Search result for

เดือด

(57 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เดือด-, *เดือด*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
of one's own free will (n vt phrase ) เดือด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดือด[V] be angry, See also: rage at/against, be furious, be wrathful, boil with anger, be in a rage, Syn. โกรธมาก, พลุ่งพล่าน, เดือดดาล, โกรธเกรี้ยว, เกรี้ยวกราด, ฉุนเฉียว, กราดเกรี้ยว, บันดาลโทสะ, กริ้ว, ฉุน, Example: คุณนายกำลังเดือดสาวใช้คนใหม่, Thai definition: โกรธอย่างรุนแรง
เดือด[V] boil, See also: froth, foam, Syn. พล่าน, ร้อน, พลุ่ง, Example: น้ำในกาเดือดนานแล้ว, Thai definition: อาการที่ของเหลวพุล่งขึ้นเพราะความร้อนจัด
เดือดดาล[V] be furious, See also: be provoked, be annoyed, be exasperated, be enraged, be wrathful, boil with anger, burn wi, Syn. โกรธมาก, พลุ่งพล่าน, ดาลเดือด, เดือดแค้น, พิโรธ, โทสะ, โกรธเคือง, เดือด, ฉุนเฉียว, โกรธเกรี้ยว, เกรี้ยวกราด, Example: เขารู้สึกเดือดดาลที่ได้ยินคำพูดของแม่ยาย
เดือดร้อน[V] be in trouble, See also: be distressed, be vexed, be worried, be tormented, Syn. กระวนกระวาย, ไม่เป็นสุข, เป็นทุกข์, กังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, ร้อนใจ, กลัดกลุ้ม, Ant. สบาย, Example: ขณะนี้คนทั้งประเทศเดือดร้อนกันไปหมดตั้งแต่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ
เดือดแค้น[V] be furious, See also: boil with anger, be resentful, be enraged, Syn. โกรธแค้น, แค้น, Example: เขารู้สึกเดือดแค้นแทนเจ้านายที่มาใส่ร้ายกันอย่างไม่มีมูลความจริง, Thai definition: โกรธหรือเจ็บใจอยู่ไม่หาย
เดือดเนื้อร้อนใจ[V] worry, See also: be anxious, be vexed, be distressed, be troubled, Syn. ร้อนใจ, ทุกข์ใจ, กังวล, กลุ้มใจ, Example: นี่ไม่ใช่เรื่องของคุณจะเดือดเนื้อร้อนใจไปทำไม, Thai definition: ไม่เป็นสุขใจเพราะมีความทุกข์กังวล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดือดก. อาการที่ของเหลวพลุ่งขึ้นเพราะความร้อนจัด เช่น นํ้าเดือด, โดยปริยายหมายความว่า บันดาลโทสะ.
เดือดดาลก. โกรธมาก, โกรธพลุ่งพล่าน, ดาลเดือด ก็ใช้.
เดือดร้อนก. เป็นทุกข์กังวลไม่เป็นสุข เช่น พอพ่อป่วยครอบครัวก็เลยเดือดร้อน, เป็นภาระ เช่น งานนี้ฉันเลยเดือดร้อนต้องทำแทนเขา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I told you we were in trouble.ฉันบอกนายแล้วว่าฉันเดือดร้อน There Might be Blood (2008)
I'm about to make your life miserable.เจ้าต้องเดือดร้อนแน่ Downfall of a Droid (2008)
He doesn't get into trouble anymore.เขาไม่เข้าไปหาเรื่องเดือดร้อนอะไรอีก And How Does That Make You Kill? (2008)
You'll land yourself in trouble.เธอกำลังจะรนหาเรื่องเดือดร้อนนะ Valiant (2008)
Sneaky monkeys like you are doing us heading!คนจรอย่างแก อย่าได้บังอาจทำพวกเราเดือดร้อน Portrait of a Beauty (2008)
We'll meet the semi-finalists of our singing contest. We'll talk with the four groups after a commercial break.เดี๋ยวเราจะได้พบกับศิลปินกลุ่มมากความสามารถ ที่เพิ่งจะผ่านการแข่งขันอันดุเดือด Scandal Makers (2008)
No, uncle...it's not the pearls but the greed in our heart which brings us such misery.ไม่ คุณลุง.. ไม่ใช่เพราะไข่มุก แต่เป็นเพราะความโลภในใจของมนุษย์ ที่นำมาซึ่งความเดือดร้อน The Secret of Moonacre (2008)
Well, just because they're not at the sessions doesn't mean... they're in trouble.เอาละ,แค่เพียงพวกเขาไม่ได้มาเข้า กลุ่มไม่ได้หมายความว่า.. เขากำลังเดือดร้อน Passengers (2008)
Audience favorite Frankenstein resumes his bitter grudgematch with Machine Gun Joe!แฟรงเกนสไตน์ขวัญใจผู้ชมกลับมาสู้สนามอีกครั้ง หลังศึกแดงเดือดกับโจเจ้าปืนกล Death Race (2008)
- He bumped me. - So you hit him?มันชนฉัน เธอเดือดร้อนรึไง The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Which means if this fails-- it's my ass on the line as much, if not more, than yours, so from this point on, if I ask you to do something, you do it.ซึ่งหมายความว่าถ้าภารกิจนี้ล้มเหลว ผมจะเดือดร้อนมากกว่าพวกคุณ ดังนั้นถ้าผมบอกให้ทำอะไรคุณก็ทำ Breaking and Entering (2008)
You'd think you were in enough trouble with the Iaw already, being a whore, wouldn't you?ผมคิดว่าคุณ หาเรื่องเดือดร้อนกับตำรวจ แล้วล่ะ แกเป็นพวกขายตัวใช่มั้ยล่ะ? Changeling (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือด[v.] (deūat) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage   FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
เดือด[v.] (deūat) EN: boil ; froth ; foam   FR: bouillir ; écumer
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
เดือดร้อน[v.] (deūatrøn) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented   FR: avoir des ennuis

English-Thai: Longdo Dictionary
road-rage(n) ความเดือดดาลบนถนน(ของผู้คนใช้ถนน) เช่น The attempt to control traffic and cool tempers has been unsuccessful, judging by the number of recent road-rage attacks.
blanching(n) การลวกอาหาร (ใส่อาหารในน้ำเดือดจนสีเปลี่ยน) เช่น Instructions for preparation and freezing green beans, including blanching time and packing. , R. blanch

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boil[N] เดือด
blow one's stack[IDM] โมโหมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เดือดดาล, แช่งด่า, ด่าว่า, โกรธมาก, Syn. blow one's top
blow one's top[IDM] โมโหมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เดือดดาล, แช่งด่า, ด่าว่า, สบถ, Syn. blow one's stack
boil away[PHRV] กำลังต้ม, See also: เดือดต่อไป
seethe[VI] เดือด, See also: ทำให้เดือด, Syn. boil

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrimonious(แอคริดโม' เนียส) adj. รุนแรง, เผ็ดร้อน, ดุเดือด. -acrimoniousness n., Syn. sharp, biting ###A. kind, soft, gentle)
acrimony(แอค'ริโมนี) n. ความรุนแรง, ความดุเดือด, ความเหี้ยม, Syn. acerbity)
aculeate(อะคิว' ลีเอท) adj. มีส่วนที่แหลม, มีเดือยหรือเล็บแหลม, มีหนาม, รุนแรง, ดุเดือด, หลักแหลม (pointed, stinging, aculeated)
amain(อะเมน') adv. เติมกำลัง, ด้วยความเร็วเต็มที่, ทันที, ฉับพลัน, รีบร้อน, ดุเดือด, รุนแรง
azeotrope(อะซี'โอโพรพ) n. ของเหลวผสมที่มีจุดเดือดสูงสุดและต่ำสุดที่ และกลั่นออกโดยไม่มีการสลายตัวและเป็นสัดส่วนที่แน่นอน เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์กับน้ำ -azeotropic adj.
bitter(บิท'เทอะ) {bittered,bittering,bitters} adj. ขม,ขมขื่น,เผ็ดร้อน,ปวดแสบ,รุนแรง,ดุเดือด,จัด,หนาวจัด,สาหัส,อาฆาต n. ความขม,สิ่งที่รสขม vt. ทำให้ขม adj. ยิ่ง,จัด,มาก,รุนแรง, See also: bitterish adj. ดูbitter -bitterness n. ดูbitter คำที่มีความหมาย
blitz(บลิทซ) {blitzed,blitzing,blitzs} n. การรบแบบสายฟ้าแลบ,การทิ้งลูกระเบิดอย่างดุเดือด,การโจมตีอย่างรวดเร็ว vt. โจมตีอย่างรวดเร็ว, Syn. attack
boil(บอยลฺ) {boiled,boiling,boils} vi. เดือด,เป็นไอน้ำ,เดือดดาล vt. ต้มเดือด,ทำให้อุณหภูมิจุดเดือด -Phr. (boil over ระเบิด,โกรธ) -n. การต้มให้เดือด,ผี,สิว,หัวสิว
bubble(บับ'เบิล) {bubbled,bubbling,bubbles} n. ฟอง,ฟองอากาศ,ฟองน้ำ,สิ่งที่ไร้ความแน่นหรือความถาวร,การลวงตา,การเป็นฟอง,เสียงแตกเป็นฟอง,การโกง. vi. เป็นฟอง,เกิดฟอง,เดือด,พูดจ้อ,พล่านไปด้วย,โกงหลอกลวง vt. ทำให้เป็นฟอง
burn(เบิร์น) {burnt/burned,burnt/burned,burning,burns} vi.,vt. เผา,ไหม้,มีไฟ,ติดไฟ,ลุก,โกรธจัด ,เดือดดาล n. สถานที่เผาไหม้,บริเวณลุกไหม้,บาดแผลเนื่องจากการเผาไหม้

English-Thai: Nontri Dictionary
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
amain(adv) เต็มที่,เต็มกำลัง,รุนแรง,ดุเดือด,ทันที,ฉับพลัน
bate(n) ความโมโห,ความโกรธ,ความเดือดดาล
berserk(adj) บ้าระห่ำ,บ้าบิ่น,บ้าดีเดือด
bitter(adj) ขมขื่น,ปวดแสบ,รุนแรง,ดุเดือด
boil(vi,vt) ต้ม,เดือด,เดือดดาล,เดือดพล่าน
choler(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,ความเดือดดาล
distress(n) ความเดือดร้อน,ความทุกข์ทรมาน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความลำบาก
drastic(adj) เข้มงวด,ดุเดือดมาก,รุนแรง,สุดขีด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
湧く[わく, waku] Thai: เดือด English: to boil
困る[こまる, komaru] Thai: เดือดร้อน

German-Thai: Longdo Dictionary
knallhart(adj adv) โหด, ดุเดือด, รุนแรง เช่น In dem Film spielt er einen knallharten Gangster. ในหนังเรื่องนี้เขาแสดงเป็นโจรหัวรุนแรง, See also: S. brutal,
Elend(n) |das, nur Sg.| ความเดือดร้อน, ความลำบาก, ความเสียใจ, ความทุกข์ เช่น das Elend der Kinder in der dritten Welt = ความยากจน, ความลำบากของเด็กๆในประเทศโลกที่สาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top