ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -據-, *據*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[據, jù, ㄐㄩˋ] to possess, to occupy; position; base
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  豦 [, ㄐㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jù, ㄐㄩˋ, / ] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy, #158 [Add to Longdo]
根据[gēn jù, ㄍㄣ ㄐㄩˋ, / ] according to; based on; basis; foundation, #328 [Add to Longdo]
数据[shù jù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] data; numbers; digital, #804 [Add to Longdo]
据悉[jù xī, ㄐㄩˋ ㄒㄧ, / ] according to reports; it is reported (that), #1,627 [Add to Longdo]
依据[yī jù, ㄧ ㄐㄩˋ, / ] according to; basis; foundation, #2,142 [Add to Longdo]
据说[jù shuō, ㄐㄩˋ ㄕㄨㄛ, / ] it is said that; reportedly, #2,996 [Add to Longdo]
证据[zhèng jù, ㄓㄥˋ ㄐㄩˋ, / ] evidence; proof; testimony, #3,020 [Add to Longdo]
占据[zhàn jù, ㄓㄢˋ ㄐㄩˋ, / ] to occupy; to hold, #3,742 [Add to Longdo]
数据库[shù jù kù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄎㄨˋ, / ] database, #6,660 [Add to Longdo]
据此[jù cǐ, ㄐㄩˋ ㄘˇ, / ] according to this; on the ground of the above; (formally introduces reported speech in writing), #8,741 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thea von Harbou's script for the film Die Nibelungen, with 24 images from the production, is published by Drei Masken Verlag, Munich.[CN] 蒂婭·馮·哈布根電影《尼伯龍根》 而創作的二十四格畫冊《尼伯龍根》... 由慕尼黑的「三面具出版社」出版 [蒂婭·馮·哈布正是弗裏茨·朗的妻子] Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Need it bad for evidence.[CN] 很想要證 Ride the Pink Horse (1947)
And when you leave, someone occupies your room... lies in your bed.[CN] 當你離開的時候, 有人會佔你的房間... 躺在你的床上. Grand Hotel (1932)
I'm asking you for that evidence, officially.[CN] 我正式要求你提供證 Ride the Pink Horse (1947)
Missing sections were supplemented by various extant prints of the period along with archival copies.[CN] 缺失部分則根不同版本的拷貝進行了移取 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
What I know about sailors, they[CN] 我所瞭解的,水兵們很愛玩 Applause (1929)
What proof do you have?[JP] その話, 信ずる證(しょうこ)は? Princess Mononoke (1997)
This photochemical restoration is based on incomplete camera negatives.[CN] 這次是根不完整的負片進行修復的 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
You've got some evidence that can help me send him up but I haven't any idea what it is.[CN] 你有證 可以幫我送他進去 但我不知道是什麼 Ride the Pink Horse (1947)
If a spirit comes back, it's for some particular purpose.[CN] 說鬼魂會為了某些目的而回來 The Uninvited (1944)
the production of a BW print, with subsequent staining performed in a dye-bath.[CN] 中間的德語字幕則是根現存拷貝... Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Colouration follows the conventional method of then-contemporary prints, and is based upon original tinting technique:[CN] 本片的色彩則是根當時的著色工藝 將染料塗在黑白拷貝上的 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top