ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dent

D EH1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dent-, *dent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
dental caries(n) โรคฟันผุ, Syn. tooth decay
dental cavities(n) ท่อกลวงในฟันที่เกิดจากโรคฟันผุ, See also: dental caries
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, See also: homosexual slang gay, queer, dyke
student loan(n) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(โดยทั่วไป ในระดับอุดมศึกษา) เช่น Did you apply for a student loan?
unidentified body(n) ศพนิรนาม
correspondent account(n) บัญชีคู่สัญญา เช่น A significant role in the development of the correspondent account system is played by the current needs of the customers of the Bank.
precedent(n) คำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งนำมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดีต่อๆไป
incidental(n) ค่าใช้จ่ายจิปาถะ เช่น This document gives you an explanation of all the incidental fees that appear on your tuition statement.
identity(n) อัตลักษณ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dent(vt) ทำให้เป็นรอยตอก, See also: ทำให้เป็นหลุม, ทำให้เป็นแอ่ง, Syn. concave
dent(vi) ทำให้เป็นรอยตอก, See also: ทำให้เป็นหลุม, ทำให้เป็นแอ่ง, Syn. concave
dent(vt) ทำให้เสื่อมเสีย, See also: ทำลาย, ทำให้น้อยลง
dent(n) แอ่ง, See also: หลุม, รอยบุ๋ม, รอยจม, ส่วนเว้า, Syn. cavity, hole, hollow, Ant. hill, bump
dental(adj) เกี่ยวกับฟัน
dent up(phrv) ทำให้เป็นรอยจากการ กระแทน ชนหรือตี
dentine(n) ส่วนของฟันที่มีแคลเซี่ยม
dentist(n) ทันตแพทย์, See also: หมอฟัน, Syn. dental specialist, dental practitionist
dentistry(n) ทันตกรรม, See also: งานของหมอฟัน, Syn. extracting, crowning, filling
dentifrice(n) ยาสีฟัน, See also: ผงสีฟัน, Syn. toothpaste

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dent(เดนทฺ) { dented, denting, dents } n. ส่วนที่ยื่นที่คล้ายฟัน, ฟั่นเฟือง, แอ่ง, รอยเว้า, รอยตอก, vt. ทำเป็นรอยตอก, ทำเป็นรอยบุ๋มหรือแอ่ง. vi. จมลงเป็นรอย, กลายเป็นรอยเว้า
dent-Pref. " ฟัน "
dental(เดน'เทิล) adj. เกี่ยวกับฟัน, เกี่ยวกับทันตกรรม, เกี่ยวกับการออกเสียงที่เกิดจากการเอาลิ้นแตะหลังฟันหน้า
denti-Pref. " ฟัน "
denticlen. ฟันเล็ก ๆ ส่วนที่คล้ายฟันซี่เล็ก
denticularadj. เกี่ยวกับหรือคล้ายฟันซี่เล็ก
dentiformadj. เป็นรูปฟันคล้ายฟัน
dentifrice(เดน'ทะฟริส) n. ยาสีฟัน, ผงสีฟัน
dentin(เดน'ทิน) n. เนื้อเยื่อฟันที่แข็งประกอบด้วยแคลเซี่ยมคล้ายของกระดูกแต่แน่นกว่า เป็นส่วนประกอบสำคัญของฟัน, See also: dental adj. ดูdentin
dentine(เดน'ทิน) n. เนื้อเยื่อฟันที่แข็งประกอบด้วยแคลเซี่ยมคล้ายของกระดูกแต่แน่นกว่า เป็นส่วนประกอบสำคัญของฟัน, See also: dental adj. ดูdentin

English-Thai: Nontri Dictionary
dent(n) รอยบุบสลาย, รอยเว้า, แอ่ง, รอยตอก
dent(vt) ทำให้บุบสลาย, ทำให้เป็นรอยเว้า, ทำให้เป็นแอ่ง
dental(adj) เกี่ยวกับทันตกรรม, เกี่ยวกับฟัน
dentifrice(n) ยาสีฟัน, ผงสีฟัน
dentine(n) เนื้อฟัน
dentist(n) ทันตแพทย์, หมอฟัน
dentistry(n) การทำฟัน, ทันตกรรม, ทันตแพทยศาสตร์
accident(n) อุบัติเหตุ, อุปัทวเหตุ, เหตุบังเอิญ
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ, โดยบังเอิญ
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ, เป็นเหตุบังเอิญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dental๑. -ฟัน [ มีความหมายเหมือนกับ odontic ]๒. -ทันตกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dental๑. -ฟัน๒. -ทันตกรรม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dental alveolus; alveolar cavity; alveolus; tooth socketเบ้าฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dental archส่วนโค้งแนวฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dental articulationการไถฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dental articulator; articulator; occluder; occluding frameกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dental biophysicsวิชาชีวฟิสิกส์เชิงทันตกรรม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dental calculus; dental tophus; odontolithหินน้ำลาย [ มีความหมายเหมือนกับ calculus ๑ ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dental calculus; odontolith; tophus, dentalหินน้ำลาย, หินปูน (ฟัน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dental cariesฟันผุ [ มีความหมายเหมือนกับ caries ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dental abutmentsหลักยึดฟัน [TU Subject Heading]
Dental acrylic resinเรซินอะคริลิกทางทันตกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dental anxietyความวิตกกังวลต่อทันตกรรม [TU Subject Heading]
Dental archส่วนโค้งแนวฟัน [TU Subject Heading]
Dental Archแนวโค้งฟัน, โค้งที่ฟันเรียงตัว [การแพทย์]
Dental assistantsผู้ช่วยทันตแพทย์ [TU Subject Heading]
Dental Assistantsผู้ช่วยทันตแพทย์, ทันตแพทย์, ผู้ช่วย [การแพทย์]
Dental bondingการยึดติดทางทันตกรรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dental bondingการยึดติดทางทันตกรรม [TU Subject Heading]
Dental Calculusหินปูนฟัน, หินน้ำลาย, จับเป็นแผ่นติดแน่นกับฟัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dentifier(n) รหัส

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can't even dent a tank with that.อาวุธนั่นคว่ำเจ้ารถถังไม่ลงหรอก! Ghost in the Shell (1995)
Did that jerk just dent my car?ไอ้บ้านั่น มันเล่นรถชั้นเหรอ Transformers (2007)
My car didn't have that dent when I brought it in.รถฉันไม่เคยมีรอยตรงนี้ Cassandra's Dream (2007)
- No, you put a dent in my car.แต่คุณไม่สังเกต Cassandra's Dream (2007)
- How the hell would I dent it?ไม่ นายทำรถฉันเป็นรอย ผมจะทำมันเป็นรอยได้ไง Cassandra's Dream (2007)
Got that dent out. Yeah. Actually, we came to visit your flat-screen.ดูดีนี่ ซ่อมรอยยุบแล้วหรอ Twilight (2008)
It was like a complete dent in the road.มันเป็นเหมือนแอ่ง เว้าลงไปในถนน Brothers of Nablus (2008)
This will cover the mortgage, put a dent in some of the bills.เงินนี่จะช่วยลดสัญญาจำนอง ใบแจ้งหนี้บางส่วน Better Half (2008)
Two cool kids pulling up to homecoming in a mom car, especially with that big dent they put in it last month.ให้เด็กสุดเจ๋ง 2 คนนี่ ไปงานคืนสู่เหย้าด้วยรถแม่ โดยเฉพาะมันมีรอยบุบที่พวกเขาทำเมื่อเดือนที่แล้วหรอกนะ You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Tell bob and lee that I'll pay for the dent in their lawn.บอกบ๊อบกับลีด้วย ว่าฉันจะจ่ายค่าซ่อมพื้นยุบให้ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
The wood have little dents or holes?ไม้มีรอยบิ่นหรือรูไหม? Emancipation (2008)
What if Harvey Dent is the Caped Crusader? Hm?ฮาร์วี่ เดนท์ หน้าตาฮีโร่คนนี้จะเป็นยังไงนะ The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dentAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
dentAccording to dentists, decayed teeth are not always caused by sweets.
dentCan the dentist see me today?
dentDo I have to have a full denture?
dentHe is a dentist by profession.
dentHe posed as a dentist at that bar.
dentHe said that his previous dentist told him that he'd remove nicotine stains if he stopped smoking.
dentHe went to the dentist.
dentHow much will it cost to get a dental cleaning?
dentHow often do you have to see the dentist?
dentI am going to see the dentist tomorrow.
dentI can't come up with a good excuse for being late for the dentist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท.พ.(n) dentist, Syn. ทันตแพทย์
บุ๋ม(v) sink in, See also: dent, Syn. บุบ, ยุบ, Example: เบาะบุ๋มลงไปเป็นวงกว้างเพราะน้ำหนักตัวร่วม 100 กิโลของป้า, Thai Definition: ที่ยุบเป็นรอยลึกลงไป
ช่างทำฟัน(n) dentist, See also: dental surgeon, Syn. หมอฟัน, ทันตแพทย์, Example: แถวท่าพระจันทร์มีช่างทำฟันตั้งแผงทำฟันอยู่หลายราย
ยาสีฟัน(n) toothpaste, See also: dentifrice, Example: ยาสีฟันสำหรับเด็กมักมีรสผลไม้เช่น ส้ม สตรอเบอรี่ เป็นที่ถูกใจสำหรับเด็ก
ฟันปลอม(n) false tooth, See also: denture, Example: เมื่อแก่ตัวลง ฟันฟางก็หลุดหายไปทีละซี่สองซี่ ไม่นานนักก็ต้องใช้ฟันปลอม, Count Unit: ซี่, ชุด, Thai Definition: ฟันที่เทียม, ฟันที่ทำขึ้นมาแทนฟันแท้
เว้าแหว่ง(adj) indented, See also: dented, Syn. แหว่ง, เว้า, Example: คนไม่ค่อยซื้อหอมจีนเว้าแหว่งไปกิน เพราะเขาอาจรังเกียจว่าเป็นของเหลือเดน, Thai Definition: ที่เว้าและวิ่นออกไป
หมอฟัน(n) dentist, See also: tooth doctor, Syn. ทันตแพทย์, Example: จากการที่เธอกลัวหมอฟันคนนี้ขยายออกมาเป็นการกลัวหมอฟันคนอื่นๆ ไปด้วย, Count Unit: คน, Thai Definition: แพทย์ผู้มีหน้าที่ตรวจรักษาโรคทางฟัน เหงือก ขากรรไกร และโรคภายในช่องปาก
ทันตสาธารณสุข(n) dental health, Example: เขาบริจาคเงินเข้ากองทุน สำหรับการพัฒนาการศึกษาด้านทันตสาธารณสุข, Thai Definition: กิจการเกี่ยวกับการป้องกัน การบำบัดโรค การรักษา และส่งเสริมสุขภาพฟันของประชาชน
ทันตแพทย์(n) dentist, Syn. หมอฟัน, Example: หากรู้สึกเจ็บหรือเสียวฟันซี่ใดซี่หนึ่ง ก็ควรจะปรึกษาทันตแพทย์, Count Unit: คน, Thai Definition: แพทย์ผู้มีหน้าที่ตรวจรักษาโรคทางฟัน เหงือก ขากรรไตร และโรคภายในช่องปาก
ทันตชะ(n) dental consonant, See also: letter with sound from the teeth, Thai Definition: อักษรที่มีเสียงเกิดจากฟัน ได้แก่พยัญชนะวรรค ด และ ล ส ฦ ฦๅ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อาหารฝรั่ง[āhān Farang] (n, exp) EN: western food ; European food  FR: cuisine occidentale [ f ] ; nourriture occidentale [ f ] ; cuisine européenne [ f ]
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อันเดียวกัน[an dīokan] (n, exp) FR: identique ; la même chose
อันเป็น[anpen] (n) EN: accident ; mishap
อธิการบดี[athikānbodī] (n) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college  FR: doyen [ m ] ; recteur [ m ]
อาทิตย์ก่อน[āthit køn] (n, exp) EN: last week  FR: la semaine précédente
อัสดงคต[atsadongkhot] (n) EN: occident ; west  FR: occident [ m ] ; ouest [ m ]
อัสดงคต[atsadongkhot] (adj) EN: western ; occidental  FR: occidental
อาวุธครบมือ[āwut khrop meū] (adj) EN: fully armed  FR: armé jusqu'aux dents

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DENT D EH1 N T
DENTS D EH1 N T S
DENTE D EH1 N T EY2
DENTSU D EH1 N T S UW0
DENTIN D EH1 N T AH0 N
DENTED D EH1 N T IH0 D
DENTON D EH1 N T AH0 N
DENTAL D EH1 N T AH0 L
DENTINE D EH1 N T IY0 N
DENTZER D EH1 N T Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dent (v) dˈɛnt (d e1 n t)
dents (v) dˈɛnts (d e1 n t s)
dental (j) dˈɛntl (d e1 n t l)
dented (v) dˈɛntɪd (d e1 n t i d)
denting (v) dˈɛntɪŋ (d e1 n t i ng)
dentist (n) dˈɛntɪst (d e1 n t i s t)
denture (n) dˈɛntʃər (d e1 n ch @ r)
dentists (n) dˈɛntɪsts (d e1 n t i s t s)
dentures (n) dˈɛntʃəz (d e1 n ch @ z)
dentistry (n) dˈɛntɪstriː (d e1 n t i s t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牙齿[yá chǐ, ㄧㄚˊ ㄔˇ, 齿 / ] dental; tooth, #6,731 [Add to Longdo]
牙医[yá yī, ㄧㄚˊ ㄧ, / ] dentist, #30,794 [Add to Longdo]
龋齿[qǔ chǐ, ㄑㄩˇ ㄔˇ, 齿 / ] dental caries; cavity, #35,371 [Add to Longdo]
牙线[yá xiàn, ㄧㄚˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] dental floss, #68,445 [Add to Longdo]
齿音[chǐ yīn, ㄔˇ ㄧㄣ, 齿 / ] dental consonant, #158,396 [Add to Longdo]
牙科医生[yá kē yī shēng, ㄧㄚˊ ㄎㄜ ㄧ ㄕㄥ, / ] dentist [Add to Longdo]
齿更[chǐ gēng, ㄔˇ ㄍㄥ, 齿 / ] dental transition (from milk teeth to adult teeth) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電卓[でんたく, dentaku] (n) เครื่องคิดเลข
伝統[でんとう, dentou] (n) ประเพณี ขนบธรรมเนียม
電灯[でんとう, dentou] (n) หลอดไฟ (ไฟฟ้า)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Präsident(n) |der, pl. Präsidenten| ประธานาธิบดี, ประธาน, See also: die Präsidentin
Präsidenten(n) |pl.|, See also: der Präsident
Student(n) |der, pl. Studenten| นักศึกษา, See also: die Studentin/nen
Studenten(n) |pl.|, See also: der Student
Studentenwohnheim(n) |das, pl. Studentenwohnheime| หอพักนักศึกษา
Studentenanzahl(n) |die, nur Sg.| จำนวนนักศึกษา
Studentenausweis(n) |der, pl. Studentenausweise| บัตรประจำตัวนักศึกษา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Delle { f }; Beule { f }; Vertiefung { f } | Dellen { pl }; Beulen { pl }; Vertiefungen { pl }dent | dents [Add to Longdo]
Dental { m }; Zahnlaut { m }dental [Add to Longdo]
Dentallaut { m }dental sound [Add to Longdo]
Dentition { f }; Zahnung { f } [ med. ]dentition [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
carte d'identité(n) |f| บัตรประจำตัว

Japanese-English: EDICT Dictionary
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
ID[アイディー, aidei-] (n) identification; ID; identity [Add to Longdo]
IDカード[アイディーカード, aidei-ka-do] (n) ID card; identification card [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
LOCA[ロカ, roka] (n) loss-of-coolant accident; LOCA [Add to Longdo]
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl [Add to Longdo]
RFID;RF−ID[アールエフアイディー, a-ruefuaidei-] (n) (See ICタグ) RFID (radio frequency identification) [Add to Longdo]
UFO[ユーフォー, yu-fo-] (n) unidentified flying object; UFO [Add to Longdo]
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) (abbr) (See 未確認生物) unidentified mysterious animal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
オブジェクト識別子[オブジェクトしきべつし, obujiekuto shikibetsushi] object identifier [Add to Longdo]
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type [Add to Longdo]
コードインデペンデント[こーどいんでぺんでんと, ko-doindependento] code-independent [Add to Longdo]
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] code-independent data communication [Add to Longdo]
コネクション識別子[コネクションしきべつし, konekushon shikibetsushi] connection identifier [Add to Longdo]
コンピュータ依存言語[コンピュータいぞんげんご, konpyu-ta izongengo] computer-dependent language [Add to Longdo]
サービスに依存[サービスにいそん, sa-bisu niison] service-dependent (vs) [Add to Longdo]
システム識別子[システムしきべつし, shisutemu shikibetsushi] system identifier [Add to Longdo]
データリンクコネクション識別子[データリンクコネクションしきべつし, de-tarinkukonekushon shikibetsushi] data link connection identifier (DLCI) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伝統[でんとう, dentou] Tradition [Add to Longdo]
電卓[でんたく, dentaku] Taschenrechner [Add to Longdo]
電灯[でんとう, dentou] elektrisches_Licht, Lampe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dent \Dent\, n. [F., fr. L. dens, dentis, tooth. See {Tooth}.]
   (Mach.)
   A tooth, as of a card, a gear wheel, etc. --Knight.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dent \Dent\ (d[e^]nt), n. [A variant of {Dint}.]
   1. A stroke; a blow. [Obs.] "That dent of thunder."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A slight depression, or small notch or hollow, made by a
    blow or by pressure; an indentation.
    [1913 Webster]
 
       A blow that would have made a dent in a pound of
       butter.                --De Quincey.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dent \Dent\, v. t. [imp. & p. p. {Dented}; p. pr. & vb. n.
   {Denting}.]
   To make a dent upon; to indent.
   [1913 Webster]
 
      The houses dented with bullets.     --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dent
   n 1: an appreciable consequence (especially a lessening); "it
      made a dent in my bank account"
   2: a depression scratched or carved into a surface [syn:
     {incision}, {scratch}, {prick}, {slit}, {dent}]
   3: an impression in a surface (as made by a blow) [syn: {dent},
     {ding}, {gouge}, {nick}]
   v 1: make a depression into; "The bicycle dented my car" [syn:
      {indent}, {dent}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 dent /dɑ̃/ 
  tooth

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top