ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

float

F L OW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -float-, *float*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
float(vi) ลอยบนผิวน้ำหรือในอากาศ, See also: ล่องลอย, ลอยตามน้ำ, Syn. drift, sail, glide, Ant. sink
float(vt) ทำให้ลอยได้, See also: ทำให้ลอยมาตามน้ำ, Ant. sink
float(n) สิ่งที่ลอยได้ เช่น แพ
float(vi) เดินนวยนาด, See also: กรีดกราย, เยื้องกราย
float(vt) ขายหุ้นในบริษัทให้กับสาธาณชนเป็นครั้งแรก
float(vt) ปล่อยค่าเงินหรือดอกเบี้ยลอยตัว
float(vt) เริ่มโครงการ, See also: ลงมือดำเนินการ, ก่อตั้งบริษัท, Syn. launch, set up, Ant. close
float(n) เครื่องดื่มที่มีไอศกรีมลอยอยู่ข้างใน, See also: ไอศกรีมโซดา
float(n) เศษสตางค์ที่เตรียมไว้สำหรับเป็นเงินทอนในการขายของ
float(n) ขบวนรถแห่ในงานรื่นเริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
float(โฟลทฺ) vi., vt., n. (ทำใหั, การ) ลอย, ล่องลอย, ขึ้นลงอย่างอิสระ (อัตราการเปลี่ยนของเงิน) , สิ่งที่ลอย, See also: floatable adj. floatability n.
floatation(โฟลเท'เชิน) n. การลอย, การล่องลอย, การเริ่มโครงการ, การก่อตั้งกิจการ, การรวบรวมเงิน, Syn. flotation
floating(โฟล'ทิง) adj. ซึ่งลอยอยู่, ซึ่งล่องลอยอยู่, ซึ่งเคลื่อนจากที่เดิม, ซึ่งโยกย้ายถิ่นที่อยู่, ยังมาหรือไปไม่ถึง (สินค้า) , ไม่คงที่, Syn. unsteady
floating point numberเลขทศนิยมหมายถึง เลขที่มีจุดทศนิยม จะมีเลขตามหลังจุดทศนิยมนี้กี่ หลักก็ได้ ตรงข้ามกับ fixed point number ซึ่งหมายถึง เลขจำนวนเต็ม (integer)
afloat(อะโฟลท') adv., adj. ลอย (บนน้ำ) , ลอยตัว, ไม่ล่ม, บนเรือ, บนแพ, ท่วมน้ำ, ชุ่มน้ำ, ล่องลอย, แพร่หลาย, ไม่ล้ม (การเงิน) (on the water)

English-Thai: Nontri Dictionary
float(n) ของลอยน้ำ, ทุ่น, แพ, ลูกโป่ง
float(vi) ลอย, ล่องลอย, ท่วม, ปลิวสะบัด, ปล่อย
afloat(adj) ลอยไป, ไม่ล่ม, ชุ่มน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
floatลูกลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
floatหินลอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
float bowl; float chamberห้องลูกลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
float levelระดับลูกลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
float needle; needle valveเข็มลูกลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
float oreสินแร่ลอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
float systemระบบลูกลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
float valveวาล์วลูกลอย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
floaterผู้ขายเสียงเลือกตั้ง, ผู้เวียนเทียนเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
floaterกรมธรรม์ลอยตัว มีความหมายเหมือนกับ floating policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Floatช่วงเวลาสำรอง [การแพทย์]
Float barographบาโรกราฟแบบลูกลอย [อุตุนิยมวิทยา]
float gaugefloat gauge, เครื่องวัดระดับน้ำแบบลูกลอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
float measurementfloat measurement, การวัดกระแสน้ำแบบทุ่นลอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Floaterแท่นเจาะในทะเลแบบลอยน้ำ ไม่มีขายึดติดกับท้องทะเล, แท่นเจาะในทะเลแบบลอยน้ำ ไม่มีขายึดติดกับท้องทะเล (ดูคำ Semi-submersible และ Drill ship) [ปิโตรเลี่ยม]
Floaterเห็นจุดดำลอยไปมา, จุดดำลอยไปมา [การแพทย์]
Floating Exchange Rateอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว, Example: การปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอุปสงค์และอุปทานในตลาดการเงิน ระบบนี้ได้รับการนำมาใช้โดยประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ เมื่อต้นทศวรรษที่ 1970 เนื่องจากเห็นว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยนในสกุลหนึ่งจะอ่อนหรือแข็ง ขึ้นอยู่กับอัตราเงินสำรองระหว่างประเทศของประเทศนั้นที่เป็นเงินตราสกุล แข็ง (ดู Hard Currency) และทองคำ รวมทั้งอัตราภาวะเงิเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้ (Flexible Exchange Rate) [สิ่งแวดล้อม]
Floating Fragmentชิ้นกระดูกแยกตัวหลุดออกจากตำแหน่งที่เคยต่อกัน [การแพทย์]
Floating Plantsพืชลอยน้ำ, Example: เป็นพรรณไม้น้ำขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า และขึ้น ในน้ำจืด โดยเจริญลอยอยู่ในระดับผิวน้ำ มีรากห้อยอยู่ใต้ระดับน้ำ ส่วนของลำต้น ใบและดอก เจริญอยู่เหนือน้ำ ถ้าอยู่ในน้ำตื้นๆ รากอาจจะหยั่งยึดพื้นดินใต้น้ำได้ พืชประเภทนี้ส่วนใหญ่มักจะมี ส่วนหนึ่งส่วนใดเปลี่ยนไปเป็นทุ่น เพื่อพยุงลำต้นให้ลอยน้ำได้ เช่น ผักตบชวา [สิ่งแวดล้อม]
Floating Production Storage and Offloadingเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do they usually do? Wash up, or float up, or what?เเล้วปกติมันจะเป็นยังไง ลอยเข้าฝั่ง หรือขึ้นอืด หรืออะไร Jaws (1975)
Sample bottles, dye marker, flares, safety float temperature gauge, spear guns, SMG...ขวดตัวอย่าง ปากกาสีย้อม พลุไฟ ชูชีพ... มาตรอุณหภูมิ ปืนหอก เอสเอ็มจี... Jaws (1975)
You'll have to tell him to wet the pages. The questions will float to the surface.คุณจะต้องบอกให้เขาเปียกหน้า คำถามจะลอยไปยังพื้นผิว The Russia House (1990)
It floats around.มันลอยไปรอบ ๆ The Shawshank Redemption (1994)
and noticed, for the first time how a woman's underclothing... barely touches her skin... how it rides on a cushion of air as she moves... how the silk floats about her body, brushing her flesh... like an angel's wings... and I understood how a woman must be touched.และเป็นครั้งแรกที่สังเกตเห็น ว่าชุดชั้นในผู้หญิงมันแนบเนื้อ มันพริ้วไหวยามเธอเคลื่อนไหว Don Juan DeMarco (1994)
When I float weightless back to the surface, I imagine I'm becoming someone else.ขณะที่ฉันลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ, มันเหมือนว่ามีฉันอีกคนนึง Ghost in the Shell (1995)
Couldn't we just let me float by?ให้ผมผ่านได้มั้ยครับ Rushmore (1998)
Yeah, every once in a while, I float something out there.ใช่ครับ แบบว่า ผมกำลังใช้ความคิดอะไรแบบนี้ Dark Harbor (1998)
(Tyler) As the fat renders, the tallows float to the surface.อะไรน่ะ? นี่--ประทับตราไง Fight Club (1999)
They kiss and become one and then they float apart.จุมพิตกันและรวมเป็นหนึ่งเดียว ก่อนจะล่องลอยไปด้วยกัน.. Visitor Q (2001)
A pleasure boat floats in the riverพายเรือสนุกสนานในแม่น้ำ Oldboy (2003)
A jealous husband shot his wife off a mardi gras float right under the clock, at the corner of basin street.ฉันจะเล่าที่เหลือให้ฟังทีหลัง กฏข้อที่สาม อย่าเชื่อในสิ่งที่คนอื่นบอก จงตรวจซ้ำ Yankee White (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
floatA ball is floating down the river.
floatA balloon was floating in the air.
floatA cloud floated across the sky.
floatA fallen leaf floated on the surface of the water.
floatA ring of smoke floated from his cigar into the air.
floatA stone does not float.
floatA white cloud is floating in the blue sky.
floatA white cloud is floating in the blue summer sky.
floatClouds were floating in the blue sky.
floatHe can't even float let alone swim.
floatHe was the first man to float in space.
floatHey! Throw me that float here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอยคว้าง(v) float, See also: adrift, Syn. ลอยเคว้ง, ลอยเคว้งคว้าง, Ant. จมลง, จมดิ่ง, Example: ดอกหญ้าลอยคว้างไปตามสายลมอย่างไร้จุดหมายเหมือนกับชีวิตของฉัน, Thai Definition: ลอยไปตามกระแสลมหรือกระแสน้ำอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว
ลอยตัว(v) float, Syn. ลอย, Ant. จม, จมดิ่ง, Example: ครูฝึกให้พวกเราลอยตัวในน้ำด้วยการถีบขาอย่างเดียวก่อน, Thai Definition: ทรงตัวอยู่ในน้ำหรือในอากาศ
ลอยฟ่อง(v) float throughout, Syn. ลอยสูง, ลอยเด่น, Ant. จม, จมดิ่ง, Example: หลังคืนวันลอยกระทงทีไร เศษโฟมเศษขยะลอยฟ่องอยู่เต็มสระไปหมด, Thai Definition: ลอยอยู่เห็นอย่างเด่นชัด
คนหลักลอย(n) floater, Syn. คนไม่มีหลักแหล่ง, Example: ที่บ้านคงไม่ยอมให้เธอแต่งงานกับคนหลักลอยเพราะกลัวว่าลูกสาวจะลำบาก, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ย้ายจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่งโดยปราศจากเป้าหมายหรือความมุ่งประสงค์จำเพาะใดๆ
หนี้ระยะสั้น(n) floating debt, See also: short-term debt, Ant. หนี้ระยะยาว, Example: เงินทุนสำรองระหว่างประเทศมีไม่เพียงพอที่จะไปรับภาระหนี้โดยเฉพาะหนี้ระยะสั้นที่มีอยู่
ผู้ขายเสียงเลือกตั้ง(n) floater, Syn. ผู้ขายเสียง, Count Unit: คน
ล่อง(v) float, See also: drift, go downstream, Syn. ล่องเรือ, แล่นเรือ, ล่องไป, ลอย, Example: เรือสำเภาทำหน้าที่บรรทุกสินค้าล่องไปมาระหว่างจีนกับสยาม, Thai Definition: ลงมาตามน้ำ
ล่อง(v) float, See also: wander, drift, waft, follow the wind, Syn. ล่องลม, ลอยลม, Example: ลูกบัลลูนล่องไปทางทิศเหนือ, Thai Definition: ไปตามลม
ล่องลอย(v) float, See also: drift, bob, sail, glide, move gently, slip along, slide, Syn. ลอยล่อง, ลอยละล่อง, Example: เรือน้อยล่องลอยไปตามน้ำ, Thai Definition: เคลื่อนไปในน้ำหรือในอากาศช้าๆ
ลอย(v) soar, See also: float, drift, move gently, bob, glide, sail, Syn. ล่องลอย, ลอยล่อง, ลอยละล่อง, Example: บอลลูนลูกนี้ถูกนำออกไปปล่อยให้ลอยอยู่ในอากาศถึงสองชั่วโมง, Thai Definition: เคลื่อนไปในน้ำหรือในอากาศช้าๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว[attrā laēkplīen løitūa] (n, exp) EN: floating exchange rate
การลอยตัว[kān løitūa] (n) EN: float
ขนานน้ำ[khanānnām] (n) EN: double boat landing ; boat-port ; floating pier  FR: pont flottant [ m ]
คว้าง[khwāng] (adj) EN: adrif ; floating ; suspended
กระชัง[krachang] (n) EN: hinged floating basket (for keeping fish in water)  FR: nasse [ f ] ; panier-vivier [ m ]
กระทง[krathong] (n) EN: floating basket
กรมธรรม์ลอยตัว[krommathan løitūa] (n, exp) EN: floating policy
ลิ่ว[liu] (v) EN: soar ; rise in the sky ; float in the air ; fly  FR: s'élever dans les airs
ลอย[løi] (v) EN: float ; soar ; drift ; move gently ; bob ; glide ; sail ; waft  FR: flotter ; surnager
ลอยชาย[løichāi] (adv) EN: disrespectfully ; unconcernedly ; edges floating ; edges flapping about

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FLOAT F L OW1 T
FLOATS F L OW1 T S
FLOATED F L OW1 T AH0 D
FLOATED F L OW1 T IH0 D
FLOATER F L OW1 T ER0
FLOATERS F L OW1 T ER0 Z
FLOATING F L OW1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
float (v) flˈout (f l ou1 t)
floats (v) flˈouts (f l ou1 t s)
floated (v) flˈoutɪd (f l ou1 t i d)
floating (v) flˈoutɪŋ (f l ou1 t i ng)
floatation (n) flˈoutˈɛɪʃən (f l ou1 t ei1 sh @ n)
floatations (n) flˈoutˈɛɪʃənz (f l ou1 t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fàn, ㄈㄢˋ, ] float; general; vague, #5,782 [Add to Longdo]
浮点[fú diǎn, ㄈㄨˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] floating point, #82,749 [Add to Longdo]
浮点运算[fú diǎn yùn suàn, ㄈㄨˊ ㄉㄧㄢˇ ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] floating point operation, #89,767 [Add to Longdo]
飘尘[piāo chén, ㄆㄧㄠ ㄔㄣˊ, / ] floating dust; atmospheric particles, #124,147 [Add to Longdo]
浮点数[fú diǎn shù, ㄈㄨˊ ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨˋ, / ] floating point, #169,437 [Add to Longdo]
[wěng, ㄨㄥˇ, ] float (of clouds), #210,691 [Add to Longdo]
浮动地狱[fú dòng dì yù, ㄈㄨˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧˋ ㄩˋ, / ] floating hell; slave ships [Add to Longdo]
琴剑飘零[qín jiàn piāo líng, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, / ] floating between zyther and sword (成语 saw); fig. wandering aimlessly with no tenured position [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] floating in the air [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwimmer { m } (Vergaser)float gauge [Add to Longdo]
Schwimmerschalter { m }float switch [Add to Longdo]
Schwimmerventil { n }float valve [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふわっと;ふわーっと;フワーっと;フワーと[fuwatto ; fuwa-tto ; fuwa-tto ; fuwa-to] (adv, vs) (1) (on-mim) floating; drifting; weightlessness; (2) (on-mim) softly; gently; lightly [Add to Longdo]
ぶくり[bukuri] (adv) sound of something floating or sinking in water [Add to Longdo]
キャラクター掬い[キャラクターすくい, kyarakuta-sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) character scooping; festival game of scooping up plastic cartoon figurines floating in water [Add to Longdo]
クリーンフロート[kuri-nfuro-to] (n) clean float [Add to Longdo]
コーヒーフロート[ko-hi-furo-to] (n) coffee float [Add to Longdo]
スーパーボール掬い[スーパーボールすくい, su-pa-bo-ru sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) SuperBall scooping; festival game in which one scoops up rubber bouncy balls floating in water [Add to Longdo]
ソーダフロート[so-dafuro-to] (n) soda float [Add to Longdo]
ダーティーフロート[da-tei-furo-to] (n) dirty float [Add to Longdo]
フローターサーブ[furo-ta-sa-bu] (n) floater serve [Add to Longdo]
フローティング[furo-teingu] (n) floating [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] extended precision floating point number [Add to Longdo]
指数[しすう, shisuu] exponent (e.g. in floating-point representation) [Add to Longdo]
指数部[しすうぶ, shisuubu] characteristic (e.g. in floating-point representation) [Add to Longdo]
正規化[せいきか, seikika] normalization (vs) (e.g. in floating-point representation system), standardization [Add to Longdo]
正規形[せいきけい, seikikei] normalized form (e.g. in floating-point representation), standard form [Add to Longdo]
単精度浮動小数点数[たんせいどふどうしょうすうてんすう, tanseidofudoushousuutensuu] single precision floating point number [Add to Longdo]
長精度浮動小数点数[ちょうせいどふどうしょうすうてんすう, chouseidofudoushousuutensuu] long precision floating point number [Add to Longdo]
倍精度浮動小数点[ばいせいどふどうしょうすうてん, baiseidofudoushousuuten] double precision floating point [Add to Longdo]
浮動ヘッド[ふどうヘッド, fudou heddo] floating head [Add to Longdo]
浮動小数点[ふどうしょうすうてん, fudoushousuuten] floating-point representation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Float \Float\ (fl[=o]t), n.[OE. flote ship, boat, fleet, AS.
   flota ship, fr. fle['o]tan to float; akin to D. vloot fleet,
   G. floss raft, Icel. floti float, raft, fleet, Sw. flotta.
   [root] 84. See {Fleet}, v. i., and cf. {Flotilla}, {Flotsam},
   {Plover}.]
   1. Anything which floats or rests on the surface of a fluid,
    as to sustain weight, or to indicate the height of the
    liquid surface, or mark the place of, something.
    Specifically:
    (a) A mass of timber or boards fastened together, and
      conveyed down a stream by the current; a raft.
    (b) The hollow, metallic ball of a self-acting faucet,
      which floats upon the water in a cistern or boiler.
    (c) The cork or quill used in angling, to support the bait
      line, and indicate the bite of a fish.
    (d) Anything used to buoy up whatever is liable to sink;
      an inflated bag or pillow used by persons learning to
      swim; a life preserver.
    (e) The hollow, metallic ball which floats on the fuel in
      the fuel tank of a vehicle to indicate the level of
      the fuel surface, and thus the amount of fuel
      remaining.
    (f) A hollow elongated tank mounted under the wing of a
      seaplane which causes the plane to float when resting
      on the surface of the water.
      [1913 Webster +PJC]
 
         This reform bill . . . had been used as a float
         by the conservative ministry.   --J. P.
                          Peters.
      [1913 Webster]
 
   2. A float board. See {Float board} (below).
    [1913 Webster]
 
   3. (Tempering) A contrivance for affording a copious stream
    of water to the heated surface of an object of large bulk,
    as an anvil or die. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   4. The act of flowing; flux; flow. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. A quantity of earth, eighteen feet square and one foot
    deep. [Obs.] --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   6. (Plastering) The trowel or tool with which the floated
    coat of plastering is leveled and smoothed.
    [1913 Webster]
 
   7. A polishing block used in marble working; a runner.
    --Knight.
    [1913 Webster]
 
   8. A single-cut file for smoothing; a tool used by shoemakers
    for rasping off pegs inside a shoe.
    [1913 Webster]
 
   9. A coal cart. [Eng.] --Simmonds.
    [1913 Webster]
 
   10. The sea; a wave. See {Flote}, n.
     [1913 Webster]
 
   11. (Banking) The free use of money for a time between
     occurrence of a transaction (such as depositing a check
     or a purchase made using a credit card), and the time
     when funds are withdrawn to cover the transaction; also,
     the money made available between transactions in that
     manner.
     [PJC]
 
   12. a vehicle on which an exhibit or display is mounted,
     driven or pulled as part of a parade. The float often is
     based on a large flat platform, and may contain a very
     elaborate structure with a tableau or people.
     [PJC]
 
   {Float board}, one of the boards fixed radially to the rim of
    an undershot water wheel or of a steamer's paddle wheel;
    -- a vane.
 
   {Float case} (Naut.), a caisson used for lifting a ship.
 
   {Float copper} or {Float gold} (Mining), fine particles of
    metallic copper or of gold suspended in water, and thus
    liable to be lost.
 
   {Float ore}, water-worn particles of ore; fragments of vein
    material found on the surface, away from the vein outcrop.
    --Raymond.
 
   {Float stone} (Arch.), a siliceous stone used to rub
    stonework or brickwork to a smooth surface.
 
   {Float valve}, a valve or cock acted upon by a float. See
    {Float}, 1
     (b) .
       [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Float \Float\, v. t.
   1. To cause to float; to cause to rest or move on the surface
    of a fluid; as, the tide floated the ship into the harbor.
    [1913 Webster]
 
       Had floated that bell on the Inchcape rock.
                          --Southey.
    [1913 Webster]
 
   2. To flood; to overflow; to cover with water.
    [1913 Webster]
 
       Proud Pactolus floats the fruitful lands. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Plastering) To pass over and level the surface of with a
    float while the plastering is kept wet.
    [1913 Webster]
 
   4. To support and sustain the credit of, as a commercial
    scheme or a joint-stock company, so as to enable it to go
    into, or continue in, operation.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Float \Float\, v. i. [imp. & p. p. {Floated}; p. pr. & vb. n.
   {Floating}.] [OE. flotien, flotten, AS. flotian to float,
   swim, fr. fle['o]tan. See {Float}, n.]
   1. To rest on the surface of any fluid; to swim; to be buoyed
    up.
    [1913 Webster]
 
       The ark no more now floats, but seems on ground.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Three blustering nights, borne by the southern
       blast,
       I floated.              --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To move quietly or gently on the water, as a raft; to
    drift along; to move or glide without effort or impulse on
    the surface of a fluid, or through the air.
    [1913 Webster]
 
       They stretch their broad plumes and float upon the
       wind.                 --Pope.
    [1913 Webster]
 
       There seems a floating whisper on the hills.
                          --Byron.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 float
   n 1: the time interval between the deposit of a check in a bank
      and its payment
   2: the number of shares outstanding and available for trading by
     the public
   3: a drink with ice cream floating in it [syn: {ice-cream soda},
     {ice-cream float}, {float}]
   4: an elaborate display mounted on a platform carried by a truck
     (or pulled by a truck) in a procession or parade
   5: a hand tool with a flat face used for smoothing and finishing
     the surface of plaster or cement or stucco [syn: {float},
     {plasterer's float}]
   6: something that floats on the surface of water
   7: an air-filled sac near the spinal column in many fishes that
     helps maintain buoyancy [syn: {air bladder}, {swim bladder},
     {float}]
   v 1: be in motion due to some air or water current; "The leaves
      were blowing in the wind"; "the boat drifted on the lake";
      "The sailboat was adrift on the open sea"; "the shipwrecked
      boat drifted away from the shore" [syn: {float}, {drift},
      {be adrift}, {blow}]
   2: be afloat either on or below a liquid surface and not sink to
     the bottom [syn: {float}, {swim}] [ant: {go down}, {go
     under}, {settle}, {sink}]
   3: set afloat; "He floated the logs down the river"; "The boy
     floated his toy boat on the pond"
   4: circulate or discuss tentatively; test the waters with; "The
     Republicans are floating the idea of a tax reform"
   5: move lightly, as if suspended; "The dancer floated across the
     stage"
   6: put into the water; "float a ship"
   7: make the surface of level or smooth; "float the plaster"
   8: allow (currencies) to fluctuate; "The government floated the
     ruble for a few months"
   9: convert from a fixed point notation to a floating point
     notation; "float data"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top