ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โกรธเคือง

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โกรธเคือง-, *โกรธเคือง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกรธเคือง[V] be angry, See also: be annoyed, be indignant, be offended, be irate, Syn. เคืองโกรธ, ขุ่นเคือง, Example: ท่านไม่เคยโกรธเคืองผู้ใดที่มีความเห็นขัดแย้งกับท่าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't feel offended.ไม่รู้สึกโกรธเคือง 2010: The Year We Make Contact (1984)
- [ Inhales ] But you have to promise not to be offended.- [สูด] แต่คุณต้องสัญญาว่าจะไม่โกรธเคือง Pulp Fiction (1994)
I'm sorry if what I said before offended you.ฉันขอโทษ ถ้าสิ่งที่พูดก่อนหน้านี้ จะทำให้คุณโกรธเคือง Ice Age: The Meltdown (2006)
What do you mean "if" it offended me?หมายถึงอะไร "ถ้า" มันทำให้ ฉันโกรธเคือง Ice Age: The Meltdown (2006)
That it offended her!นั่นทำให้ เธอโกรธเคืองIce Age: The Meltdown (2006)
I mean that, that it offended you.ฉันหมายถึง, มันทำให้คุณโกรธเคือง Ice Age: The Meltdown (2006)
(SIGHS IN EXASPERATION)(ถอนหายใจในความโกรธเคืองBalls of Fury (2007)
Leaving them like this... he must have been really angry at them for some reason.การทิ้งศพในสภาพอย่างนี้ ฆาตกรคงจะ... โกรธเคืองพวกเขาด้วยสาเหตุบางอย่าง Mr. Brooks (2007)
I mean, guys get locked up, they resent the loss of freedom,ฉันหมายถึง ผู้ชายที่ติดอยู่ในคุก พวกเขาโกรธเคืองที่สูญเสียความเป็นอิสระ Seeds (2008)
I got no resentments.ฉันไม่โกรธเคือง Seeds (2008)
Lot of anger in that boy.ความโกรธเคืองผังลึกอยู่ในตัวเด็กคนนั้น After School Special (2009)
was anyone angry at Kaswell because she did get the funds?มีใครบ้างมั้ยที่โกรธเคืองกับดร.คาสเวล เพราะว่าเธอไม่ได้รับ เงินทุนนั่นรึ? A Night at the Bones Museum (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกรธเคือง[v. exp.] (krōt kheūang) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on the war-path[IDM] โกรธเคือง (คำไม่เป็นทางการ)
irritated[ADJ] โกรธเคือง, See also: รำคาญ, หงุดหงิด, Syn. annoyed, angry, vexed, Ant. soothing
resent[VT] โกรธเคือง, See also: โกรธ, ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, Syn. be offended at, dislike, Ant. like, welcome
go into one[SL] โกรธเคือง, Syn. get annoyed
go off on one[SL] โกรธเคือง, Syn. went off on one
went off on one[SL] โกรธเคือง, Syn. go off on one
wroth[ADJ] โกรธมาก (คำโบราณและทางวรรณคดี), See also: โกรธเคืองอย่างที่สุด, โกรธเกรี้ยว, โกรธจัด, Syn. furious, irate, wrathful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exacerbate(อิกแซส'เซอเบท) vt. ทำให้หนักขึ้น,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้โกรธเคือง,ทำให้ช้ำ., See also: exacerbation n. ดูexacerbate, Syn. intensify
exasperate(อิกแซส'พะเรท) vt. ทำให้โกรธเคืองมาก,เพิ่มความรุนแรง,ยั่วโทสะมาก, See also: exasperation n. ดูexasperate exasperatedly adv. ดูexasperate, Syn. exacerbate
exasperating(อิกแซส'พะเรทิง) adj. ซึ่งโกรธเคืองมาก,น่าโมโหมาก,ซึ่งยั่วโทสะมาก., Syn. annoying
jangle(แจง'เกิล) {jangled,jangling,jangles} v.,n. (เสียง) (ทำให้) ดังจากการกระทบกับโลหะ,ดังกรุ๊งกริ๊ง,พูดอย่างโกรธเคือง,เสียงทะเลาะวิวาท,การทะเลาะ
snarl(สนาร์ล) vi.,vt.,n. (การ) เห่า,คำราม,แยกเขี้ยวคำราม,พูดอย่างโกรธเคือง,พูดตะคอก,เสียงเห่า,เสียงคำราม, See also: snarler n. snarlingly adv., Syn. grumble,growl,snap,grumble
spite(สไพทฺ) n. เจตนาร้าย,ความมุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น vt. กระทำด้วยเจตนาร้าย กลั่นแกล้ง ทำให้โกรธ รบกวน, -Phr. (in spite of ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แม้ว่า ทั้ง ๆ ที่เป็น โดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น)
steamer(สที'เมอะ) n. สิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ,หม้อไอน้ำ,เรือกลไฟ,ผู้โกรธเคือง vi. เคลื่อนที่ด้วยเรือกลไฟ
sulk(ซัลคฺ) vi.,n. (ความ,ผู้) เคืองใจหรือโกรธเคืองโดยไม่ยอมปริปากพูด,มีอารมณ์บูดหมอง
sulky(ซัล'คี) adj. เคืองใจ,โกรธเคือง,อารมณ์บูดบึ้ง,เสียใจ,มืดสลัว. n. รถม้าสองล้อที่นั่งเดี่ยว., See also: sulkily adv. sulkiness n.
tantrum(แทน'ทรัม) n. การมีอารมณ์เกรี้ยวกราด,การโมโหโทโส,การโกรธเคืองอย่างรุนแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
exasperation(n) ความโกรธเคือง,ความโมโหฉุนเฉียว
incense(vi) จุดธูป,กระตุ้น,เร้า,ทำให้เดือดดาล,ทำให้โกรธเคือง,ดลใจ
spite(n) ความุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น
sulk(vi) โกรธเคือง,อารมณ์ไม่ดี,ขุ่นหมอง
sulkiness(n) ความขุ่นหมอง,ความโกรธเคืองใจ
sulky(adj) โกรธเคือง,บูดบึ้ง,อารมณ์บูด,บึ้งตึง
tantrum(n) อารมณ์ฉุนเฉียว,ความโมโหโทโส,ความโกรธเคือง
umbrage(n) ความโกรธเคือง,ความก้าวร้าว,ร่มเงา
wrath(n) ความโกรธเคือง,ความโมโห,ความกริ้ว,ความแค้น
wrathful(adj) โกรธเคือง,กริ้ว,โมโห,แค้น

German-Thai: Longdo Dictionary
ärgerlich(adv) |über etw.(A)| โกรธเคือง, โมโห เช่น Sie ist sehr ärgerlich über die Zugverspätung. หล่อนโมโหที่รถไฟล่าช้า, See also: S. böse,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top