ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โกรธขึ้ง

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โกรธขึ้ง-, *โกรธขึ้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกรธขึ้ง[V] be angry, See also: be annoyed, flare up, flare out, rage, be offended, be furious, Syn. ขึ้งโกรธ, Example: เธออย่าโกรธขึ้งเขาเลย, Thai definition: โกรธเอาจริงเอาจัง, โกรธมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โกรธขึ้งก. โกรธเอาจริงเอาจัง, โกรธมาก, ขึ้งโกรธ ก็ว่า.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกรธขึ้ง[v.] (krōtkheung) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; be furious   

English-Thai: Nontri Dictionary
peevish(adj) งอน,ฉุนเฉียว,โกรธขึ้ง,เจ้าอารมณ์
peevishness(n) ความบูดบึ้ง,ความโกรธขึ้ง,ความฉุนเฉียว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top