ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -伙-, *伙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[伙, huǒ, ㄏㄨㄛˇ] companion, colleague; utensils
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 1,047

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, ] assistant; furniture; partner, #5,665 [Add to Longdo]
[jiā huǒ, ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄛˇ, / ] (slang) guy; chap, #3,249 [Add to Longdo]
[jiā huo, ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄛ˙, ] (slang) guy; chap, #3,249 [Add to Longdo]
[huǒ bàn, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ, ] partner (for an activity), #3,302 [Add to Longdo]
[tuán huǒ, ㄊㄨㄢˊ ㄏㄨㄛˇ, / ] a (criminal) gang; a gang member, #6,771 [Add to Longdo]
[xiǎo huǒ zi, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄨㄛˇ ㄗ˙, ] lad; young fellow; youngster, #6,970 [Add to Longdo]
[hé huǒ, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄛˇ, ] to act jointly; to form a partnership, #12,898 [Add to Longdo]
[hé huǒ rén, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄣˊ, ] partner; associate, #16,083 [Add to Longdo]
[tóng huǒ, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄛˇ, ] colleague; co-conspirator, #16,400 [Add to Longdo]
[huǒ jì, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, / ] partner; fellow; mate; waiter; servant; shop assistant, #17,536 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Buddy?[CN] 小家? Paranormal Activity 2 (2010)
Hi, fellas.[CN] 嗨 計們 Police Academy (1984)
boys?[CN] 计们? Opening Doors (2008)
Son.[CN] 来,小 Most Wanted (1997)
No, no.[CN] 计们 Cash (1984)
Guys.[CN] 计们 The Magnificent Seven (2007)
Buddy?[CN] 计 Buddy? Firestarter (2008)
Mate.[CN]  Hesher (2010)
Yo, Dennis![CN] 计! The World Series Defense (2009)
– Guys![CN] -计们 National Treasure: Book of Secrets (2007)
What chick?[CN] 哪个家? Fureur (2003)
- Man![CN] - 计! Never Back Down (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top