ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โครงสร้างพื้นฐาน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โครงสร้างพื้นฐาน-, *โครงสร้างพื้นฐาน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โครงสร้างพื้นฐาน(n) infrastructure, See also: basic structure, substructure, foundation, basis, Syn. องค์ประกอบพื้นฐาน, ส่วนประกอบพื้นฐาน, Example: การเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติเป็นสาระสำคัญในนโยบายสารสนเทศของรัฐ, Count Unit: โครงสร้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
information infrastructureโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic infrastructureโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Infrastructure (Economics)โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Public key infrastructure (Computer security)โครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Infrastructureโครงสร้างพื้นฐาน, Example: ระบบพื้นฐานการขนส่ง เช่น ถนน ทางรถไฟ สนามบิน การสื่อสาร โทรคมนาคม เป็นต้น อุตสาหกรรมหลัก และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศหนึ่ง โครงสร้างพื้นฐานจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
infrastructureinfrastructure, โครงสร้างพื้นฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
National Spatial Data Infrastructureโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศระดับประเทศ, Example: NSDI หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศระดับประเทศ หมายถึง ระบบเครือข่าย Internet/Intranet ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านภูมิสารสนเทศ (Web mapservice) เพื่อวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย ระบบเครือข่ายให้บริการข้อมูล (Clearinghouse) ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (Fundamental geographic data set) ฐานข้อมูลคำอธิบายข้อมูล (Metadata) มาตรฐาน (Standard) และความร่วมมือ (Partnership) ระหว่างหน่วยงานต่างๆ การพัฒนาระบบฯ ไม่ใช่การสร้างฐานข้อมูลส่วนกลาง แต่เพื่อการสร้างระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลต่างๆ ให้สามารถบริการข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยระบบฯ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงและบำรุงดูแลรักษาโดยหน่วยงานหลักของรัฐบาลและผู้ให้บริการข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้งานของระบบได้ตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We need a proper infrastructure.เราต้องการโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมบูรณ์ Mandala (2009)
The embryonic cells of a blue shark can be injected between the vertebrae to form an infrastructure matrix that facilitates neural transmission.เซลส์ตัวอ่อน ของฉลามสีน้ำเงินถูกฉีดเข้าไประหว่างกระดูกสันหลัง ไปสร้างเนื้อเยื่อโครงสร้างพื้นฐาน The Predator in the Pool (2010)
Fortunately, Thomas has made a lot of progress in creating the infrastructure we'll need to get us back home, and I will be taking over that effort from now on.ยังดีที่ โธมัสได้ก้าวหน้าไปหลายอย่าง ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเราจะต้องใช้ในการนำพวกเรากลับบ้าน และฉันจะรับช่วงต่อ Your World to Take (2010)
Some of you will be taken to the portal array's location to finish the infrastructure.บางคนจะถูกพาตัวไปที่สถานที่สร้างทางเข้า เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน Turnabout (2011)
They'll need land, food, infrastructure.พวกเขาจะต้องการที่ดิน อาหาร โครงสร้างพื้นฐาน You Bury Other Things Too (2011)
US intelligence officials are growing more and more concerned that foreign operatives are surveilling computer systems that control America's infrastructure.ต่างชาติกำลังจับตาระบบคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของอเมริกา Red Dawn (2012)
Other parts of the infrastructure.หรือไม่ ก็ โครงสร้างพื้นฐาน อย่างอื่น Matter of Time (2012)
Construction standards aren't what they were during the Inquisition.โครงสร้างพื้นฐาน มันไม่ใช่อย่างที่มันเป็น ระหว่างการสืบสวน A Little Slice of Kevin (2012)
The samples from the cases that I collected, including your mom's, indicate that the L2 capsids are targeting changes in the basic structure of the DNA.ตัวอยางจากคดีต่างๆที่ผมรวบรวมไว้ รวมถึงคดีของแม่คุณด้วยระบุว่านั่นคือ L2แคปซิด ที่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของDNA Bridesmaid Up! (2012)
- Education, food, health care and infrastructure in the Middle East.- การศึกษา, อาหาร, การดูแลสุขภาพและโครงสร้างพื้นฐานในตะวันออกกลาง White House Down (2013)
We've got the basic build.เราสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้ว The Grey Hat (2014)
Ms. strand, you have just removed from service one of the core pieces of the United States technology infrastructure.มิสสแตรนด์ คุณเพิ่ง แยกหนึ่งในชิ้นส่วนหลัก ของโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยี ของสหรัฐฯ ออกจากการให้บริการ Athens (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โครงสร้างพื้นฐาน[khrōngsāng pheūnthān] (n, exp) EN: infrastructure ; basic structure ; substructure ; foundation ; basis  FR: infrastructure [ f ] ; structure de base [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiber(n) ลักษณะสำคัญ, See also: โครงสร้างพื้นฐาน
fibre(n) ลักษณะสำคัญ, See also: โครงสร้างพื้นฐาน, Syn. fiber
frame(n) โครงสร้างพื้นฐาน, See also: โครงสร้าง, Syn. scaffold, structure
infrastructure(n) โครงสร้างพื้นฐาน, See also: ระบบพื้นฐาน, Syn. foundation, basic structure, base
texture(n) การจัดองค์ประกอบ, See also: โครงสร้างพื้นฐาน, Syn. composition

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top