Search result for

robber

(72 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -robber-, *robber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
robber[N] โจร, See also: คนปล้น, คนชิงทรัพย์, Syn. bandit, plunderer, thief
robbery[N] การปล้น, See also: การโจรกรรม, Syn. burglary, larceny, thievery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
robber(รอบ'เบอะ) n. ผู้ปล้น,ผู้ชิงทรัพย์,ผู้แย่งชิง,โจร, See also: robbery n.

English-Thai: Nontri Dictionary
robber(n) โจร,ขโมย,ผู้ปล้น,ผู้ชิงทรัพย์
robbery(n) การปล้น,การขโมย,การโจรกรรม,การลักขโมย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
robberyการชิงทรัพย์ [ดู rapine] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Robbery investigationการสืบสวนการลักทรัพย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He thought, "The birds have a harder life than we do... ... except for the robber birds and the heavy, strong ones.และเขาคิดว่านกมีชีวิตที่ยาก กว่าที่เราทำยกเว้นสำหรับนก โม่ง และหนักคนที่แข็งแกร่ง The Old Man and the Sea (1958)
Great Train Robbery, how's that going?คุณไม่เชื่อเราคุณ? Help! (1965)
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbers, bank robbers, ass kickers shit kickers and Methodists!ฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน Blazing Saddles (1974)
Arson, armed robbery, mayhem.วางเพลิง ปล้น ทำร้ายร่างกาย Blazing Saddles (1974)
I seem to remember that in Honduras you were accused of being a grave robber rather than an archaeologist.ฉันดูเหมือนจะจำได้ว่าในฮอนดูรัส คุณถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรปล้นหลุมฝังศพ มากกว่าที่นักโบราณคดี Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Jimmy was cutting every link between himself and the robbery... but it had nothing to do with me.จิมมี่จัดการทุกคนที่จะเชื่อมโยงเขา ไปสู่การปล้น แต่ไม่มีอะไรต้องกังวลกับผม Goodfellas (1990)
Still, months after the robbery they were finding bodies all over.หลังการปล้นไปหนึ่งเดือน พวกเขาก็พบศพไปทั่ว Goodfellas (1990)
- Looks like a robbery, Mr. Torrio.- ดูเหมือนเป็นการปล้นครับ คุณ ทอร์ริโอ. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
So you don't think it was just a robbery?นายไม่คิดว่า เป็นการปล้นเหรอ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Random robbers don't get that lucky.ปล้นธรรมดาคงไม่โชคดีขนาดนั้น . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The truck arrived moments after the unfortunate robbery.รถบรรทุกไปถึงหลังการปล้น. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
robberA band of robbers attacked the party.
robberAlso many incidents of robbery by threats and violence are occurring.
robberBank robbery will cost you ten years in prison.
robberExchange is no robbery.
robberHe has something to do with the robbery.
robberHe investigated the robbery in detail.
robberHe is suspected of robbery.
robberHe was arrested as an accessory to the robbery.
robberHe was in prison on a charge of robbery.
robberHe was sent to jail for the robbery.
robberMurder and robbery are criminal acts.
robberMy father struggled with the robber.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โมษ[N] robber, See also: thief, burglar, housebreaker, pickpocket, mugger, shoplifter, bandit, outlaw, Syn. โจร, ขโมย, โมษก, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
ชิงทรัพย์[N] robbery, See also: stealth, theft, piracy, larceny, Syn. การปล้น, การโจรกรรม, Example: ชายคนนี้ถูกจับในข้อหาชิงทรัพย์, Thai definition: ชื่อความผิดอาญาฐานลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย
กองโจร[N] guerrilla band, See also: robber gang, guerillas, Syn. โจร, Example: กองโจรเข้าปล้นเสบียงของชาวบ้านกลางทาง, Count unit: กลุ่ม, กอง
การจี้[N] robbery, See also: kidnapping, hijack (a plane), Syn. การปล้น, Example: ในซอยเปลี่ยวนี้มีการจี้เกิดขึ้นบ่อยๆ
โจร[N] robber, See also: bandit, pirate, thief, highwayman, burglar, Syn. ขโมย, ผู้ร้าย, มิจฉาชีพ, Example: เมื่อสมัยเป็นหนุ่ม เขาเป็นโจรที่คอยดักปล้นเรือสำเภาที่แล่นผ่านช่องแคบมะละกา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร้ายที่ลักขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อื่น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โจรกรรม[N] robbery, See also: theft, piracy, larceny, burglary, Syn. การลัก, การขโมย, การปล้น, Example: เจ้าหล่อนกระตุ้นสามีให้กระทำโจรกรรมในครั้งนี้
โม่ง[N] bandit, See also: robber, Syn. ตัวการ, Example: รัฐบาลกำลังสืบหา ไอ้โม่ง ที่เอาเงิน 8 แสนล้านบาทไป
การโจรกรรม[N] robbery, See also: burglary, cheating, looting, pillage, swindling, theft, piracy, Ant. การปล้น, Example: การโจรกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในรอบปีนี้คือการปล้นร้านทองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดและคนร้ายกวาดทองไปเกือบหมดร้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวขโมย[n.] (hūakhamōi) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal   FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]
โจร[n.] (jōn) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar   FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
โจรผู้ร้าย[n.] (jōn phūrāi) EN: criminal ; thief ; robber ; bandit ; burglar   FR: bandit [m] ; voleur [m] ; criminel [m]
โจรกรรม[n.] (jōrakam) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary   
การช่วงชิงทรัพย์[n. exp.] (kān chūangching sap) EN: robbery   
สะดม[v.] (sadom) EN: pillage ; sack ; plunder ; commit gang robbery   FR: piller ; dépouiller
โทษฐานปล้นทรัพย์[n. exp.] (thōt thān plon sap) EN: conviction for robbery   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROBBER    R AA1 B ER0
ROBBERS    R AA1 B ER0 Z
ROBBERY    R AA1 B ER0 IY0
ROBBERIES    R AA1 B ER0 IY0 Z
ROBBERSON    R AA1 B ER0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
robber    (n) (r o1 b @ r)
robbers    (n) (r o1 b @ z)
robbery    (n) (r o1 b @ r ii)
robberies    (n) (r o1 b @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beraubungsgraben {m}robber trench [Add to Longdo]
Räuber {m} | Räuber {pl} | Räuber spielenrobber | robbers | to play at robbers [Add to Longdo]
Raubritter {m}robber baron [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパート荒らし[アパートあらし, apa-to arashi] (n) apartment house robbery (robber) [Add to Longdo]
ケードロ;ケイドロ[, ke-doro ; keidoro] (n) cops and robbers (hide-and-seek game) [Add to Longdo]
ロバ[, roba] (n) robber; (P) [Add to Longdo]
雲助[くもすけ, kumosuke] (n) palanquin bearer; coolie; wandering robber [Add to Longdo]
海賊[かいぞく, kaizoku] (n,adj-no) pirate; sea robber; (P) [Add to Longdo]
渇しても盗泉の水を飲まず[かっしてもとうせんのみずをのまず, kasshitemotousennomizuwonomazu] (exp) Even if thirsty not to drink from "Robber's Spring"; A proverb meaning not to lower oneself to unjust acts no matter how desperate; (English equivalent) The eagle does not hunt flies [Add to Longdo]
巨盗[きょとう, kyotou] (n) big-time robber [Add to Longdo]
強奪者[ごうだつしゃ, goudatsusha] (n) robber; plunderer [Add to Longdo]
強盗[ごうとう, goutou] (n) (1) robber; mugger; (2) robbery; burglary; (P) [Add to Longdo]
強盗に入る;強盗にはいる[ごうとうにはいる, goutounihairu] (exp,v5r) to commit a robbery; to burgle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盗贼[dào zéi, ㄉㄠˋ ㄗㄟˊ, / ] robbers, #17,750 [Add to Longdo]
抢劫罪[qiāng jié zuì, ㄑㄧㄤ ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄟˋ, / ] robbery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Robber \Rob"ber\, n.
   One who robs; in law, one who feloniously takes goods or
   money from the person of another by violence or by putting
   him in fear.
   [1913 Webster]
 
      Some roving robber calling to his fellows. --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Thief; depredator; despoiler; plunderer; pillager;
     rifler; brigang; freebooter; pirate. See {Thief}.
     [1913 Webster]
 
   {Robber crab}. (Zool.)
   (a) A purse crab.
   (b) Any hermit crab.
 
   {Robber fly}. (Zool.) Same as {Hornet fly}, under {Hornet}.
    
 
   {Robber gull} (Zool.), a jager gull.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 robber
   n 1: a thief who steals from someone by threatening violence

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top