ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -兰-, *兰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[兰, lán, ㄌㄢˊ] orchid; elegant, graceful
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  三 (sān ㄙㄢ) 
Etymology: [pictographic] An orchid in bloom,  Rank: 642

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lán, ㄌㄢˊ, / ] orchid (蘭花|花 Cymbidium goeringii); fragrant thoroughwort (蘭草|草 Eupatorium fortunei); lily magnolia (木蘭|木); surname Lan, #2,629 [Add to Longdo]
[Mǐ lán, ㄇㄧˇ ㄌㄢˊ, / ] Milano; Milan (Italy), #4,203 [Add to Longdo]
[Hé lán, ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Holland; the Netherlands, #5,195 [Add to Longdo]
英格[Yīng gé lán, ㄧㄥ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] England, #7,238 [Add to Longdo]
[Lán zhōu, ㄌㄢˊ ㄓㄡ, / ] Lanzhou prefecture level city and capital of Gansu province 甘肅 in north central China, #7,261 [Add to Longdo]
乌克[Wū kè lán, ㄨ ㄎㄜˋ ㄌㄢˊ, / ] Ukraine, #7,343 [Add to Longdo]
[Bō lán, ㄅㄛ ㄌㄢˊ, / ] Poland, #7,671 [Add to Longdo]
新西[Xīn xī lán, ㄒㄧㄣ ㄒㄧ ㄌㄢˊ, 西 / 西] New Zealand, #8,596 [Add to Longdo]
[Fēn lán, ㄈㄣ ㄌㄢˊ, / ] Finland; Suomi, #10,578 [Add to Longdo]
伊斯[Yī sī lán, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ, / ] Islam, #11,974 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ruslan.[CN] 鲁斯 12 (2007)
Dylan?[CN] 黛? Charlie's Angels: Full Throttle (2003)
Tehran.[CN] 德黑. The Package (1989)
Brentano.[CN] 布塔诺 Sheer Madness (1983)
Orlando![CN] 奥多! Grimm's Snow White (2012)
Brandi![CN] -布 Observe and Report (2009)
Violet.[CN] 紫罗 Ultraviolet (2006)
- Alan.[CN] - 阿 52 Pick-Up (1986)
Hey, Lenny![CN] 嘿 尼! The Ant Bully (2006)
-Frank.[CN] -法 Vertical Limit (2000)
Franklin![CN] 富克林! No Strings Attached (2011)
Holland style[CN] 荷 Young and Dangerous 3 (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top