ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหี่ยวย่น

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหี่ยวย่น-, *เหี่ยวย่น*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Things like wrinkles, less-than-perfect teeth.อย่างเช่น รอยเหี่ยวย่น ฟันที่ไม่สมบูรณ์... Bicentennial Man (1999)
And yet, it was my one chance to see the Chairman again.แต่ว่า นี่เป็นโอกาสที่ฉัน จะได้พบกับท่านประธานอีกครั้ง เขาจะสังเกตรอยเหี่ยวย่นที่มือของฉันไหมนะ? Memoirs of a Geisha (2005)
Hard to believe, isn't it, that beneath this wrinkled, well-fed exterior there lies a dangerous killing machine with a fetish for Fawkesian masks.ไม่อยากเชื่อ, ใช่ไหม, ภายใต้ รอยเหี่ยวย่น, กับร่างอ้วนๆ... ...ภายในเป็นเครื่องจักรสังหาร ภายใต้หน้ากาก ฟลอกซ์ V for Vendetta (2005)
Your balls are all wrinkled up.ไข่นายก็เหี่ยวย่น Alpha Dog (2006)
But I'm going to become a wrinkly grandmother.แต่หนูก็จะเป็นคุณยายที่เหี่ยวย่น Bomui walcheu (2006)
Will you still love me when my skin grows old and saggy?คุณจะยังรักฉันอยู่มั้ย ตอนที่ผิวหนังฉันตกกระเหี่ยวย่นThe Curious Case of Benjamin Button (2008)
A wrinkly, gooey corpse.ศพเหนียวๆเหี่ยวย่น The Curious Case of Dean Winchester (2009)
It was me. Skin's wrinkled from hours in the alkaline water.ชั้นเป็นคนทำ ผิวหนังเหี่ยวย่นจากการแช่ ในน้ำที่เป็นด่างมาเป็นชั่วโมง My Bad (2010)
I love their little raisin faces and those tennis balls they put on their walkers.ฉันชอบใบหน้าเหี่ยวย่นของพวกเขา แล้วก็ลูกเทนนิสที่วางไว้ที่ช่วยเดิน Making the Connection (2011)
The goal is to tailor the lift ...to the condition of various facial regions.ลดริ่วรอยเหี่ยวย่นบ่นใบหน้า บนสภาพ ของผิวใบหน้าในสภาพที่ต่างกัน อย่างที่เห็น ความแตกต่างของครีม.. ทำให้ผู้ใช้เลือกครีมที่ต้องการทาได้ ในทุกโอกาสที่ต้องการ Upside Down (2012)
Bodies "shriveled despite no signs of fire."ศพ "เหี่ยวย่นแม้ไม่มี ร่องรอยของไฟ" Time After Time (2012)
He said, oldly, his brittle bones straining to support the weight of his wrinkly skin.เขาพูดอย่างเหนื่อยๆ เพราะกระดูกเปราะของเขาต้องรับน้ำหนัก ผิวหนังที่เหี่ยวย่น Curriculum Unavailable (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sear[ADJ] แห้ง, See also: เหี่ยวย่น
sere[ADJ] แห้ง, See also: เหี่ยวย่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crone(โครน) n. หญิงแก่ที่น่าเกลียดและเหี่ยวย่น
dried-up(ไดรดฺ'อัพ) adj. แห้ง,เหี่ยวย่น,แห้งเหี่ยว,แห้งผาก
stale(สเทล) adj.,vt.,vi. (ทำให้) ไม่สด,เก่า,เก่าคร่ำครึ,เหม็นอับ,เน่าเปื่อย,ค้าง,ราขึ้น,มีรสเปลี่ยน,เหี่ยวย่น,จืดชืด,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,นิ่งเฉย,ไม่ไหล,ไร้ผล (เนื่องจากการไม่เรียกร้อง), Syn. old,trite,rusty,insipid

German-Thai: Longdo Dictionary
Falte(n) |die, pl. Falten| รอยเหี่ยวย่น, รอยพับ, See also: Related: falten

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top