ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สุขุม

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สุขุม-, *สุขุม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, someone smarter and more sophisticated, I'm afraid.- คงจะดูฉลาดกว่าเเละสุขุมกว่านี้ละมั้งคะ Rebecca (1940)
You get wise. You get to church!คุณต้องมีความสุขุมเมื่อคุณไปถึงโบสถ์ The Blues Brothers (1980)
and therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม Episode #1.6 (1995)
For God's sake, Rachel, this thing... should have been handled much more discreetly.เพื่อเห็นแก่พระเจ้าราเชล สิ่งนี้ ... ควรจะได้รับการจัดการ สุขุมมากขึ้น Dante's Peak (1997)
Shrewd judge of human nature that I am,การพิจารณาอย่างสุขุมเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แบบที่ผมเป็น Hope Springs (2003)
Our Greek comrades are begging for a crack at the Persians, sire.และยี่สิบขุนพลดีที่สุด กระตือรือร้น สุขุม 300 (2006)
- Good manners, sir, and prudence.-มารยาทที่ดีต่างหาก และความสุขุม Becoming Jane (2007)
- Do you know that word? Prudence?-รู้จักคำนี้มั้ย ความสุขุมน่ะ Becoming Jane (2007)
- Yo, Mr. Main Street.- โย่ ไอ้สุขุมวิท Mine (2008)
We're gonna come down quick and hard on the criminal gangs that control the flow of heroin on the estate.เราจะจัดการกับพวก แกงค์อาชญากรอย่างสุขุม แกงค์พวกนี้ควบคุม การค้าเฮโรอีนในแฟลต Harry Brown (2009)
Thanks to your calm leadership the crisis is passedขอบคุณสำหรับความเป็นผู้นำแสนสุขุมของท่าน วิกฤตการณ์ได้ผ่านพ้นไปแล้ว Hostage Crisis (2009)
I'll need you levelled-headed if we're gonna pull this off.ข้าต้องการให้เจ้าสุขุมเข้าไว้ ถ้าเราอยากจะให้เรื่องนี้สำเร็จ Storm Over Ryloth (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top