車を任せることはできない。
I trust you.任せるよ。
We have decided to leave our daughter to herself after she left school.娘が卒業した後は自分の好きに任せることにきめた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My men can make you talk.[JA] 部下に任せるとするか。 What's Up, Tiger Lily? (1966)
Please help me hide it.[JA] 隠すの手伝ってよ それから後は 任せるから Too Late for Tears (1949)
You can prefer what you like.[JA] 任せる The Spy Who Came In from the Cold (1965)
You work it out any way you think best.[JA] あなたに任せる D.O.A. (1949)
Stretch out with your feelings.[JA] 感情に身を任せるのだ Star Wars: A New Hope (1977)
Let him choose his own time.[JA] 時間は 彼に 任せるしかない The Spy Who Came In from the Cold (1965)
You think of it.[JA] 君に任せる Detour (1945)
He's somewhere in Mexico and I intend to find him.[JA] この件はすべて 私に任せる Too Late for Tears (1949)
Have it your way, but I don't get the point. The point is:[JA] 意味がわからんが 君に任せる Detour (1945)
I'll take the responsibility. You don't know what you're doing.[JA] 見苦しい私に任せるんだ War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
I told you he'd goof it up.[JA] 彼に任せるからよ A Charlie Brown Christmas (1965)
Want me to find out the truth from Aksinya?[JA] 私に任せるかい? Tikhiy Don (1957)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
任せる[まかせる, makaseru] ueberlassen, anvertrauen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top