Search result for

สังกัด

(35 entries)
(0.0085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สังกัด-, *สังกัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังกัด[V] belong to, See also: to be under, to be a member with, Syn. ขึ้นตรงต่อ, ขึ้นอยู่กับ
สังกัด[V] belong to, See also: be under, be responsible to, be in the service of, be subordinate to, be under the jurisdi, Syn. หมายหมู่, ขึ้นอยู่, รวมอยู่, ขึ้นตรงต่อ, ขึ้นอยู่กับ, ขึ้นกับ, Example: บุคคลจำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองจึงจะมีสิทธิ์ลงสมัครเป็นส.ส.ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สังกัดก. ขึ้นอยู่, รวมอยู่, เช่น กรมศิลปากรสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม.
สังกัดน. ส่วนราชการที่มีหน่วยงานย่อย ๆ ขึ้นอยู่ เช่น กรมการศาสนาอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม, โดยปริยายหมายถึงที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เช่น เขาเป็นคนไม่มีสังกัด คือ เป็นคนที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หมายถึง คนที่เร่ร่อนพเนจร.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Scattered pictures Oh...นายสังกัดแผนกไหน? Big (1988)
- You're trespassing on private property here. - We are conducting an investigation.ผมสังกัด หน่วยงานนายอำเภอ ท้องที่นี้ Deep Throat (1993)
His name's Nakamura, Section 6 Chief with the Ministry of Foreign Affairs.เขาชื่อนากามูระ. หัวหน้าแผนก 6 สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ Ghost in the Shell (1995)
An advantage, I should imagine, in your line of work.น่าจะเป็นคนในสังกัดคุณ Gattaca (1997)
I just transferred. They probably don't even have me on file yet.ผมเพิ่งย้ายสังกัดมา ในฐานข้อมูลคงยังไม่มีประวัติของผม Resident Evil (2002)
And after that in all the directories. And we will renew.เราจะต่อสัญญา กับนักเขียนทุกคนในสังกัด Swimming Pool (2003)
Look...พระเจ้า ชั้นไม่อยากบอกเธอเลยจริงๆ ต้นสังกัด Latter Days (2003)
All members of the police and fire department on leave or off duty shall report immediately to their precincts or company command.เจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานดับเพลิงทุกคน ที่ไม่ได้ประจำการอยู่ในตอนนี้ ให้กลับเข้าไปรายงานตัว ยังหน่วยงานต้นสังกัดโดยทันที Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Hi, I'm Leland Stottlemeyer, San Francisco homicide.สวัสดีครับ ผมลีเเลนด์ สตอทเทิ้ลมีเยอร สังกัดหน่วยอาชญากรรมซานฟรานซิสโก Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
- I'm not your trained monkey, honey.- ผมไม่ใช่ลิงในสังกัดของคุณนะ ที่รัก The Longest Yard (2005)
Such an accomplishment, to be going into the army from a sokaiช่างประสบความสำเร็จจริงๆ ที่ได้สังกัดกองทัพจาก โซไค Grave of the Fireflys (2005)
"No God, no country, no Master"?"ไม่นับถือพระเจ้า, ไม่มีรักชาติ, ไม่สังกัดฝ่ายใด"? Pan's Labyrinth (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สังกัด[v.] (sangkat) EN: belong to ; be under ; be responsible to ; be in the service of ; be subordinate to ; be under the jurisdiction of ; be under the command of ; be affiliated with ; be a member with   FR: être rattaché à ; dépendre de

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj.,n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected)
adjunctive(อะจังคฺ' ทิฟว) adj. เป็นสิ่งประกอบหรือส่งเสริม, คำเสริม,ส่วนสังกัด
appendage(อะเพน'เดจฺ) n. ส่วนผนวก,ส่วนเพิ่มใส่,แขนขา,อวัยวะประกอบ,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้อยู่ในสังกัด, Syn. accessory, appendix ###A. separation)
appendant(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก,ติด,เพิ่ม,ใส่,ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
appendent(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก,ติด,เพิ่ม,ใส่,ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
auxiliary(ออกซิล'เลียรี) adj. เป็นองค์ประกอบ,ช่วย, เพิ่ม,สนับสนุน,หนุน,สำรอง,อยู่ในสังกัด. -n. เครื่องช่วย,เครื่องสนับสนุน,ผู้ช่วย,ผู้สนับสนุน, บุคคลในสังกัด, Syn. assisting, subordinate, helper ###A. principal
belong(บิลอง') {belonged,belonging,belongs} vi. เป็นของ,เป็นส่วนหนึ่งของ,ขึ้นอยู่กับ,อยู่ใน,อยู่สังกัด,อยู่,พัก,เกี่ยวกับ,ขึ้นอยู่กับ
chantry(ชาน'ทรี) n. ปัจจัยที่ถวายพระ,โบสถ์เล็ก ๆ ในสังกัด
collateral(คะแลท'เทอรัล) adj. เคียงข้าง,ขนานกัน,เพิ่มเติม,ประกอบ,สังกัด,เป็นส่วนเสริม,ที่สอง,โดยทางอ้อม,ไม่ใกล้ชิด,ห่าง ๆ, See also: collaterality n., Syn. adjunct

English-Thai: Nontri Dictionary
belong(vi) เป็นของ,อยู่ในสังกัด,ขึ้นอยู่กับ
subject(adj) อยู่ในสังกัด,อยู่ในอำนาจ,จำต้อง
subjection(n) การพิชิต,การอยู่ใต้อำนาจ,การอยู่ในสังกัด
subordinate(adj) อยู่ใต้บังคับบัญชา,รองลงมา,อยู่ในสังกัด,ขึ้นอยู่กับ
subordinate(n) ผู้น้อย,ผู้ใต้บังคับบัญชา,คนในสังกัด
subordinate(vt) ทำให้อยู่ในสังกัด,ทำให้อยู่ใต้บังคับบัญชา
subordination(n) การอยู่ในสังกัด,การอยู่ใต้บังคับบัญชา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
属する[ぞくする, zokusuru] Thai: สังกัด English: to belong to

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top