Search result for

เคือง

(39 entries)
(0.267 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เคือง-, *เคือง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคือง    [V] irritate, See also: annoy, be sore, Syn. ระคาย, รำคาญ, Example: ลมพัดแรงมากจนทำให้เขาเคืองตา
เคือง    [V] be angry, See also: be irate, be enraged, be provoked, be offended, Syn. โกรธ, โมโห, ขุ่นเคือง, โกรธเคือง, ไม่พอใจ, Ant. ชอบ, พอใจ, Example: สองตระกูลนี้เคืองมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้ว, Thai definition: ไม่พอใจเพราะชักรู้สึกโกรธ
เคืองตา    [V] be irritating to the eyes, See also: be annoying to the eyes, have a sore eye, Example: บางคนที่เริ่มใส่คอนแทคเลนส์แล้วจะเคืองตา
เคืองใจ    [V] be irritated, See also: be in a bad mood, be moody, be bad - tempered, be sullen, Syn. เคือง, ขัดเคือง, ขัดเคืองใจ, Example: เรื่องนี้ทำให้ฉันเคืองใจเขาอยู่นาน, Thai definition: ไม่พอใจผู้อื่น
เคืองแค้น    [V] be offended, See also: harbor malice against, habour/bear/feel resentment, be angry, flare up, rage, be indignant, Syn. แค้นเคือง, อาฆาต, โกรธแค้น, Example: คุณจุ๋มต้องตกระกำลำบากทั้งยามแต่งยามร้าง จะไม่ให้เธอเคืองแค้นกระไรได้, Thai definition: ไม่พอใจเพราะทำไม่ดีต่อตนหรือผู้ใกล้ชิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เคืองก. ไม่พอใจและเริ่มรู้สึกโกรธ
เคืองระคาย เช่น เคืองตา, รำคาญ เช่น เคืองหู เคืองใจ.
เคืองขุ่นก. โกรธกรุ่น ๆ อยู่ในใจ, ขุ่นเคือง ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foreign Body Sensationเคืองตาเหมือนมีอะไรติดอยู่ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked   FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
steamed up    [IDM] โกรธ, See also: เคือง
resentful    [ADJ] ซึ่งไม่พอใจ, See also: เคืองใจ, Syn. angry, bitter, complaining
blow one's cool    [SL] โกรธ, See also: เคือง, ไม่พอใจ
fenced    [SL] โกรธ (ของรัฐแคลิฟอเนียร์), See also: เคือง, ไม่พอใจ, โมโห
have a short fuse    [SL] โกรธง่าย, See also: เคืองง่าย
see red    [SL] โกรธ, See also: เคือง, ไม่พอใจ
torqued    [SL] โกรธ, See also: เคือง, ไม่พอใจ
vent one's spleen    [SL] โกรธ, See also: เคือง, ไม่พอใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
aggravate(แอก' ระเวท) vt. ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง,ทำให้โมโห. -aggravatingly adv. -aggravative adj. -aggravator n. -aggravation n.
ammoniac(อะโม' นิแอค, แอม' โมไนอะคัม) n. ยาง (gum resin) จากต้น Dorema ammoniacum ใช้เป็นยาขับเสมหะและต้านการระคายเคือง (gum ammoniac)
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
canker(แคง'เคอะ) {cankered,cankering,cankers} n. ปากเปื่อย,โรคเท้าม้าเน่า,สิ่งกัดกร่อน,สิ่งทำลาย,สิ่งระคายเคือง,ตัวเพลี้ย,ตัวหนอนทำลายพืช vt. ทำให้เน่าเปื่อย,เป็นโรคเนื้อเยื่อเน่าเปื่อย,ค่อย ๆ ทำลาย,ทำให้เลวหรือเสีย., See also: cankerous adj. คำที่มีค
chafe(เชฟ) vt. ถูจนร้อน,สีจนร้อน,ครูด,ยั่วให้โกรธ,ทำให้อารมณ์เสีย -vi.,n. (การ) ถู,สี,โกรธ,โมโห,ถลอกหรือเจ็บเนื่องจากการถู,การระคายเคือง,การรบกวน,ความเจ็บปวดหรือถลอกเนื่องจากการถู
chlorpheniraminen. ยาแก้อาการแพ้และระคายเคืองชนิดหน
counterirritant(เคาเทอะเออ'ริเทินทฺ) n. ยาบรรเทาหรือระงับอาการระคายเคือง adj. ซึ่งต้านอาการระคายเคือง
craw(ครอ) n. ถุงลมหรือกระเพาะของแมลงหรือนกหรือไก่,กระเพาะสัตว์ -Id. (stick in someone's craw ทำให้รับได้ยาก,เป็นที่ระคายเคือง)

English-Thai: Nontri Dictionary
bland(adj) สุภาพ,นิ่มนวล,อ่อนโยน,ไม่ระคายเคือง
continuation(n) ความสืบเนื่อง,ความต่อเนื่อง,ความฝืดเคือง
embitter(vt) ทำให้ขมขื่น,ทำให้ทุกข์ระทม,ทำให้เคืองแค้น
enrage(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล,ทำให้เคือง
exasperate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เคือง,ทำให้โมโห,ทำให้ฉุนเฉียว
exasperation(n) ความโกรธเคือง,ความโมโหฉุนเฉียว
huff(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้ฉุนเฉียว,ทำให้เคือง
incense(vi) จุดธูป,กระตุ้น,เร้า,ทำให้เดือดดาล,ทำให้โกรธเคือง,ดลใจ
indignant(adj) ไม่พอใจ,ขุ่นเคือง,เดือดดาล
indignation(n) ความไม่พอใจ,ความขุ่นเคือง,ความเดือดดาล

German-Thai: Longdo Dictionary
ärgerlich(adv) |über etw.(A)| โกรธเคือง, โมโห เช่น Sie ist sehr ärgerlich über die Zugverspätung. หล่อนโมโหที่รถไฟล่าช้า, See also: S. böse,

Are you satisfied with the result?

Go to Top