Search result for

ยั่ว

(72 entries)
(0.0374 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยั่ว-, *ยั่ว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั่ว[V] provoke, See also: infuriate, irk, irritate, aggravate, annoy, enrage, hassle, incense, Syn. ยั่วโมโห, กวนประสาท, กวนใจ, ก่อกวน, Example: เธอชอบไปยั่วเขาเดี๋ยวเขาก็โกรธให้จริงๆ แล้วจะมานั่งเสียใจ, Thai definition: พูดหรือทำให้กำเริบหรือโกรธ
ยั่ว[V] seduce, See also: entice, beguile, inveigle, lure, mislead, tempt, Syn. ยั่วยวน, อ่อย, ยวนยั่ว, เย้ายวน, Example: แม่คนนั้นยั่วให้เขาตกหลุมรักเธอด้วยสายตาที่หวานเยิ้ม, Thai definition: ทำให้กำเริบด้วยความใคร่
ยั่วยุ[V] incite, See also: provoke, instigate, urge, stir up, encourage, spur, stimulate, foment, Syn. ยุ, Example: พวกอาจารย์มีส่วนยั่วยุให้นักศึกษาท้าทายอำนาจของฝ่ายปกครอง, Thai definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
ยั่วยวน[V] enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ยั่วยวน[V] tempt, See also: lure, entice, seduce, appeal, beguile, Syn. ยั่ว, Example: เธอจงใจโปรยเสน่ห์ยั่วยวนให้ชายหลงใหล, Thai definition: ทำให้กำเริบด้วยความใคร่
ยั่วยวน[V] tempt, See also: lure, entice, seduce, appeal, beguile, Syn. ยั่ว, Example: เธอจงใจโปรยเสน่ห์ยั่วยวนให้ชายหลงใหล, Thai definition: ทำให้กำเริบด้วยความใคร่
ยั่วยวน[V] enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ยั่วเย้า[V] tease, See also: taunt, tantalize, harass, kid, Syn. เย้า, เย้าแหย่, Example: บิดามารดาเด็กบางคนมีเหตุผลในการเลี้ยงดู ไม่ชอบยั่วเย้าให้เด็กอารมณ์เสียเสียก่อนจึงสนองตอบความต้องการของเด็ก, Thai definition: พูดหยอกล้อให้โกรธ
ยั่วโมโห[V] anger, See also: stir up anger, incite anger, instigate, Syn. กวนโทสะ, กวนโมโห, ยั่วยวนกวนประสาท, Example: เด็กคนนี้ยั่วโมโหครูจริงๆ ใช้อย่างหนึ่งกลับทำอีกอย่างหนึ่ง, Thai definition: ทำให้โกรธ
ยั่วยวนใจ[V] tempt, See also: entice, attract, allure, coax, lure, Syn. เย้ายวนใจ, ยั่วใจ, ล่อใจ, Example: ภาพนางแบบสาวช่างยั่วยวนใจผู้พบเห็นโดยเฉพาะหนุ่มๆ, Thai definition: ชวนให้เพลิดเพลิน, ชวนให้หลงรัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยั่วน. ยาน, เครื่องพาตัวไป, เช่น วอ เสลี่ยง รถ, บางทีใช้ควบกับคำ ยาน เป็น ยั่วยาน, ต่อมาใช้เลือนเป็น ยวดยาน.
ยั่วก. พูดหรือทำให้เกิดอารมณ์ในทางใดทางหนึ่งรุนแรงขึ้น เช่น ยั่วราคะ ยั่วโทสะ ยั่วโมโห ยั่วกิเลส.
ยั้ว, ยั้วเยี้ยว. อาการที่คนหรือสัตว์จำนวนมากเคลื่อนไหวขวักไขว่ไปมา เช่น ลูกเต้ายั้วเยี้ยไปหมด หนอนไต่กันยั้วเยี้ย ฝูงลิงไต่ยั้วเยี้ยอยู่บนยอดไม้.
ยั่วยวนก. ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งกำเริบรักหรือเกิดความใคร่.
ยั่วยุก. ยุให้เกิดอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง.
ยั่วเมืองว. คำเรียกพระสนมเอกครั้งโบราณ ว่า แม่ยั่วเมือง, อยั่วเมือง หรือ หยั่วเมือง ก็ว่า.
ยั่วเย้าก. พูดหยอกล้อ, กระเซ้า.
จรุง, จรูงยั่ว เช่น จรุงใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wanting to work out all their anger towards menความอยากรู้อยากลองของพวกหล่อนยั่วโมโหผู้ชายไปทั่ว New Haven Can Wait (2008)
You might not smile just at the coquettish sound of it.ฉันอาจไม่ยิ้มแย้มเหมือนกับกำลังยั่วยวนใครอยู่ New Haven Can Wait (2008)
I cannot believe you told blair to go to my house to seduce chuck.ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอบอกให้แบลร์ไปบ้านฉันเพื่อนยั่วยวน ชัค Pret-a-Poor-J (2008)
{\pos(194,215)}or she started to realize that her evolutionary purpose is to arouse men,เธอก็เริ่มเข้าใจว่าจุดมุ่งหมายของวิวัฒนาการของเธอคือการยั่วผู้ชาย Dying Changes Everything (2008)
Don't get him mad.นั่นเจ้าจะทำอะไร อย่าไปยั่วมันให้โกรธสิ Kung Fu Panda (2008)
Divert him. Beguile him. Enchant him.เบี่ยงเบนความสนใจ ยั่วยวน โปรยเสน่ห์ใส่พระองค์ The Other Boleyn Girl (2008)
Hey, Larry Check out the pussy here.เฮ้,แฮรี่ ดูน้องๆยั่วสวาทพวกนี้สิ Bangkok Dangerous (2008)
Thinking of a sweet revenge.คิดถึงการแก้แค้นที่แสนยั่วยวน Quantum of Solace (2008)
That sounds appealing, but I think I should probably just get going.นั่นฟังดูยั่วใจไม่ใช่เล่นเลย แต่ฉันว่าฉันไปดีกว่า Pineapple Express (2008)
Stop jerking around before I close you down for wasting my time.หยุดพูดจายั่วโมโหได้แล้ว ฉันจะปิดพวกนายที่ทำให้ชีวิตฉันเสียเวลา Taken (2008)
Secondly, I must be distant and alluring, and play hard to get.อย่างที่สอง ทำตัวห่างเหินและก็ยั่วเค้า เล่นตัวอีกซักหน่อย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Quit flirting with Teddy, we have to go soon.อย่ายั่วเท็ดดี้เลย เราต้องไปแล้ว Pathology (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยั่ว[v.] (yūa = yua) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter   FR: exciter ; énerver
ยั่วกิเลส[adj.] (yūa kilēt) EN: provocative ; seductive   
ยั่วน้ำลาย[adj.] (yūa namlāi) EN: appetizing   
ยั่วยวน[v.] (yūayūan) EN: arouse desire ; tempt ; seduce   FR: séduire ; tenter
ยั่วยวน[adj.] (yūayūan) EN: enticing ; provocative ; sexy ; seductive   
ยั่วยุ[v.] (yūayu) EN: incite ; provoke ; arouse ; instigate ; urge ; stir up ; encourage ; spur ; stimulate ; foment   FR: provoquer ; exciter
ยั่วยุทางเพศ[adv.] (yūayu thāng phēt) EN: sexually provocative ; seductively   
ยั่วอารมณ์[adj.] (yūa ārom) EN: provocative   
ยั่วอารมณ์เพศ[v. exp.] (yūa ārom phēt) EN: arouse sexual desire   
ยั่วเย้า[v.] (yūayao) EN: tease ; taunt ; tantalize ; harass ; kid ; make fun of ; rag   FR: taquiner ; asticoter (fam.)

English-Thai: Longdo Dictionary
teasing(adj) ที่ล้อเลียน, อย่างยั่วยวน, เย้าแหย่, สัพยอก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggravate[VT] ทำให้โกรธ, See also: ยั่วยุ, ชวนวิวาท, ทำให้รำคาญ, Syn. irritate, annoy, provoke
allure[VT] ดึงดูด, See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ, Syn. attract, entice, fastinate
allure[VI] ดึงดูด, See also: ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ, Syn. attract, entice, fastinate
anger[VT] ทำให้โกรธ, See also: ยั่วโมโห, Syn. enrage, infuriate, madden, irritate, Ant. calm, soothe, placate
banter[VI] ล้อเล่น, See also: ยั่ว, แกล้ง, แหย่, หยอกเย้า, Syn. joke, tease
coquet[VI] ยั่วยวน, Syn. flirt
fait accompli[VT] ยั่วยุ, See also: กระตุ้น, กวนอารมณ์
influence[VT] ทำให้หลงเสน่ห์, See also: ยั่วยวน, Syn. provoke, induce, arouse
lash into[PHRV] ยั่วโมโห, See also: ยั่วให้โกรธ
luscious[ADJ] ยั่วยวน (คำไม่เป็นทางการ), See also: มีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศ, Syn. voluptuous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bosh(บอช) {boshed,boshing,boshes} n. คำพูดไร้สาระ,คำพูดเหลวไหล vt. ยั่ว,เย้า,หยอก ,ท้องเตา
caper(เค'เพอะ) {capered,capering,capers} vi. กระโดดโลดเต้น n. การกระโดดโลดเต้น,การยั่วเย้า,อาชญากรรม -Id. (cut a caper การเล่นกล,การกระโดดโลดเต้น), Syn. skip,prank,frolic
chafe(เชฟ) vt. ถูจนร้อน,สีจนร้อน,ครูด,ยั่วให้โกรธ,ทำให้อารมณ์เสีย -vi.,n. (การ) ถู,สี,โกรธ,โมโห,ถลอกหรือเจ็บเนื่องจากการถู,การระคายเคือง,การรบกวน,ความเจ็บปวดหรือถลอกเนื่องจากการถู
come-hitheradj. ซึ่งยั่วยวน,ซึ่งล่อลวง
coquet(โคเควท') vi. =coquette n. = coquette. adj. ยั่วสวาท,ยั่ว,พูดจาเกี้ยว,มีเสน่ห์ยั่วยวน, Syn. philander,flirt,dally
coquetry(โค'คิทรี) n. นิสัยยั่วสวาท,การพูดจาเกี้ยว,การเกี้ยว, Syn. flirtation,dalliance
coquette(โคเควท') n. หญิงยั่วสวาท,หญิงที่เกี้ยวชาย, See also: coquettish adj. ดูcoquette coquettishness n. ดูcoquette, Syn. flirt
dime novelนวนิยายถูก ๆ ชนิดยั่วยวนใจหรือเรื่องประโลมโลก
exasperate(อิกแซส'พะเรท) vt. ทำให้โกรธเคืองมาก,เพิ่มความรุนแรง,ยั่วโทสะมาก, See also: exasperation n. ดูexasperate exasperatedly adv. ดูexasperate, Syn. exacerbate
exasperating(อิกแซส'พะเรทิง) adj. ซึ่งโกรธเคืองมาก,น่าโมโหมาก,ซึ่งยั่วโทสะมาก., Syn. annoying

English-Thai: Nontri Dictionary
allure(vt) ล่อ,ยั่วยวน,ทำให้หลงเสน่ห์
allurement(n) เสน่ห์,ความยั่วยวน
alluring(adj) ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม
badger(vt) ยั่วเย้า,รบกวน,ทำให้รำคาญ
captivate(vt) จับใจ,ยั่วยวน,ทำให้หลงรัก,ทำให้หลงเสน่ห์
charm(n) เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความจับใจ,ความยั่วยวนใจ,คำสาป
charming(adj) มีเส่นห์,จับใจ,ยั่วยวนใจ,สวยงาม,ทีดึงดูดใจ
coquette(n) หญิงเจ้าชู้,หญิงเจ้ามารยา,หญิงยั่วสวาท
coquettish(adj) เจ้าชู้,ดัดจริต,เจ้ามารยา,ยั่วสวาท
defiance(n) การยั่ว,การขัดขืน,การท้า,การต่อต้าน

German-Thai: Longdo Dictionary
provozieren(vt) |provozierte, hat provoziert| ยั่วโมโห กวนประสาท ทำให้โกรธ เช่น Marco hatte zuvor zugegeben, das Mädchen provoziert zu haben.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top