Search result for

เดือดดาล

(38 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เดือดดาล-, *เดือดดาล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดือดดาล[V] be furious, See also: be provoked, be annoyed, be exasperated, be enraged, be wrathful, boil with anger, burn wi, Syn. โกรธมาก, พลุ่งพล่าน, ดาลเดือด, เดือดแค้น, พิโรธ, โทสะ, โกรธเคือง, เดือด, ฉุนเฉียว, โกรธเกรี้ยว, เกรี้ยวกราด, Example: เขารู้สึกเดือดดาลที่ได้ยินคำพูดของแม่ยาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดือดดาลก. โกรธมาก, โกรธพลุ่งพล่าน, ดาลเดือด ก็ใช้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So study the face.หน้าตาโหดเหี้ยม มีนิสัยบ้าคลั่งเดือดดาล Grilled (2009)
And this person is the object of his rage, but unable to confront them,คนเหล่านี้ก็ตกเป็นเหยื่อจากความเดือดดาลของเขา แต่คนร้ายไม่สามารถเผชิญหน้ากับพวกเขาได้ Roadkill (2009)
We're looking at at least 3 men with an incredible amount of rage.เรากำลังมองหาอย่างน้อย 3 คน ที่มีความเดือดดาลอย่างไม่น่าเชื่อ Hopeless (2009)
That was just to get under his skin, knock him off his game.มันแค่เป็นสิ่งที่ทำให้เขาเดือดดาล เพื่อให้เขารีบปิดฉากเรื่องนี้ Reckoner (2009)
All that pent-up rage.กักความเดือดดาลไว้ Abandon All Hope (2009)
"episodes of sub psychotic rage."ส่ออาการเดือดดาลกึ่งโรคจิต The Adhesive Duck Deficiency (2009)
And the men will be outraged for weeks.- อาบังจะเดือดดาลเป็นอาทิตย์ Sex and the City 2 (2010)
The acrid taste is well familiar, but we must learn swallow it, along with our pride until we have secured her husband's patronage.การลิ้มรสความเดือดดาลก็เหมือนกัน เราต้องรู้จักกลืนมันเข้าไปเพื่อความภูมิใจของเรา จนกว่าเราจะปลอดภัย Whore (2010)
All that pent-up rage.กักความเดือดดาลไว้ Sam, Interrupted (2010)
It was like my inner bully had been released.ฉันเหมือนกับ ความเดือดดาลมันถูกระเบิดออก The Ballad of Booth (2010)
I have a lot of rage in me.มันทำให้ฉันเดือดดาล The Ballad of Booth (2010)
Taking his rage out on surrogate mothers isn't doing it for him anymore.ใส่ความเดือดดาลลง บนตัวแทนแม่ของเขา ไม่ได้ทำให้เขาพอใจอีกต่อไป Safe Haven (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère

English-Thai: Longdo Dictionary
road-rage(n) ความเดือดดาลบนถนน(ของผู้คนใช้ถนน) เช่น The attempt to control traffic and cool tempers has been unsuccessful, judging by the number of recent road-rage attacks.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blow one's stack[IDM] โมโหมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เดือดดาล, แช่งด่า, ด่าว่า, โกรธมาก, Syn. blow one's top
blow one's top[IDM] โมโหมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เดือดดาล, แช่งด่า, ด่าว่า, สบถ, Syn. blow one's stack

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boil(บอยลฺ) {boiled,boiling,boils} vi. เดือด,เป็นไอน้ำ,เดือดดาล vt. ต้มเดือด,ทำให้อุณหภูมิจุดเดือด -Phr. (boil over ระเบิด,โกรธ) -n. การต้มให้เดือด,ผี,สิว,หัวสิว
burn(เบิร์น) {burnt/burned,burnt/burned,burning,burns} vi.,vt. เผา,ไหม้,มีไฟ,ติดไฟ,ลุก,โกรธจัด ,เดือดดาล n. สถานที่เผาไหม้,บริเวณลุกไหม้,บาดแผลเนื่องจากการเผาไหม้
dandern. ขี้รังแค,ความโกรธ,ความเดือดดาล v. เดินทอดน่อง
flame(เฟลม) {flamed,flaming,flames} n. เปลวไฟ,เปลวเพลิง,การลุกเป็นไฟ,ความสว่างโชติช่วง,ความเร่าร้อนแห่งอารมณ์,ความเจิดจ้าของสี,ความเข้มข้น,คนรัก. vi. ลุกเป็นไฟ,มีอารมณ์เร่าร้อน,ระเบิด,ปะทุ,เดือดดาล. vt. ทำให้ลุกเป็นไฟ,ทำให้แดงฉาน,ใช้เปลวไฟแจ้งสัญญาณ. คำศัพ
flare(แฟลร์) {flared,flaring,flares} vi.,vt. (การ) ลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกระทันหัน,ส่องแสงสว่างแวววับ,เดือดดาล,เกิดอารมณ์ขึ้นอย่างกะทันหัน,กางออก,บานออก,แผ่ออก,ผายออก,แสดงออกอย่างโอ้อวด,ให้สัญญาณด้วยแสงสว่างที่วอบแวบ., Syn. burn
fury(ฟิว'รี) n. ความโกรธ,ความโมโหร้าย,ความเดือดดาล,ความรุนแรง,ความดุเดือด,คนที่โมโหร้าย,คนที่ดุร้าย, Syn. rage,ferocity ###A. calm
indignant(อินดิก' เนินทฺ) adj. เดือดดาล, ไม่พอใจมาก, ขุ่นเคือง, Syn. incensed, irate
indignation(อินดิกเน' เชิน) n. ความเดือดดาล, ความไม่พอใจมาก, ความขุ่นเคือง, Syn. wrath
inflammatory(อินแฟลม'มะทอรี) adj. เกี่ยวกับการอักเสบ,ซึ่งกระตุ้นอารมณ์อย่างแรง,ทำให้เดือดดาล,ยั่วโทสะ., See also: inflammatorily adv.
infuriate(อินฟิว'ริเอท) vt. ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล. adj. โกรธ,เดือดดาล., See also: infuriation n., Syn. anger

English-Thai: Nontri Dictionary
bate(n) ความโมโห,ความโกรธ,ความเดือดดาล
boil(vi,vt) ต้ม,เดือด,เดือดดาล,เดือดพล่าน
choler(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,ความเดือดดาล
enrage(vi) เดือดดาล,โกรธ,บ้าคลั่ง,โหมกระหน่ำ,ลุกลาม
enrage(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล,ทำให้เคือง
flare(vi) ลุกเป็นไฟ,แผ่ออกไป,ส่องแสงแวววาว,กางออก,บานออก,เดือดดาล
fulminate(vi) ระเบิด,โมโห,เดือดดาล,กริ้ว,โกรธ,ร้องด่า
fury(n) ความโมโห,ความรุนแรง,ความหน้าเลือด,ความโกรธ,ความเดือดดาล
huff(n) ความฉุน,ความโกรธ,ความเดือดดาล
incense(vi) จุดธูป,กระตุ้น,เร้า,ทำให้เดือดดาล,ทำให้โกรธเคือง,ดลใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top