Search result for

anger

(121 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anger-, *anger*
English-Thai: Longdo Dictionary
doubleganger(n) คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก , S. doppelganger, doppelgänger,
dangerous(adj) อันตราย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anger[VI] โกรธ, See also: โมโห, Syn. lose one's temper, forget oneself, get mad, Ant. calm
anger[N] ความโกรธ, See also: ความเคือง, Syn. rage, indignation, hot temper, Ant. calm, mildness
anger[VT] ทำให้โกรธ, See also: ยั่วโมโห, Syn. enrage, infuriate, madden, irritate, Ant. calm, soothe, placate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anger(แอง' เกอะ) n. ความโกรธ,โทสะ,ความฉุนเฉียว, ความ เจ็บปวด. -vt. ทำให้โกรธ, ทำให้ฉุนเฉียว -vi. โกรธ (wrath, ire)
bushrangern. คนที่อาศัยอยู่ในป่า,พราน,โจรที่อาศัยอยู่ในป่า, See also: bushranging n.
cliff-hangern. นวนิยายเป็นตอน ๆ ,ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู,
crapehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่เศร้าหมอง
crepehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่มีนิสัยฉุนเฉียว
danger(เดน'เจอะ) n. อันตราย,ภัย,ความไม่ปลอดภัย, Syn. peril
dangerous(เดน'เจอรัส) adj. อันตราย,เป็นภัย,ไม่ปลอดภัย, See also: dangerousness n. ดูdangerous, Syn. risky
dog in the mangern. คนเห็นแก่ตัว
endanger(เอนเดน'เจอ) vt. ทำให้เกิดอันตราย, See also: endangerment n. การทำให้เกิดอันตราย, Syn. imperil
gangern. หัวหน้ากรรมกร,หัวหน้าคนงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
anger(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,โทสะ
danger(n) อันตราย,ภัย,ภยันตราย,ความไม่ปลอดภัย
dangerous(adj) มีอันตราย,ไม่ปลอดภัย,เป็นภัย,เป็นอันตราย,น่ากลัว
endanger(vt) ทำให้เป็นภัย,ทำให้เป็นอันตราย
ganger(n) หัวหน้าคนงาน,หัวหน้ากรรมกร
manger(n) รางใส่อาหารสัตว์
ranger(n) คนเฝ้าป่า,ตำรวจท้องถิ่น,ผู้ท่องเที่ยวไป
stranger(n) คนแปลกหน้า,คนต่างแดน,คนต่างถิ่น,ชาวต่างประเทศ
tangerine(n) ส้มเขียวหวาน,ส้มจีน,สีส้มอมแดง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angerความโกรธ [TU Subject Heading]
Angerความโกรธ, โกรธ, อารมณ์โกรธ [การแพทย์]
Anger and Rageโกรธรุนแรง [การแพทย์]
Anger Reaction, Excessiveอารมณ์โกรธเกินควร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wanting to work out all their anger towards menความอยากรู้อยากลองของพวกหล่อนยั่วโมโหผู้ชายไปทั่ว New Haven Can Wait (2008)
My life, it's always been about pain, and anger, and disappointment, never about love.ตลอดชีวิตฉัน.. มันมีแต่ ความเจ็บปวด ความแค้นเคือง และความผิดหวัง Joy (2008)
He blurted some things in the heat of anger.พ่อก็แค่อารมณ์เสียไปหน่อยแล้วก็หลุดปากพูดคำเหล่านั้นออกมา Scandal Makers (2008)
The people's anger towards the king will increase.ประชาชนต่างจะยิ่งโกรธแค้นพระราชามากยิ่งขึ้น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
In this world there's enough poverty and frustration and anger and passion.ในโลกนี้ มีความยกจนและเลวร้ายต่างๆ มากพอแล้ว Body of Lies (2008)
That'll dissipate some of the anger.มันช่วยลดความโกรธได้นิดหน่อย Marley & Me (2008)
But today, I would also like to look back... look back on our 4 years here at Buffalo Glenn High School... looking back not with anger... but with no regrets.แต่วันนี้ ผมอยากจะ มองย้อนกลับไป มองย้อนไปเมื่อ 4ปีที่เราอยู่ที่นี้ บัฟฟาโร่ เกร็น ไฮสคูล ไม่ได้มองกลับไปด้วยความโกรธ... I Love You, Beth Cooper (2009)
With fear and pain and anger.กับความกลัว ความเจ็บปวด ความโกรธ Chapter Ten '1961' (2009)
I said to you in anger.ที่ฉันพูดออกไปตอนโมโห Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Then I realized... it starts with a seed of anger.ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว... มันเริ่มจากเมล็ดของความโกรธ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
For a long time, I carried so much pain and anger it was actually destroying their memory.เป็นเวลานานแล้ว ที่ต้องทนแบกรับความเจ็บปวดนี้เอาไว้ ทุกวันนี้ชั้นจึงพยายามใช้ชีวิตในส่วนที่เหลือแทนพวกเขา The Final Destination (2009)
I desire therefore, that everywhere men should lift up holy hands in prayer without anger or disputing.อย่าฆ่ามัน! Agora (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
angerA frown may express anger or displeasure.
angerA man who angers easily should learn to count to ten - it calms trouble like pouring oil on troubled waters.
angerAnger caused him to tremble.
angerAnger deprived him of his reason.
angerAnger is a form of madness.
angerAnger is an energy.
angerAnger showed on his face.
angerA soft answer is a specific cure of anger. [Proverb]
angerBob could not control his anger.
angerBurning with anger, she slapped him.
angerExploded with anger.
angerFather roared at me in anger.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั่วโมโห[V] anger, See also: stir up anger, incite anger, instigate, Syn. กวนโทสะ, กวนโมโห, ยั่วยวนกวนประสาท, Example: เด็กคนนี้ยั่วโมโหครูจริงๆ ใช้อย่างหนึ่งกลับทำอีกอย่างหนึ่ง, Thai definition: ทำให้โกรธ
โทสะ[N] rage, See also: anger, wrath, fury, rampage, Syn. ความโกรธ, ความฉุนเฉียว, ความโมโห, Example: เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะบันดาลโทสะขึ้นมาเนื่องจากถูกครูผู้หญิงดุด่าจนทำร้ายเธอ
ขึ้งเคียด[V] rage, See also: anger, be wrathful, be furious, frenzy, be irate, Syn. โกรธ, โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง, Example: ถ้าเธอยังขึ้งเคียดอยู่แบบนี้เราก็อย่าพึ่งคุยกันดีกว่า, Thai definition: โกรธอย่างชิงชัง, อารมณ์ไม่ดีเพราะโกรธเคืองมาก
ขึ้งโกรธ[V] rage, See also: anger, be vexed, Syn. โกรธ, โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง, Example: เขาไม่แสดงอาการขึ้งโกรธเธอเลยสักนิด จะมากังวลทำไม, Thai definition: โกรธเอาจริงเอาจัง, โกรธมาก
ขัดแค้น[V] anger, See also: be angry, resent, Syn. โกรธ, แค้นเคือง, ขัดเคือง, โกรธแค้น, Example: ชาวนาขัดแค้นพวกนายทุนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบมาก, Thai definition: รู้สึกโกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย
วิโรธ[N] anger, See also: rage, fury, Syn. ความโกรธ, พิโรธ, พิโรธน์, โมโห
ความโกรธ[N] anger, See also: wrath, rage, indignation, fury, Syn. ความขุ่นเคือง, ความโกรธเคือง, Example: ความโกรธเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึก, Thai definition: ความขุ่นเคืองใจอย่างแรง
ความโกรธเคือง[N] anger, See also: wrath, rage, indignation, fury, Syn. ความโกรธ, ความขุ่นเคือง, ความขัดเคือง, Example: เหตุการณ์ดังกล่าวข่าวว่าสร้างความโกรธเคืองแก่รัฐมนตรีหนุ่มผู้นี้เป็นอย่างมาก, Thai definition: ความรู้สึกไม่พอใจ
ความโกรธแค้น[N] wrath, See also: anger, rage, indignation, fury, Syn. ความโกรธ, ความแค้น, Example: ความโกรธแค้นของประชาชนถึงจุดระเบิด, Thai definition: ความไม่พอใจอย่างรุนแรง จนอยากทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่ง
ความขัดเคือง[N] anger, See also: dissatisfaction, discontentment, displeasure, indignation, Syn. ความโกรธเคือง, ความขุ่นเคือง, ความแค้นเคือง, Example: การล้ำพรมแดนทำให้ทั้งสองประเทศเกิดความขัดเคืองถึงกับทำสงครามกัน, Thai definition: ความโกรธเพราะถูกขัดใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize   FR: mettre en péril
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
บริโภค[v.] (børiphōk) EN: eat ; partake (of) ; consume   FR: consommer ; manger ; prendre
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical   FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
ฉกรรจ์[adv.] (chakan) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically   FR: sérieusement ; sévèrement
ชาวต่างชาติ[n.] (chāo tāngchāt) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ชาวต่างประเทศ[n.] (chāo tāngprathēt) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud   FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
ชกหัว[v. exp.] (chok hūa) EN: hit oneself with anger ; vent ; repress   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGER    AE1 NG G ER0
ANGERS    AE1 NG G ER0 Z
ANGERT    EY1 NG G ER0 T
ANGERED    AE1 NG G ER0 D
ANGERER    AE1 NG G ER0 ER0
ANGERING    AE1 NG G ER0 IH0 NG
ANGERMAN    AE1 NG ER0 M AH0 N
ANGERMEIER    EY1 NG G ER0 M AY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anger    (v) (a1 ng g @ r)
Angers    (n) (a1 n zh e@1 z)
angers    (v) (a1 ng g @ z)
angered    (v) (a1 ng g @ d)
angering    (v) (a1 ng g @ r i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
verlängern(vt) |verlängerte, hat verlängert| ทำให้ยาวขึ้น, ยืดเวลา เช่น den Aufenthalt verlängern, das Visum verlängern ต่ออายุวีซ่า, See also: Ant: verkürzen
Doppelgänger(n) |der, pl. Doppelgänger| คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก เช่น Mein Cousin ist mein Doppelgänger. ลูกพี่ลูกน้องของผมคนหนึ่งเหมือนผมอย่างกับแกะ
Schwangerschaft(n) |die, pl. Schwangerschaften| ภาวะตั้งครรภ์
Empfänger(n) |der, pl. Empfänger| ผู้รับ, See also: A. Absender,
Schlüsselanhänger(n) |der, pl. Schlüsselanhänger| พวงกุญแจ
Anhänger(n) |der, pl. Anhänger| แฟน(เพลง, กีฬา), ผู้คอยสนับสนุนติดตาม , See also: Related: die Anhängerin/ pl. -nen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anger {m}; Gemeindeland {n}; Dorfwiese {f}; Gemeindewiese {f}common; common land [Add to Longdo]
Angerufene {m,f}; Angerufenertelephonee [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
étranger(n) |m, f -ère| ชาวต่างชาติ
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, See also: S. déménager,
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
changer de vêtements(phrase) เปลี่ยนชุด, เปลี่ยนเสื้อผ้า, See also: S. se changer,
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
changer(argent) แลกเงิน ตัวอย่างเช่น 1°Je voudrais changer des francs en marks. = ผมกรุณาขอแลกเงินจากสกุลฟรังค์ฝรั่งเศส เป็นสกุลมาร์คเยอรมัน
boulangerie(n) |f, pl. boulangeries| ร้านขายขนมปัง, See also: Related: pâtisserie
monnaie étrangère(n) la, = สกุลเงินต่างประเทศ
manger(vt) กิน, See also: S. bouffer,

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
かんかん[, kankan] (n,adj-no) (1) anger; flare-up; (2) intense heat; (3) clanging noise [Add to Longdo]
けんつくを食わす;剣突を食わす[けんつくをくわす, kentsukuwokuwasu] (exp,v5s) (obsc) to burst out in anger [Add to Longdo]
ちゃぶ台返し;チャブ台返し;卓袱台返し[ちゃぶだいがえし(ちゃぶ台返し;卓袱台返し);チャブだいがえし(チャブ台返し), chabudaigaeshi ( chabu dai kaeshi ; chabudai kaeshi ); chabu daigaeshi ( chabu dai ] (n) (See ちゃぶ台) flipping a table over in anger; overturning a table in anger [Add to Longdo]
ぶすっと[, busutto] (adv,vs) (1) (on-mim) sound of something thick and soft being pierced by something sharp and hard; (2) containing sullen anger or discontempt [Add to Longdo]
ぷりぷりして[, puripurishite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff [Add to Longdo]
ぷんぷんして[, punpunshite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff [Add to Longdo]
むかっ腹;向かっ腹;向っ腹[むかっぱら, mukappara] (n) anger; passion [Add to Longdo]
むかむか[, mukamuka] (adv,n,vs) (on-mim) nausea; queasy; surge of anger; (P) [Add to Longdo]
やばい[, yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, ] anger [Add to Longdo]
怒气[nù qì, ㄋㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] anger [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, ] anger [Add to Longdo]
[kài, ㄎㄞˋ, / ] anger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
発憤[はっぷん, happun] angeregt_sein, inspiriert_sein, sich_aufraffen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anger \An"ger\ (a[ng]"g[~e]r), n. [OE. anger, angre, affliction,
   anger, fr. Icel. angr affliction, sorrow; akin to Dan. anger
   regret, Swed. [*a]nger regret, AS. ange oppressed, sad, L.
   angor a strangling, anguish, angere to strangle, Gr.
   'a`gchein to strangle, Skr. a[mdot]has pain, and to E.
   anguish, anxious, quinsy, and perh. awe, ugly. The word seems
   to have orig. meant to choke, squeeze. [root]3.]
   1. Trouble; vexation; also, physical pain or smart of a sore,
    etc. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I made the experiment, setting the moxa where . . .
       the greatest anger and soreness still continued.
                          --Temple.
    [1913 Webster]
 
   2. A strong passion or emotion of displeasure or antagonism,
    excited by a real or supposed injury or insult to one's
    self or others, or by the intent to do such injury.
    [1913 Webster]
 
       Anger is like
       A full hot horse, who being allowed his way,
       Self-mettle tires him.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Resentment; wrath; rage; fury; passion; ire gall;
     choler; indignation; displeasure; vexation; grudge;
     spleen.
 
   Usage: {Anger}, {Indignation}, {Resentment}, {Wrath}, {Ire},
      {Rage}, {Fury}. Anger is a feeling of keen displeasure
      (usually with a desire to punish) for what we regard
      as wrong toward ourselves or others. It may be
      excessive or misplaced, but is not necessarily
      criminal. Indignation is a generous outburst of anger
      in view of things which are indigna, or unworthy to be
      done, involving what is mean, cruel, flagitious, etc.,
      in character or conduct. Resentment is often a moody
      feeling, leading one to brood over his supposed
      personal wrongs with a deep and lasting anger. See
      {Resentment}. Wrath and ire (the last poetical)
      express the feelings of one who is bitterly provoked.
      Rage is a vehement ebullition of anger; and fury is an
      excess of rage, amounting almost to madness. Warmth of
      constitution often gives rise to anger; a high sense
      of honor creates indignation at crime; a man of quick
      sensibilities is apt to cherish resentment; the wrath
      and ire of men are often connected with a haughty and
      vindictive spirit; rage and fury are distempers of the
      soul to be regarded only with abhorrence.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anger \An"ger\, v. t. [imp. & p. p. {Angered}; p. pr. & vb. n.
   {Angering}.] [Cf. Icel. angra.]
   1. To make painful; to cause to smart; to inflame. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He . . . angereth malign ulcers.   --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To excite to anger; to enrage; to provoke.
    [1913 Webster]
 
       Taxes and impositions . . . which rather angered
       than grieved the people.       --Clarendon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anger
   n 1: a strong emotion; a feeling that is oriented toward some
      real or supposed grievance [syn: {anger}, {choler}, {ire}]
   2: the state of being angry [syn: {anger}, {angriness}]
   3: belligerence aroused by a real or supposed wrong (personified
     as one of the deadly sins) [syn: {wrath}, {anger}, {ire},
     {ira}]
   v 1: make angry; "The news angered him"
   2: become angry; "He angers easily" [syn: {anger}, {see red}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top