ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -开-, *开*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[开, kāi, ㄎㄞ] to open; to start, to initiate, to begin
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 開; hands 廾 lifting the latch 一 of a door, Rank: 94

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kāi, ㄎㄞ, / ] to open; to start; to turn on; to write out (a medical prescription); to operate (vehicle); abbr. for 開爾文|尔文 degrees Kelvin, #236 [Add to Longdo]
[kāi shǐ, ㄎㄞ ㄕˇ, / ] begin; beginning; start; initial, #130 [Add to Longdo]
[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ, / ] exploit (a resource); open up (for development); to develop, #386 [Add to Longdo]
[kāi zhǎn, ㄎㄞ ㄓㄢˇ, / ] (begin to) develop; unfold; to start; to launch; to open, #692 [Add to Longdo]
[kāi xīn, ㄎㄞ ㄒㄧㄣ, / ] to feel happy; to rejoice; to have a great time; to make fun of sb, #790 [Add to Longdo]
[lí kāi, ㄌㄧˊ ㄎㄞ, / ] to depart; to leave, #915 [Add to Longdo]
[zhào kāi, ㄓㄠˋ ㄎㄞ, / ] convene (a conference or meeting); to convoke; to call together, #1,079 [Add to Longdo]
[gōng kāi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ, / ] public, #1,219 [Add to Longdo]
[kāi fàng, ㄎㄞ ㄈㄤˋ, / ] to lift (restrictions); to open; to make open to the public; to lift a ban; to unfurl; to bloom, #1,508 [Add to Longdo]
[zhǎn kāi, ㄓㄢˇ ㄎㄞ, / ] to unfold; to carry out; to be in full swing; to launch, #1,603 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here we go.[CN] All That Jazz (1979)
Fire![CN] 火! Duel at Diablo (1966)
Fire![CN] 火! The Great Dictator (1940)
Slut![CN] Giallo a Venezia (1979)
Stay back![CN] A Touch of Zen (1971)
Go![CN] 始! Cool Hand Luke (1967)
Leave![CN] Nine Guests for a Crime (1977)
Let me go.[CN] 我. The Mummy (1932)
Go away![CN] The Red and the White (1967)
- No![CN] 门 快! The Mysterious Magician (1964)
Come on.[CN] - 放 Pursued (1947)
-Open up![CN] -门! Happy End (1967)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top