Search result for

*fur*

(787 entries)
(0.8342 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fur, -fur-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fur[N] ขนสัตว์, Syn. fleece, pelt, peltry
fur[N] ผ้าขนสัตว์, See also: เสื้อผ้าที่ทำด้วยขนสัตว์
fur[N] สิ่งที่ดูเหมือนขนสัตว์
furl[VI] ม้วน, See also: ห่อ, หุบ, พับ
furl[VT] ม้วน, See also: ห่อ, หุบ, พับ, Syn. fold up, roll up
furl[N] สิ่งที่เป็นม้วน หรือเป็นพับ
furl[N] การพับ, See also: การม้วน
fury[N] ความโกรธจัด, See also: ความเดือดดาล, Syn. furiousness, rage, wrath
furor[N] ความเกรี้ยวกราด, See also: ความโกรธเกรี้ยว, Syn. fury, madness, rage
fur up[PHRV] ตกแต่งด้วยขนสัตว์
furrow[N] ร่องดิน (ทางเกษตรกรรม), Syn. groove, rut
furrow[VT] ทำให้เป็นร่อง, See also: ทำให้เกิดร่องขึ้น
furrow[N] รอยย่น (บนหน้าผาก)
sulfur[N] ธาตุกัมมะถัน
unfurl[VT] คลี่ออก, See also: ทำให้กางออก, คลี่ออกจากที่ม้วนอยู่, Syn. unfold, Ant. furl
unfurl[VI] คลี่ออก, See also: ทำให้กางออก, คลี่ออกจากที่ม้วนอยู่, Syn. unfold, Ant. furl
furious[ADJ] ซึ่งโกรธจัด, See also: ซึ่งโกรธแค้น, ซึ่งโกรธมาก, ซึ่งมีอารมณ์รุนแรงมาก, Syn. infuriated, mad, raging, Ant. calm, placid, serene
furlong[N] มาตรการวัดระยะทางซึ่งมีค่าเท่ากับ 220 หลา
furnace[N] เตาหลอม
furnish[VT] ตกแต่ง, See also: ประดับด้วย
furnish[VT] จัดหาให้ (คำทางการ), Syn. equip, provide, supply
further[ADJ] ซึ่งเพิ่มเข้ามา, See also: ซึ่งเสริม, ซึ่งเพิ่มเติม, Syn. additional, more
further[ADV] มากขึ้น, See also: เพิ่มขึ้น
further[VT] สนับสนุน, See also: ส่งเสริม
furtive[ADJ] ซึ่งลับๆ ล่อๆ, Syn. sneaking, stealthy, surreptitious, Ant. forthright, straightforward
coiffure[VT] จัดแต่งทรงผม, Syn. coif
coiffure[N] ทรงผม, Syn. hairstyle, hairdo, haircut
furlough[N] การพักงาน
bifurcate[VT] แบ่งเป็นสองส่วน
furnished[ADJ] ซึ่งมีเครื่องเรือนพร้อม, See also: ซึ่งตกแต่งแล้ว, Syn. equipped, well-appointed
furniture[N] เครื่องเรือน, See also: เครื่องตกแต่งบ้าน, เฟอร์นิเจอร์
furtively[ADV] อย่างลับๆ ล่อๆ, Syn. sneakingly, stealthily, surreptitiously, Ant. forthright, straightforward
infuriate[VT] ทำให้โกรธ, See also: ทำให้ขุ่นเคือง, Syn. madden, provoke, enrage
refurbish[VT] ทำใหม่, See also: ตกแต่งใหม่, ขัดสีขัดเงาให้ดูใหม่, Syn. clean up, overhaul, repairq
refurbish[VT] ขัดให้เงามันอีก, See also: ขัดใหม่
unfurling[N] การคลี่ออก
fur burger[SL] ช่องคลอด
furbish up[PHRV] ขัดจนขึ้นเงา, See also: ทำให้ดูใหม่เอี่ยม, ทำให้น่าดู
furbish up[PHRV] ทำใหม่, See also: เปลี่ยนใหม่
furnish to[PHRV] เปิดโอกาสให้กับ, See also: จัดหาให้กับ
go further[PHRV] เดินทางไปไกลกว่านี้, See also: ไปไกลกว่านี้
infuriated[ADJ] กราดเกรี้ยว, See also: โมโห, Syn. angry, furious, enraged
desulfurize[VI] แยกสารประกอบซัลเฟอร์ออกไป
desulfurize[VT] แยกสารประกอบซัลเฟอร์ออกไป
furthermore[ADV] นอกจากนี้, See also: ยิ่งกว่านี้, มากไปกว่านี้, Syn. besides, in addition, moreover
furthermost[ADJ] ไกลที่สุด, Syn. farthest, furthest
unfurnished[ADJ] ที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์, Ant. furnished
furnish with[PHRV] ตกแต่งด้วย
sulfuric acid[N] กรดซัลฟูริก
make the fur fly[IDM] ต่อสู้กัน, See also: โต้เถียงกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coiffure(ควาเฟอ') {coiffured,coiffuring,coiffures} n.,วิธีการแต่งผม,แบบทรงผม,ที่สวมศีรษะ,ที่คลุมศีรษะ vt. แต่งผม
frankfurter(แฟรงคฺ'เฟิร์ทเทอะ) ไส้กรอก,ไส้กรอกเยอรมัน, Syn. sausage
fur(เฟอร์) n. หนังขนสัตว์ละเอียดนิ่มและหนา,สัตว์จำพวกที่มีขนยาวและนิ่ม
furbelow(เฟอ'บะโล) n. จีบที่ขอบกระโปรง
furbish(เฟอ'บิช) vt. แต่งใหม่,ขัดสี,ขัดวาว,ทำให้ดูสดใส.
furcate(เฟอ'เคท) adj. เป็นง่าม,เป็นกิ่งก้านสาขา.vi. กลายเป็นง่าม,แบ่งออกเป็นกิ่งก้านสา-ขา., See also: furcation n., Syn. forked,branching
furfurn. การเกิดสะเก็ดบนผิวหนังเช่นขี้รังแค,ขี้รังแค -pl. furfures
furfuraceousadj. คล้ายรำข้าว,เป็นสะเก็ด
furious(ฟิว'เรียส) adj. เต็มไปด้วยความโกรธ,อารมณ์รุนแรง,รุนแรงมาก,บ้าระห่ำ,อลหม่าน., See also: furiously adv. furiousness n., Syn. angry,intense ###A. pleased,tame
furl(เฟิร์ล) vt. ม้วนแน่น,ม้วน,หุบ,ห่อ,รูด. vi. เป็นม้วน. n. การม้วน,การหุบร่มหรือมัด,การห่อปีก,สิ่งที่เป็นม้วน., See also: furlable adj. furler n.
furlongn. หน่วยระยะทาง220หลา
furlough(เฟอร์'โล) n. การลาพักงาน,การอนุญาตให้ลาพักงาน,การให้ออกจากงาน. vt. อนุญาตให้ลาพักงาน,ให้ออกจากงาน
furnace(เฟอร์'เนส) n. เตา,การทดสอบที่เข้มงวดที่สุด. vt. หลอมในเตา,เผาให้ร้อนในเตา.
furnish(เฟอร์'นิช) vt. จัดหา,จัดให้มี,ติดตั้ง,ให้., See also: furnisher n., Syn. present
furnishing(เฟอร์'นิชชิง) n. สิ่งที่จัดหามาให้,เครื่องติดตั้ง,เครื่องเรือน,เครื่องตกแต่งบ้าน
furniture(เฟอร์'นิเชอะ) n. เฟอร์นิเจอร์,เครื่องเรือน
furor(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
furore(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
furred(เฟอด) adj. ซึ่งมีขนสัตว์,ซึ่งทำด้วยขนสัตว์
furriery(เฟอ'รีเออรี) n. ธุรกิจการค้าขายหนังขนสัตว์,การทำเสื้อผ้าหนังขนสัตว์
furring(เฟอ'ริง) n. การหุ้มหรือปกคลุมด้วยขนสัตว์,หนังขนสัตว์ที่ใช้หุ้ม,ซับในของหนังขนสัตว์,ไม้หนุน,เส้นหนุน,
furrow(เฟอ'โร) n. ร่อง,ร่องดิน,รอยย่น. vt. ทำให้เกิดร่อง,ทำให้เกิดรอยย่น. vi. เกิดเป็นร่องขึ้น,เป็นร่อง., See also: furrower n. furrowy adj., Syn. wrinkle,groove,line
furry(เฟอ'รี) adj. ทำด้วยหรือประกอบด้วยหนังขนสัตว์,มีขนยาว,ใส่หนังขนสัตว์,มีตะกอนก้นหม้อ., See also: furrily adv. furriness n.
further(เฟอ'เธอะ) adv. ต่อไป,ไกลออกไป,นานออกไป,นอกจากนี้. adj. ไกลกว่า,ขยายออกไปอีก,เพิ่มเติม,มากขึ้น. vt. ช่วยทำให้ก้าวไปข้างหน้า,ส่งเสริม,ผลักดัน,ก้าวหน้า., See also: furtherer n., Syn. farther
furtherance(เฟอ'เธอะเรินซฺ) n. การก้าวต่อไปข้างหน้า,การส่งเสริม,การผลักดัน, Syn. advancement,drive
furthermoreadj. นอกจากนี้,มากกว่านี้,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, Syn. further
furthermostadj. ไกลที่สุด
furthest(เฟอ'ธิสทฺ) adj.,adv. คุณศัพท์เปรียบเทียบของfurther, Syn. farthest
furtive(เฟอ'ทิฟว) adj. ลึกลับ,ลับ ๆ ล่อ ๆ ,แอบแฝง,มีนัย,มีเล่ห์กระเท่ห์., See also: furtively adv. furtiveness n., Syn. covert
furuncle(เฟอ'รังเคิล) n. ผี., See also: furuncular,furunculous adj.
fury(ฟิว'รี) n. ความโกรธ,ความโมโหร้าย,ความเดือดดาล,ความรุนแรง,ความดุเดือด,คนที่โมโหร้าย,คนที่ดุร้าย, Syn. rage,ferocity ###A. calm
infuriate(อินฟิว'ริเอท) vt. ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล. adj. โกรธ,เดือดดาล., See also: infuriation n., Syn. anger
sulfur(ซัล'เฟอะ) n. ธาตุกำมะถัน
unfurl(อันเฟิร์ล') vt.,vi. คลี่ออก,คลายออก,กางออก,เปิดออก,เปิดเผย,แสดง, Syn. unfold
unfurnished(อันเฟอ'นิ?ดฺ) adj. ไม่มีเครื่องเรือน,ไม่ได้ติดตั้ง,ไม่ได้จัดให้มี

English-Thai: Nontri Dictionary
BLAST blast furnace(n) เตาหลอมเหล็ก
coiffure(n) การแต่งผม,แบบผม,ทรงผม,ที่สวมศีรษะ
fur(n) ขนสัตว์,เสื้อผ้าขนสัตว์
furbish(vt) ขัดเกลา,ขัดสี,ขัด
furious(adj) โกรธ,บ้าระห่ำ,ทำเสีย,มีอารมณ์รุนแรง
furl(vt) พับเก็บไว้,หุบ(ร่ม),รูด(ม่าน),ม้วน(ธง)
furlong(n) หน่วยวัดความยาวเป็นเฟอร์ลอง
furlough(n) การอนุญาตให้ลาพัก,การลาพักงาน
furlough(vt) อนุญาตให้ลาพัก,ลาพัก,ให้ออกจากงาน
furnace(n) เตาไฟ,เตาหลอมโลหะ
furnish(vt) จัดหาให้,เตรียมให้,เปิดโอกาสให้,ติดตั้งให้
furnishings(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องเรือน,เครื่องตกแต่งบ้าน
furniture(n) เครื่องเรือน,เครื่องเฟอร์นิเจอร์,เครื่องตกแต่งบ้าน
furrier(n) ช่างทำเสื้อผ้าขนสัตว์,คนขายเสื้อผ้าขนสัตว์
furrow(vt) ไถคราด,ทำให้เป็นร่อง
furry(adj) นุ่มอย่างขนสัตว์,มีขนยาว
further(adj) มากขึ้น,ไกลกว่า,ขยายออกไปอีก
further(adv) ห่างออกไป,ไกล,ไกลห่าง,ต่อไป,นอกจากนี้
further(vt) ส่งเสริม,ทำให้คืบหน้า,ต่อไป,ทำให้ก้าวหน้า,ผลักดัน
furtherance(n) ความคืบหน้า,ความก้าวหน้า,การส่งเสริม,การผลักดัน
furthermore(adv) ยิ่งกว่านั้น,ใช่แต่เท่านั้น,นอกจากนี้,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
furthest(adj) มากที่สุด
furthest(adv) ไกลที่สุด,ห่างที่สุด
furtive(adj) ทำแอบๆซ่อนๆ,ลอบทำ,ลับๆล่อๆ,ปกปิด,ลึกลับ,แอบแฝง,มีนัย
fury(n) ความโมโห,ความรุนแรง,ความหน้าเลือด,ความโกรธ,ความเดือดดาล
infuriate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล,ทำให้ขุ่นเคือง
unfurl(vt) คลี่ออก,คลายออก,กางออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plicated tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiosulfur; radioactive sulfur; radioactive sulphur; radiosulphurกำมะถันกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiosulphur; radioactive sulfur; radioactive sulphur; radiosulfurกำมะถันกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive sulfur; radioactive sulphur; radiosulfur; radiosulphurกำมะถันกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive sulphur; radioactive sulfur; radiosulfur; radiosulphurกำมะถันกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scurfy; furfuraceousเป็นขุย, มีขุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
scrotal tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
solar furnaceเตารังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
sulcated tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sulcus; furrow; grooveร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sulfur-mud pool; mud potพุโคลน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sulfurator; sulphuratorเครื่องอบควันกำมะถัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sulphurator; sulfuratorเครื่องอบควันกำมะถัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
art mobilier; furnishing artสังหาริมศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bifurcate-แยกสองง่าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bifurcate-สองง่าม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bifurcation๑. การแยกสองง่าม๒. จุดแยกสองง่าม๓. (ทันต.) จุดแยกสองราก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bifurcationจุดแยกสองราก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bifurcation ridgeสันจุดแยกสองราก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
boil; furuncleฝี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mud pot; sulfur-mud poolพุโคลน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
channelled; furrowed; groovedเป็นร่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cerebriform tongue; lingua plicata; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crocodile tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
grooved; channelled; furrowedเป็นร่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
grooved tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
groove; furrow; sulcusร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
furred tongueลิ้นฝ้าขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
furrow; groove; sulcusร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
furrowed; channelled; groovedเป็นร่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
furrowed tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
furuncle; boilฝี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Frankfort horizontal plane; Frankfurt horizontal planeระนาบแฟรงค์เฟิร์ต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Frankfurt horizontal plane; Frankfort horizontal planeระนาบแฟรงค์เฟิร์ต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fur of tongueฝ้าลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
furandi animus (L.)การมีเจตนาลักทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
furcate; forkedเป็นง่าม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
furcation๑. จุดแยกราก๒. ช่องรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
furcula-รูปง่าม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
furfuraceous; scurfyเป็นขุย, มีขุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
furnace brazingการแล่นประสานในเตาหลอม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
furnished dwellingที่อยู่อาศัยพร้อมเครื่องเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
furnishing art; art mobilierสังหาริมศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forked; furcateเป็นง่าม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fissured tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, grooved; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, plicated; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, scrotal; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, sulcated; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bamboo furnitureเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ [TU Subject Heading]
Bedroom furnitureเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องนอน [TU Subject Heading]
Electric furnacesเตาหลอมไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Frankfurtersไส้กรอกแฟรงค์เฟอเตอร์ [TU Subject Heading]
Furansฟิวแรน [TU Subject Heading]
Furcation defectsความวิการที่ง่ามรากฟัน [TU Subject Heading]
Furnacesเตาหลอม [TU Subject Heading]
Furnitureเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
Furniture designการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
Furniture industry and tradeอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
Furniture paintingการทำสีเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
Furniture workersคนงานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
Furniture, equipment, etcเฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือ [TU Subject Heading]
Garden ornaments and furnitureสิ่งตกแต่งสวนและเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
House furnishingsเครื่องตกแต่งภายในบ้าน [TU Subject Heading]
House furnishings industry and tradeอุตสาหกรรมเครื่องตกแต่งภายในบ้าน [TU Subject Heading]
Metallurgical furnancesเตาหลอมโลหะ [TU Subject Heading]
Office furnitureเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน [TU Subject Heading]
Rattan furnitureเฟอร์นิเจอร์หวาย [TU Subject Heading]
Rattan furniture industryอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์หวาย [TU Subject Heading]
Steel furnitureเฟอร์นิเจอร์เหล็ก [TU Subject Heading]
Used furnitureเฟอร์นิเจอร์ใช้แล้ว [TU Subject Heading]
Furnace เตาหลอม, เตาเผา [สิ่งแวดล้อม]
Sulfuric Acid (H2SO4) กรดกำมะถัน
ใช้มากในอุตสาหกรรม เช่น การทำปุ๋ย การผลิตสารประกอบพวก sulfate ต่างๆ อุตสาหกรรมหนัง ทำแผ่นดีบุก โลหะชุบ สิ่งทอ ทำสบู่ [สิ่งแวดล้อม]
PCDFs, Polychlorinated Dibenzofurans พีซีดีเอฟ
สารพิษอินทรีย์ซึ่งมักพบในแก๊สและเถ้าที่เกิด จากการเผาขยะ นิยมเรียกสั้นๆ ว่า ฟูแรนส์ [สิ่งแวดล้อม]
Furans ฟูเรนส์
ชื่อทั่วไปของโพลีคลอริเนเต็ด ไดเบนโซฟูแรน (Polychlorinated Dibenzofurans, PCDFS) [สิ่งแวดล้อม]
Furniture and fixturesเครื่องตกแต่งและติดตั้ง [การบัญชี]
Sulphur or Sulfurกำมะถัน (หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่ายาสุก) เป็นสารเคมีที่รู้จักกันดีในอุตสาหกรรมยาง เนื่องจากใช้เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของยาง ทำให้ยางเกิดการคงรูป มีลักษณะเป็นผลึกของแข็งสีเหลืองที่อุณหภูมิห้อง [เทคโนโลยียาง]
Amino Acids, Sulfur Containingกรดอะมิโนที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ, กรดอมิโนที่มีกำมะถัน [การแพทย์]
Aortic Bifurcationทางแยกของเส้นโลหิตแดงใหญ่เอออร์ต้า [การแพทย์]
Bifurcationการแยกออกเป็นสองง่าม,หน้าต่อง่าม,ง่ามแฉก,ข้อแยก,บริเวณแยกแขนง,เป็นแฉก [การแพทย์]
Bifurcation Alveolar Involvementเยื่อหุ้มรากฟันอักเสบ [การแพทย์]
Brow, Furrowedหน้าผากเป็นรอยย่น [การแพทย์]
Carbofuranคาร์โบฟูราน,คาร์โบฟิวแรน [การแพทย์]
Cefuroximeเซฟูโรไซม์,เซฟูร็อกซีม [การแพทย์]
Cerebroside Sulfuric Acid Esterเอสเทอร์ของเซเรโบรไซด์ของกรดกำมะถัน [การแพทย์]
Development, Furtherการปรับปรุงแผนงานล่วงหน้า [การแพทย์]
Ear Drops, Nitrofurazoneยาหยอดหู [การแพทย์]
Furadanฟูเรดาน [การแพทย์]
Furaltadoneฟูราลทาโดน [การแพทย์]
Furan Derivativesพวกฟูเรน [การแพทย์]
Furanoseฟิวราโนส [การแพทย์]
Furansฟิวแรน [การแพทย์]
Furazolidoneฟูราโซลิโดน [การแพทย์]
Furcationง่ามรากฟัน [การแพทย์]
Furcellaranเฟอเซลลาแรน [การแพทย์]
Furethrinฟูเรทริน [การแพทย์]
Furfuralเฟอร์ฟูรัล [การแพทย์]
Furnace Liningใช้บุเตา [การแพทย์]
Furnacesเตาหลอม,เตาเผา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Frankfurt (uniq ) ชื่อเมืองในประเทศเยอรมัน
furthermoreนอกจากนี้ เนื่องจากนโยบายบริษัท
Notice that setdiff is not symmetric. Further, note that we can calculate the comp[ไทย] (n vi vt aux. verb adj adv conj pron. phrase abbrev uniq ) ภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sentence:Strafurteil: A Game of Checkers (1997)
Terrible.Furchtbar. He Is Risen (2001)
Fear.Furcht. Tropical Malady (2004)
Olafur?ÓlafurEpisode #1.8 (2007)
But--but if you look further down my application,แต่.. แต่ถ้าคุณลองอ่านประวัติผมอย่างละเอียดแล้ว New Haven Can Wait (2008)
Okay, before we go any further...โอเค... . ก่อนที่เราจะมีอะไรไปมากกว่านี้ New Haven Can Wait (2008)
No furniture-- you did the right thingนายทำถูกแล้ว There Might be Blood (2008)
I doubt she's hiding under the furniture.ฉันพนันได้ว่า เธอคงกำลังซ่อนอยู่ใตเฟอร์นิเจอร์ Odyssey (2008)
We're refurnishing.เราจัดเฟอร์นิเจอร์ใหม่ Adverse Events (2008)
You're spending almost $100,000 on furniture?คุณใช้เงินเกือนแสนเหรียญ\ เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะ Adverse Events (2008)
Looks like she builds her own furniture.ดูเหมือนเธอจะทำเฟอร์นิเจอร์ใช้เอง Emancipation (2008)
She builds her own furniture.เธอทำเครื่องเรือนใช้เอง Emancipation (2008)
What does her furniture look like?เฟอร์นิเจอร์ที่เธอทำดูเหมือนอะไร Emancipation (2008)
What further evidence do you require of the Jedi's weakness?ฝ่าบาทยังต้องการข้อพิสูจน์อื่นใดอีก เกี่ยวกับความอ่อนแอของเจได? Ambush (2008)
We've had no further contact with General Plo Koon.เราขาดการติดต่อกับอาจารย์โพล คูน Rising Malevolence (2008)
Anakin, the Council is furious.อนาคิน สภาโกรธเจ้ามาก Rising Malevolence (2008)
How much further is it?อีกไกลมั้ย? The Moment of Truth (2008)
Keep out of sight and stand by for further orders.กำบังตัวไว้เและรอฟังคำสั่ง Lair of Grievous (2008)
Maybe we should investigate further.เราน่าจะสืบสวนเพิ่มเติม To Kill the King (2008)
Let's investigate this furtherพาไปสอบสวน Iljimae (2008)
I have to go further away from here!ข้าต้องไปให้ไกลจากที่นี่! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
We're lucky that guy didn't take it any further.เราโชคดีที่เขาไม่ได้อะไรไป Heartbreak Library (2008)
There's a better place a bit further ahead.มันเป็นที่ดีที่จะก้าวต่อไป Heartbreak Library (2008)
Machines have evolved infinitely further in the past 200 years.แต่พวกจักรกลพัฒนาไม่หยุดยั้งตลอดช่วง 200 ปีที่ผ่านมา Babylon A.D. (2008)
When I couldn't go any further,แล้วฉันก็ไมต่อไม่ได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I could walk further and faster.ผมเดินได้ไกลขึ้นและเร็วขึ้น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
We didn't have a stick of furniture.พวกเราไม่ใช้เฟอรนิเจอร์บิวอินเลย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Even the most heroic heroes in China, the Furious Five, bowed in respect to this great master.แม้แต่วีรบุรุษแห่งแผ่นดินจีน ห้าผู้พิทักษ์ ยังต้องก้มหัวให้กับอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่นี้ Kung Fu Panda (2008)
The Furious Five!จอมดุดัน ทั้งห้า Kung Fu Panda (2008)
Yeah, the Furious Five!เย้ Kung Fu Panda (2008)
The Furious Five!โอ้ จอมดุดันทั้งห้า Kung Fu Panda (2008)
- Fat? - Fur. I was going to say fur.ขน ข้าพูดว่าขน Kung Fu Panda (2008)
I'm picking up some furniture in Silverton. I could use a hand.ฉันแค่จะไปขนเฟอร์นิเจอร์ ที่ซิลเวอร์ตัน ฉันอยากได้คนช่วย The Lazarus Project (2008)
It was incredible. I think it'll seem more fun the further we are from it.มันช่างวิเศษ ชั้นว่าเราจะต้องสนุกมากกว่า ที่ที่เราจากมานะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
No. Stay tuned for further bulletins.ดังนั้นเราคงต้องรอกันต่อไป Day of the Dead (2008)
Dok Sa will be infuriated.ด็อกซาจะต้องโกรธมาก. Episode #1.5 (2008)
Looks just like the fur of little chicks.ดูเหมือนขนของลูกไก่ ตัวน้อยๆ Episode #1.8 (2008)
If Janice intends to develop further in Korea...ถ้าเจนนิสตั้งใจจะพัฒนามากยิ่งขึ้นในเกาหลี... Episode #1.8 (2008)
Even if it this goes further...แม้ว่า เรื่องจะดำเนินไปไกลกว่านี้.. Episode #1.9 (2008)
Now, ahem, it is brilliant as it is infuriating.มันเป็นความฉลาด พอๆ กับน่าหงุดหงิด Body of Lies (2008)
Left Marley at their house to go to Disney World. Had to buy 'em new baby furniture.ทิ้งมาร์ลีย์ไว้กับบ้านเพื่อไปเที่ยวดิสนีย์เวิร์ลด์ ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กให้พวกเค้าใหม่ Marley & Me (2008)
Now finally, we do not allow Marley to get up on any piece of furniture... chew on anything except his toys.และอย่างสุดท้าย เราไม่อนุญาตให้มาร์ลีย์ -ขึ้นไปบนเฟอร์นิเจอร์ เพื่อไปแทะอะไรก็ตาม, ยกเว้นของเล่นของมัน Marley & Me (2008)
It further stipulates that the police were right in sending you here for observation and it absolves them of all responsibility;และตำรวจก็ทำถูกแล้ว ที่ส่งคุณมาที่นี่ สำหรับการรักษา และมันจะไม่ได้ทำให้คุณลำบาก Changeling (2008)
No further questions;หมดคำถามแล้วครับ Changeling (2008)
You must be furious.จะบ้าหรือ ? Quantum of Solace (2008)
And then further down, Dr. Kissinger and their foreign minister, well, you're getting the picture now.แ้ล้วต่อมา ดร.คิสซิงเกอร์ และรัฐมนตรีต่างประเทศ เราก็ไปถ่ายรูปกัน Frost/Nixon (2008)
The Smith family requested that the furniture be put back in place.ทางครอบครัวสมิธต้องการให้เราย้าย เครื่องเฟอร์นิเจอร์กลับไปที่เดิม Frost/Nixon (2008)
You open that scab, there's a hell of a lot of things that we just feel that it would be very detrimental to have this thing go any further.นายกำลังเปิดสะเก็ดแผลเก่า นรกจริงมีอะไรเยอะไปหมด เราเพียงรู้สึกว่ามันอาจ ก่อให้เกิดอันตรายเสียหาย มีสิ่งนี้ ต่อไปภายหน้า Frost/Nixon (2008)
would you go further than "mistakes"?ท่านจะขยายความให้มากกว่า "ความผิดพลาด" ได้ไหม? Frost/Nixon (2008)
Such a heavy storm, further more with a black out.พายุเข้าหนักจริงๆ แถมไฟยังมาดับอีก Ponyo (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
furAmericans called frankfurters "dachshund sausages."
furMr Johnson is self-employed and deals in repairing furniture.
furHe is furious at what they have done to him.
furThe couple spent a lot of money on furnishing their house.
furMusic gives sound to fury, shape to joy.
furI polished up the floor and furniture.
furThe fury went out of her speeches.
furWith most of the arts, if you don't get the basics down properly then it is difficult to acquire further skills.
furThe cat's fur stood on end.
furThe warehouse was empty except for a piece of furniture.
furSulfur burns with a blue flame.
furIt was named after Frankfurt, a German city.
furA further reduction would make us go into the red.
furIn its home country of Germany, the hot dog was called the frankfurter.
furYou can get further details of our products from our internet site, http://www.jpgarden.com.
furTheir furniture was more aesthetic than practical.
furThe senator remained neutral in the furious controversy.
furIt's just a little further.
furDo you have any further questions to ask?
furWe used to compete furiously in college.
furA few years ago our room had little furniture in it.
furThis room is very small, so it is impossible to put more furniture in it.
furI bought three pieces of furniture.
furShe furnished the room with beautiful furniture.
furHe is rich enough to buy the furniture.
furYou were always a perfect 'super human' to an infuriating extent. And so that 'habit' actually was one of your cute ... or rather charm points.
furThe data in her paper serves to further our purpose.
furHe thought that there was no use no point in studying further in this field.
furHe bought a piece of furniture at the store.
furFurthermore, even after the company information session, we sometimes hold company tours.
furTo apply further analysis to documents and files matching the keywords and find the hidden truth is "knowledge".
furThere was little furniture in the room.
furShe is garbed in furs.
furI have nothing further to say.
furThere isn't much furniture in my room.
furShould he hear of your marriage, he will be furious.
furKeep that ace up your sleeve. If you're going to show it, have another even further up.
furThe room was crowded with furniture.
furI can afford no further delay.
furApply to the office for further details.
furThis block of apartments is a building that takes both the environment and health into consideration. From now on we want to further expand this system and knowhow.
furFor further information see page 16.
furDo you have anything further to say?
furFurther investigation will offer many opportunities to obtain more valuable knowledge of the ocean.
furHe is furious with anger.
furThe furniture was dusty.
furI ordered new furniture.
furThe sun furnishes heat and light.
furIn order to prevent a further drop of the Japanese currency, the Bank of Japan intervened in the market to support it at around 150 yen to the dollar.
furThere is little furniture in my house.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุเด็ดเผ็ดมัน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเดือดเลือดพล่าน, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันระหว่างเจ้าของพื้นที่เดิมกับผู้สมัครหน้าใหม่
ดุเดือดเลือดพล่าน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, unrestrained, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน, Example: ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโจมตีและตอบโต้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่าน
เต้นเป็นเจ้าเข้า[V] get angry, See also: flare up, rage, be furious, Syn. เต้นผาง, Example: ผมสาแก่ใจนักที่ข่าวนี้มันทำให้เขาเต้นเป็นเจ้าเข้า, Thai definition: อาการแสดงความโกรธ
ยิ่งขึ้น[ADV] more, See also: still more, even more, increasingly, further, Syn. เพิ่มขึ้น, Example: เมื่อเทคโนโลยีพัฒนายิ่งขึ้น ความเจริญก็เพิ่มมากขึ้นด้วย
เรียนต่อ[V] further study, See also: continue to study, Syn. ศึกษาต่อ, Example: ผมอยากไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น แต่ไม่มีคนรู้จักอยู่ที่นั่นเลย, Thai definition: เรียนเพิ่มเติมจากหลักสูตรที่เพิ่งสำเร็จมา
เฟอร์นิเจอร์[N] furniture, Syn. เครื่องเรือน, Example: การโยกย้ายเฟอร์นิเจอร์เป็นเรื่องที่ไม่สนุกและค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่, Count unit: ชิ้น, Notes: (อังกฤษ)
รอยตัด[N] indentation, See also: furrow, cut, dent, Example: เมื่อตัดกิ่งโป๊ยเซียนแล้ว ต้องใช้ปูนแดงป้ายที่บริเวณรอยตัด เพื่อป้องกันเชื้อรา, Count unit: รอย, Thai definition: เส้นหรือรอยยาวที่เกิดจากของมีคม
เต้นผาง[V] get angry, See also: flare up, rage, be furious, Syn. เต้นเป็นเจ้าเข้า, Example: เมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้การถึงกับเต้นผางรีบรุดเดินทางไปยังสถานีตำรวจ, Thai definition: อาการแสดงความโกรธ
ขึ้ง[V] be angry, See also: rage, be offended, be wrathful, be indignant, be annoyed, be furious, Syn. แค้น, เคือง, โกรธ, Example: หล่อนหึงสามีและขึ้งบิดาจนหน้ามืด
มิหนำซ้ำ[CONJ] moreover, See also: besides, furthermore, in addition, Example: นอกจากคุณจะไม่ได้รับการยอมรับแล้ว มิหนำซ้ำยังต้องโดนตำหนิอีกกระบุงโกย
ยิ่งกว่านั้น[CONJ] moreover, See also: furthermore, Syn. อีกทั้ง, Example: ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ยิ่งกว่านั้นยังมีแคลอรี่น้อยเหมาะกับคนที่ควบคุมน้ำหนัก
ริ้วรอย[N] wrinkle, See also: furrow, line, Example: ใบหน้าของเธอไม่มีเค้าความงามเหลืออยู่ นอกจากริ้วรอยที่แสดงถึงวันวัยที่ผ่านมา, Count unit: แห่ง, ที่
อนึ่ง[CONJ] in addition to, See also: furthermore, moreover, besides, for another thing, Example: อนึ่ง ความรักใคร่ยังช่วยให้คนเราได้รับความสุขความพอใจอีกด้วย, Thai definition: อีกอย่างหนึ่ง, อีกประการหนึ่ง
โทสะ[N] rage, See also: anger, wrath, fury, rampage, Syn. ความโกรธ, ความฉุนเฉียว, ความโมโห, Example: เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะบันดาลโทสะขึ้นมาเนื่องจากถูกครูผู้หญิงดุด่าจนทำร้ายเธอ
เดือดแค้น[V] be furious, See also: boil with anger, be resentful, be enraged, Syn. โกรธแค้น, แค้น, Example: เขารู้สึกเดือดแค้นแทนเจ้านายที่มาใส่ร้ายกันอย่างไม่มีมูลความจริง, Thai definition: โกรธหรือเจ็บใจอยู่ไม่หาย
โกรธจัด[V] rage, See also: be furious, go ballistic, go up to the wall, blow up, fly off the handle, seethe, storm, Syn. โกรธมาก, โมโห, ขุ่นเคือง, Example: เขาโกรธจัดจนอาจหักคอคนที่ทำให้เขาโกรธได้, Thai definition: การขุ่นเคืองใจอย่างแรงหรือไม่พอใจอย่างรุนแรง
ขัดเงา[V] polish, See also: burnish, furbish, shine, brighten, wax, Syn. ขัดมัน, Thai definition: ขัดถูให้เงา, ขัดถูให้วาว
ย่น[V] wrinkle, See also: pucker, crumple, crease, furrow, rumple, Syn. ยู่ยี่, ย่นยู่, ยับ, Example: ผ้ามันย่นขนาดนั้นใส่ได้เลยไม่ต้องรีดหรอก, Thai definition: หดร่นเข้าไปทำให้ไม่เรียบ เช่น ผ้าย่น
ย่น[V] wrinkle, See also: crumple, crease, furrow, Syn. เหี่ยวย่น, Example: ผิวหน้าของหล่อนย่นเป็นรอยเหมือนคนสักอายุ 70 เห็นจะได้, Thai definition: ร่นเป็นริ้วรอย เช่น หน้าย่น
ยั่ว[V] provoke, See also: infuriate, irk, irritate, aggravate, annoy, enrage, hassle, incense, Syn. ยั่วโมโห, กวนประสาท, กวนใจ, ก่อกวน, Example: เธอชอบไปยั่วเขาเดี๋ยวเขาก็โกรธให้จริงๆ แล้วจะมานั่งเสียใจ, Thai definition: พูดหรือทำให้กำเริบหรือโกรธ
เกิน[ADV] far, See also: too much, over, more, further, Syn. พ้น, เลย, Example: หญิงมีครรภ์ที่นั่งทำงานหน้าจอเกินกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีอัตราเสี่ยงต่อการแท้งลูกมาก, Thai definition: มากเกินไป
เกรี้ยว[ADV] angrily, See also: indignantly, wrathfully, irefully, furiously, Syn. โกรธเกรี้ยว, โกรธ, Example: ผมจากโนรีมาอย่างโกรธเกรี้ยว ในวันนั้นผมคิดว่าผมจะไม่ไปหาเธออีกแล้ว, Thai definition: อาการที่แสดงความโกรธอย่างยิ่ง
เกรี้ยวกราด[ADV] (scold) angrily, See also: furiously, indignantly, scoldingly, chidingly, Syn. กราดเกรี้ยว, Example: ผมลงมาจากชั้นบนของบ้านเมื่อได้ยินเสียงเด็กๆ ตวาดไล่กระต่ายอย่างเกรี้ยวกราด, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทาง พร้อมทั้งดุด่าว่ากล่าวอย่างรุนแรง ด้วยความโกรธ
ขึ้งเคียด[V] rage, See also: anger, be wrathful, be furious, frenzy, be irate, Syn. โกรธ, โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง, Example: ถ้าเธอยังขึ้งเคียดอยู่แบบนี้เราก็อย่าพึ่งคุยกันดีกว่า, Thai definition: โกรธอย่างชิงชัง, อารมณ์ไม่ดีเพราะโกรธเคืองมาก
ขัดเคือง[V] be indignant, See also: be annoy, be angry, resent, infuriate, Syn. ขุ่นใจ, ขุ่นเคือง, เคืองขัด, Example: วิภาขัดเคืองเจ้านายเธอมากที่ไม่ให้สองขั้น, Thai definition: รู้สึกโกรธเพราะถูกขัดใจ
คึก[ADV] impetuously, See also: furiously, spiritedly, clamorously, impulsively, Syn. คะนอง, คึกคะนอง, ลำพอง, ร่าเริง, ฮึกเฮิม, Ant. หงอย, Example: เด็กหนุ่มพวกนี้ทำงานคึกจริงๆ
แบ[V] open, See also: unfold, expand, unfurl, spread (out), Syn. กาง, แผ่, Ant. ปิด, พับ, Example: นักเรียนบางคนออกไปทานอาหารโดยแบหนังสือทิ้งไว้ที่โต๊ะเรียน, Thai definition: กางแผ่ออก
สิ่งประดับ[N] decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่ง, Example: เขากวาดสายตาไปรอบๆ ห้องโล่งที่ปราศจากสิ่งประดับตกแต่งใดๆ นอกจากโต๊ะเตี้ยกลางห้องตัวหนึ่งเท่านั้น
เครื่องประดับ[N] decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องตกแต่ง, สิ่งประดับ, Example: ประติมากรรมซึ่งแฝงอยู่กับศิลปกรรมอื่นๆ เป็นเครื่องประดับตกแต่งศิลปสถานและศิลปวัตถุให้เกิดคุณค่าความงาม, Count unit: ชิ้น, ชุด
เครื่องเรือน[N] furniture, See also: household furnishings, Syn. เครื่องตกแต่งบ้าน, เครื่องประดับบ้าน, Example: บ้านหลังนี้ให้เช่าโดยมีเครื่องเรือนพร้อมรถยนต์ โทรทัศน์ และตู้เย็น, Thai definition: เครื่องตกแต่งภายในเรือน เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้
เครื่องตกแต่ง[N] decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องประดับ, สิ่งประดับ, Example: เขาจัดประมูลวัตถุโบราณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รูปเคารพศิลปะ เครื่องประดับ เครื่องตกแต่ง และวัตถุมีค่าต่างๆ, Count unit: ชิ้น
แค้น[V] be angry, See also: be furious, rankle, be enraged, Syn. โกรธ, โกรธแค้น, โมโห, Example: ชาวบ้านแค้นพ่อค้าแม่ค้ามากที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงนี้, Thai definition: โกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย
แค้นใจ[V] be angry, See also: be furious, rankle, be enraged, Syn. แค้น, โกรธ, เจ็บใจ, โมโห, Example: พอนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไร ยังแค้นใจอยู่ไม่หาย, Thai definition: โกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย
มีเลศนัย[ADV] equivocally, See also: ambiguously, obscurely, mysteriously, furtively, slyly, Example: เขาจงใจพูดอย่างมีเลศนัย
มีเลศนัย[ADJ] equivocal, See also: mysterious, furtive, sly, suspicious, Example: เขาขยับแว่นตาสีดำที่ใส่อยู่สองสามครั้งเพื่อซ่อนแววตาอันมีเลศนัยเอาไว้
เป็นฟืนเป็นไฟ[ADV] furiously, See also: angrily, fiercely, Syn. รุนแรง, พลุ่งพล่าน, เต็มที่, มาก, Example: ถ้าถูกล้อเลียนเขาจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟทันที, Thai definition: โกรธฉุนเฉียว
ผลุบโผล่[ADV] furtively, See also: stealthily, Syn. ผลุบๆ โผล่ๆ, กะผลุบกะโผล่, Example: ฉันเห็นเขาชะเง้อผลุบโผล่ลับๆ ล่อๆ อยู่ตั้งนานแล้ว, Thai definition: อย่างทําบ้างไม่ทําบ้างไม่สม่ำเสมอ
ลอกแลก[ADJ] furtively, See also: fidgetingly, Syn. ล่อกแล่ก, Thai definition: แสดงอาการหลุกหลิก เหลียวซ้ายแลขวาอยู่ตลอดเวลา
ลักเค้า[V] imitate furtively, See also: copy someone's example furtively, plagiarize, Thai definition: ลอบทำเอาแบบอย่างเขา
ลับๆ ล่อๆ[ADJ] furtive, See also: stealthy, secret, sneaky, clandestine, Syn. ผลุบๆ โผล่ๆ, Example: ชายคนนั้นมีท่าทางลับๆ ล่อๆ ดูแล้วไม่น่าไว้วางใจ, Thai definition: ที่ไม่น่าไว้วางใจ
ล้างมือ[V] wash one's hands of something, See also: take no further responsibility, Syn. เลิก, Example: เขาบอกว่าจะล้างมือจากการเป็นมือปืนแล้ว, Thai definition: เลิกยุ่งเกี่ยวอีกต่อไป
วิโรธ[N] anger, See also: rage, fury, Syn. ความโกรธ, พิโรธ, พิโรธน์, โมโห
เดือด[V] be angry, See also: rage at/against, be furious, be wrathful, boil with anger, be in a rage, Syn. โกรธมาก, พลุ่งพล่าน, เดือดดาล, โกรธเกรี้ยว, เกรี้ยวกราด, ฉุนเฉียว, กราดเกรี้ยว, บันดาลโทสะ, กริ้ว, ฉุน, Example: คุณนายกำลังเดือดสาวใช้คนใหม่, Thai definition: โกรธอย่างรุนแรง
เดือดดาล[V] be furious, See also: be provoked, be annoyed, be exasperated, be enraged, be wrathful, boil with anger, burn wi, Syn. โกรธมาก, พลุ่งพล่าน, ดาลเดือด, เดือดแค้น, พิโรธ, โทสะ, โกรธเคือง, เดือด, ฉุนเฉียว, โกรธเกรี้ยว, เกรี้ยวกราด, Example: เขารู้สึกเดือดดาลที่ได้ยินคำพูดของแม่ยาย
ต่อไป[ADV] continually, See also: further, afterward, Syn. ต่อเนื่อง, Example: คนในสังคมไทยไม่มีการดิ้นรนเพื่อให้ตนเองไปสู่สภาพที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้คนที่จนก็ต้องจนต่อไปในขณะที่คนรวยกลับรวยขึ้นเรื่อยๆ
ยั่วยวน[V] enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ยั่วยวน[V] enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ตาขุ่นตาเขียว[ADV] angrily, See also: resentfully, furiously, with anger, Syn. โกรธจัด, Example: เธอมองเขาตาขุ่นตาเขียวหลังจากรอเขานาน 2 ชั่วโมง, Thai definition: แสดงอาการโกรธจัด, แสดงอาการไม่พอใจอย่างมาก
ตาขวาง[ADV] resentfully, See also: angrily, infuriatingly, Example: พ่อยืนตาขวางเมื่อเห็นชายหนุ่มมาส่งลูกสาวหน้าบ้าน, Thai definition: อย่างขุ่นเคือง, อย่างไม่พอใจ
ตาขวาง[ADV] resentfully, See also: angrily, infuriatingly, Example: พ่อยืนตาขวางเมื่อเห็นชายหนุ่มมาส่งลูกสาวหน้าบ้าน, Thai definition: อย่างขุ่นเคือง, อย่างไม่พอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up   FR: déplier ; déployer
แบบผม[n.] (baēp phom) EN: hairstyle ; hairdo ; coiffure   FR: coiffure [f] ; style de coiffure [m]
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmakkhī) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon   
ฉุนเฉียว[v. exp.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious   FR: être fâché ; être offensé
เดือด[v.] (deūat) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage   FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
แฟรังค์เฟิร์ต[TM] (Faērangfoēt) EN: Frankfurt   FR: Francfort
ฝี[n.] (fī) EN: abscess ; boil ; pock ; pustule ; furuncle   FR: abcès [m] ; pustule [f] ; furoncle [m] ; anthrax [m]
หายกัน[v.] (hāikan) EN: be quits with someone ; be even ; have no further obligations   FR: être quitte
ฮือ[v.] (heū) EN: furiously   
ฮอทดอก[n.] (høt-døk) EN: hot dog ; frankfurter ; frank ; wiener ; weenie   FR: hot dog [m]
กำมะถัน[n.] (kammathan) EN: sulphur ; sulfur (Am.)   FR: soufre [m]
การใช้ใบ[n.] (kān chaibai) EN: unfurling a sail ; unfolding a sail   
แค้นใจ[v.] (khaēnjai) EN: be angry ; be furious ; rankle ; be enraged   FR: être furieux ; être dépité ; enrager ; en vouloir à
ขโมยดู[v. exp.] (khamōi dū) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: regarder furtivement ; regarder à la dérobée
ครุภัณฑ์[n.] (kharuphan) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items   
ขัดเงา[v.] (khat-ngao) EN: polish ; burnish ; furbish ; shine ; brighten ; wax   FR: polir ; faire briller ; cirer
คาดโทษ[v. exp.] (khāt thōt) EN: warn of punishment for further wrongdoing   
ขยายใบเรือ[v. exp.] (khayāi bai reūa) EN: unfurl a sail   
ขึ้ง[v.] (kheung) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious   FR: être mécontent ; être en colère ; grogner
ขึ้งเคียด[v.] (kheungkhīet) EN: rage ; anger ; be wrathful ; be furious ; frenzy ; be irate   
คลี่[v.] (khlī) EN: spread out ; open ; unfold ; unfurl ; stretch   FR: déployer ; étendre ; ouvrir ; déplier ; dérouler
ขน[n.] (khon) EN: hair ; feather ; fur   FR: poil [m] ; plume [f]
ขนสัตว์[n.] (khonsat) EN: fur ; animal hair ; bristles   FR: pelage [f] ; fourrure [f] ; toison [f]
เครื่องประดับ[n.] (khreūang pradap) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory   FR: décoration [f] ; ornement [m]
เครื่องเรือน[n.] (khreūangreūoen) EN: furniture ; household furnishings   FR: mobilier [m] ; meuble [m]
ความโกรธ[n.] (khwām krōt) EN: anger ; wrath ; rage ; indignation ; fury   FR: colère [f] ; courroux [m] ; furie [f] ; rage [f] ; énervement [m] ; irritation [f] ; exaspération [f] ; agacement [m]
ความโมโห[n.] (khwām mōhō) EN: anger ; ire ; fury ; rage ; indignation ; ire [f] (vx)   FR: fureur [f[ ; furie [f] ; rage [f] ; ire [f]
เกิน[adv.] (koēn) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond   FR: trop
กราดเกรี้ยว[adj.] (krātkrīo) EN: furious ; enraged   
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended   FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater
โกรธจัด[v.] (krōtjat) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off   FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon
กรดกำมะถัน[n. exp.] (krot kammathan) EN: sulphuric acid = sulfuric acid (Am.)   FR: acide sulfurique [m]
โกรธขึ้ง[v.] (krōtkheung) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; be furious   
กรดสัลฟิวริก[n. exp.] (krot salfiūrik) EN: sulfuric acid   FR: acide sulfurique [m]
กวนโทสะ[v. exp.] (kūan thōsa) EN: irritate ; infuriate   FR: exaspérer ; exacerber ; horripiler
ลักลอบ[v.] (lakløp) EN: sneak ; smuggle   FR: passer en fraude ; entrer furtivement
ล้างมือ [v. exp.] (lāng meū) EN: wash one's hands of something ; take no further responsibility   FR: se laver les mains (de qqch.) ; se dégager de toute responsabilité
ลับ ๆ[adj.] (lap-lap) EN: furtive   
ลับ ๆ ล่อ ๆ[adj.] (lap-lap lø-lø) EN: snooping   FR: furtif ; discret
เข้าตา[X] (leūat khao tā) EN: in a rage ; infuriated   
เลย[adv.] (loēi) EN: further on ; beyond ; past   FR: outre ; au-delà
ลอบ[adv.] (løp) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily   FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
ลุกเป็นไฟ[v. exp.] (luk pen fai) EN: become infuriated ; be in turmoil   FR: s'emporter
โมโห[v.] (mōhō) EN: be angry ; lose one's temper ; be annoyed ; be in a fury   FR: être en colère ; se fâcher violemment ; s'emporter ; piquer une colère ; être furieux ; perdre son sang froid
โมโห[adj.] (mōhō) EN: angry ; furious   FR: furieux ; très fâché ; en rage
มองอย่างโกรธ[v. exp.] (møng yāng krōt) FR: regarder d'un air méchant ; regarder furieusement

CMU English Pronouncing Dictionary
FUR    F ER1
FURY    F Y UH1 R IY0
FURS    F ER1 Z
FURR    F ER1
FURIA    F Y UH1 R IY0 AH0
FUREY    F Y UH1 R IY0
FURBY    F ER1 B IY0
FURNO    F UH1 R N OW0
FURER    F Y UH1 R ER0
FURRH    F ER1
FURST    F ER1 S T
FURTH    F ER1 TH
FURSE    F ER1 S
FUROR    F Y UH1 R AO0 R
FURRY    F ER1 IY0
DUFUR    D AH0 F ER1
FURINI    F UH0 R IY1 N IY0
FURUTA    F ER0 UW1 T AH0
FURINO    F UH0 R IY1 N OW0
FURTAW    F ER1 T AO0
FURNEY    F ER1 N IY0
FURLOW    F ER1 L OW2
FURMAN    F ER1 M AE2 N
FURLAN    F ER1 L AH0 N
SULFUR    S AH1 L F ER0
FURBEE    F ER1 B IY2
FURASH    F Y ER0 AE1 SH
FURTAK    F ER1 T AH0 K
FURBER    F ER1 B ER0
FURROW    F ER1 OW0
UNFURL    AH0 N F ER1 L
FURRER    F ER1 ER0
FURUYA    F UH0 R UW1 Y AH0
FURNER    F ER1 N ER0
FURNAS    F ER1 N AH0 S
FURR'S    F ER1 Z
FURTADO    F UH0 R T AA1 D OW0
FURNESS    F ER1 N IH2 S
FURNARI    F UH0 R N AA1 R IY0
FURNACE    F ER1 N AH0 S
FURMARK    F ER1 M AA2 R K
FURLONG    F ER1 L AO2 NG
FURNISH    F ER1 N IH2 SH
FURFARO    F UH0 R F AA1 R OW0
FURTHER    F ER1 DH ER0
FURTICK    F ER1 T IH0 K
FURIOUS    F Y UH1 R IY0 AH0 S
FURCHES    F ER0 SH IY1 Z
FURLETT    F ER1 L AH0 T
FURRIER    F ER1 IY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fur    (n) (f @@1 r)
furl    (v) (f @@1 l)
furs    (n) (f @@1 z)
fury    (n) (f y u@1 r ii)
furor    (n) (f u r o1 r)
Furth    (n) (f @@1 th)
furls    (v) (f @@1 l z)
furry    (j) (f @@1 r ii)
furze    (n) (f @@1 z)
Erfurt    (n) (e@1 f @@ t)
furies    (n) (f y u@1 r i z)
furled    (v) (f @@1 l d)
furore    (n) (f y u1 r oo1 r ii)
furrow    (v) (f uh1 r ou)
unfurl    (v) (uh1 n f @@1 l)
furbish    (v) (f @@1 b i sh)
furious    (j) (f y u@1 r i@ s)
furling    (v) (f @@1 l i ng)
furlong    (n) (f @@1 l o ng)
furnace    (n) (f @@1 n i s)
furnish    (v) (f @@1 n i sh)
furores    (n) (f y u1 r oo1 r i z)
furrier    (j) (f @@1 r i@ r)
furrier    (n) (f uh1 r i@ r)
furrows    (v) (f uh1 r ou z)
further    (v) (f @@1 dh @ r)
furtive    (j) (f @@1 t i v)
unfurls    (v) (uh1 n f @@1 l z)
coiffure    (n) (k w aa1 f y u@1 r)
furbelow    (n) (f @@1 b i l ou)
furlongs    (n) (f @@1 l o ng z)
furlough    (n) (f @@1 l ou)
furnaces    (n) (f @@1 n i s i z)
furriers    (n) (f uh1 r i@ z)
furriest    (j) (f @@1 r i i s t)
furrowed    (v) (f uh1 r ou d)
furthers    (v) (f @@1 dh @ z)
furthest    (j) (f @@1 dh i s t)
unfurled    (v) (uh1 n f @@1 l d)
Frankfurt    (n) (f r a1 n k f @ t)
bifurcate    (v) (b ai1 f @ k ei t)
coiffures    (n) (k w aa1 f y u@1 z)
furbelows    (n) (f @@1 b i l ou z)
furbished    (v) (f @@1 b i sh t)
furbishes    (v) (f @@1 b i sh i z)
furiously    (a) (f y u@1 r i@ s l ii)
furloughs    (n) (f @@1 l ou z)
furnished    (v) (f @@1 n i sh t)
furnishes    (v) (f @@1 n i sh i z)
furniture    (n) (f @@1 n i ch @ r)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
降る[ふる, furu] (vt) (ฝน,หิมะ)ตก
古い[ふるい, furui] (adj) เก่า, เก่าแก่
鶏インフルエンザ[とりいんふるえんざ, toriinfuruenza] (n) โรคไข้หวัดนก
不利[ふり, furi] (adj) การเสียเปรียบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不倫[ふりん,furin, furin ,furin] นอกใจ,การเป็นชู้(ใช้กับผู้ที่สมรสแล้ว)
不倫[ふりん,furin, furin ,furin] (n adj ) นอกใจ,การเป็นชู้(ใช้กับผู้ที่สมรสแล้ว)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันกลับ English: to turn head
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันหลัง English: to look over one's shoulder
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: มองย้อนหลังไปในอดีต English: to look back
震える[ふるえる, furueru] Thai: สั่น English: to shiver
震える[ふるえる, furueru] Thai: สั่นไหว English: to quake
触れる[ふれる, fureru] Thai: สัมผัส
触れる[ふれる, fureru] Thai: รู้สึก English: to feel
振る[ふる, furu] Thai: โบก English: to wave
振る[ふる, furu] Thai: ใช้อำนาจ
フリー[ふりー, furi-] Thai: อิสระ English: free
溢れる[あふれる, afureru] Thai: ท่วมล้น
溢れる[あふれる, afureru] Thai: เจิ่งนอง English: to overflow
振り向く[ふりむく, furimuku] Thai: หันหน้า English: to turn one's face

German-Thai: Longdo Dictionary
Frankfurtเมืองแฟรงค์เฟิร์ท
Frankfurterชาวเมืองแฟรงค์เฟิร์ท , See also: Frankfurt
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแฟรงค์เฟิร์ต
dafürเพื่อสิ่งนั้น
für Ersteสำหรับตอนนี้
für(Präp.) เพื่อ เช่น Ich bin immer für dich da. ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเสมอ
sich für etw./jn. entscheiden(vi) |sich entschied, hat sich entschieden| ตัดสินใจเลือกสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
für/gegen jn./etw. stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ตัดสินใจในการออกเสียงหรือเลือกตั้งเพื่อหรือต่อต้านใครหรือสิ่งใด
jmdn./ etw. halten für (+A)คิดหรือเห็นว่าคนนั้นหรือของสิ่งนั้นเป็น เช่น Ich halte ihn für sehr vernünftig. ฉันคิดว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุผลมาก, See also: denken
sorgen für jmdn.(vi) |sorgte, hat gesorgt| ให้เงินเลี้ยงดู เช่น Er sorgt für seine ganze Familie. เขาเลี้ยงดูครอบครัวของเขาทั้งหมด
Abend für Abendเย็นแล้วเย็นเล่า, วันแล้ววันเล่า เช่น Abend für Abend wiederholen Radio und Fernsehen die Wahlspots der vier Präsidentschaftskandidaten. วิทยุและโทรทัศน์ถ่ายทอดโฆษณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ้ำไปซ้ำมา

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
furFur
furFur
Leistungsverzeichnis {n} für ausgeschriebene Bauleistungenใบประมาณราคา
refurbishment (n) การทำใหม่ , การทำให้เป็นของใหม่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Acarophobie {f}; Furcht vor Insekten oder -stichenacarophobia [Add to Longdo]
Achtelmeile {f}furlong [Add to Longdo]
Aufarbeitung {f}refurbishment [Add to Longdo]
Aufmachung {f}; Putz {m}furbelows [Add to Longdo]
Aufsehen {n}; Furore {f}furore [Add to Longdo]
Ausstattung {f}; Einrichtungsgegenstände {pl}furnishing [Add to Longdo]
Ausstattung {f}; Möbel {f}furniture [Add to Longdo]
Backofen {m}; heißer Raumfurnace [Add to Longdo]
Bauernmöbel {n}country furniture [Add to Longdo]
Begeisterungstaumel {m}furore [Add to Longdo]
Büromöbel {n}office furniture [Add to Longdo]
Ehrfurcht {f}reverence [Add to Longdo]
Ehrfurcht {f}; Scheu {f} (vor) | Ehrfurcht vor jdm. haben; jdn. fürchten | in Ehrfurcht erstarren; in Ehrfurcht erschauernawe (of) | to be in awe of sb.; to stand in awe of sb. | to be awestruck [Add to Longdo]
Ehrfurcht gebietendawe-inspiring [Add to Longdo]
Einrichtung {f}; Inneneinrichtung {f}furnishings; interior furnishings [Add to Longdo]
Einzelheit {f} | Einzelheiten {pl} | in den kleinsten Einzelheiten | in allen Einzelheiten | weitere Einzelheitendetail | details | in the minutest details | in explicit detail | further details [Add to Longdo]
Elektroofen {m}electric furnace [Add to Longdo]
Emaillierofen {m}; Farbenschmelzofen {m}enameling furnace; enamelling furnace [Add to Longdo]
Erregtheit {f}infuriation [Add to Longdo]
Falbel {f}; Faltensaum {m} | mit Falbeln besetzenfurbelow | to furbelow [Add to Longdo]
Fell {n} (gegerbt)fur [Add to Longdo]
Feuerprobe {f}; harte Prüfung {f}acid test; furnace [Add to Longdo]
Feuerung {f}; Heizkessel {m}furnace [Add to Longdo]
Flammenofen {m}reverbatory; reverbatory furnace [Add to Longdo]
Förderung {f} | Förderungen {pl}furtherance | furtherances [Add to Longdo]
Frankfurter (Wurst) [cook.]frankfurter; frankforter (sausage) [Add to Longdo]
Fuchspelz {m} | Fuchspelze {pl}fox fur | fox furs [Add to Longdo]
Furz {m}fart [Add to Longdo]
Furche {f}; Riffel {f}corrugation [Add to Longdo]
Furche {f}drill [Add to Longdo]
Furche {f} | Furchen {pl}furrow | furrows [Add to Longdo]
Furche {f}; Rille {f}glyph [Add to Longdo]
Furcht {f}; Schreck {m}; Befürchtung {f} | aus Furcht vorfear | for fear of [Add to Longdo]
Furcht {f}apprehensibility [Add to Longdo]
Furcht {f}dread [Add to Longdo]
Furcht haben vorto be afraid of [Add to Longdo]
Furcht einflößen; Ehrfurcht einflößen; einschüchtern | Furcht einflößend; Ehrfurcht einflößend; einschüchternd | Furcht eingeflößt; Ehrfurcht eingeflößt; eingeschüchtertto awe | awing | awed [Add to Longdo]
Furchtbarkeit {f}formidableness [Add to Longdo]
Furchtlosigkeit {f}fearlessness [Add to Longdo]
Furchtlosigkeit {f}intrepidity [Add to Longdo]
Furchtsamkeit {f}fearfulness [Add to Longdo]
Furchtsamkeit {f}timidity [Add to Longdo]
Furie {f} | Furien {pl}fury | furies [Add to Longdo]
Furier {m} [mil.] | Furiere {pl}forager | foragers [Add to Longdo]
Furnier {n} | Furniere {pl}veneer | veneers [Add to Longdo]
Furt {f} | Furten {pl}ford | fords [Add to Longdo]
Fußnote {f} | Fußnoten {pl} | mit Fußnote versehen | mit Fußnote versehendfootnote | footnotes; further description details | to footnote | footnoting [Add to Longdo]
Gabelkontakt {m}; geschlitzter Kontaktbifurcated contact [Add to Longdo]
Gabelung {f}; Abzweigung {f}bifurcation; crotch [Add to Longdo]
Getue {n}; Wirbel {m}; Umstände {pl} | ohne weiteres Aufhebensfuss; ado | with no further ado [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
癤(oK)[せつ, setsu] (n) (See お出来) furuncle [Add to Longdo]
GNPデフレーター[ジーエヌピーデフレーター, ji-enupi-defure-ta-] (n) GNP deflator [Add to Longdo]
SOx[エスオーエックス;ソックス, esuo-ekkusu ; sokkusu] (n) sulfur oxide (SO, SO2, etc.); sulphur oxide [Add to Longdo]
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL [Add to Longdo]
お古;御古[おふる, ofuru] (n) used article (esp. clothes) [Add to Longdo]
お風呂;御風呂[おふろ, ofuro] (n) (See 風呂) bath [Add to Longdo]
お風呂に入る[おふろにはいる, ofuronihairu] (exp,v5r) to take a bath [Add to Longdo]
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
この上[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further [Add to Longdo]
これより先[これよりさき, koreyorisaki] (exp) ahead; further on; beyond (this place) [Add to Longdo]
ごみ焼き炉[ごみやきろ, gomiyakiro] (n) incinerator; refuse furnace [Add to Longdo]
さえに[, saeni] (exp) furthermore; and another thing; even as [Add to Longdo]
その上(P);其の上[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P) [Add to Longdo]
その他にも[そのほかにも, sonohokanimo] (exp) in addition; furthermore; also [Add to Longdo]
そぼ降る[そぼふる, sobofuru] (v5r) to drizzle (rain) [Add to Longdo]
それ以上[それいじょう, soreijou] (exp) further; above; anymore [Add to Longdo]
に過ぎない[にすぎない, nisuginai] (exp) no more than; just; only; mere; goes no further than [Add to Longdo]
ひっつき虫;引っ付き虫[ひっつきむし, hittsukimushi] (n) (See くっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
ふらっと[, furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly [Add to Longdo]
ふらつき[, furatsuki] (n,adj-no,adv) lightheadedness; disorientation; wobbliness; staggering [Add to Longdo]
ふらつき感[ふらつきかん, furatsukikan] (n) lightheadedness; disorientation; wobbliness [Add to Longdo]
ふらつく[, furatsuku] (v5k,vi) to feel giddy; to totter; to stagger [Add to Longdo]
ふらふら(P);フラフラ[, furafura (P); furafura] (adj-na,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P) [Add to Longdo]
ふらり[, furari] (adv) aimlessly [Add to Longdo]
ふるい落とす;振るい落とす;ふるい落す;振るい落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to shake off [Add to Longdo]
ふるい落とす;篩い落とす;ふるい落す;篩い落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to sift out; to screen or eliminate (candidates) [Add to Longdo]
ふるえ音;震え音[ふるえおん, furueon] (n) {ling} trill [Add to Longdo]
ふれあい動物園;触れ合い動物園[ふれあいどうぶつえん, fureaidoubutsuen] (n) petting zoo [Add to Longdo]
ぼうぼう[, boubou] (adv-to,adv) (on-mim) burning vigorously; burning furiously [Add to Longdo]
[, mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P) [Add to Longdo]
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P) [Add to Longdo]
もっと[, motto] (adv) (on-mim) (some) more; even more; longer; further; (P) [Add to Longdo]
も一つ[もひとつ, mohitotsu] (exp) furthermore; adding to the above-mentioned [Add to Longdo]
わき目も振らずに;脇目も振らずに[わきめもふらずに, wakimemofurazuni] (exp) without looking aside; looking neither right nor left; wholeheartedly [Add to Longdo]
アークティックフラウンダー[, a-kuteikkufuraunda-] (n) Arctic flounder (Liopsetta glacialis, was Pleuronectes glacialis) [Add to Longdo]
アーク炉[アークろ, a-ku ro] (n) arc furnace [Add to Longdo]
アーバンファーニチャー[, a-banfa-nicha-] (n) urban furniture [Add to Longdo]
アイドルフラグ[, aidorufuragu] (n) {comp} idle flag [Add to Longdo]
アウトフロー[, autofuro-] (n) outflow [Add to Longdo]
アウロノカラメイランディ[, auronokarameirandei] (n) sulfurhead Aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara maylandi maylandi) [Add to Longdo]
アウロノカラヤコブフライベルギ[, auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly [Add to Longdo]
アクサンスィルコンフレックス;アクサンシルコンフレックス;アクサンツルコンフレックス(ik)[, akusansuirukonfurekkusu ; akusanshirukonfurekkusu ; akusantsurukonfurekkusu (ik)] (n) (See 曲折アクセント) circumflex accent (fre [Add to Longdo]
アクリフラビン[, akurifurabin] (n) acriflavine [Add to Longdo]
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[, asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish [Add to Longdo]
アサルトライフル[, asarutoraifuru] (n) assault rifle [Add to Longdo]
アジアアフリカ会議[アジアアフリカかいぎ, ajiaafurika kaigi] (n) Asian-African Conference (1955); Afro-Asian Conference [Add to Longdo]
アジアインフルエンザ[, ajiainfuruenza] (n) Asian influenza [Add to Longdo]
アズファーエンジェル[, azufa-enjieru] (n) (See アラビアンエンジェルフィッシュ) Arabian angelfish (Pomacanthus asfur) [Add to Longdo]
アドミッションフリー[, adomisshonfuri-] (n) free admission (wasei [Add to Longdo]
アフラトキシン[, afuratokishin] (n) aflatoxin [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiě, ㄑㄧㄝˇ, ] further; moreover [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge [Add to Longdo]
并且[bìng qiě, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ, / ] and; besides; moreover; furthermore; in addition [Add to Longdo]
丫巴儿[yā bā r, ㄧㄚ ㄅㄚ ㄖ˙, / ] fork (of a tree, road, argument etc); bifurcation; fork junction [Add to Longdo]
二氧化硫[èr yǎng huà liú, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄧㄡˊ, ] sulfur dioxide SO2 [Add to Longdo]
二话不说[èr huà bù shuō, ㄦˋ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄛ, / ] not saying anything further (成语 saw); not raising any objection; without demur [Add to Longdo]
亚硫酸[yà liú suān, ㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ, / ] sulfurous acid [Add to Longdo]
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, ] assistant; furniture; partner [Add to Longdo]
供给[gōng jǐ, ㄍㄨㄥ ㄐㄧˇ, / ] to furnish; to provide; supply (as in supply and demand) [Add to Longdo]
偷偷[tōu tōu, ㄊㄡ ㄊㄡ, ] stealthily; secretly; covertly; furtively; on the sly [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, / ] furniture; tool [Add to Longdo]
家具[jiā jù, ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ, / ] furniture; also written 家俱 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] tool; device; utensil; equipment; instrument; talent; ability; (classifier for devices, coffins, dead bodies); to possess; to have; to provide; to furnish; to state [Add to Longdo]
再者[zài zhě, ㄗㄞˋ ㄓㄜˇ, ] furthermore [Add to Longdo]
冶炼炉[yě liàn lú, ㄧㄝˇ ㄌㄧㄢˋ ㄌㄨˊ, / ] a furnace for smelting metal [Add to Longdo]
出炉[chū lú, ㄔㄨ ㄌㄨˊ, / ] to take out of the furnace; fresh out of the oven; fig. newly announced; recently made available [Add to Longdo]
分叉[fēn chà, ㄈㄣ ㄔㄚˋ, ] fork; bifurcation; to divide [Add to Longdo]
分岔[fēn chà, ㄈㄣ ㄔㄚˋ, ] bifurcation [Add to Longdo]
分岔理论[fēn chà lǐ lùn, ㄈㄣ ㄔㄚˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] bifurcation theory [Add to Longdo]
分歧[fēn qí, ㄈㄣ ㄑㄧˊ, ] difference (of opinion, position); bifurcation [Add to Longdo]
刘贵今[Liú Guì jīn, ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, / ] Liu Guijin (1945-), PRC diplomat, special representative to Africa from 2007, Chinese specialist on Sudan and the Darfur issue [Add to Longdo]
另外[lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ, ] additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore [Add to Longdo]
吹毛求疵[chuī máo qiú cī, ㄔㄨㄟ ㄇㄠˊ ㄑㄧㄡˊ ㄘ, ] lit. to blow apart the hairs upon a fur to discover any defect (成语 saw); fig. to be fastidious; nitpick [Add to Longdo]
[fū, ㄈㄨ, ] see 呋喃 furan or 呋喃西林 furacilinum [Add to Longdo]
呋喃[fū nán, ㄈㄨ ㄋㄢˊ, ] furan (furfuran, used in making nylon) [Add to Longdo]
呋喃西林[fū nán xī lín, ㄈㄨ ㄋㄢˊ ㄒㄧ ㄌㄧㄣˊ, 西] furacilinum [Add to Longdo]
喧哗与骚动[xuān huá yǔ sāo dòng, ㄒㄩㄢ ㄏㄨㄚˊ ㄩˇ ㄙㄠ ㄉㄨㄥˋ, / ] The Sound and the Fury (novel by William Faulkner 威廉·福克納 威廉·福克纳) [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, ] furrow in field, small drainage [Add to Longdo]
埃尔福特[Āi ěr fú tè, ㄞ ㄦˇ ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ, / ] Erfurt (German city) [Add to Longdo]
宜家[Yí jiā, ㄧˊ ㄐㄧㄚ, ] IKEA (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd), Scandinavian-style furniture store [Add to Longdo]
家俱[jiā jū, ㄐㄧㄚ ㄐㄩ, ] furniture [Add to Longdo]
家俱[jiā jù, ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ, ] furniture; variant of 傢俱|家具 [Add to Longdo]
[chà, ㄔㄚˋ, ] fork in road; bifurcation; branch in road, river, mountain range etc; to branch off; to turn off; to diverge; to stray (from the path); to change the subject; to interrupt; to stagger (times) [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] hydrosulfuryl [Add to Longdo]
复诊[fù zhěn, ㄈㄨˋ ㄓㄣˇ, / ] another visit to doctor; further diagnosis [Add to Longdo]
怒形于色[nù xíng yú sè, ㄋㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ㄩˊ ㄙㄜˋ, / ] to betray anger (成语 saw); fury written across one's face [Add to Longdo]
怒冲冲[nù chōng chōng, ㄋㄨˋ ㄔㄨㄥ ㄔㄨㄥ, / ] furiously [Add to Longdo]
怒火[nù huǒ, ㄋㄨˋ ㄏㄨㄛˇ, ] rage; fury; hot anger [Add to Longdo]
愈加[yù jiā, ㄩˋ ㄐㄧㄚ, ] all the more; even more; further [Add to Longdo]
折节读书[zhé jié dú shū, ㄓㄜˊ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄨˊ ㄕㄨ, / ] to start reading furiously, contrary to previous habit (成语 saw) [Add to Longdo]
提供[tí gōng, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ, ] to supply; to provide; to furnish [Add to Longdo]
摆设[bǎi shè, ㄅㄞˇ ㄕㄜˋ, / ] furnish and decorate (a room) [Add to Longdo]
摆设儿[bǎi shè er, ㄅㄞˇ ㄕㄜˋ ㄦ˙, / ] ornaments; furnishings [Add to Longdo]
改建[gǎi jiàn, ㄍㄞˇ ㄐㄧㄢˋ, ] to rebuild; to transform (a building); to refurbish [Add to Longdo]
暴怒[bào nù, ㄅㄠˋ ㄋㄨˋ, ] violent rage; fury [Add to Longdo]
暴跳如雷[bào tiào rú léi, ㄅㄠˋ ㄊㄧㄠˋ ㄖㄨˊ ㄌㄟˊ, ] stamp with fury; fly into a rage [Add to Longdo]
[gèng, ㄍㄥˋ, ] more; even more; further; still; still more [Add to Longdo]
最远[zuì yuǎn, ㄗㄨㄟˋ ㄩㄢˇ, / ] furthest; most distant; at maximum distance [Add to Longdo]
月孛[yuè bèi, ㄩㄝˋ ㄅㄟˋ, ] lunar apogee (point in the moon's orbit furthest from earth); imaginary heavenly body occupying the second focus of the moon's elliptic orbit; dark moon; Lilith [Add to Longdo]
棒硫[bàng liú, ㄅㄤˋ ㄌㄧㄡˊ, ] roll sulfur [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag [Add to Longdo]
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication [Add to Longdo]
インフラ[いんふら, infura] infrastructure [Add to Longdo]
インフラストラクチャ[いんふらすとらくちゃ, infurasutorakucha] infrastructure [Add to Longdo]
インフレアドインタフェース[いんふれあどいんたふぇーす, infureadointafe-su] infrared interface [Add to Longdo]
エラーフリー[えらーふりー, era-furi-] error free [Add to Longdo]
オーバーフロー[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing [Add to Longdo]
オーバーフロールート[おーばーふろーるーと, o-ba-furo-ru-to] overflow route [Add to Longdo]
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] overflow indication [Add to Longdo]
オーバフロー[おーばふろー, o-bafuro-] overflow (vs) [Add to Longdo]
オフライン[おふらいん, ofurain] offline, off-line [Add to Longdo]
オフラインストレージ[おふらいんすとれーじ, ofurainsutore-ji] offline storage [Add to Longdo]
オンザフライ印字装置[おんざふらいいんじそうち, onzafuraiinjisouchi] on-the-fly printer [Add to Longdo]
グラフ領域[ぐらふりょういき, gurafuryouiki] graph area [Add to Longdo]
コマンドフレーム[こまんどふれーむ, komandofure-mu] command frame [Add to Longdo]
コンフリクト[こんふりくと, konfurikuto] conflict (vs) [Add to Longdo]
テープフレーム[てーぷふれーむ, te-pufure-mu] tape row, tape frame [Add to Longdo]
データフロー[でーたふろー, de-tafuro-] data flow [Add to Longdo]
デバッグフラグ[でばっぐふらぐ, debaggufuragu] debug(ger) flag [Add to Longdo]
トラヒックフロー[とらひっくふろー, torahikkufuro-] traffic flow [Add to Longdo]
トラフィックフロー[とらふぃっくふろー, torafikkufuro-] traffic flow [Add to Longdo]
トラフィックフロー機密性[トラフィックフローきみつせい, torafikkufuro-kimitsusei] traffic flow confidentiality [Add to Longdo]
ネットワークインフラ[ねっとわーくいんふら, nettowa-kuinfura] network infrastructure [Add to Longdo]
ハーフライン[はーふらいん, ha-furain] halfline [Add to Longdo]
ハンドフリー[はんどふりー, handofuri-] handsfree [Add to Longdo]
パスフレーズ[ぱすふれーず, pasufure-zu] pass phrase [Add to Longdo]
パンフレット[ぱんふれっと, panfuretto] pamphlet [Add to Longdo]
ファイルフラグメンテーション[ふぁいるふらぐめんてーしょん, fairufuragumente-shon] file fragmentation [Add to Longdo]
フッロピーディスク[ふっろぴーでいすく, furropi-deisuku] floppy disk [Add to Longdo]
フライトデータレコーダー[ふらいとでーたれこーだー, furaitode-tareko-da-] flight data recorder [Add to Longdo]
フラクショナル[ふらくしょなる, furakushonaru] fractional [Add to Longdo]
フラクタル[ふらくたる, furakutaru] fractal [Add to Longdo]
フラクタル圧縮[フラクタルあっしゅく, furakutaru asshuku] fractal compression [Add to Longdo]
フラグ[ふらぐ, furagu] flag [Add to Longdo]
フラグシーケンス[ふらぐしーけんす, furagushi-kensu] flag sequence [Add to Longdo]
フラグレジスタ[ふらぐれじすた, furagurejisuta] flag register [Add to Longdo]
フラッシュメモリ[ふらっしゅめもり, furasshumemori] flash memory [Add to Longdo]
フラッディング[ふらっでいんぐ, furaddeingu] flooding [Add to Longdo]
フラットケーブル[ふらっとけーぶる, furattoke-buru] flat cable [Add to Longdo]
フラットディスプレイ[ふらっとでいすぷれい, furattodeisupurei] flat (screen) display [Add to Longdo]
フラットパネル[ふらっとぱねる, furattopaneru] flat panel (monitor, e.g.) [Add to Longdo]
フラットパネルディスプレイ[ふらっとぱねるでいすぷれい, furattopanerudeisupurei] flat panel display [Add to Longdo]
フラットパネルモニター[ふらっとぱねるもにたー, furattopanerumonita-] flat panel monitor [Add to Longdo]
フラットベットスキャナ[ふらっとべっとすきゃな, furattobettosukyana] flatbed scanner [Add to Longdo]
フラットベッド式プロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] flatbed plotter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不倫[ふりん, furin] unsittlich, unmoralisch [Add to Longdo]
不敵[ふてき, futeki] furchtlos, verwegen [Add to Longdo]
不良[ふりょう, furyou] schlecht [Add to Longdo]
付録[ふろく, furoku] Anhang, Nachtrag, Beilage [Add to Longdo]
危ぐ[きぐ, kigu] Befuerchtung, Besorgnis, Furcht [Add to Longdo]
古い[ふるい, furui] -alt [Add to Longdo]
古す[ふるす, furusu] abnutzen [Add to Longdo]
古巣すだち[ふるす, furusu] altes_Nest, altes_Heim [Add to Longdo]
古本[ふるほん, furuhon] antiquarisches_Buch [Add to Longdo]
古臭い[ふるくさい, furukusai] altmodisch, abgenutzt [Add to Longdo]
奮う[ふるう, furuu] kraftvoll_sein, lebhaft_sein, lebendig_sein [Add to Longdo]
奮って[ふるって, furutte] energisch, emsig, eifrig, herzlich [Add to Longdo]
富力[ふりょく, furyoku] Reichtum, Vermoegen [Add to Longdo]
履き古し[はきふるし, hakifurushi] abgetragene_Schuhe, abgetragene_Socken [Add to Longdo]
恐ろしい[おそろしい, osoroshii] furchtbar, furchterregend, schrecklich [Add to Longdo]
恐怖[きょうふ, kyoufu] Furcht, Schrecken, Grauen [Add to Longdo]
振り替え[ふりかえ, furikae] Ueberweisung [Add to Longdo]
振り返る[ふりかえる, furikaeru] sich_umdrehen, sich_umsehen, zurueckblicken [Add to Longdo]
振る[ふる, furu] schwingen, schuetteln [Add to Longdo]
気遣い[きづかい, kidukai] Angst, Furcht, Besorgnis [Add to Longdo]
浅瀬[あさせ, asase] Untiefe, Sandbank, -Furt [Add to Longdo]
浮浪[ふろう, furou] Landstreicherei, Vagabundieren [Add to Longdo]
[せ, se] Furche, Ackerfurche, Furchenruecken, Rippe (bei Geweben) [Add to Longdo]
畝間[うねま, unema] Raum_zwischen_Furchenruecken, Furche [Add to Longdo]
空恐ろしい[そらおそろしい, soraosoroshii] furchterregend [Add to Longdo]
臆病[おくびょう, okubyou] Furchtsamkeit, Feigheit [Add to Longdo]
[おそれ, osore] Furcht, Befuerchtung, Besorgnis [Add to Longdo]
触れる[ふれる, fureru] beruehren [Add to Longdo]
附録[ふろく, furoku] Anhang, Nachtrag, Beilage [Add to Longdo]
降る[ふる, furu] regnen, schneien [Add to Longdo]
震う[ふるう, furuu] schwingen, gedeihen [Add to Longdo]
震える[ふるえる, furueru] zittern, beben [Add to Longdo]
霜降り[しもふり, shimofuri] durchwachsen (Fleisch), schwarz-weiss_gesprenkelt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fur \Fur\, a.
   Of or pertaining to furs; bearing or made of fur; as, a fur
   cap; the fur trade.
   [1913 Webster]
 
   {Fur seal} (Zool.) one of several species of seals of the
    genera {Callorhinus} and {Arclocephalus}, inhabiting the
    North Pacific and the Antarctic oceans. They have a coat
    of fine and soft fur which is highly prized. The northern
    fur seal ({Callorhinus ursinus}) breeds in vast numbers on
    the Prybilov Islands, off the coast of Alaska; -- called
    also {sea bear}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fur \Fur\ (f[^u]r), n. [OE. furre, OF. forre, fuerre, sheath,
   case, of German origin; cf. OHG. fuotar lining, case, G.
   futter; akin to Icel. f[=o][eth]r lining, Goth. f[=o]dr,
   scabbard; cf. Skr. p[=a]tra vessel, dish. The German and
   Icel. words also have the sense, fodder, but this was
   probably a different word originally. Cf. {Fodder} food,
   {Fother}, v. t., {Forel}, n.]
   [1913 Webster]
   1. The short, fine, soft hair of certain animals, growing
    thick on the skin, and distinguished from the hair, which
    is longer and coarser.
    [1913 Webster]
 
   2. The skins of certain wild animals with the fur; peltry;
    as, a cargo of furs.
    [1913 Webster]
 
   3. Strips of dressed skins with fur, used on garments for
    warmth or for ornament.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. Articles of clothing made of fur; as, a set of furs
    for a lady (a collar, tippet, or cape, muff, etc.).
    [1913 Webster]
 
       Wrapped up in my furs.        --Lady M. W.
                          Montagu.
    [1913 Webster]
 
   5. Any coating considered as resembling fur; as:
    (a) A coat of morbid matter collected on the tongue in
      persons affected with fever.
    (b) The soft, downy covering on the skin of a peach.
    (c) The deposit formed on the interior of boilers and
      other vessels by hard water.
      [1913 Webster]
 
   6. (Her.) One of several patterns or diapers used as
    tinctures. There are nine in all, or, according to some
    writers, only six. --See Tincture.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fur \Fur\, v. t. [imp. & p. p. {Furred}; p. pr. & vb. n.
   {Furring}.]
   1. To line, face, or cover with fur; as, furred robes. "You
    fur your gloves with reason." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover with morbid matter, as the tongue.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) To nail small strips of board or larger scantling
    upon, in order to make a level surface for lathing or
    boarding, or to provide for a space or interval back of
    the plastered or boarded surface, as inside an outer wall,
    by way of protection against damp. --Gwill.
    [1913 Webster]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 fur
   pine; pine‐tree
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 fur
   thief; female thief
   thief
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top