ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ร้ายแรง

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร้ายแรง-, *ร้ายแรง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร้ายแรงว. รุนแรง เช่น น้ำท่วมทำให้บ้านเมืองเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง, ร้ายมาก เช่น ทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
virulentร้ายแรง, รุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Low Gradeร้ายแรงน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Premeditated murder is the most serious charge tried in our criminal courts.สังหารเป็นค่าใช้จ่ายที่ร้ายแรงที่สุดพยายามในศาลทางอาญาของเรา 12 Angry Men (1957)
This is the most potent weapon in war!นี่คืออาวุธร้ายแรงที่สุดในสงคราม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
No, but we can put you where your decision might prove fatal.ไม่มี แต่เราสามารถทำให้คุณที่ การตัดสินใจของคุณ อาจพิสูจน์ร้ายแรง ชิ้นเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการจราจรติดขัด บางคนที่มีผมกับมัน How I Won the War (1967)
If you don't mind, I prefer having my misfortunes taken seriously.ถ้าไม่ว่านะ ฉันอยากให้ถือว่าความโชคร้าย ของฉันเป็นสิ่งร้ายแรงมากกว่า The Little Prince (1974)
She must've thought I had something awfully contagious.หล่อนคงมีความคิดว่า ฉันคงเป็นโรตติดต่อร้ายแรงบางอย่าง. Suspiria (1977)
Severe shell shock. He thinks he's Ethel Merman.ช็อคขั้นร้ายแรง เขาคิดว่าเขาเป็นอีเธล เมอร์แมน Airplane! (1980)
- Just how serious is it?- มันร้ายแรงแค่ไหน Airplane! (1980)
We don't know how serious it is, but Steve McCroskey thought you'd want to come over.เราไม่รู้ว่าร้ายแรงแค่ไหน แต่สตีฟ แม็คครอสคีย์ คิดว่าคุณอาจอยากมาที่นี่ Airplane! (1980)
But if you're serious about taking Rambo out clean, follow me...แต่ถ้าคุณร้ายแรงเกี่ยวกับจับ แรมโบ้ ตามผม First Blood (1982)
Listen Will, we've got some serious problems. The highway's been cut off.ฟังสิ วิล เรามีปัญหาร้ายแรง ทางหลวงปิด First Blood (1982)
It's deadly. - Then the Japanese are finished.มันร้ายแรง - แล้วญี่ปุ่นเสร็จแล้ว Idemo dalje (1982)
Whenever a president is gonna get us into serious trouble they always use Lincoln.เมื่อใดก็ตามที่เป็นประธานจะ รับเราเข้าไป ปัญหาร้ายแรงที่พวกเขามักจะ ใช้ลิงคอล์น ฉันไม่ทราบว่า 2010: The Year We Make Contact (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้ายแรง[adj.] (rāiraēng) EN: serious ; grave ; gross   FR: grave ; critique
ร้ายแรงมาก[adj.] (rāiraēng māk) EN: critical   FR: critique

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cruel[ADJ] ซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวด, See also: ร้ายแรง
desperate[ADJ] รุนแรง, See also: ร้ายแรง, Syn. drastic, severe, radical
drastic[ADJ] รุนแรงมาก, See also: ร้ายแรง, Syn. radical, severe
grave[ADJ] ร้ายแรง, See also: รุนแรง, อันตราย, เคร่งเครียด, เอาจริงเอาจัง, สำคัญ, เศร้าซึม, ถมึงทึง, ขรึม, เสียงต่ำ, เสียงเค, Syn. critical, serious, Ant. safe, secure
malignant[ADJ] เป็นอันตราย, See also: ร้ายแรง, มีภัย, อันตรายมาก
murderous[ADJ] ร้ายแรง, See also: รุนแรง, ซึ่งเป็นอันตรายถึงตาย, ซึ่งทำให้ถึงตายได้, Syn. devastating, fatal
slashing[ADJ] ร้ายแรง
woeful[ADJ] เลวร้ายมาก, See also: ร้ายแรงมาก, Syn. deplorable, terrible
woefully[ADV] เลวร้ายมาก, See also: ร้ายแรงมาก, Syn. deplorably, terribly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
anthrax(แอน' แธรค') n., (pl. -thraces) โรคติดต่อร้ายแรงในสัตว์เลี้ยง (วัวควาย และอื่น ๆ) เนื่องจากเชื้อ Bacillus anthracis, โรคฝีฝักบัวร้ายแรงในคน, โรคกาลีในสัตว์
awesome(ออ'ซัม) adj. น่ากลัว,ทำให้น่ายำเกรง,ร้ายแรง. -awesomeness n.
black diseasen. โรคเฉียบพลันร้ายแรงในแกะเนื่องจากเชื้อ Clostridium novyi
casualty(แคซ'ชวลที) n. จำนวนคนตาย,คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายในอุบัติเหตุ,อุบัติเหตุร้ายแรง (โดยเฉพาะที่มีคนตาย)
crime(ไครมฺ) n. อาชญากรรม,การกระทำอาชญากรรมและผู้กระทำ,ความผิดร้ายแรง,บาป,การกระทำที่โง่ไร้ความสำนึกหรือน่าอับอาย, Syn. offense,tort,violation
desperate(เดส'เพอริท) adj. อันตราย,เข้าตา,จน,ล่อแหลม,มีความต้องการอย่างมาก,ร้ายแรงมาก,เลวมาก,อย่างยิ่ง,เหลือเกิน,เต็มที่., See also: desperateness n. ดูdesperate, Syn. wild-A. cautious
desperation(เดสพะเร'เชิน) n. ภาวะที่ล่อแหลม,ภาวะที่ร้ายแรง,ความสิ้นหวัง., Syn. rcklessness
egomanian. ความเป็นแก่ตัวอย่างร้ายแรง, See also: egomaniac n. ดูegomania egomaniacal n.
fatal errorข้อผิดพลาดร้ายแรงหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะทำให้โปรแกรมหรือเครื่อง คอมพิวเตอร์หยุดทำงานโดยสิ้นเชิง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช จะเห็นเป็นลูกระเบิด

English-Thai: Nontri Dictionary
aggravate(vt) ทำให้เลวลง,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้ร้ายแรงขึ้น
aggravation(n) การทำให้ร้ายแรงขึ้น,การทำให้รุนแรงขึ้น
awesome(adj) น่ากลัว,ร้ายแรง,น่าหวาดเสียว,น่ายำเกรง
baleful(adj) ร้ายแรง,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ
crucial(adj) สำคัญมาก,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,ถึงพริกถึงขิง,รุนแรง,ร้ายแรง
deadly(adj) ร้ายแรง,มหันต์,ร้ายกาจ,ปางตาย,เต็มที่,ถึงตายได้
dire(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,ร้ายแรง
direful(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,หายนะ,ร้ายแรง
fatal(adj) เกี่ยวกับเคราะห์กรรม,ร้ายแรง,ถึงตาย,เป็นอันตราย,ร้ายกาจ
felon(adj) ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลว,โหดร้าย,ร้ายแรง

German-Thai: Longdo Dictionary
Unglück(n) |das, nur Sg.| ความโชคร้าย หรือ ไม่มีดวง, อุบัติเหตุ, โศกนาฏกรรม ตัวอย่างการใช้คำ 1° Bei diesem Unglück sind 13 Schüler aus Stuttgart gestorben. = ในโศกนาฏกรรม ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนจากเมืองชตุ๊ดการ์ด,เยอรมนี ได้เสียชีวิตลง 13 คน 2° Busunglück = อุบัติเหตุโดยรถโดยสารประจำทาง ( ร้ายแรงกว่า Autounfall หน่อย เพราะจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า ) 3° Das bringt mir Unglück! = ผม ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ( Unglück นิยมพูด โดยละ Artikel, das ) 4° Unglücklicherweise, daß ich deine Geschichte erfahren habe! = ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ที่ผมต้องมารับรู้ เรื่องราวของคุณอย่างนี้นะ! ), See also: S. der Unfall, die Katastrophe, das Pech

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top