ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

オーバーフロー

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -オーバーフロー-, *オーバーフロー*
Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーフロー[, o-ba-furo-] (n) overflow [Add to Longdo]
オーバーフローエラー[, o-ba-furo-era-] (n) {comp} overflow error [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[, o-ba-furo-ru-chingu] (n) {comp} overflow routing [Add to Longdo]
オーバーフロールート[, o-ba-furo-ru-to] (n) {comp} overflow route [Add to Longdo]
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] (n) {comp} overflow indication [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're gonna overflow the pool, man.[JA] するつもりオーバーフローは、プール、男だ。"/私は" The Hangover (2009)
If we don't patch it up... the propulsion tank will overflow... and flood the ship with poisonous gas![JA] パイプを塞がないと タンクがオーバーフローして 船内を有毒ガスが 充満するわ Star Wars: The Force Awakens (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバーフロー[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing [Add to Longdo]
オーバーフロールート[おーばーふろーるーと, o-ba-furo-ru-to] overflow route [Add to Longdo]
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] overflow indication [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top