ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

angry

AE1 NG G R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angry-, *angry*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angry(adj) โกรธ, See also: โมโห, เดือด, แค้น, โกรธเคือง, ขุ่นเคือง, ขุ่นข้อง, ขัดเคือง, Syn. enraged, furious, irate, Ant. calm, pleased, restrained
angry(adj) ที่มีพายุแรง, Syn. stormy, wild
angry(adj) อักเสบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angry(แอง' กรี) adj. โกรธ, ฉุนเฉียว, อักเสบ, Syn. wrathful, irate

English-Thai: Nontri Dictionary
angry(adj) โกรธ, ฉุนเฉียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
angry young manกลุ่มหนุ่มเจ้าโทสะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was angry with you, wasn't I? Hmm.ผมโมโหใส่คุณใช่มั้ยล่ะ Rebecca (1940)
He's a wild, angry kid. That's all he's ever been. And you know why?เขาเป็นป่าเด็กโกรธ นั่นคือทั้งหมดที่เขาเคยได้รับ และคุณรู้ว่าทำไม? 12 Angry Men (1957)
- Must be one of them angry young men.ต้องคือหนึ่งในคนคือชายหนุ่มโกรธ Yellow Submarine (1968)
I always like to perform for angry mobs.ทุกเวลาผมชอบการแสดงกับผู้ชุมนุมที่โกรธ The Blues Brothers (1980)
Round and round, attack, attack like angry ants, mad with the smell of gasoline.วิ่งวนไปรอบ จู่โจมอยู่นั่น ...เหมือนฝูงมดบ้าได้กลิ่นน้ำมัน The Road Warrior (1981)
You're still angry with me?เจ้ายังโกรธข้าอยู่เหรอ? Return of the Condor Heroes (1983)
Very bad. Ships, other planes buzzing around each other like angry hornets.เรือ, เครื่องบินลำอื่น ๆ หึ่งรอบ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Are you angry again?โกรธอีกแล้วเหรอ? Vampire Hunter D (1985)
With complaints ranging from purse-snatching to breaking and entering police switchboards have been swamped with the angry voices of more and more citizens who have fallen prey to the recent surge of crime that continues to plague the city.กับข้อร้องเรียนตั้งแต่กระเป๋าขโมย ... ... ที่จะทำลายและเข้า ... ... switchboards ตำรวจได้รับการล้นมือ ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Why have I made him angry then by taking your part a hundred times?งั้นเหตุใดฉันถึงทำให้ เขาโมโห เพราะรับแทนเธอ เป็นร้อยๆครั้ง Wuthering Heights (1992)
What is it ? We received an angry complaint from the Armaments Board.เกราะรถถัง Schindler's List (1993)
Plastic seats? Four thousand angry Pittsburgh fans?หรือเก้าอี้พลาสติก หรือแฟนทีมพิทส์เบิร์กอีก 4 พันคน The One with George Stephanopoulos (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
angryA hungry man is an angry man.
angryAlthough I was angry at the man for his rudeness, I held my tongue.
angryAre you angry at what I said?
angryAt forty, he does not get angry as he used to.
angryBecause the channel was changed he got angry.
angryBob seldom talks with Maria without making her angry.
angryDon't be angry.
angryDon't be angry at his words.
angryDon't be angry with me, for I did it for your sake.
angryDon't be so angry.
angryDon't get angry.
angryDon't get angry. It won't help you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โมโห(adj) angry, Syn. โกรธ, ขุ่นเคือง, เดือดดาล, ฉุนเฉียว, Ant. เยือกเย็น, สงบ
เสียงเขียว(adv) angry voice, Example: เขาดุเธอเสียงเขียวเพราะเธอทำแผนของเขาพลาดหมด, Thai Definition: เสียงแสดงอาการโกรธจัด
ตาขุ่นตาเขียว(adv) angry stare, See also: express displeasure, Syn. โกรธจัด, Example: เธอมองเขาตาขุ่นตาเขียวหลังจากรอเขานาน 2 ชั่วโมง, Thai Definition: แสดงอาการโกรธจัด, แสดงอาการไม่พอใจอย่างมาก
กริ้ว(v) angry, See also: furious, Syn. โกรธ, กริ้วโกรธ, เคือง, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงร้อนพระทัย และกริ้วกรมหลวงพิชิตปรีชากรมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉิว[chiu] (v) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry  FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
ฉุน[chun] (v) EN: be angry with ; get angry ; fly into a rage  FR: être fâché contre ; se mettre en colère ; être fou de rage ; être irrité ; être exaspéré
ฉุนเฉียว[chunchīo] (v, exp) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious  FR: être fâché ; être offensé
เดือด[deūat] (v) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage  FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
หายโกรธ[hāi krōt] (v, exp) EN: thaw ; cease to be angry ; be soothed  FR: être apaisé ; être calmé
แค้นใจ[khaēnjai] (v) EN: be angry ; be furious ; rankle ; be enraged  FR: être furieux ; être dépité ; enrager ; en vouloir à
เคือง[kheūang] (v) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked  FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ขึ้ง[kheung] (v) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious  FR: être mécontent ; être en colère ; grogner
ขุ่น[khun] (v) EN: be clouded by anger/melancholy ; be angry ; resent
โกรธ[krōt] (v) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended  FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANGRY AE1 NG G R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angry (j) ˈæŋgriː (a1 ng g r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生气[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ,   /  ] angry; mad; offended; animated; to get angry; to be enraged; to take offense; animation #3,411 [Add to Longdo]
愤怒[fèn nù, ㄈㄣˋ ㄋㄨˋ,   /  ] angry; indignant #4,425 [Add to Longdo]
发怒[fā nù, ㄈㄚ ㄋㄨˋ,   /  ] angry; to get angry #22,645 [Add to Longdo]
气冲冲[qì chōng chōng, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄥ ㄔㄨㄥ,    /   ] angry; bad-tempered #60,480 [Add to Longdo]
怒容[nù róng, ㄋㄨˋ ㄖㄨㄥˊ,  ] angry look #60,619 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] angry #67,018 [Add to Longdo]
发愤图强[fā fèn tú qiáng, ㄈㄚ ㄈㄣˋ ㄊㄨˊ ㄑㄧㄤˊ,     /    ] angry determination #76,522 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] angry; surname Shi #88,114 [Add to Longdo]
敢怒而不敢言[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ,      ] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections #103,860 [Add to Longdo]
[chēn, ㄔㄣ, ] angry at #106,065 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ärgerlich (auf; über); verärgert (über) { adj } | ärgerlicher | am ärgerlichstenangry (at; about) | angrier | angriest [Add to Longdo]
böse { adj } (auf; über) | auf etw. böse sein | auf jdn. böse sein | auf jdn. böse werden | es nicht böse meinenangry (at; about) | to be angry at sth. | to be angry with someone | to get shirty with sb. | to mean no harm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
怒る(P);瞋る(oK)[おこる(怒る)(P);いかる, okoru ( ikaru )(P); ikaru] (v5r, vi) (1) to get angry; to get mad; (2) (おこる only) to tell someone off; to scold; (3) (いかる only) to be angular; to be square; (P) #19,325 [Add to Longdo]
ぷりぷりして[puripurishite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff [Add to Longdo]
ぷんぷんして[punpunshite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff [Add to Longdo]
ほどの事はない;ほどのことは無い;程のことはない[ほどのことはない, hodonokotohanai] (exp) (uk) not worth (getting angry about, etc.) [Add to Longdo]
むかっと[mukatto] (adv, vs) feeling angry (or nauseated, etc.) suddenly [Add to Longdo]
むかつく[mukatsuku] (v5k, vi) to feel sick; to feel irritated; to feel offended; to feel angry [Add to Longdo]
アングリー[anguri-] (adj-f) angry [Add to Longdo]
カッと来る[カッとくる, katsu tokuru] (vk) (uk) (See カッと・1) to be made angry; to fly into a rage [Add to Longdo]
キレる[kire ru] (v1, vi) (col) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip [Add to Longdo]
プンプン(P);ぷんぷん[punpun (P); punpun] (adv, vs, adv-to) (1) (on-mim) intense smell (hanging around); (2) state of being furious or angry; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Angry \An"gry\, a. [Compar. {Angrier}; superl. {Angriest}.] [See
   {Anger}.]
   1. Troublesome; vexatious; rigorous. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       God had provided a severe and angry education to
       chastise the forwardness of a young spirit. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Inflamed and painful, as a sore.
    [1913 Webster]
 
   3. Touched with anger; under the emotion of anger; feeling
    resentment; enraged; -- followed generally by with before
    a person, and at before a thing.
    [1913 Webster]
 
       Be not grieved, nor angry with yourselves. --Gen.
                          xlv. 5.
    [1913 Webster]
 
       Wherefore should God be angry at thy voice?
                          --Eccles. v.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   4. Showing anger; proceeding from anger; acting as if moved
    by anger; wearing the marks of anger; as, angry words or
    tones; an angry sky; angry waves. "An angry countenance."
    --Prov. xxv. 23.
    [1913 Webster]
 
   5. Red. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Sweet rose, whose hue, angry and brave. --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   6. Sharp; keen; stimulated. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I never ate with angrier appetite.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Passionate; resentful; irritated; irascible; indignant;
     provoked; enraged; incensed; exasperated; irate; hot;
     raging; furious; wrathful; wroth; choleric; inflamed;
     infuriated.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 angry
   adj 1: feeling or showing anger; "angry at the weather"; "angry
       customers"; "an angry silence"; "sending angry letters to
       the papers" [ant: {unangry(p)}]
   2: (of the elements) as if showing violent anger; "angry clouds
     on the horizon"; "furious winds"; "the raging sea" [syn:
     {angry}, {furious}, {raging}, {tempestuous}, {wild}]
   3: severely inflamed and painful; "an angry sore"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top