ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plagiarize

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plagiarize-, *plagiarize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plagiarize(vi) ขโมยความคิด, See also: ขโมยคัดลอกผลงาน, Syn. crib, plagiarize
plagiarize(vt) ขโมยความคิด, See also: ขโมยคัดลอกผลงาน, Syn. crib, plagiarize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plagiarize(เพล'จะไรซ) vt., vi. ขโมยความคิด, ขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์., See also: plagiariser, plagiarizer n. plagiarism n. plagiarist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
plagiarize(vt) ลอกคัดผลงาน, ขโมยความคิด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Were you gonna plagiarize the whole thing for us? Do you have any thoughts of your own on this matter?เอาความคิดของนายเอง มันสำคัญตรงไหน Good Will Hunting (1997)
I'm afraid your three chapters form a raving morass that reeks of plagiarism.เกรงว่าผลงานการเขียนที่คุณส่งมา เข้าข่ายการขโมยความคิดของผู้อื่น Pola X (1999)
They stole my story! That's plagiarism!พวกเขาขโมยนิยายของฉัน นั่นคือการขโมยผลงาน Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
No, Mr. Vandecamp was disqualified for plagiarism.ไม่หรอก คุณแวนแคมป์ถูกปรับแพ้เพราะเอาผลงานของคนอื่นมา American Pie Presents: Band Camp (2005)
That's plagiarism.แต่ว่านั่นมันละเมิดลิขสิทธิ์นะ Music and Lyrics (2007)
THE PRINCIPAL'S OFFICE CALLED. YEAH--PLAGIARISM.ผอ.โทรมา ใช่--ยืมคำเขามาพูด Normal (2008)
He plagiarized it. He stole it. He got caught immediately.เขาขโมยความคิดคนอื่น ถูกจับได้คาหนังคาเขา Duplicity (2009)
I might need to plagiarize myself down the line.ฉันคงต้องนึกถอยหลังไปนานทีเดียวล่ะ After School Special (2009)
I'm not the kind of guy to plagiarize.ฉันไม่ใช่พวกที่จะขโมยความคิดใคร Episode #1.10 (2010)
The one that's been plagiarized... It was your song, right?เพลงที่ถูกขโมยนั้น เป็นเพลงของคุณใช่มั้ย? Episode #1.10 (2010)
Ah, it seems like the plagiarism scandal was taken care of.อ่า , ดูเหมือนว่าเรื่องอื้อฉาวที่คุณคัดลอกผลงานได้รับการดูแล Episode #1.10 (2010)
The plagiarizing incident went well and now you're shooting a CF.เรื่องขโมยผลงานก็ผ่านไปได้ด้วยดี ตอนนี้คุณก็ยังได้ถ่ายโฆษณาอีก Episode #1.10 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขโมย[khamōi] (v) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize  FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
คัด[khat] (v) EN: transcribe ; duplicate ; reproduce ; plagiarize  FR: recopier ; reproduire ; plagier

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
plagiarize
plagiarized

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plagiarize
plagiarized
plagiarizes

WordNet (3.0)
plagiarize(v) take without referencing from someone else's writing or speech; of intellectual property, Syn. lift, plagiarise

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Plagiarize

v. t. [ imp. & p. p. Plagiarized p. pr. & vb. n. Plagiarizing. ] To steal or purloin from the writings of another; to appropriate without due acknowledgement (the ideas or expressions of another). [ 1913 Webster ]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top