ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลำพอง

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลำพอง-, *ลำพอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำพอง[ADV] impetuously, See also: wildly, spiritedly, dashily, Syn. คึก, คะนอง, ฮึกเหิม, ฮึกห้าว, Example: นักเลงเดินเข้ามาอย่างลำพองไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้น, Thai definition: ซึ่งแสดงอาการอย่างคึกลำพอง
ลำพองใจ[V] be in high spirits, See also: be arrogant, be haughty, Syn. หึกเหิม, ลำพอง, Ant. ห่อเหี่ยวใจ, Example: เขาลำพองใจว่าไม่มีใครสู้เขาได้, Thai definition: พอใจตนเองจนเกินประมาณ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลำพองว. ฮึกห้าว, แสดงอาการหยิ่งยโส, เช่น ทำลำพอง ใจลำพอง.
ผยองลำพอง, เย่อหยิ่ง, ฮึกเหิม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Allow the Jedi their small victory, my friend for the engines of this war turn in our favor.ปล่อยให้เจไดลำพองกับชัยชนะเล็กๆ สหายข้า เพราะว่ากลไกแห่งสงครามนี้ จะเข้าข้างพวกเรา Star Wars: The Clone Wars (2008)
The hunger in my belly is still there, Jack.หัวใจลำพองในตัวผม มันยังดังอยู่นะแจ๊ค Frost/Nixon (2008)
Has been constructed around an inflated sense of self.ถูกก่อร่างขึ้นมารอบ ความรู้สึกลำพองในตัวเอง The Internet Is Forever (2010)
Your very breath is a gift from Olympus. You have insulted powers beyond your comprehension.เจ้าลำพองตัวยิ่งกว่าความเข้าใจของเจ้า Clash of the Titans (2010)
Don't get cocky.อย่าลำพองเชียว On the Fence (2011)
I think it's very important for you to see firsthand all this infighting over money has been just so wildly exaggerated by the press.สำหรับคุณที่จะเห็นการต่อสู้ด้วยตัวเอง มากกว่าการใช้เงิน แค่ลำพองและโอ้อวดด้วยการกดปุ่ม Despicable B (2012)
We are swollen, bloated, foul.พวกเราล้วนลำพองตน เหลิงและหยาบช้า The Ghost of Harrenhal (2012)
So why have we brought this fragile thoroughbred here?แล้วทำไมเราถึงเอาม้าลำพอง เปราะบางมาที่นี่ล่ะ Episode #18.4 (2012)
- get cocky and screw up, so...- เกิดลำพองแล้วก็ทำพลาดมาแล้ว แล้ว... Smoke Alarm (2013)
Creed misses wildly, and they are going toe-to-toe.ครีดบอลเฉียงลำพอง Creed (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำพอง[adj.] (lamphøng) EN: cock-a-hoop   FR: suffisant ; fanfaron
ลำพอง[adv.] (lamphøng) EN: impetuously ; wildly ; spiritedly ; dashily   
ลำพองใจ[v.] (lamphøngjai) EN: be in high spirits ; be arrogant ; be haughty   FR: être hautain ; être arrogant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cocksy(คอค'ซี) adj. หยิ่ง,อวดดี,ลำพอง,ยโส
cocky(คอค'คี) adj. หยิ่ง,อวดดี,ลำพอง,ยโส, See also: cockiness n. ดูcocky cockily adv. ดูcocky
inflate(อินเฟลท') vt.,vi. ขยาย,ทำให้พอง,ทำให้ลำพอง,ทำให้เงินเฟ้อ,ทำให้ราคาของสูงขึ้น,ขยายตัว,พองตัว,พองลม,สูงขึ้น., See also: inflatable adj. inflater,inflator n., Syn. expand
inflated(อินเฟล'ทิด) adj. พองตัว,ขยายตัว,ลำพอง,วางภูมิ, (คำพูด) โผงผาง,สูงขึ้นผิดปกติ, See also: inflatedness n.
inflation(อินเฟล'เชิน) n. การพองตัว,การพองลม,การขยายตัว,การลำพอง,การสูงขึ้นอย่างผิดปกติ, Syn. undue expansion
pride(ไพรดฺ) n. ความภูมิใจ,ทิฐิ,ความโอหัง,ความหยิ่ง,ความลำพองใจ,ความทะนง,สิ่งที่น่าภูมิใจ,สิ่งที่ดีที่สุด,ภาวะที่รุ่งโรจน์,กำลังของม้า,ความดีเด่น,ฝูงสิงโต. vt. มีความภูมิใจ,ลำพองใจ., See also: prideful adj. pridefulness n. คำที่มีความหมายเหมื
proud(เพราดฺ) adj. ภูมิใจ,ลำพองใจ,ถือดี,มีทิฐิ,สง่างาม. -adv. -Phr. (do one proud เป็นที่ภูมิใจ,ให้เกิดความภูมิใจ), See also: proudness n., Syn. contented,self-important
proud-heartedadj. ภูมิใจ,ลำพองใจ,หยิ่ง,อวดดี,ถือดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top